هتل سبلان اردبیل

اردبيل، چهارراه امام، خيابان شیخ صفی
2.5
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
معرفی هتل سبلان اردبیل
هتل سه ستاره سبلان اردبیل در سال ۱۳۷۲ افتتاح گردید و آخرین بازسازی مجموعه در سال ۱۳۸۵ انجام شده است. این مجموعه در مرکز شهر و مجاورت بقعه شیخ صفی واقع گردیده است و با فاصله ای نزدیک به اماکن تاریخی و مراکز تجاری شهر در حال فعالیت می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سبلان
سبلان-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
297,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
297,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
297,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
297,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
297,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
297,100
تومان
4 مرداد
جمعه
297,100
تومان
5 مرداد
شنبه
297,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
297,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
297,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
297,100
تومان
اقامت 24
298,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
298,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
298,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
298,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
298,000
تومان
4 مرداد
جمعه
298,000
تومان
5 مرداد
شنبه
298,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
298,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
298,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
سبلان-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
298,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
298,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
298,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
298,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
298,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
298,000
تومان
4 مرداد
جمعه
298,000
تومان
5 مرداد
شنبه
298,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
298,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
298,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
جاباما
298,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
298,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
298,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
298,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مرداد
جمعه
310,000
تومان
5 مرداد
شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
ایران هتل آنلاین
298,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
298,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
298,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
298,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
298,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
298,000
تومان
4 مرداد
جمعه
298,000
تومان
5 مرداد
شنبه
298,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
298,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
298,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
اقامت 24
298,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
298,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
298,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
298,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
298,000
تومان
4 مرداد
جمعه
298,000
تومان
5 مرداد
شنبه
298,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
298,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
298,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
سبلان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
367,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
367,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
367,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
367,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
367,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
367,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
367,100
تومان
4 مرداد
جمعه
367,100
تومان
5 مرداد
شنبه
367,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
367,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
367,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
367,100
تومان
جاباما
368,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
368,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
368,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
368,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
368,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
368,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
368,000
تومان
4 مرداد
جمعه
368,000
تومان
5 مرداد
شنبه
368,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
368,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
368,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
368,000
تومان
اقامت 24
368,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
368,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
368,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
368,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
368,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
368,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
368,000
تومان
4 مرداد
جمعه
368,000
تومان
5 مرداد
شنبه
368,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
368,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
368,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
368,000
تومان
هتل یار
368,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
368,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
368,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
368,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
368,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
368,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
368,000
تومان
4 مرداد
جمعه
368,000
تومان
5 مرداد
شنبه
368,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
368,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
368,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
368,000
تومان
سبلان-سوییت سه نفره
سوییت سه نفره
تورگردان
450,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
450,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
450,600
تومان
31 تیر
دوشنبه
450,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
450,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
450,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
450,600
تومان
4 مرداد
جمعه
450,600
تومان
5 مرداد
شنبه
450,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
450,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
450,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
450,600
تومان
هتل یار
451,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
451,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
451,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
451,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
451,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
451,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
451,500
تومان
4 مرداد
جمعه
451,500
تومان
5 مرداد
شنبه
451,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
451,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
451,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
451,500
تومان
اقامت 24
452,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
452,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
452,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
452,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
452,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
452,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
452,000
تومان
4 مرداد
جمعه
452,000
تومان
5 مرداد
شنبه
452,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
452,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
452,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
452,000
تومان
جاباما
453,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
453,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
453,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
453,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
453,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
453,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
453,000
تومان
4 مرداد
جمعه
453,000
تومان
5 مرداد
شنبه
453,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
453,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
453,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
453,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سبلان اردبیل

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل سبلان اردبیل

(28 نظر)
به اندازه هتل سه ستاره امكانات نداشت و اماكن داخل هتل و وسايل كهنه بود...
نقاط قوت:
موقعیت مکانی رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه آسانسور از طبقه همکف نبود
دسترسی خوب
حدود ٣٠ پله تا آسانسور داشت
هتل متوسطی بود کیفیت غذا و امکانات کمی پایین بود ...
هتل به نسبت امکانات کمی دارد.ولی در کل متوسط بود....
مهمان خارجي داشتيم و هيچكدام راضي نبودند. فضاي لابي خفه و بي روح است. سرويس دهي در هد هتل دو ستاره هم نيست. اطاق ها كوچك است. پله هاي وروردي زياد و غير قابل تحمل. به افراد مسن به هيچ وجه پيشنهاد نمي شود. حتي پرسنل هم همكاري نمي كنند.
هتل متوسطی است. بالاترین مزیت آن موقعیت مکانی هتل که مرکز شهر است میباشد. برخورد کارکنان خوب بود ،پارکینگ هتل در خیابان پشت هتل با فاصله کمی است که اگر در زمستان و برف و باران را حساب کنیم یک نقص میشود، کیفیت صبحانه متوسط بود، تمیزی هتل مناسب است اما انتظارات ما را که خانواده بودیم و سویت گرفته بودیم برآورده نمیکرد. در کل برای اردبیل با توجه به اینکه گزینه های پیش روی بسیار محدود است ،قابل قبول بود...
خوب بودند ولي روش پذيرايي در صبحانه در شأن مسافران نبود....
مکان مناسب جهت دسترسی متاسبداشتن سیستم سرمایش از درب ورود تا پذیرش هتل با اینکه تعداد پله ها زیاد هستن آسانسور ندارد.
کافی شاپ و صبحانه مناسب بود. ولی در یک وعده غذا که صرف شد کیفیت غذا مناسب نبود. ...
مناسب نبود...
هتل متوسطی بود . قیمت اتاقها بالا بود . هزینه های کافی شاپ بسیتر گران بود . البته باید گفت در شهر اردبیل متاسفانه هتل بسیار کم هست و گاهی اوقات مجبور به رفتن به سرعین برای اقامت می شویم ...
ورودی هتل واقعا مناسب نبوداتاق تمیزودلبازبودپرسنل مودب فضای صبحانه اصلا مناسب نبود دسترسی به اماکن بسیارخوب ولی غیراز ورودی نامناسب بدترین قسمت پارکینگ بودکه ماشین قیمتی اقوام اسیب دید و متاسفانه نه کسی پاسخگو شدو نه کسی حتی یک عذرخواهی کرد...
امیدوارم روزی برسد که اردبیل زیبا هتل هایی در شان خود داشته باشد. کارکنان خوب بودند، ولی امکانات هتل در حد متوسط مایل به ضعیف بود....
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
-
هتل در مرکز شهر بود و به ما گفته بودن پارکینگ داره ولی نداشت. تو خیابون هم جا نبود و مجبور بودیم کلی دورتر پارک کنیم. پذیریش هتل طبقه دوم بود و کلی پله بود.از طبقه دوم به بالا فقط آسانسور داشت و تا طبقه دوم را باید از پله بری. برخورد پرسنل خوب نبود.اتاق کوچک بود و حموم دستشویی خیلی تمیز نبود. و کلا چاره دیگه ای هم نبود. اردبیل زیاد هتل نداره. به نظرم هتلش باید دوستاره می‌بود فقط صبحونه که سرشیر و عسل داشت با نون محلی خوب بود.
هتل خوب نبود و در حد متوسطی بود
برخورد پرسنل خوب نبود و هتل در حد 3ستاره بد نبود آسانسور نداشت و بیشتر شبیه به مسافر خونه بود
عالی بود! اما پله های زیادی داشت و رفت و آمد سخت بود اول که میخواستیم وارد هتل بشیم کلی پله داشت!
اطاق ها خیلی با هم تفاوت دارن، مثلا نور پردازی شون با هم فرق داره.اما از نظر نظافت عااااااااالین و کاکنانشون هم خیلی خوش برخوردن....
خدماتش افتضاحه و پرسنلش آموزش ندیدن. باید بهتر بشه.
وای پله‌ های ورودیش خیلی زیاد بود! ولی خوب بود.
اصلا خوب نبود... در کل هتل ضعیفیه... برای طبقه اول هم آسانسور نذاشتن...
معمولی بود. در حدهمون یه هتل سه ستاره...
عاااااااااااااالی بود. همه چیز خوب بود با هزینه ای که کردیم امکانات خوب و اتاق های خوب و برخورد و پذیرایی مناسبی داشت.
هتل سبلان هتلی خلوت و بدون ازدحام است و به راحتی میتونیم از آسانسور و رستوران استفاده کنیم. در نزدیکی بقعه شیخ صفی که مرکز شهر اردبیل بود قرار داشت و به همه اماکنی که احتیاج داشتیم نزدیک بود. هتل پارکینگ نداشت ولی در فاصله 50 متری از آن یک پارکینگ عمومی وجود داشت که برای مهمانان رایگان بود.کمی سروصدای خیابان اذیت میکرد و صبحانه هم متنوع نبود اگر صبحانه کیفیت بهتری داشت خیلی راضی تر بودیم.
هتل از موقعیت جغرافیایی خوبی برخوردار بود و کیفیت پذیرایی و صبحانه هم قابل قبول بود. ما کمی زودتر رسیدیم و اتاق هم به ما زودتر تحویل دادند. اتاق ها هم تمیز بودند.غذای رستوران خیلی راضی کننده نبود . پرسنل شیفت شب هم کمی نا آشنا با سیستم هتل بودند.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.