هتل ریم رام عسلویه

عسلویه، میدان لنج، خیابان وحدت
3.4
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
معرفی هتل ریم رام عسلویه
هتل ریم رام عسلویه در زمستان سال ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید. این مجموعه در خارج از محدوده شلوغ شهر واقع است و تا اسکله بندر عسلویه حدود ۱.۵ کیلومتر فاصله دارد. هتل چهار ستاره ریم رام با برخورداری از امکانات رفاهی و پرسنل مجرب و کار آزموده آماده ی پذیرایی از شما میهمانان گرامی می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ریم رام
ریم رام-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
441,600 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
441,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
441,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
4 مرداد
جمعه
460,000
تومان
5 مرداد
شنبه
460,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
460,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
460,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
460,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
460,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
11 مرداد
جمعه
460,000
تومان
جاباما
457,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
457,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
457,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
457,000
تومان
4 مرداد
جمعه
457,000
تومان
5 مرداد
شنبه
457,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
457,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
457,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
457,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
457,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
457,000
تومان
11 مرداد
جمعه
457,000
تومان
ایران مارکوپولو
459,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
459,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
459,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
459,000
تومان
4 مرداد
جمعه
459,000
تومان
5 مرداد
شنبه
459,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
459,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
459,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
459,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
459,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
459,000
تومان
11 مرداد
جمعه
459,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ریم رام-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
470,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
4 مرداد
جمعه
482,000
تومان
5 مرداد
شنبه
482,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
482,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
482,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
11 مرداد
جمعه
482,000
تومان
تورگردان
470,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
481,300
تومان
4 مرداد
جمعه
481,300
تومان
5 مرداد
شنبه
481,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
481,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
481,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
481,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
481,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
481,300
تومان
11 مرداد
جمعه
481,300
تومان
اسنپ تریپ
470,400 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
470,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
470,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
4 مرداد
جمعه
490,000
تومان
5 مرداد
شنبه
490,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
490,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
490,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
11 مرداد
جمعه
490,000
تومان
جاباما
482,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
4 مرداد
جمعه
482,000
تومان
5 مرداد
شنبه
482,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
482,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
482,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
11 مرداد
جمعه
482,000
تومان
ایران هتل آنلاین
482,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
4 مرداد
جمعه
482,000
تومان
5 مرداد
شنبه
482,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
482,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
482,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
11 مرداد
جمعه
482,000
تومان
هتل یار
482,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
4 مرداد
جمعه
482,000
تومان
5 مرداد
شنبه
482,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
482,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
482,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
11 مرداد
جمعه
482,000
تومان
ریم رام-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
470,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
481,300
تومان
4 مرداد
جمعه
481,300
تومان
5 مرداد
شنبه
481,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
481,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
481,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
481,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
481,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
481,300
تومان
11 مرداد
جمعه
481,300
تومان
اقامت 24
470,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
470,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
4 مرداد
جمعه
482,000
تومان
5 مرداد
شنبه
482,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
482,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
482,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
11 مرداد
جمعه
482,000
تومان
اسنپ تریپ
470,400 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
470,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
470,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
4 مرداد
جمعه
490,000
تومان
5 مرداد
شنبه
490,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
490,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
490,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
490,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
11 مرداد
جمعه
490,000
تومان
جاباما
482,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
4 مرداد
جمعه
482,000
تومان
5 مرداد
شنبه
482,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
482,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
482,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
11 مرداد
جمعه
482,000
تومان
ایران هتل آنلاین
482,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
4 مرداد
جمعه
482,000
تومان
5 مرداد
شنبه
482,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
482,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
482,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
11 مرداد
جمعه
482,000
تومان
هتل یار
482,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
4 مرداد
جمعه
482,000
تومان
5 مرداد
شنبه
482,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
482,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
482,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
482,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
482,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
482,000
تومان
11 مرداد
جمعه
482,000
تومان
ایران مارکوپولو
484,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
484,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
484,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
484,000
تومان
4 مرداد
جمعه
484,000
تومان
5 مرداد
شنبه
484,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
484,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
484,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
484,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
484,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
484,000
تومان
11 مرداد
جمعه
484,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ریم رام-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
556,400 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
556,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
556,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
578,600
تومان
4 مرداد
جمعه
578,600
تومان
5 مرداد
شنبه
578,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
578,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
578,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
578,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
578,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
578,600
تومان
11 مرداد
جمعه
578,600
تومان
اسنپ تریپ
556,800 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
556,800
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
556,800
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
4 مرداد
جمعه
580,000
تومان
5 مرداد
شنبه
580,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
580,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
580,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
580,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
11 مرداد
جمعه
580,000
تومان
اقامت 24
557,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
557,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
557,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
4 مرداد
جمعه
580,000
تومان
5 مرداد
شنبه
580,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
580,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
580,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
580,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
11 مرداد
جمعه
580,000
تومان
ایران مارکوپولو
570,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
570,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
4 مرداد
جمعه
570,000
تومان
5 مرداد
شنبه
570,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
570,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
570,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
570,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
11 مرداد
جمعه
570,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
ریم رام-اتاق کانکت روم چهار نفره
اتاق کانکت روم چهار نفره
تورگردان
968,100 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
968,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
968,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
968,100
تومان
4 مرداد
جمعه
968,100
تومان
5 مرداد
شنبه
968,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
968,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
968,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
968,100
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
968,100
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
968,100
تومان
11 مرداد
جمعه
968,100
تومان
اقامت 24
970,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
970,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
970,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
970,000
تومان
4 مرداد
جمعه
970,000
تومان
5 مرداد
شنبه
970,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
970,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
970,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
970,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
970,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
970,000
تومان
11 مرداد
جمعه
970,000
تومان
ریم رام-اتاق دو تخته دبل برای مهمان خارجی
اتاق دو تخته دبل برای مهمان خارجی
ایران هتل آنلاین
1,100,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
1,100,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
1,100,000
تومان
4 مرداد
جمعه
1,100,000
تومان
5 مرداد
شنبه
1,100,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,100,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
1,100,000
تومان
11 مرداد
جمعه
1,100,000
تومان
ریم رام-اتاق دو تخته توئین برای مهمان خارجی
اتاق دو تخته توئین برای مهمان خارجی
ایران هتل آنلاین
1,100,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
1,100,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
1,100,000
تومان
4 مرداد
جمعه
1,100,000
تومان
5 مرداد
شنبه
1,100,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
1,100,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
1,100,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
1,100,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
1,100,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
1,100,000
تومان
11 مرداد
جمعه
1,100,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ریم رام عسلویه

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
استخر
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل ریم رام عسلویه

(21 نظر)
هتلی تمیز با اتاق های بزرگ و سرویس حمام مناسب، دسترسی خوب، صبحانه نسبتا خوب و معمولی که ظاهرا بهترین هتل شهر عسلویه هست. برای گشت اطراف عسلویه (خلیج نایبند و ساحل بنود) خانم قاسمی از پذیرش هتل برای ما آژانس رزرو کردند و پس از تاکید ایشان، راننده آژانس برای گشت و گذار ما زحمات بسیاری کشیدن که بسیار ازشون ممنونیم.
تنها هتل عسلويه كه الحق و الانصاف تميزه پرسنل خوب و محترم امكانات نسبتا ضعيف ولي قابل قبول...
عالی بود...
محوطه حياط هتل رو دوست داشتم ولي ويوي اتاقم با اينكه بهترين اتاق هتل بود اصلا خوب نبود، چون رو به خيابون و بد منظره بود و دركل غيره قابل استفاده بود ، واي فاي خيلي ضعيفي دارد، ولي در كل اين هتل بهترين پيشنهاد موجود در عسلويه مي تونه باشه چون نو ساز و تميزه....
برخورد کارکنانش عالیه ولی اصلا امکانات هتل در حد هتل 4 ستاره نیست اتاقها هم تمیزه نرخ هتل هم نسبت به امکاناتش واقعا بالاست باتوجه به اینکه انتخاب هتل توی عسلویه خیلی محدود هست از انتخاب این هتل پشیمون نمیشین
هتل نوساز و خوبیه کارکنان خوب و پیگیری داره و بهترین تو اون منطقه هست.
محدودیت انتخاب...
نقاط قوت:
خوب وبد
نقاط ضعف:
وسایل بهداشتی مثل مسواک.... گفتند موجود نداریم و تمام شده!!!
با توجه به شهر عسلویه و در مقایسه با سایر هتل های شهر، بسیار هتل خوبیست. عالی پیشنهاد میکنم.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و تمیزی هتل
نقاط ضعف:
متاسفانه امکانات رفاهی مجموعه فعال نبوده و رستورانی بابت صرف ناهار و شام بصورت مفصل نداشته اند.
خوب بود - در عسلویه از این بهتر فعلا" وجود نداره...
خوب بود...
در زمان مدت اقامت من آب گرم این هتل قطع بود، از لحاظ ساختاری حمام اتاق مشکل داشت و آب خارج نمیشد. خدمات روم سرویس انجام نمیشد و خط همراه اول هم که آنتن دهی ضعیفی داشت. در کل از اقامتم رضایت نداشتم...
متاسفانه عمده آب حمام اتاقهای این هتل با مشکل خروجی آب و تجمیع آب مواجه است. من چند مرتبه به این هتل مراجعه کردم و به این نتیجه رسیدم که پرسنل آموزش دیده ای ندارد. متاسفانه خدمات هتل ۴ ستاره را ندارد در کل تا مجبور نشم این هتل را انتخاب نمیکنم آنت دهی خط موبایل ضعیف و وای فای هتل هم بدتر از آن و در کل قطع میشود...
سلام در کل خوب بود...
همه چیز عالی و کامل. تنها عیب این هتل حمام آن بود چون خروجی آب حمام در جای درستی واقع نشده بود به طوری که آب حمام جمع میشد. این موضوعو به هتل هم اعلام کردم. همین باعث شد من رتبه 4 به هتل بدم....
با سلام برخورد کارکنان بسیار خوب بود مکان بسیار پاکیزه و آرامی بود و آرامش بخش بود در عین سادگی و از لحاظ دسترسی به فرودگاه هم خیلی خوب بودبه عنوان یک هتل ۴ ستاره میبایست خدمات رستوران در سطح ۴ ستاره ارتقاء یابد.
کیفیت اتاق ها در حد مطلوبیست.نداشتن رستوران برای هتلی چهار ستاره موضوع عجیبی به نظر می رسد.
من مهمن داشتم که از همه چیز راضی بودند، مخصوصا از برخورد و هماهنگی پرسنل .
همه چیز عالیست، کیفیت اتاقها و برخورد پرسنل
من ماموریت رفته بودم و بعد از یک روز شلوغ و خسته کننده این هتل آرام و تمیز بسیار بسیار لذت بخش و آرامش بخش بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.