هتل امیرکبیر اراک

اراک، بلوار آیت الله اراکی
3.7
امتیاز کاربران
50
نظرات کاربران

معرفی هتل امیرکبیر اراک

هتل پنج ستاره امیرکبیر در دامنه ارتفاعات شهر صنعتی اراک در مجموعه سیاحتی و تفریحی امیرکبیر در زمینی به مساحت ۷۳ هکتار در محیطی آرام و دلنشین به شکل عرشه کشتی در تیرماه ۱۳۸۴ افتتاح گردید. همچنین طراحی بسیار زیبا و منحصر به فرد هتل امیرکبیر که نمادی از معماری مدرن و اجرایی بسیار دقیق و چشم نواز از هنر ایرانی را دارا می باشد به حق آن را به یک موزه تبدیل نموده است که خود عاملی جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی به مجتمع سیاحتی و تفریحی امیرکبیر شده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل امیرکبیر اراک
امیرکبیر-اتاق دوتخته روبه باغ
اتاق دوتخته روبه باغ
هتل یار
509,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
509,000
تومان
10 خرداد
شنبه
509,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
509,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
509,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
509,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
509,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
509,000
تومان
16 خرداد
جمعه
509,000
تومان
17 خرداد
شنبه
509,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
509,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
509,000
تومان
جاباما
509,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
509,000
تومان
10 خرداد
شنبه
509,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
509,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
509,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
509,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
509,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
509,000
تومان
16 خرداد
جمعه
509,000
تومان
17 خرداد
شنبه
509,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
509,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
509,000
تومان
اقامت 24
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
525,000
تومان
10 خرداد
شنبه
525,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
525,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
525,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
525,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
525,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
525,000
تومان
16 خرداد
جمعه
525,000
تومان
17 خرداد
شنبه
525,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
525,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
525,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
امیرکبیر-اتاق چهارتخته روبه باغ
اتاق چهارتخته روبه باغ
جاباما
721,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
721,000
تومان
10 خرداد
شنبه
721,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
721,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
721,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
721,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
721,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
721,000
تومان
16 خرداد
جمعه
721,000
تومان
17 خرداد
شنبه
721,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
721,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
721,000
تومان
هتل یار
721,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
721,000
تومان
10 خرداد
شنبه
721,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
721,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
721,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
721,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
721,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
721,000
تومان
16 خرداد
جمعه
721,000
تومان
17 خرداد
شنبه
721,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
721,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
721,000
تومان
اقامت 24
743,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
743,000
تومان
10 خرداد
شنبه
743,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
743,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
743,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
743,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
743,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
743,000
تومان
16 خرداد
جمعه
743,000
تومان
17 خرداد
شنبه
743,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
743,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
743,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
امیرکبیر-اتاق سه تخته روبه باغ
اتاق سه تخته روبه باغ
جاباما
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
690,000
تومان
10 خرداد
شنبه
690,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
690,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
690,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
690,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
16 خرداد
جمعه
690,000
تومان
17 خرداد
شنبه
690,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
690,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
690,000
تومان
هتل یار
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
690,000
تومان
10 خرداد
شنبه
690,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
690,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
690,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
690,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
16 خرداد
جمعه
690,000
تومان
17 خرداد
شنبه
690,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
690,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
690,000
تومان
اقامت 24
708,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
708,000
تومان
10 خرداد
شنبه
708,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
708,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
708,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
708,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
708,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
708,000
تومان
16 خرداد
جمعه
708,000
تومان
17 خرداد
شنبه
708,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
708,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
708,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
امیرکبیر-اتاق سه تخته روبه کوه
اتاق سه تخته روبه کوه
هتل یار
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
690,000
تومان
10 خرداد
شنبه
690,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
690,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
690,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
690,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
16 خرداد
جمعه
690,000
تومان
17 خرداد
شنبه
690,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
690,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
690,000
تومان
جاباما
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
690,000
تومان
10 خرداد
شنبه
690,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
690,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
690,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
690,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
16 خرداد
جمعه
690,000
تومان
17 خرداد
شنبه
690,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
690,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
690,000
تومان
اقامت 24
708,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
708,000
تومان
10 خرداد
شنبه
708,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
708,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
708,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
708,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
708,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
708,000
تومان
16 خرداد
جمعه
708,000
تومان
17 خرداد
شنبه
708,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
708,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
708,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
امیرکبیر-سوئیت کوچک دونفره
سوئیت کوچک دونفره
هتل یار
646,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
646,000
تومان
10 خرداد
شنبه
646,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
646,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
646,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
646,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
646,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
646,000
تومان
16 خرداد
جمعه
646,000
تومان
17 خرداد
شنبه
646,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
646,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
646,000
تومان
اقامت 24
669,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
669,000
تومان
10 خرداد
شنبه
669,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
669,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
669,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
669,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
669,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
669,000
تومان
16 خرداد
جمعه
669,000
تومان
17 خرداد
شنبه
669,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
669,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
669,000
تومان
جاباما
830,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
830,000
تومان
10 خرداد
شنبه
830,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
830,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
830,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
830,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
830,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
830,000
تومان
16 خرداد
جمعه
830,000
تومان
17 خرداد
شنبه
830,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
830,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
830,000
تومان
امیرکبیر-سوئیت جمهوری دونفره
سوئیت جمهوری دونفره
هتل یار
825,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
825,000
تومان
10 خرداد
شنبه
825,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
825,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
825,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
825,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
825,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
825,000
تومان
16 خرداد
جمعه
825,000
تومان
17 خرداد
شنبه
825,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
825,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
825,000
تومان
اقامت 24
1,094,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
1,094,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,094,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,094,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,094,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,094,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,094,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,094,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,094,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,094,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,094,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
1,094,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
امیرکبیر-اتاق دوتخته روبه کوه
اتاق دوتخته روبه کوه
هتل یار
509,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
509,000
تومان
10 خرداد
شنبه
509,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
509,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
509,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
509,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
509,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
509,000
تومان
16 خرداد
جمعه
509,000
تومان
17 خرداد
شنبه
509,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
509,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
509,000
تومان
جاباما
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
510,000
تومان
10 خرداد
شنبه
510,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
510,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
510,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
510,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
16 خرداد
جمعه
510,000
تومان
17 خرداد
شنبه
510,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
510,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
510,000
تومان
اقامت 24
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
525,000
تومان
10 خرداد
شنبه
525,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
525,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
525,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
525,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
525,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
525,000
تومان
16 خرداد
جمعه
525,000
تومان
17 خرداد
شنبه
525,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
525,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
525,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
امیرکبیر-اتاق دوتخته توئین روبه کوه
اتاق دوتخته توئین روبه کوه
هتل یار
509,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
509,000
تومان
10 خرداد
شنبه
509,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
509,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
509,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
509,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
509,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
509,000
تومان
16 خرداد
جمعه
509,000
تومان
17 خرداد
شنبه
509,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
509,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
509,000
تومان
امیرکبیر-یک تخته
یک تخته
هتل یار
374,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
374,000
تومان
10 خرداد
شنبه
374,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
374,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
374,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
374,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
374,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
374,000
تومان
16 خرداد
جمعه
374,000
تومان
17 خرداد
شنبه
374,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
374,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
374,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
امیرکبیر-سوئیت کوچک روبه باغ
سوئیت کوچک روبه باغ
جاباما
647,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
647,000
تومان
10 خرداد
شنبه
647,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
647,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
647,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
647,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
647,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
647,000
تومان
16 خرداد
جمعه
647,000
تومان
17 خرداد
شنبه
647,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
647,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
647,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
امیرکبیر-سوئیت بزرگ روبه کوه
سوئیت بزرگ روبه کوه
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
امیرکبیر-اتاق یک تخته رو به کوه
اتاق یک تخته رو به کوه
اقامت 24
374,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
374,000
تومان
10 خرداد
شنبه
374,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
374,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
374,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
374,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
374,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
374,000
تومان
16 خرداد
جمعه
374,000
تومان
17 خرداد
شنبه
374,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
374,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
374,000
تومان
جاباما
377,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
377,000
تومان
10 خرداد
شنبه
377,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
377,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
377,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
377,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
377,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
377,000
تومان
16 خرداد
جمعه
377,000
تومان
17 خرداد
شنبه
377,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
377,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
377,000
تومان
امیرکبیر-سوئیت بزرگ چهارتخته
سوئیت بزرگ چهارتخته
اقامت 24
1,399,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 خرداد
جمعه
1,399,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,399,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,399,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,399,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,399,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,399,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,399,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,399,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,399,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,399,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
1,399,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیرکبیر اراک

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
بالکن
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سالن بدنسازی
سونا بخار
اباژور
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سالن بدنسازی غیررایگان
اطفای حریق
کافی‌نت
فضای بازی کودکان غیررایگان
لابی
استخر رایگان
خدمات CIP
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
رستوران فرانسوی
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران بوفه
رستوران فست فود
اینترنت با سرعت بالا
خود پرداز بانک
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اجاره اتومبیل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
تلویزیون lcd
پنجره
سیستم اطفاء حریق دراتاق
لوازم بهداشتی
اسانسور
Business Center
پاركينگ
دستگاه ATM
تراس
روزنامه
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
لاندري
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
اتاق چمدان
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
فروشگاه و غرفه
سالن همايش
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
نمای کوه
ویلچر
سونا خشک
سونا بخار
جكوزی
زمين تنيس
خدمات راهنمای تور
مسير پياده روی
سالن بدنسازی
استخر
كافي شاپ 24 ساعته
سالن آمفی تئاتر
آژانس مسافرتي
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام