هتل مهدی اردبیل

اردبیل، خیابان بعثت، نرسیده به پمپ بنزین، واحد 993
2.1
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل مهدی اردبیل
اردبيل یا آرتاویل واژه‌ای اوستایی است که از ترکیب دو کلمه «آرتا» به‌معنی "مقدّس" که طی گذر زمان به «ارد» تبدیل شده‌است (در کلماتی نظیر "اردشیر" نیز همین اتفاق افتاده است) و «ویل» که در متون اوستایی به معنای "ناحیه" و "شهر" است (امروزه هم در اسامی برخی از مناطق آذربایجان نظیر لوندویل، ویلکیج و ویله دره می توان یافت) تشکیل شده‌است. . آدام اولئاریوس در سفری که به اردبیل داشته است عنوان نموده که اهالی شهر که ترک زبان هستند ، نام شهر را آردویل تلفظ می کنند. در مناطق تالش نشین استان، هنوز هم به اردبیل، «آردویل» می‌گویند که به معنای "ناحیّه مقدس" استبه‌علت قرارداشتن در مسیر جاده ابریشم، از رونق اقتصادی بسیار خوبی، برخوردار بوده‌است. اردبیل از شهرهای کهن ایران است که در لوحه‌های گلی سومریان به صورت آرتا یا آراتتا ثبت گردیده‌است. همچنین اردبیل تمدنی ۳۰۰۰ ساله در حاشیه جاده ابریشم دارد. هتل مهدی در مرکز این شهر تاریخی و زیبا با داشتن کادر مجرب پذیرای میهمانان عزیز می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل مهدی
مهدی-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
تورگردان
134,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
134,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
134,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
134,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
134,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
134,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
134,100
تومان
4 مرداد
جمعه
134,100
تومان
5 مرداد
شنبه
134,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
134,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
134,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
134,100
تومان
ایران هتل آنلاین
135,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
135,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
135,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
135,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
135,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
135,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
135,000
تومان
4 مرداد
جمعه
135,000
تومان
5 مرداد
شنبه
135,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
135,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
135,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
135,000
تومان
اقامت 24
135,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
135,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
135,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
135,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
135,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
135,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
135,000
تومان
4 مرداد
جمعه
135,000
تومان
5 مرداد
شنبه
135,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
135,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
135,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
135,000
تومان
ایران مارکوپولو
140,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
140,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
140,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
140,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
140,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
140,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
140,000
تومان
4 مرداد
جمعه
140,000
تومان
5 مرداد
شنبه
140,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
140,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
140,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
140,000
تومان
مهدی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
173,200 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
173,200
تومان
30 تیر
یکشنبه
173,200
تومان
31 تیر
دوشنبه
173,200
تومان
1 مرداد
سه شنبه
173,200
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
173,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
173,200
تومان
4 مرداد
جمعه
173,200
تومان
5 مرداد
شنبه
173,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
173,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
173,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
173,200
تومان
اقامت 24
175,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
175,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
175,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
175,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
175,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
175,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
175,000
تومان
4 مرداد
جمعه
175,000
تومان
5 مرداد
شنبه
175,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
175,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
175,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
175,000
تومان
ایران هتل آنلاین
175,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
175,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
175,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
175,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
175,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
175,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
175,000
تومان
4 مرداد
جمعه
175,000
تومان
5 مرداد
شنبه
175,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
175,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
175,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
175,000
تومان
ایران مارکوپولو
180,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
180,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
180,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
180,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
4 مرداد
جمعه
180,000
تومان
5 مرداد
شنبه
180,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
180,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
180,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
180,000
تومان
مهدی-اتاق  پنج تخته دو بلکس
اتاق پنج تخته دو بلکس
تورگردان
367,200 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
367,200
تومان
30 تیر
یکشنبه
367,200
تومان
31 تیر
دوشنبه
367,200
تومان
1 مرداد
سه شنبه
367,200
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
367,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
367,200
تومان
4 مرداد
جمعه
367,200
تومان
5 مرداد
شنبه
367,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
367,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
367,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
367,200
تومان
ایران هتل آنلاین
370,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
370,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
4 مرداد
جمعه
370,000
تومان
5 مرداد
شنبه
370,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
370,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
370,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
370,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
4 مرداد
جمعه
370,000
تومان
5 مرداد
شنبه
370,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
370,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
370,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان
ایران مارکوپولو
370,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
370,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
4 مرداد
جمعه
370,000
تومان
5 مرداد
شنبه
370,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
370,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
370,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان

امکانات اتاق های هتل مهدی اردبیل

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
خود پرداز
پارکینگ
رستوران
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
کافی شاپ
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
خودپرداز

نظرات کاربران برای هتل مهدی اردبیل

(14 نظر)
برخورد کارکنان هتل بسیار محترمانه و خوب است
سلام.برای ما که تو روزهای پیک رفتیم اینجا غنیمت بود در کل بد نبود اما‌بیشتر شبیه مسافرخانه ای بزرگ‌بود تا هتل.آروم بود از نظر تمیزی بد نبود برخورد کارکنان خوب بود.به ما‌گفته بودن هتل پارگینگ‌داره اما ما‌که‌ندیدم و همه مسافرا تو خیابو پارک میکردن.اما به نسبت قیمت تو روزای تعطیل تابستون و با اون حجم مسافر خوب بود
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
سلام. متاسفانه وضعيت هتل آنقدر بد بود كه به فكر تعويض هتل با همه خستگي ناشي از تاخير پرواز بودم. اتاق بوي نا مطبوع و بسيار بدي داشت...
امکانات متوسط. پارکینک مناسبی نداشت...
ببینید بلاخره هتل و مسافر خانه یه تفاوت هایی باهم دارن. مثلا سرویس و حمام تو اتاق هاش داشت و اینکه صبحانه سرو میکردن (که البته اولش تو شرایط رزروشون نبود و بعد از تماس من با ایران هتل و هماهنگی با هتل مهدی بما صبحانه دادن) بلحاظ بهداشتی نمیشه گفت کثیف اما ابدا شبیه هتل نیست. کف اطاقها موکته ولی یخچال و سرویس بهداشتی فرنگی داره. و این هتل آسانسور نداره که اگر تو طبقات بالا باشید سخته و البته ما که در طبقه اول هم بودیم باز کلی پله میخورد. جهت اطلاع اشخاصی که مشکل زانو و... دارن صبحانش هم میتونستید از بین نیمرو یا سرشیر و عسل یکی رو انتخاب کنید و به همراه یه قوری چای سرو میکردن. که انصافا ام خوشمزه بود اما منوی دیگه ای کلا نبود و هر دو روزی که اونجا بودم همین منو بود. مسوولین پذیرش یه دختر و یه پسر بودن که البته مودب...
کارکنان خوبند ولی اتاقها نه...
برخورد کارکنان بد بود-تعداد کارکنان هتل کم بود-صبحانه معمولی و سلف سرویس نبود-آسانسور نداشت-نظافت اتاق اصلا قابل قبول نبود-تنها مزیتش این بود که مرکز شهر بود-پارکینگ و اینترنت نداشت-میتونست خیلی بهتر از این باشه-هتل را چون بهش نرسیده بودند متروکه شده بود...
هتل رستوران نداشت و محل صرف صبحانه در زير زمين و بدون سلف سرويس و صبحانه محدود بود. اتاق سه تخت فقط جا براي خوابيدن داشت نه ميز و صنداي براي نشستن و جاي لباس در كمد موجود نبود حوله هاي كهنه در حمام قرار داشت . اسانسور نداره طبقات بالا رفتن زحمت داره پاركينگ كنار خيابان بايد ماشين و پاركينگ كنيد با بيمه ابوالفضل تا صبح ماشين سالم بمونه در كل به مسافرخانه بيشتر شبيه بود تا هتل اگر ناچار باشيد و هتل گير نياريد ميشه براي خواب به اين هتل رفت ...
ارزش پولی را که میدهید ندارد، هرگز به هتل مهدی نروید!...
بیشتر شبیه مسافر خونه است تا هتل...
خانم مسئول پذیرش بسیار صادق،مثبت و مددکار بودند...
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
خیل کثیف بوده اتاق
نبود سیسیتم سرمایش یکی از نقاط ضعف این هتل است. با این وجود که پرسنل هتل گفتند آب و هوای تبریز نیاز به سیستم سرمایش ندارد اما در زمان اقامت من هوا گرم بود. ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.