هتل افرا آستارا

آستارا، خیابان ملت شرقی به طرف بازارچه ساحلی، روبروی بازار ماهی فروشان
4.2
امتیاز کاربران
52
نظرات کاربران
معرفی هتل افرا آستارا
هتل سه ستاره افرا در سال ۱۳۹۶ در همسایگی دریای خزر در ۵ طبقه افتتاح گردید که طبقه همکف مجتمع تجاری بوده، طبقه اول شامل رستوران و لابی و دیگر طبقات به صورت اقامتی می‌باشند. از مزیت‌های این هتل نزدیک بودن به مراکز خرید، مجتمع های تجاری، بازار بزرگ ساحلی و ساحل دریای خزر می‌باشد. با اقامت در هتل افرا سفری خوش و به یاد ماندنی را تجربه نمایید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل افرا آستارا
افرا-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
235,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
235,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
235,000
تومان
22 آذر
جمعه
235,000
تومان
23 آذر
شنبه
235,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
ای‌گردش
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
235,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
235,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
235,000
تومان
22 آذر
جمعه
235,000
تومان
23 آذر
شنبه
235,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
ایران هتل آنلاین
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
235,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
235,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
235,000
تومان
22 آذر
جمعه
235,000
تومان
23 آذر
شنبه
235,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
ایران مارکوپولو
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
238,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
238,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
238,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
238,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
238,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
238,000
تومان
22 آذر
جمعه
238,000
تومان
23 آذر
شنبه
238,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
238,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
238,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
238,000
تومان
جاباما
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
240,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
240,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
240,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
240,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
240,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
240,000
تومان
22 آذر
جمعه
240,000
تومان
23 آذر
شنبه
240,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
240,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
240,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
240,000
تومان
افرا-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
235,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
235,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
235,000
تومان
22 آذر
جمعه
235,000
تومان
23 آذر
شنبه
235,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
ایران هتل آنلاین
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
235,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
235,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
235,000
تومان
22 آذر
جمعه
235,000
تومان
23 آذر
شنبه
235,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
235,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
235,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
235,000
تومان
افرا-اتاق دوتخته دبل VIP
اتاق دوتخته دبل VIP
ایران مارکوپولو
306,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
306,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
306,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
306,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
306,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
306,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
306,000
تومان
22 آذر
جمعه
306,000
تومان
23 آذر
شنبه
306,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
306,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
306,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
306,000
تومان
ای‌گردش
308,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
308,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
308,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
308,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
308,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
308,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
308,000
تومان
22 آذر
جمعه
308,000
تومان
23 آذر
شنبه
308,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
308,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
308,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
308,000
تومان
ایران هتل آنلاین
308,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
308,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
308,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
308,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
308,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
308,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
308,000
تومان
22 آذر
جمعه
308,000
تومان
23 آذر
شنبه
308,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
308,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
308,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
308,000
تومان
افرا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
315,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
315,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
315,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
315,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
315,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
315,000
تومان
22 آذر
جمعه
315,000
تومان
23 آذر
شنبه
315,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
315,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
315,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
315,000
تومان
اقامت 24
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
315,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
315,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
315,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
315,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
315,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
315,000
تومان
22 آذر
جمعه
315,000
تومان
23 آذر
شنبه
315,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
315,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
315,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
315,000
تومان
ایران مارکوپولو
318,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
318,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
318,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
318,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
318,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
318,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
318,000
تومان
22 آذر
جمعه
318,000
تومان
23 آذر
شنبه
318,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
318,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
318,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
318,000
تومان
جاباما
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
320,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
22 آذر
جمعه
320,000
تومان
23 آذر
شنبه
320,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
ایران هتل آنلاین
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
320,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
320,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
320,000
تومان
22 آذر
جمعه
320,000
تومان
23 آذر
شنبه
320,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
320,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
320,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
320,000
تومان
افرا-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
ای‌گردش
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
365,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
365,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
365,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
365,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
365,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
365,000
تومان
22 آذر
جمعه
365,000
تومان
23 آذر
شنبه
365,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
365,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
365,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
365,000
تومان
اقامت 24
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
365,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
365,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
365,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
365,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
365,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
365,000
تومان
22 آذر
جمعه
365,000
تومان
23 آذر
شنبه
365,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
365,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
365,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
365,000
تومان
ایران هتل آنلاین
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
365,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
365,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
365,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
365,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
365,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
365,000
تومان
22 آذر
جمعه
365,000
تومان
23 آذر
شنبه
365,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
365,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
365,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
365,000
تومان
جاباما
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
370,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
370,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
370,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
370,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
370,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
370,000
تومان
22 آذر
جمعه
370,000
تومان
23 آذر
شنبه
370,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
370,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
370,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
370,000
تومان
ایران مارکوپولو
374,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
374,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
374,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
374,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
374,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
374,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
374,000
تومان
22 آذر
جمعه
374,000
تومان
23 آذر
شنبه
374,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
374,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
374,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
374,000
تومان
افرا-اتاق سه تخته VIP
اتاق سه تخته VIP
ایران مارکوپولو
397,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
397,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
397,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
397,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
397,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
397,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
397,000
تومان
22 آذر
جمعه
397,000
تومان
23 آذر
شنبه
397,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
397,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
397,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
397,000
تومان
ای‌گردش
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
400,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
400,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
400,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
400,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
400,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
400,000
تومان
22 آذر
جمعه
400,000
تومان
23 آذر
شنبه
400,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
400,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
400,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
400,000
تومان
ایران هتل آنلاین
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
400,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
400,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
400,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
400,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
400,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
400,000
تومان
22 آذر
جمعه
400,000
تومان
23 آذر
شنبه
400,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
400,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
400,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
400,000
تومان
افرا-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
380,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
380,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
380,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
380,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
380,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
380,000
تومان
22 آذر
جمعه
380,000
تومان
23 آذر
شنبه
380,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
380,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
380,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
380,000
تومان
ایران هتل آنلاین
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
380,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
380,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
380,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
380,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
380,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
380,000
تومان
22 آذر
جمعه
380,000
تومان
23 آذر
شنبه
380,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
380,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
380,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
380,000
تومان
جاباما
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
390,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
390,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
390,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
390,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
390,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
390,000
تومان
22 آذر
جمعه
390,000
تومان
23 آذر
شنبه
390,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
390,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
390,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
390,000
تومان
ایران مارکوپولو
394,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
394,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
394,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
394,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
394,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
394,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
394,000
تومان
22 آذر
جمعه
394,000
تومان
23 آذر
شنبه
394,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
394,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
394,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
394,000
تومان
اقامت 24
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
395,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
395,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
395,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
395,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
395,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
395,000
تومان
22 آذر
جمعه
395,000
تومان
23 آذر
شنبه
395,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
395,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
395,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
395,000
تومان
افرا-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
ای‌گردش
435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
435,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
435,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
435,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
435,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
435,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
435,000
تومان
22 آذر
جمعه
435,000
تومان
23 آذر
شنبه
435,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
435,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
435,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
435,000
تومان
اقامت 24
435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
435,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
435,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
435,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
435,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
435,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
435,000
تومان
22 آذر
جمعه
435,000
تومان
23 آذر
شنبه
435,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
435,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
435,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
435,000
تومان
ایران هتل آنلاین
435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
435,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
435,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
435,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
435,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
435,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
435,000
تومان
22 آذر
جمعه
435,000
تومان
23 آذر
شنبه
435,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
435,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
435,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
435,000
تومان
جاباما
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
440,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
440,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
440,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
440,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
440,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
440,000
تومان
22 آذر
جمعه
440,000
تومان
23 آذر
شنبه
440,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
440,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
440,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
440,000
تومان
ایران مارکوپولو
441,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
441,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
441,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
441,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
441,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
441,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
441,000
تومان
22 آذر
جمعه
441,000
تومان
23 آذر
شنبه
441,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
441,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
441,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
441,000
تومان
افرا-سوئیت یکخوابه پنج نفره
سوئیت یکخوابه پنج نفره
اقامت 24
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
515,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
515,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
515,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
515,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
515,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
515,000
تومان
22 آذر
جمعه
515,000
تومان
23 آذر
شنبه
515,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
515,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
515,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
515,000
تومان
ای‌گردش
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
515,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
515,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
515,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
515,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
515,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
515,000
تومان
22 آذر
جمعه
515,000
تومان
23 آذر
شنبه
515,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
515,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
515,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
515,000
تومان
ایران هتل آنلاین
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
515,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
515,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
515,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
515,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
515,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
515,000
تومان
22 آذر
جمعه
515,000
تومان
23 آذر
شنبه
515,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
515,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
515,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
515,000
تومان
ایران مارکوپولو
518,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
518,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
518,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
518,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
518,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
518,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
518,000
تومان
22 آذر
جمعه
518,000
تومان
23 آذر
شنبه
518,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
518,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
518,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
518,000
تومان
جاباما
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
520,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
520,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
520,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
520,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
520,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
520,000
تومان
22 آذر
جمعه
520,000
تومان
23 آذر
شنبه
520,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
520,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
520,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
520,000
تومان

امکانات اتاق های هتل افرا آستارا

یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
سرویس فرنگی
کافی شاپ
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
ميز
خدمات بيدار باش
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
آژانس مسافرتي
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مسلط به زبان ترکی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
پنجره
اسانسور
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
نمای خیابان
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كافی شاپ
مسلط به زبان ترکی

آدرس هتل افرا آستارا روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل افرا آستارا

(52 نظر)
همه چیز عالی. اتاقها مرتب و تمیز. سرو صبحانه عالی، اتاقها مرتب و شیک. برخورد کارکنان عالی و در حد هتلهای بین المللی
عالی از هر موقعیت
هتلی نوساز
مي تونست بهتر باشه
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
کارکنان مهربان و هتل از هر نظر بسیار عالی
نقاط قوت:
خوب و مناسب بود
نقاط ضعف:
موردی خاصی نبود
موقعیت و مکان عالی
کارکنان مودب و هتلی عالی
موقعیت مکانی عالی - دسترس بودن مراکز خرید و ساحل
نقاط قوت:
از همه نظر عالی
نقاط ضعف:
فقط وای فای پسوورد داشت
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
هیچی
نقاط قوت:
برخورد بسیار پسندیده پرسنل هتل اتاقهای زیبا و تمیز و اینکه مدیریت برای همه مسافرین به نحوی امکانات را مهیا کردند واقعا عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
شیک تمیز موقعیت عالی برخورد پرسنل عالی کیفیت غذا رستوران عالی بهترین هتل داخل شهر آستاراست شک نکنید
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف پارکینگ با اینکه محدوده ولی نزدیک بازار و دریاست نیازی به حرکت ماشین نداشتیم قیمت غذا رستوران نسبتا گرونه
موقعیت مکانی بسیار خوب به بازار ساحلی و برخورد محترمانه از نقاط قوت این هتل میباشد.صبحانه ضعیف و بدون تنوع بود.
موقعیت مکانی خوب
نقاط قوت:
زیاد راضی نبودیم
نقاط ضعف:
در حد هتل ۳ستاره نیست