هتل کانیار علی آبادکتول

علی آباد کتول، بلوار امام رضا
3.6
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
معرفی هتل کانیار علی آبادکتول
هتل سه ستاره کانیار در یکی از سرسبزترین مناطق کشور واقع در استان گلستان، شهرستان علی آباد کتول واقع شده است. این هتل در مسیر اتوبان تهران-مشهد قرار دارد. هتل کانیار اولین هتل سه ستاره شهرستان بوده و در سال ۱۳۸۵ همزمان با سالروز فتح خرمشهر افتتاح گردید. این هتل دارای ۲۲۰۰ متر زیربنا و دارای طراحی و معماری کم نظیری بوده و خدمات مربوط به رستوران، تالارپذیرایی، اسلوفود و کافی‌شاپ که اقامت را برای هموطنان و گردشگران گرامی فراهم نموده است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل کانیار
کانیار-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
جاباما
234,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
234,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
234,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
234,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
234,000
تومان
8 شهریور
جمعه
234,000
تومان
9 شهریور
شنبه
234,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
234,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
234,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
234,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
234,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
234,000
تومان
اقامت 24
234,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
234,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
234,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
234,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
234,000
تومان
8 شهریور
جمعه
234,000
تومان
9 شهریور
شنبه
234,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
234,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
234,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
234,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
234,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
234,000
تومان
اسنپ تریپ
234,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
234,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
234,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
234,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
234,000
تومان
8 شهریور
جمعه
234,000
تومان
9 شهریور
شنبه
234,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
234,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
234,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
234,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
234,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
234,000
تومان
کانیار-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اسنپ تریپ
234,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
234,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
234,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
234,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
234,000
تومان
8 شهریور
جمعه
234,000
تومان
9 شهریور
شنبه
234,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
234,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
234,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
234,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
234,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
234,000
تومان
اقامت 24
234,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
234,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
234,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
234,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
234,000
تومان
8 شهریور
جمعه
234,000
تومان
9 شهریور
شنبه
234,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
234,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
234,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
234,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
234,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
234,000
تومان
جا اینجاس
234,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
234,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
234,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
234,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
234,000
تومان
8 شهریور
جمعه
234,000
تومان
9 شهریور
شنبه
234,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
234,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
234,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
234,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
234,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
234,000
تومان
کانیار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
301,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
301,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
301,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
301,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
301,000
تومان
8 شهریور
جمعه
301,000
تومان
9 شهریور
شنبه
301,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
301,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
301,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
301,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
301,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
301,000
تومان
جاباما
301,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
301,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
301,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
301,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
301,000
تومان
8 شهریور
جمعه
301,000
تومان
9 شهریور
شنبه
301,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
301,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
301,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
301,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
301,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
301,000
تومان
جا اینجاس
301,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
301,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
301,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
301,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
301,000
تومان
8 شهریور
جمعه
301,000
تومان
9 شهریور
شنبه
301,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
301,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
301,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
301,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
301,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
301,000
تومان
اقامت 24
301,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
301,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
301,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
301,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
301,000
تومان
8 شهریور
جمعه
301,000
تومان
9 شهریور
شنبه
301,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
301,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
301,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
301,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
301,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
301,000
تومان
کانیار-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اسنپ تریپ
420,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
420,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
420,000
تومان
8 شهریور
جمعه
420,000
تومان
9 شهریور
شنبه
420,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
420,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
420,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
420,000
تومان
جاباما
420,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
420,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
420,000
تومان
8 شهریور
جمعه
420,000
تومان
9 شهریور
شنبه
420,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
420,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
420,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
420,000
تومان
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
420,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
420,000
تومان
8 شهریور
جمعه
420,000
تومان
9 شهریور
شنبه
420,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
420,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
420,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
420,000
تومان
جا اینجاس
420,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
420,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
420,000
تومان
8 شهریور
جمعه
420,000
تومان
9 شهریور
شنبه
420,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
420,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
420,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
420,000
تومان

امکانات اتاق های هتل کانیار علی آبادکتول

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
اینترنت در قسمت لابی
حمام
پاركينگ
كافی شاپ
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل کانیار علی آبادکتول

(26 نظر)
من و همسرم در راه رفتن به مشهد یک شب در این هتل اقامت داشتیم و خواستم تجربم رو در اختیار بقیه دوستان بگذارمبرخورد خدمه هتل عالی تمیزی اتاق و هتل عالی تمیزی و کارکرد سرویس بهداشتی عالی بی صدا و آروم توضیحات کامل خدمه هتل در رابطه با مکانهای دیدنی کافی شاپ و رستوران و فست فود عااالی با قیمت بسیار مناسب و خوشمزه و خوش طعم وان حموم هم داشت صبحانه ارائه شده هم عالی بود که شامل آبمیوه و چای و کافی میکس و کره و عسل و پنیر و خامه و مربا و املت و سوسیس سیبزمینی و نان محلی و هندونه و خیار گوجه و... بود که توی ظروف چینی سرو میشد در کل یکی از بهترین هتلهایی بود که تجربش کردیم و به دوستان هم شدیدا پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی کیفیتش پایین بود
با توجه به موقعیت هتل، بنظر من جاییس برای اقامت در شب و گشت و گذار در روز. چون دسترسی آن به مناطق دیدنی اطراف خوب است ولی انتظاری از ویوی اتاق ها نداشته باشید. کمی هم قیمت های آن برای هتل 3 ستاره زیاد است. ولی در عین حال تمیزی اتاق ها مناسب بود. رستوران و فست فود و کافی شاپش را حتما امتحان کنید....
هتل شیک و تمیزی بود طبقه پایین عروسی بود ولی زود تعطیل کردن کارکنان مودب و محترم صبحانه بسیار ساده و از سر باز کنی
عدم پاکیزگی هتل کانیار...
از نظر زیبایی و تمیزی واقعا در حد هتل های چهارستاره و با کیفیت ساخته شده است .نیروی حاضر در هتل مودب و خوشرو هستن یک ایراد بزرگ این هتل داشت که برای بار دوم مهمان این هتل نخواهم بود ایراد : طبقه اول و دوم تالار عروسی می باشد که تا ساعت 11:45 دقیقه شب بعد از سه بار تذکر و نهایتا تهدید به شکایت صدا قطع شد و تقریبا صدای موسیقی در اتاق به صورت شفاف شنیده میشد همین موجب شد سه مرتبه کودک 8 ماهه ما از خواب بپرد و طبیعتا استراحت ما نیز خدشه دار شد . ابدا به کسانی که در صدا نمیتوانند بخوابند توصیه نمیکنم این هتل را .شاید بهترین موقع برای رزرو این هتل محرم و صفر باشد
با توجه به قیمت هتل و مقایسه با هتل های دیگر ما خیلی راضی بودیم و قطعا دفعه دیگر هم انتخاب مان همبن هتل خواهد بود. البته صبحانه خیلی معمولی بود.
داخل اتاقها به اندازه يك هتل ٤ يا ٥ ستاره زيبا و تميز مبله شده و رضايتبخش بود....
هتل خوب با مدیریت عالی در مجموع خیلی خوب...
یه حسن داشت که در داخل هتل تنوع رستوران وجود داشت برای هر سلیقه ای....
با توجه به مسیر حرکتم از مشهد به تهران شب رو تو این هتل گذروندم و واقعا تجربه خوبی برام بود و می تونم به جرات بگم به گزینه های اقامتم در آینده اضافه شد. تمیز مرتب و از همه مهم تر بر خورد خوب پرسنل چه در پذیرش چه رستوران و چه حتی پارکینگ. اتاق ها وای فای رایگان و بسیار تمیز بود. و نسبت به قیمتش واقعا می ارزه ... خاطره خوبی شد برام ...
عالی...
پذیرش خوب...
هتل خوبی بود با پرسنل خوب.فقط به دلیل اینکه هوا به صورت غیر عادی گرم شده بود و سیستم خنک کننده خاموش بود مجبور به باز کردن پنجره شدیم که باعث شد سر و صدای زیادی از محوطه و خیابان به گوش برسد،البته به خاطر یک سری مسافر بی ملاحظه صدا غیر قابل تحمل میشد(که به هتل مربوط نیست و به فرهنگ عمومی برمیگرده)در کل هتل خوبی بود....
هتل با امکانات هتل 4 ستاره. برخورد پرسنل خوب. موقعیت مکانی در صورت داشتن زمان کافی برای لذت بردن از آبشارهای اطراف علی آباد عالی...
این هتل به عنوان تالار عروسی هم استفاده می شود و این مساله موجب سلب آسایش مسافران می گردد.
هتل در منطقه خوبی است و دارای امکانات مناسبی است فقط تنها مساله قدیمی شدن برخی اتاق ها و کاهش کیفیت سرویس بهداشتی اتاق ها می باشد
هتل بسیار خوبی بود همه چیز عالی. فقط اینکه طبقه پایین تالار عروسی بود که تا ساعت 12 شب مراسم و سر وصدا داشتن اما خب بعدش ساکت و آروم شد.
به نسبت این منطقه و 3 ستاره بودن، هتل شیک و قابل قبولی بود.
فضای هتل و چشم انداز اتاق ها به خصوص اتاق های ضلع جنوبی بسیار مناسب و زیبا بود. هتل از نظر سایز اتاق ها ، تهویه و نظافت عمومی مناسب بود. جای پارک مسقف هم در هتل وجود داشت. مبلمان اتاق ها مدرن و چشم نواز بود.صبحانه هتل ضعیف بود و فاقد هر گونه غذا های گرم بود. تخم مرغ های آب پز سرد سرو شدند در صورتی که خبری از وارمر نبود. در اتاق های دمپایی رو فرشی یکبار مصرف وجود نداشت و برای چهار نفر یک جفت دمپایی پلاستیکی گذاشته بودند بود.
بسیار هتل خوبی است.
تمیز بود و موقعیت خوبی داشت.به نظرم به قیمتش واقعا می ارزید.
نقاط قوت:
بسیار مرتب
نقاط ضعف:
نداشتن خواب جداگانه
نقاط قوت:
بازسازی مناسب کافی شاپ خوب و ارزون قیمت برخورد کارکنان خوب اینترنت خوب
نقاط ضعف:
کیفیت پایین صبحانه حوله های زبر
نقاط قوت:
۱-برخوردخوب پرسنل هتل ۲-وجودکافی شاپ وفست فود درمحوطه هتل ودردسترس مسافرین
نقاط ضعف:
۱-عدم وجود راهنماجهت معرفی نقاط دیدنی وگردشگری وشهرستان واستان
نقاط قوت:
فضای اطراف زیبا-فود کورت محوطه-طراحی خوب اتاق
نقاط ضعف:
;کمبود پارکینگ مسقف با توجه به هوای بارانی شمال
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.