هتل المپیک شمال آمل

آمل، کیلومتر 5 جاده آمل به تهران
3.4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل المپیک شمال آمل
هتل سه ستاره المپیک آمل در سال ۱۳۹۵ افتتاح گردیده است. این هتل در فاصله ۵ کیلومتری از شهر آمل و در مجموعه دانشگاهی پردیس شمال واقع شده است. با قدم زدن در فضای سبز این هتل اوقات دلپذیر و به یادماندنی را تجربه نمایید. هتل المپیک در پنج طبقه و ۲۹ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل المپیک شمال
المپیک شمال-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
170,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
4 مرداد
جمعه
170,000
تومان
5 مرداد
شنبه
170,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
170,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
170,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
170,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
11 مرداد
جمعه
170,000
تومان
12 مرداد
شنبه
170,000
تومان
اقامت 24
170,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
4 مرداد
جمعه
170,000
تومان
5 مرداد
شنبه
170,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
170,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
170,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
170,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
11 مرداد
جمعه
170,000
تومان
12 مرداد
شنبه
170,000
تومان
تورگردان
220,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
4 مرداد
جمعه
220,000
تومان
5 مرداد
شنبه
220,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
220,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
220,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
220,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
11 مرداد
جمعه
220,000
تومان
12 مرداد
شنبه
220,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
المپیک شمال-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
238,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
238,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
238,000
تومان
4 مرداد
جمعه
238,000
تومان
5 مرداد
شنبه
238,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
238,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
238,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
238,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
238,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
238,000
تومان
11 مرداد
جمعه
238,000
تومان
12 مرداد
شنبه
238,000
تومان
اقامت 24
238,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
238,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
238,000
تومان
4 مرداد
جمعه
238,000
تومان
5 مرداد
شنبه
238,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
238,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
238,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
238,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
238,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
238,000
تومان
11 مرداد
جمعه
238,000
تومان
12 مرداد
شنبه
238,000
تومان
تورگردان
288,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
288,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
4 مرداد
جمعه
288,000
تومان
5 مرداد
شنبه
288,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
288,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
288,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
288,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
288,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
11 مرداد
جمعه
288,000
تومان
12 مرداد
شنبه
288,000
تومان
المپیک شمال-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
238,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
238,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
238,000
تومان
4 مرداد
جمعه
238,000
تومان
5 مرداد
شنبه
238,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
238,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
238,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
238,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
238,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
238,000
تومان
11 مرداد
جمعه
238,000
تومان
12 مرداد
شنبه
238,000
تومان
اقامت 24
238,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
238,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
238,000
تومان
4 مرداد
جمعه
238,000
تومان
5 مرداد
شنبه
238,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
238,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
238,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
238,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
238,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
238,000
تومان
11 مرداد
جمعه
238,000
تومان
12 مرداد
شنبه
238,000
تومان
جاباما
250,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
4 مرداد
جمعه
250,000
تومان
5 مرداد
شنبه
250,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
250,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
250,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
250,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
11 مرداد
جمعه
250,000
تومان
12 مرداد
شنبه
250,000
تومان
تورگردان
288,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
288,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
4 مرداد
جمعه
288,000
تومان
5 مرداد
شنبه
288,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
288,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
288,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
288,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
288,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
288,000
تومان
11 مرداد
جمعه
288,000
تومان
12 مرداد
شنبه
288,000
تومان
المپیک شمال-اتاق سه تخته(بدون جکوزی)
اتاق سه تخته(بدون جکوزی)
اقامت 24
332,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
4 مرداد
جمعه
332,000
تومان
5 مرداد
شنبه
332,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
332,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
332,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
332,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
11 مرداد
جمعه
332,000
تومان
12 مرداد
شنبه
332,000
تومان
ایران هتل آنلاین
332,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
4 مرداد
جمعه
332,000
تومان
5 مرداد
شنبه
332,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
332,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
332,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
332,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
11 مرداد
جمعه
332,000
تومان
12 مرداد
شنبه
332,000
تومان
جاباما
340,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
4 مرداد
جمعه
340,000
تومان
5 مرداد
شنبه
340,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
340,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
340,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
340,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
11 مرداد
جمعه
340,000
تومان
12 مرداد
شنبه
340,000
تومان
تورگردان
382,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
382,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
382,000
تومان
4 مرداد
جمعه
382,000
تومان
5 مرداد
شنبه
382,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
382,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
382,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
382,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
382,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
382,000
تومان
11 مرداد
جمعه
382,000
تومان
12 مرداد
شنبه
382,000
تومان
المپیک شمال-اتاق سه تخته(با جکوزی)
اتاق سه تخته(با جکوزی)
جاباما
395,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
4 مرداد
جمعه
395,000
تومان
5 مرداد
شنبه
395,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
395,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
395,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
395,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
11 مرداد
جمعه
395,000
تومان
12 مرداد
شنبه
395,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
المپیک شمال-سوئیت یکخوابه چهارنفره رویال(سوئیت چهار نفره+دو سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه چهارنفره رویال(سوئیت چهار نفره+دو سرویس اضافه)
جاباما
595,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
595,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
4 مرداد
جمعه
595,000
تومان
5 مرداد
شنبه
595,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
595,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
595,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
595,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
595,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
11 مرداد
جمعه
595,000
تومان
12 مرداد
شنبه
595,000
تومان
المپیک شمال-سوئیت دوخوابه شش نفره رویال(سوئیت شش نفره+دو سرویس اضافه)
سوئیت دوخوابه شش نفره رویال(سوئیت شش نفره+دو سرویس اضافه)
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل المپیک شمال آمل

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
بیلیارد
سیستم تهویه هوا
حمام

نظرات کاربران برای هتل المپیک شمال آمل

(18 نظر)
نقاط قوت:
همه چی عالی بود فوق العاده بود از همه نظر از ۳ستاره هم بیشتر باید باشه
نقاط ضعف:
هیچی ندیدم
نقاط قوت:
برخورد پرسنل بد نبود تمیزی هتل در حد خود هتل بود
نقاط ضعف:
خیلی هتلو سخت پیدا کردیم
عالی...
باتوجه به اینکه مسافر شهر رو بلد نیست لطفا یه راهنما برای پیدا کردن هتل بزارین...
کمی از شهر آمل دوره. اما محیط آرام و زیبایی داره. بسیار تمیزه و در حد هتل های چهار ستاره و پنج ستاره است. برخورد پرسنل هم خیلی خوب و حرفه‌ای بود....
فضای داخلی هتل خوب می باشد.. فضای بیرون هتل به دلیل همجواری با پارک جنگلی عالی است. پرسنل آموزش دیده و بسیار مودب می‌باشند.صبحانه کامل استخر در چند قدمی هتل با امکانات بالا. تنها مورد قابل اشاره نبود دستگاه چای ساز در اتاقها می باشد. ...
هتلی بسیار آرام و تمیز با پرسنل حرفه با برخورد مناسب ، در طول اقامت درخواست تغییر اتاق رو دادم که مسئول رسپشن بعد از بررسی اتاق ها قبول کرد و جابجا شدیم ، نظافت هتل خیلی خوب بود (فراتر از 3 ستاره) ، هتل در ابتدای ورودی شهر آمله و از جاده هراز به راحتی قابل دسترسیه ، البته نکاتی همچون کمبود تعداد خدمه رستوران در وعده صبحانه ، سرد بودن غذاهای گرم صبحانه یا غیر دسترس بودن فلش مموری تلویزیون اتاق وجود داشت که در مقابل زحمتی که میکشیدن قابل اغماض بود. موسیقی زنده رستوران ، استخر تمیز ، صبحانه نسبتا متنوع هم از محاسن دیگر هتل بود با سپاس از پرسنل محترم ایران هتل و هتل المپیک شمال...
با سلام و تبریک سال جدید خدمت عزیزان رفتار پرسنل اعم از کارکنان و رزوشن هتل بسیار باادب و محترمانه بود طبیعتی بسیار زیبا ومحوطه بیرون هتل زیبا و آرام بود در کل هتل خوبی بود و به همه دوستان پیشنهاد میکنم فقط این که در اتاقها وجود کتری برقی و پیش دستی و چاقو و چنگال نیاز هست و این که فکری هم برای مسقف شدن پارکینگ ماشینها باید کرد با تشکر از تمامی پرسنل و مدیران ...
کارکنان بسیار مودب و خوش اخلاق، اتاق های تمیز و مرتب لابی خوب، صبحانه کامل به نظر بنده فراتر از یک هتل 3 ستاره بود. غذاهای رستوران هم خوب بود ولی به نظرم جاداره که پیشرفت کنه و بهتر بشه محوطه هتل هم در صورتیکه هوا خوب باشه برای پیاده روی عالیست همچنین استخر هتل هم تمیز و بزرگ بود...
همه چیز هتل خوب بود ولی روز آخر به خاطر یک لکه که روی ملحفه تخت افتاده بود و قابل شستشو بود مبلغ ۱۲۰ هزار تومان از ما جریمه گرفتن قطعا این هتل را به کسی توصیه نمیکنم چون به بهانه های مختلف مثل این از شما طلب پول میکنن...
همه چیز خوب...
( استخر و پارکینگ سرپوشیده ارائه نشد)نظافت خوب بود، صبحانه خوب بود، ولی نهار و شام با قیمت بالا ولی بی کیفیت،محیط آرامی داشت،...
نقاط قوت:
تمیزی رفتار خوب پرسنل داشتن پارکینگ خوب سرویس دهی خوب رستوران
نقاط ضعف:
امکانات اتاق کافی نبود مثلاً نداشتن یک فلاسک یا کتری برقی ولیوان یا فنجان همراه با تی بگ یا کافی میکس
نقاط قوت:
از لحاظ تمیزی به نظرم عالی بود چون من شمال کشور هتل های زیادی رفتم از همه لحاظ عالی بود
نقاط ضعف:
کیفیت غدای رستوران زیاد جالب نبود صبحانه هم خیلی معمولی در کل در حد هتل سه ستاره خوب بود و به استاندارد اصلیش نزدیک بود
مکان آرام و تمیز. عدم سرویس دهی خدمات تا آخرشب(از قبیل چای و نسکافه) دوربودن مکان از جاده اصلی و نبود مکان یاب (تابلو راهنما) تنوع غذایی کم
محل آرام و دنجی بودانتظار میره که امکانات اولیه تهیه آب جوش در داخل اتاقها فراهم گردد
از لحاظ تمیزی و سرویس دهی قابل قبول و رضایت بخش میباشد.
محلی بسیار آروم و دنجبرنامه های جانبی برای سرگرمی مسافران وجود نداشت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.