هتل امیرکبیر اراک

اراک، بلوار آیت الله اراکی
3.7
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران
معرفی هتل امیرکبیر اراک
هتل پنج ستاره امیرکبیر در دامنه ارتفاعات شهر صنعتی اراک در مجموعه سیاحتی و تفریحی امیرکبیر در زمینی به مساحت ۷۳ هکتار در محیطی آرام و دلنشین به شکل عرشه کشتی در تیرماه ۱۳۸۴ افتتاح گردید. همچنین طراحی بسیار زیبا و منحصر به فرد هتل امیرکبیر که نمادی از معماری مدرن و اجرایی بسیار دقیق و چشم نواز از هنر ایرانی را دارا می باشد به حق آن را به یک موزه تبدیل نموده است که خود عاملی جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی به مجتمع سیاحتی و تفریحی امیرکبیر شده است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل امیرکبیر
امیرکبیر-اتاق یک تخته رو به کوه
اتاق یک تخته رو به کوه
اسنپ تریپ
315,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
315,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
315,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
3 خرداد
جمعه
315,000
تومان
4 خرداد
شنبه
315,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
315,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
315,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
315,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
343,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
343,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
343,000
تومان
3 خرداد
جمعه
343,000
تومان
4 خرداد
شنبه
343,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
343,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
343,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
343,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
343,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
330,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
3 خرداد
جمعه
330,000
تومان
4 خرداد
شنبه
330,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
امیرکبیر-یک تخته
یک تخته
علاءالدین
345,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
345,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
345,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
345,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
3 خرداد
جمعه
345,000
تومان
4 خرداد
شنبه
345,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
345,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دو تخته رو به کوه-توئین
اتاق دو تخته رو به کوه-توئین
اسنپ تریپ
493,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
493,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
493,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
493,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
493,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
493,000
تومان
3 خرداد
جمعه
493,000
تومان
4 خرداد
شنبه
493,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
493,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
493,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
493,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
493,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دو تخته رو به کوه
اتاق دو تخته رو به کوه
اسنپ تریپ
493,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
493,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
493,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
493,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
493,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
493,000
تومان
3 خرداد
جمعه
493,000
تومان
4 خرداد
شنبه
493,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
493,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
493,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
493,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
493,000
تومان
علاءالدین
539,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
539,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
539,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
539,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
539,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
539,000
تومان
3 خرداد
جمعه
539,000
تومان
4 خرداد
شنبه
539,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
539,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
539,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
539,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
539,000
تومان
اقامت 24
577,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
577,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
577,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
577,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
577,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
577,000
تومان
3 خرداد
جمعه
577,000
تومان
4 خرداد
شنبه
577,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
577,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
577,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
577,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
577,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
510,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
3 خرداد
جمعه
510,000
تومان
4 خرداد
شنبه
510,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
510,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
510,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
510,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دو تخته رو به باغ - توئین
اتاق دو تخته رو به باغ - توئین
اسنپ تریپ
500,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
500,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
500,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
500,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
3 خرداد
جمعه
500,000
تومان
4 خرداد
شنبه
500,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
500,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
500,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
500,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دو تخته رو به باغ
اتاق دو تخته رو به باغ
اسنپ تریپ
500,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
500,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
500,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
500,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
3 خرداد
جمعه
500,000
تومان
4 خرداد
شنبه
500,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
500,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
500,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
500,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
ایران مارکوپولو
508,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
508,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
508,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
508,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
508,000
تومان
3 خرداد
جمعه
508,000
تومان
4 خرداد
شنبه
508,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
508,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
508,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
508,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
علاءالدین
545,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
545,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
545,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
545,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
3 خرداد
جمعه
545,000
تومان
4 خرداد
شنبه
545,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
545,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
545,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
545,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
اقامت 24
559,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
559,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
559,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
559,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
559,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
559,000
تومان
3 خرداد
جمعه
559,000
تومان
4 خرداد
شنبه
559,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
559,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
559,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
559,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
559,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
523,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
523,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
523,000
تومان
3 خرداد
جمعه
523,000
تومان
4 خرداد
شنبه
523,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
523,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
523,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
523,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
523,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دو تخته رو به کوه - دبل
اتاق دو تخته رو به کوه - دبل
ایران مارکوپولو
520,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
520,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
520,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
520,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
520,000
تومان
3 خرداد
جمعه
520,000
تومان
4 خرداد
شنبه
520,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
520,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
520,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
520,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
520,000
تومان
امیرکبیر-اتاق سه تخته رو به باغ
اتاق سه تخته رو به باغ
ایران مارکوپولو
655,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
655,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
655,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
655,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
655,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
655,000
تومان
3 خرداد
جمعه
655,000
تومان
4 خرداد
شنبه
655,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
655,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
655,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
655,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
655,000
تومان
علاءالدین
719,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
719,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
719,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
719,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
719,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
719,000
تومان
3 خرداد
جمعه
719,000
تومان
4 خرداد
شنبه
719,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
719,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
719,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
719,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
719,000
تومان
اقامت 24
730,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
730,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
730,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
730,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
3 خرداد
جمعه
730,000
تومان
4 خرداد
شنبه
730,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
730,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
730,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
730,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
690,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
3 خرداد
جمعه
690,000
تومان
4 خرداد
شنبه
690,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
690,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
690,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
690,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
امیرکبیر-سوئیت کوچک رو به باغ
سوئیت کوچک رو به باغ
جاباما
670,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
670,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
670,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
670,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
670,000
تومان
3 خرداد
جمعه
670,000
تومان
4 خرداد
شنبه
670,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
670,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
670,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
670,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
670,000
تومان
علاءالدین
695,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
695,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
695,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
695,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
695,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
695,000
تومان
3 خرداد
جمعه
695,000
تومان
4 خرداد
شنبه
695,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
695,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
695,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
695,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
695,000
تومان
امیرکبیر-اتاق سه تخته رو به کوه
اتاق سه تخته رو به کوه
ایران مارکوپولو
695,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
695,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
695,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
695,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
695,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
695,000
تومان
3 خرداد
جمعه
695,000
تومان
4 خرداد
شنبه
695,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
695,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
695,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
695,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
695,000
تومان
علاءالدین
705,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
705,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
705,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
705,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
705,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
705,000
تومان
3 خرداد
جمعه
705,000
تومان
4 خرداد
شنبه
705,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
705,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
705,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
705,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
705,000
تومان
اقامت 24
707,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
707,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
707,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
707,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
707,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
707,000
تومان
3 خرداد
جمعه
707,000
تومان
4 خرداد
شنبه
707,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
707,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
707,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
707,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
707,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
682,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
682,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
682,000
تومان
3 خرداد
جمعه
682,000
تومان
4 خرداد
شنبه
682,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
682,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
682,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
682,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
682,000
تومان
امیرکبیر-اتاق چهار تخته رو به باغ
اتاق چهار تخته رو به باغ
ایران مارکوپولو
699,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
699,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
699,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
699,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
699,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
699,000
تومان
3 خرداد
جمعه
699,000
تومان
4 خرداد
شنبه
699,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
699,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
699,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
699,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
699,000
تومان
اسنپ تریپ
708,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
708,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
708,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
708,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
708,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
708,000
تومان
3 خرداد
جمعه
708,000
تومان
4 خرداد
شنبه
708,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
708,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
708,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
708,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
708,000
تومان
علاءالدین
749,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
749,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
749,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
749,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
749,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
749,000
تومان
3 خرداد
جمعه
749,000
تومان
4 خرداد
شنبه
749,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
749,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
749,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
749,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
749,000
تومان
اقامت 24
775,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
775,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
775,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
775,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
3 خرداد
جمعه
775,000
تومان
4 خرداد
شنبه
775,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
775,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
775,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
775,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
731,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
731,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
731,000
تومان
3 خرداد
جمعه
731,000
تومان
4 خرداد
شنبه
731,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
731,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
731,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
731,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
731,000
تومان
امیرکبیر-سوییت کوچک دو نفره
سوییت کوچک دو نفره
اقامت 24
715,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
715,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
715,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
715,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
715,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
715,000
تومان
3 خرداد
جمعه
715,000
تومان
4 خرداد
شنبه
715,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
715,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
715,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
715,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
715,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
800,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
800,000
تومان
3 خرداد
جمعه
800,000
تومان
4 خرداد
شنبه
800,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
800,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
800,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
800,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
800,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
امیرکبیر-سوئیت بزرگ رو به کوه
سوئیت بزرگ رو به کوه
ایران مارکوپولو
810,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
810,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
810,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
810,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
810,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
810,000
تومان
3 خرداد
جمعه
810,000
تومان
4 خرداد
شنبه
810,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
810,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
810,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
810,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
810,000
تومان
علاءالدین
835,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
835,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
835,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
835,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
835,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
835,000
تومان
3 خرداد
جمعه
835,000
تومان
4 خرداد
شنبه
835,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
835,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
835,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
835,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
835,000
تومان
امیرکبیر-سوئیت جمهوری دو نفره
سوئیت جمهوری دو نفره
اسنپ تریپ
1,150,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
1,150,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
1,150,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
1,140,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
1,140,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
1,140,000
تومان
3 خرداد
جمعه
1,140,000
تومان
4 خرداد
شنبه
1,140,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
1,140,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,140,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,140,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,140,000
تومان
علاءالدین
1,195,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
1,195,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
1,195,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
1,195,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
1,195,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
1,195,000
تومان
3 خرداد
جمعه
1,195,000
تومان
4 خرداد
شنبه
1,195,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
1,195,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,195,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,195,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,195,000
تومان
اقامت 24
1,230,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
1,230,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
1,230,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
1,230,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
1,230,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
1,230,000
تومان
3 خرداد
جمعه
1,230,000
تومان
4 خرداد
شنبه
1,230,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
1,230,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,230,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,230,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,230,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل امیرکبیر اراک

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق