هتل کاریز اردکان

اردکان، خیابان طالقانی جنب چوفا
-
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
معرفی هتل کاریز اردکان
هتل یک ستاره کاریز در شهرستان اردکان از مجموعه‌های افتتاح شده در سال ۱۳۸۵ با پرسنلی مجرب، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل کاریز
کاریز-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
رهی نو
112,800 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
112,800
تومان
30 شهریور
شنبه
112,800
تومان
31 شهریور
یکشنبه
112,800
تومان
1 مهر
دوشنبه
112,800
تومان
2 مهر
سه شنبه
112,800
تومان
3 مهر
چهارشنبه
112,800
تومان
4 مهر
پنجشنبه
112,800
تومان
5 مهر
جمعه
112,800
تومان
6 مهر
شنبه
112,800
تومان
7 مهر
یکشنبه
112,800
تومان
8 مهر
دوشنبه
112,800
تومان
جا اینجاس
114,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
114,000
تومان
30 شهریور
شنبه
114,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
114,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
115,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
115,000
تومان
30 شهریور
شنبه
115,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
115,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
115,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
115,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
115,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
115,000
تومان
5 مهر
جمعه
115,000
تومان
6 مهر
شنبه
115,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
115,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
115,000
تومان
ایران هتل آنلاین
115,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
115,000
تومان
30 شهریور
شنبه
115,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
115,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
115,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
115,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
115,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
115,000
تومان
5 مهر
جمعه
115,000
تومان
6 مهر
شنبه
115,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
115,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
115,000
تومان
هتل یار
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
130,000
تومان
30 شهریور
شنبه
130,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
130,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
کاریز-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
جا اینجاس
176,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
176,000
تومان
30 شهریور
شنبه
176,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
176,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
177,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
177,000
تومان
30 شهریور
شنبه
177,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
177,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
177,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
177,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
177,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
177,000
تومان
5 مهر
جمعه
177,000
تومان
6 مهر
شنبه
177,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
177,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
177,000
تومان
ایران هتل آنلاین
177,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
177,000
تومان
30 شهریور
شنبه
177,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
177,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
190,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
190,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
190,000
تومان
5 مهر
جمعه
190,000
تومان
6 مهر
شنبه
190,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
190,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
190,000
تومان
رهی نو
184,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
184,000
تومان
30 شهریور
شنبه
184,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
184,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
184,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
184,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
184,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
184,000
تومان
5 مهر
جمعه
184,000
تومان
6 مهر
شنبه
184,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
184,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
184,000
تومان
هتل یار
202,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
202,000
تومان
30 شهریور
شنبه
202,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
202,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
کاریز-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
220,000
تومان
30 شهریور
شنبه
220,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
220,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
5 مهر
جمعه
220,000
تومان
6 مهر
شنبه
220,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
220,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
ایران هتل آنلاین
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
220,000
تومان
30 شهریور
شنبه
220,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
220,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
235,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
235,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
235,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
235,000
تومان
5 مهر
جمعه
235,000
تومان
6 مهر
شنبه
235,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
235,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
235,000
تومان
جا اینجاس
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
220,000
تومان
30 شهریور
شنبه
220,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
220,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
رهی نو
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
230,000
تومان
30 شهریور
شنبه
230,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
230,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
230,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
230,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
230,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
230,000
تومان
5 مهر
جمعه
230,000
تومان
6 مهر
شنبه
230,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
230,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
230,000
تومان
هتل یار
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
250,000
تومان
30 شهریور
شنبه
250,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
250,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
کاریز-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
جا اینجاس
247,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
247,000
تومان
30 شهریور
شنبه
247,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
247,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
248,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
248,000
تومان
30 شهریور
شنبه
248,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
248,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
248,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
248,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
248,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
248,000
تومان
5 مهر
جمعه
248,000
تومان
6 مهر
شنبه
248,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
248,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
248,000
تومان
ایران هتل آنلاین
248,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
248,000
تومان
30 شهریور
شنبه
248,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
248,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
265,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
265,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
265,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
265,000
تومان
5 مهر
جمعه
265,000
تومان
6 مهر
شنبه
265,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
265,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
265,000
تومان
رهی نو
257,600 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
257,600
تومان
30 شهریور
شنبه
257,600
تومان
31 شهریور
یکشنبه
257,600
تومان
1 مهر
دوشنبه
257,600
تومان
2 مهر
سه شنبه
257,600
تومان
3 مهر
چهارشنبه
257,600
تومان
4 مهر
پنجشنبه
257,600
تومان
5 مهر
جمعه
257,600
تومان
6 مهر
شنبه
257,600
تومان
7 مهر
یکشنبه
257,600
تومان
8 مهر
دوشنبه
257,600
تومان
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
280,000
تومان
30 شهریور
شنبه
280,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
280,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل کاریز اردکان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
تالار عروسی
پاركينگ
كافی شاپ
تلویزیون در لابی
تبديل ارز
چايخانه سنتی
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
Business Center

نظرات کاربران برای هتل کاریز اردکان

(11 نظر)
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب تراس بزرگ جلوی اتاق
نقاط ضعف:
قرار گرفتن اتاق در طبقه دوم بدون آسانسور
نقاط قوت:
فضا و کارمندان و امکانات خیلی خوب بود اتاق تراس دار و دل باز کلا خوب بود
نقاط ضعف:
پرده ها کثیف بود
هتل قدیمی و با حداقل امکانات است، شب ها مسئول پذیرش حضور ندارد و کارکنان رستوران کارها را انجام می دهند و از وای فای اطلاعی ندارند. در مجموع هتلی ارزان و متوسط است. ...
به عنوان یک هتل یک ستاره قابل قبول بود ، از نظر نظافت و تمیزی اتاقها خوب بود ، برخورد پرسنل محترمانه بود و حتی بالاتر از سطح هتل، البته این هتل آسانسور ندارد و برای تعداد مسن مناسب نیست ، اما بقیه موارد مشکلی نداشت...
نظافت هتل خوب بود ولی اتاق ها بوی نم میداد. برخورد کارکنان حرفه ای نیست. برای اینترنت و خوراکی های داخل اتاق پول جداگانه گرفته شد. در مجموع با درنظر گرفتن قیمت، هتل کاملا معمولی بود. ...
نظافت خوب بود آرام بود مکان عالی کلا عالی فقط صدای آب رادیاتورها میامد و تیک تیک ساعت. اما کلا خوب بود...
ساختار و موقعیت هتل خوب بوده اما به دلیل بی توجهی از حالت یک مکان خوب به یک موقعیت ضعیف تبدیل شده. به نظر می رسد مدیریت از این مکان غافل شده و بسیاری از بخشهای آن به انبار اشیای مستعمل تبدیل شده این مکان قابلیت تبدیل به یک هتل را دارد....
به طور کلی خدمات و امکانات در هتل متوسط بود. برای من آرامش در اولویت بود که از این بابت خوب بود. ...
سلام اسم هتل را از روش بردارید...
برخورد کارکنان حرفه ای نبود....
تمیزی اتاق خوب بود, سرویس بهداشتی خیلی خوبی داشت (فشار آب, گرمای خوب, توالت فرنگی تمیز و نو و ...)برای فصل سرما از عایق بندی خوبی نداشتپارکینگش هم بی درو پیکر بود!...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.