هتل آفتاب اراک

اراک، بلوار سردشت، روبروی سنجان، پارک کلاله
2.2
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل آفتاب اراک
هتل سه ستاره ی آفتاب در قلب شهر اراک واقع شده است، نزديك بودن اين هتل به آثار و مکان های تاریخی و گردشگری، سازمان ها و ادارات دولتی، اماکن و پاساژهای تجاری ، بيمارستان ها، دانشگاه های ملی و… موجب تسهیل دسترسی میهمانان و ایجاد موقعیت ممتاز برای مجتمع آفتاب است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آفتاب
آفتاب-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
جاباما
215,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
31 خرداد
جمعه
215,000
تومان
1 تیر
شنبه
215,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
215,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
215,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
215,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
215,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
215,000
تومان
7 تیر
جمعه
215,000
تومان
8 تیر
شنبه
215,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
آفتاب-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
264,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
264,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
264,100
تومان
31 خرداد
جمعه
264,100
تومان
1 تیر
شنبه
266,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
266,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
266,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
266,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
266,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
266,100
تومان
7 تیر
جمعه
266,100
تومان
8 تیر
شنبه
266,100
تومان
اقامت 24
265,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
31 خرداد
جمعه
265,000
تومان
1 تیر
شنبه
267,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
267,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
267,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
267,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
267,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
267,000
تومان
7 تیر
جمعه
267,000
تومان
8 تیر
شنبه
267,000
تومان
جاباما
267,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
267,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
267,000
تومان
31 خرداد
جمعه
267,000
تومان
1 تیر
شنبه
267,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
267,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
267,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
267,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
267,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
267,000
تومان
7 تیر
جمعه
267,000
تومان
8 تیر
شنبه
267,000
تومان
اسنپ تریپ
267,650 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
267,650
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
267,650
تومان
31 خرداد
جمعه
267,650
تومان
1 تیر
شنبه
267,650
تومان
2 تیر
یکشنبه
267,650
تومان
3 تیر
دوشنبه
267,650
تومان
4 تیر
سه شنبه
267,650
تومان
5 تیر
چهارشنبه
267,650
تومان
6 تیر
پنجشنبه
267,650
تومان
7 تیر
جمعه
267,650
تومان
8 تیر
شنبه
267,650
تومان
آفتاب-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
272,900 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
272,900
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
272,900
تومان
31 خرداد
جمعه
272,900
تومان
1 تیر
شنبه
272,900
تومان
2 تیر
یکشنبه
272,900
تومان
3 تیر
دوشنبه
272,900
تومان
4 تیر
سه شنبه
272,900
تومان
5 تیر
چهارشنبه
272,900
تومان
6 تیر
پنجشنبه
272,900
تومان
7 تیر
جمعه
272,900
تومان
8 تیر
شنبه
272,900
تومان
اقامت 24
275,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
31 خرداد
جمعه
275,000
تومان
1 تیر
شنبه
275,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
275,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
275,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
275,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
275,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
275,000
تومان
7 تیر
جمعه
275,000
تومان
8 تیر
شنبه
275,000
تومان
ایران هتل آنلاین
281,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
281,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
281,000
تومان
31 خرداد
جمعه
281,000
تومان
1 تیر
شنبه
281,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
281,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
281,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
281,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
281,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
281,000
تومان
7 تیر
جمعه
281,000
تومان
8 تیر
شنبه
281,000
تومان
آفتاب-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
357,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
357,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
357,100
تومان
31 خرداد
جمعه
357,100
تومان
1 تیر
شنبه
367,600
تومان
2 تیر
یکشنبه
367,600
تومان
3 تیر
دوشنبه
367,600
تومان
4 تیر
سه شنبه
367,600
تومان
5 تیر
چهارشنبه
367,600
تومان
6 تیر
پنجشنبه
367,600
تومان
7 تیر
جمعه
367,600
تومان
8 تیر
شنبه
367,600
تومان
اقامت 24
358,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
358,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
358,000
تومان
31 خرداد
جمعه
358,000
تومان
1 تیر
شنبه
370,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
370,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
7 تیر
جمعه
370,000
تومان
8 تیر
شنبه
370,000
تومان
ایران هتل آنلاین
374,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
374,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
374,000
تومان
31 خرداد
جمعه
374,000
تومان
1 تیر
شنبه
374,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
374,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
374,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
374,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
374,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
374,000
تومان
7 تیر
جمعه
374,000
تومان
8 تیر
شنبه
374,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آفتاب اراک

تلویزیون
یخچال
مبلمان
رستوران
سرویس بهداشتی ایرانی
حمام

نظرات کاربران برای هتل آفتاب اراک

(20 نظر)
همه چیز خوب بود با توجه به مبلغ. هر قشری نمی تونه بره هتل افتاب چون سیستم مذهبیه و کمی دیوارا ترک داشت و کهنه بود . در کل فضا خوب بود
هتل خیلی خوبی بود من مشکلی نداشتمو برخورد و پرسنل عالی بودم و محترمانه رفتار میکردن از نظرم همه جوره خوب بود خیلی هم خوب و عالی
اولا خب ماله سپاهه و از شهر بیرونه نمی ارزه هرروز با اژانس بری و بیای . دسترسی به امکانات نداری و در کل ترجیحم اینه که هیچوقت بر نگردم
همه چیز خوب بود مشکلی نداشت همه چیز . راضی بودم از خیلی چیزاش نمی تونم به چیزی اعتراض کنم یا ایرادی که وارد باشه
سلام، اتاقی که به ما دادند با چشم انداز کوه بود، خیلی قشنگ و دلباز بود اما متاسفانه ، این هتل مجموعه تفریحی به همراه اقامتی هست و در این مجموعه 4 تالار وجود داره و معمولا شب ها مراسم برگزار میشه، سر و صدای فراوان تا ساعت 12 شب ما رو کلافه کرده بود، با این که ما تازه رسیده بودیم و به دلیل خستگی زیاد ، 10 شب استراحت کردیم، بارها من از صدا بلند شدم و تا صبح سردرد داشتم ما هم اعتراض که کردیم گفتند انشا الله سری بعد اتاق چشم انداز شهر رو میدیم که صدا کمتره!...
خوب بود...
نقاط قوت:
ازلحاظ محیط وفضا بسیار عالی وارامبخش
نقاط ضعف:
کمبود فشاروسردی آب سرویسها
امکانات و تمیزی هتل بسیار خوب بود. تنها نکته ای که وجود داشت، چندین بار از پذیرش هتل درخواست هایی داشتیم که انجام نشد....
برخورد کارکنان خیلی خوب بود...
افزایش تنوع غذایی متناسب با فصول سال
همه چیز خوب بود فقط هتل خارج از محدوده شهری بود....
در کل از رزرو اتاق در این هتل راضی بودم.
هتلی مناسب در نقطه ای خوب از شهر امکانات خوب پرسنل خوب و با ادب
نقاط قوت:
موقعیت مکانی و ویو هتل خوب بود. برخورد پرسنل خدماتی بسیار خوب و دوستانه بود.
نقاط ضعف:
سیستم گرمایشی بدون کنترل و اتاق بسیار گرم بود. فاکتور صورتحساب در هنگام چک اوت ارائه نگردید. برخورد پرسنل پذیرش کمی نامهربان بود دسترسی به بازار و مراکز فروش بسیار سخت و دور از دسترس بود.
آرزوی توفیق و سلامتی برای کلیه پرسنل آن هتل دارم و امیدوارم بتوانم مدت بیشتری در آن هتل اقامت داشته باشم ....
سفر کاری به اراک...
رفتار کارکنان و فضای خوب اتاق
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل.صبحانه ی مفصل.ویو خوب
نقاط ضعف:
پرده های نازک.شبه در قبله
رفتار کارکنان و فضای هنل
نقاط قوت:
کاملا راضی بودم ، برخورد خوب و تمیزی اتاقها
نقاط ضعف:
موقعیت مکانی خوب نبود خارج از محدوده بود و اینکه برای تاکسی گرفتن یک مقدار سخت بود با توجه به اینکه اولین بار بود رفتم شهر اراک
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.