هتل المپیک شمال آمل

آمل، کیلومتر 5 جاده آمل به تهران
3.4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل المپیک شمال آمل
هتل سه ستاره المپیک آمل در سال ۱۳۹۵ افتتاح گردیده است. این هتل در فاصله ۵ کیلومتری از شهر آمل و در مجموعه دانشگاهی پردیس شمال واقع شده است. با قدم زدن در فضای سبز این هتل اوقات دلپذیر و به یادماندنی را تجربه نمایید. هتل المپیک در پنج طبقه و ۲۹ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل المپیک شمال
المپیک شمال-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
170,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
170,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
170,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
170,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
170,000
تومان
3 خرداد
جمعه
170,000
تومان
4 خرداد
شنبه
170,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
170,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
170,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
170,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
170,000
تومان
علاءالدین
175,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
175,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
175,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
175,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
179,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
179,000
تومان
3 خرداد
جمعه
179,000
تومان
4 خرداد
شنبه
179,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
179,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
179,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
179,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
179,000
تومان
ایران هتل آنلاین
180,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
180,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
180,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
180,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
3 خرداد
جمعه
180,000
تومان
4 خرداد
شنبه
180,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
180,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
180,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
180,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
180,000
تومان
المپیک شمال-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
234,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
234,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
234,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
234,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
3 خرداد
جمعه
234,000
تومان
4 خرداد
شنبه
234,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
234,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
234,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
علاءالدین
235,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
235,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
235,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
235,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
3 خرداد
جمعه
245,000
تومان
4 خرداد
شنبه
245,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
245,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
245,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
245,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
ایران هتل آنلاین
244,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
244,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
244,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
244,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
244,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
244,000
تومان
3 خرداد
جمعه
244,000
تومان
4 خرداد
شنبه
244,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
244,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
244,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
244,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
244,000
تومان
المپیک شمال-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
234,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
234,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
234,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
234,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
234,000
تومان
3 خرداد
جمعه
234,000
تومان
4 خرداد
شنبه
234,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
234,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
234,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
234,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
234,000
تومان
جاباما
240,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
240,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
240,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
240,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
244,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
244,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
244,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
244,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
244,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
244,000
تومان
3 خرداد
جمعه
244,000
تومان
4 خرداد
شنبه
244,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
244,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
244,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
244,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
244,000
تومان
المپیک شمال-اتاق سه تخته(بدون جکوزی)
اتاق سه تخته(بدون جکوزی)
اقامت 24
315,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
315,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
315,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
315,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
3 خرداد
جمعه
315,000
تومان
4 خرداد
شنبه
315,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
315,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
315,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
315,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
جاباما
320,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
320,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
320,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
320,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
324,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
324,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
324,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
324,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
324,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
324,000
تومان
3 خرداد
جمعه
324,000
تومان
4 خرداد
شنبه
324,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
324,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
324,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
324,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
324,000
تومان
المپیک شمال-اتاق سه تخته(با جکوزی)
اتاق سه تخته(با جکوزی)
اقامت 24
346,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
346,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
346,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
346,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
346,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
346,000
تومان
3 خرداد
جمعه
346,000
تومان
4 خرداد
شنبه
346,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
346,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
346,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
346,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
346,000
تومان
جاباما
350,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
350,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
350,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
350,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
556,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
556,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
556,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
556,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
2 خرداد
پنجشنبه
556,000
تومان
3 خرداد
جمعه
556,000
تومان
4 خرداد
شنبه
556,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
556,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
556,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
556,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
المپیک شمال-سوئیت یکخوابه چهارنفره رویال(سوئیت چهار نفره+دو سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه چهارنفره رویال(سوئیت چهار نفره+دو سرویس اضافه)
جاباما
535,000 تومان
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
535,000
تومان
30 اردیبهشت
دوشنبه
535,000
تومان
31 اردیبهشت
سه شنبه
535,000
تومان
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
المپیک شمال-سوئیت دوخوابه شش نفره رویال(سوئیت شش نفره+دو سرویس اضافه)
سوئیت دوخوابه شش نفره رویال(سوئیت شش نفره+دو سرویس اضافه)
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 اردیبهشت
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
30 اردیبهشت
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
31 اردیبهشت
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل المپیک شمال آمل

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
بیلیارد
سیستم تهویه هوا
حمام

نظرات کاربران برای هتل المپیک شمال آمل

(10 نظر)
3 ستاره در حد 4 ستاره. قیمت مناسب...
از همه نظر خيلي عالي بود ...
کارکنان مودب، هتل تمیز و غذای خوب...
برخورد کارکنان هتل عالی، کلا هتل نسبتا خوبیه، تنها ایرادی که من دیدم دسترسی سخت و نداشتن صندلی کودک در رستوران هتل بود....
اتاق و سرویس‌ بهداشتی اتاق بسیار تمیز بود. سرویس های طبقات و لابی متاسفانه چندان تمیز و مرتب نبود. برخورد کارکنان بسیار خوب بود. کافی شاپ فعال نبود...
کارکنان هتل بسیار مودب و خوش رو بودند و محیطی آرام و دلپذیر دارد. فقط بخش رستوران و صبحانه هتل ضعیف بود. کافی شاپ بسته بود. عدم وجود تابلوی راهنما در مسیر دسترسی به هتل منجر به سردرگمی درباره مسیر میشد....
خوب...
در محدوده آمل و محمودآباد بهتر از این پیدا نمیکنید.نقاط قوت: محل دنج و خارج از هیاهوی شهری. پرسنل مودب. لابی بسیار تمیز و آراسته. محیط و اطراف باصفا. اتاقهای بزرگ و مدرن. قیمت مناسب. WiFi رایگان. نقاط ضعف: صبحانه متوسط. فعال نبودن کافی شاپ. عدم وجود سرویس و چای ساز در اتاق. نداشتن هواکش در حمام و دستشویی (حداقل برای اتاق 103). عدم وجود تابلوی راهنما جهت دسترسی به هتل....
کارکنان متشخص،رستوران ضعیف...
هتل تمیز و مرتب ، با پرسنل بسیار مودب و حرفه ای ، فضای عالی فقط کافی شاپ بسته بود، استخر قابل بهره برداری نبود....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.