هتل ریم رام عسلویه

عسلویه، میدان لنج، خیابان وحدت
3.4
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
معرفی هتل ریم رام عسلویه
هتل ریم رام عسلویه در زمستان سال ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید. این مجموعه در خارج از محدوده شلوغ شهر واقع است و تا اسکله بندر عسلویه حدود ۱.۵ کیلومتر فاصله دارد. هتل چهار ستاره ریم رام با برخورداری از امکانات رفاهی و پرسنل مجرب و کار آزموده آماده ی پذیرایی از شما میهمانان گرامی می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ریم رام
ریم رام-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
382,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
382,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
382,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
382,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
382,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
382,000
تومان
3 خرداد
جمعه
382,000
تومان
4 خرداد
شنبه
382,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
382,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
382,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
382,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
382,000
تومان
علاءالدین
399,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
399,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
399,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
399,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
399,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
399,000
تومان
3 خرداد
جمعه
399,000
تومان
4 خرداد
شنبه
399,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
399,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
399,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
399,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
399,000
تومان
ایران مارکوپولو
420,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
420,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
420,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
420,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
3 خرداد
جمعه
420,000
تومان
4 خرداد
شنبه
420,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
420,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
420,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
420,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ریم رام-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اسنپ تریپ
400,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
400,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
400,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
400,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
3 خرداد
جمعه
400,000
تومان
4 خرداد
شنبه
400,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
400,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
400,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
400,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
3 خرداد
جمعه
400,000
تومان
4 خرداد
شنبه
400,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
هتل یار
406,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
406,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
406,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
406,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
406,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
406,000
تومان
3 خرداد
جمعه
406,000
تومان
4 خرداد
شنبه
406,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
406,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
406,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
406,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
406,000
تومان
علاءالدین
415,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
415,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
415,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
415,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
3 خرداد
جمعه
415,000
تومان
4 خرداد
شنبه
415,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
جاباما
415,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
415,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
415,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
415,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
3 خرداد
جمعه
415,000
تومان
4 خرداد
شنبه
415,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
ایران هتل آنلاین
425,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
425,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
425,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
425,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
3 خرداد
جمعه
425,000
تومان
4 خرداد
شنبه
425,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
425,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
ایران مارکوپولو
425,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
425,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
425,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
425,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
3 خرداد
جمعه
425,000
تومان
4 خرداد
شنبه
425,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
425,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
ریم رام-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
400,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
400,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
400,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
400,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
3 خرداد
جمعه
400,000
تومان
4 خرداد
شنبه
400,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
400,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
400,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
400,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
3 خرداد
جمعه
400,000
تومان
4 خرداد
شنبه
400,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
هتل یار
406,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
406,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
406,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
406,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
406,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
406,000
تومان
3 خرداد
جمعه
406,000
تومان
4 خرداد
شنبه
406,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
406,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
406,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
406,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
406,000
تومان
جاباما
415,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
415,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
415,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
415,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
3 خرداد
جمعه
415,000
تومان
4 خرداد
شنبه
415,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
ایران هتل آنلاین
425,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
425,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
425,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
425,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
3 خرداد
جمعه
425,000
تومان
4 خرداد
شنبه
425,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
425,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
ریم رام-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
428,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
428,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
428,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
428,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
428,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
428,000
تومان
3 خرداد
جمعه
428,000
تومان
4 خرداد
شنبه
428,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
428,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
428,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
428,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
428,000
تومان
اسنپ تریپ
428,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
428,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
428,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
428,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
428,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
428,000
تومان
3 خرداد
جمعه
428,000
تومان
4 خرداد
شنبه
428,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
428,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
428,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
428,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
428,000
تومان
هتل یار
432,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
432,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
432,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
432,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
432,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
432,000
تومان
3 خرداد
جمعه
432,000
تومان
4 خرداد
شنبه
432,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
432,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
432,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
432,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
432,000
تومان
جاباما
442,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
442,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
442,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
442,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
442,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
442,000
تومان
3 خرداد
جمعه
442,000
تومان
4 خرداد
شنبه
442,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
442,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
442,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
442,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
442,000
تومان
علاءالدین
445,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
445,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
445,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
445,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
445,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
445,000
تومان
3 خرداد
جمعه
445,000
تومان
4 خرداد
شنبه
445,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
445,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
445,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
445,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
445,000
تومان
ایران مارکوپولو
452,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
452,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
452,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
452,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
452,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
452,000
تومان
3 خرداد
جمعه
452,000
تومان
4 خرداد
شنبه
452,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
452,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
452,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
452,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
452,000
تومان
ریم رام-اتاق دو تخته دبل برای مهمان خارجی
اتاق دو تخته دبل برای مهمان خارجی
ایران هتل آنلاین
625,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
625,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
625,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
625,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
625,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
625,000
تومان
3 خرداد
جمعه
625,000
تومان
4 خرداد
شنبه
625,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
625,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
625,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
625,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
625,000
تومان
ریم رام-اتاق دو تخته توئین برای مهمان خارجی
اتاق دو تخته توئین برای مهمان خارجی
ایران هتل آنلاین
625,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
625,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
625,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
625,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
625,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
625,000
تومان
3 خرداد
جمعه
625,000
تومان
4 خرداد
شنبه
625,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
625,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
625,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
625,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
625,000
تومان
ریم رام-اتاق کانکت روم چهار نفره
اتاق کانکت روم چهار نفره
اقامت 24
850,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
850,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
850,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
850,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
3 خرداد
جمعه
850,000
تومان
4 خرداد
شنبه
850,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
850,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
850,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
850,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
850,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ریم رام عسلویه

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
استخر
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل ریم رام عسلویه

(15 نظر)
هتل فاقد حوله، پرده و رستوران...
اين هتل در مقايسه با ساير هتل هاي عسلويه به نظر بهتر گزینه میاید. اتاق ها تمیز و مرتب هست، استخر هتل هنوز راه اندازی نشده و قابلیت استفاده ندارد. اما در کل هتل خوبی هست و پیشنهاد میشود....
برای سفرکاری رفته بودم و هتل عالی بود و خیلی راضی بودم به دیگران هم پیشنهاد میدهم ...
همه چیز عالی و کامل. تنها عیب این هتل حمام آن بود چون خروجی آب حمام در جای درستی واقع نشده بود به طوری که آب حمام جمع میشد. این موضوعو به هتل هم اعلام کردم. همین باعث شد من رتبه 4 به هتل بدم....
سلام در کل خوب بود...
متاسفانه عمده آب حمام اتاقهای این هتل با مشکل خروجی آب و تجمیع آب مواجه است. من چند مرتبه به این هتل مراجعه کردم و به این نتیجه رسیدم که پرسنل آموزش دیده ای ندارد. متاسفانه خدمات هتل ۴ ستاره را ندارد در کل تا مجبور نشم این هتل را انتخاب نمیکنم آنت دهی خط موبایل ضعیف و وای فای هتل هم بدتر از آن و در کل قطع میشود...
در زمان مدت اقامت من آب گرم این هتل قطع بود، از لحاظ ساختاری حمام اتاق مشکل داشت و آب خارج نمیشد. خدمات روم سرویس انجام نمیشد و خط همراه اول هم که آنتن دهی ضعیفی داشت. در کل از اقامتم رضایت نداشتم...
خوب بود...
خوب بود - در عسلویه از این بهتر فعلا" وجود نداره...
با توجه به شهر عسلویه و در مقایسه با سایر هتل های شهر، بسیار هتل خوبیست. عالی پیشنهاد میکنم.
من مهمن داشتم که از همه چیز راضی بودند، مخصوصا از برخورد و هماهنگی پرسنل .
همه چیز عالیست، کیفیت اتاقها و برخورد پرسنل
محدودیت انتخاب...
هتل نوساز و خوبیه کارکنان خوب و پیگیری داره و بهترین تو اون منطقه هست.
برخورد کارکنانش عالیه ولی اصلا امکانات هتل در حد هتل 4 ستاره نیست اتاقها هم تمیزه نرخ هتل هم نسبت به امکاناتش واقعا بالاست باتوجه به اینکه انتخاب هتل توی عسلویه خیلی محدود هست از انتخاب این هتل پشیمون نمیشین
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.