هتل کانیار علی آبادکتول

علی آباد کتول، بلوار امام رضا
3.6
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران
معرفی هتل کانیار علی آبادکتول
هتل سه ستاره کانیار در یکی از سرسبزترین مناطق کشور واقع در استان گلستان، شهرستان علی آباد کتول واقع شده است. این هتل در مسیر اتوبان تهران-مشهد قرار دارد. هتل کانیار اولین هتل سه ستاره شهرستان بوده و در سال ۱۳۸۵ همزمان با سالروز فتح خرمشهر افتتاح گردید. این هتل دارای ۲۲۰۰ متر زیربنا و دارای طراحی و معماری کم نظیری بوده و خدمات مربوط به رستوران، تالارپذیرایی، اسلوفود و کافی‌شاپ که اقامت را برای هموطنان و گردشگران گرامی فراهم نموده است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل کانیار علی آبادکتول
کانیار-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ای‌گردش
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
238,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
238,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
238,000
تومان
22 آذر
جمعه
238,000
تومان
23 آذر
شنبه
238,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
238,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
238,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
238,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
238,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
238,000
تومان
29 آذر
جمعه
238,000
تومان
اقامت 24
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
239,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
239,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
239,000
تومان
22 آذر
جمعه
239,000
تومان
23 آذر
شنبه
239,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
239,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
239,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
239,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
239,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
239,000
تومان
29 آذر
جمعه
239,000
تومان
اسنپ تریپ
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
239,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
239,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
239,000
تومان
22 آذر
جمعه
239,000
تومان
23 آذر
شنبه
239,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
239,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
239,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
239,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
239,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
239,000
تومان
29 آذر
جمعه
239,000
تومان
کانیار-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
238,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
238,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
238,000
تومان
22 آذر
جمعه
238,000
تومان
23 آذر
شنبه
238,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
238,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
238,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
238,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
238,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
238,000
تومان
29 آذر
جمعه
238,000
تومان
اقامت 24
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
239,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
239,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
239,000
تومان
22 آذر
جمعه
239,000
تومان
23 آذر
شنبه
239,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
239,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
239,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
239,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
239,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
239,000
تومان
29 آذر
جمعه
239,000
تومان
اسنپ تریپ
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
239,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
239,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
239,000
تومان
22 آذر
جمعه
239,000
تومان
23 آذر
شنبه
239,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
239,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
239,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
239,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
239,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
239,000
تومان
29 آذر
جمعه
239,000
تومان
ایران هتل آنلاین
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
239,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
239,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
239,000
تومان
22 آذر
جمعه
239,000
تومان
23 آذر
شنبه
239,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
239,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
239,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
239,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
239,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
239,000
تومان
29 آذر
جمعه
239,000
تومان
جاباما
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
239,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
239,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
239,000
تومان
22 آذر
جمعه
239,000
تومان
23 آذر
شنبه
239,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
239,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
239,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
239,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
239,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
239,000
تومان
29 آذر
جمعه
239,000
تومان
کانیار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
298,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
298,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
298,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
298,000
تومان
22 آذر
جمعه
298,000
تومان
23 آذر
شنبه
298,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
298,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
298,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
298,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
298,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
298,000
تومان
29 آذر
جمعه
298,000
تومان
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
300,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
22 آذر
جمعه
300,000
تومان
23 آذر
شنبه
300,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
300,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
300,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
300,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
29 آذر
جمعه
300,000
تومان
اسنپ تریپ
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
300,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
22 آذر
جمعه
300,000
تومان
23 آذر
شنبه
300,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
300,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
300,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
300,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
29 آذر
جمعه
300,000
تومان
ایران هتل آنلاین
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
300,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
22 آذر
جمعه
300,000
تومان
23 آذر
شنبه
300,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
300,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
300,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
300,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
29 آذر
جمعه
300,000
تومان
جاباما
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
300,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
22 آذر
جمعه
300,000
تومان
23 آذر
شنبه
300,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
300,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
300,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
300,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
29 آذر
جمعه
300,000
تومان
هتل یار
302,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
302,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
302,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
302,000
تومان
22 آذر
جمعه
302,000
تومان
23 آذر
شنبه
302,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
302,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
302,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
302,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
302,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
302,000
تومان
29 آذر
جمعه
302,000
تومان
کانیار-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ای‌گردش
413,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
413,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
413,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
413,000
تومان
22 آذر
جمعه
413,000
تومان
23 آذر
شنبه
413,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
413,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
413,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
413,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
413,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
413,000
تومان
29 آذر
جمعه
413,000
تومان
اقامت 24
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
414,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
414,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
414,000
تومان
22 آذر
جمعه
414,000
تومان
23 آذر
شنبه
414,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
414,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
414,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
414,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
414,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
414,000
تومان
29 آذر
جمعه
414,000
تومان
هتل یار
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
414,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
414,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
414,000
تومان
22 آذر
جمعه
414,000
تومان
23 آذر
شنبه
414,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
414,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
414,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
414,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
414,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
414,000
تومان
29 آذر
جمعه
414,000
تومان
جاباما
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
414,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
414,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
414,000
تومان
22 آذر
جمعه
414,000
تومان
23 آذر
شنبه
414,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
414,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
414,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
414,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
414,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
414,000
تومان
29 آذر
جمعه
414,000
تومان
اسنپ تریپ
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
414,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
414,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
414,000
تومان
22 آذر
جمعه
414,000
تومان
23 آذر
شنبه
414,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
414,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
414,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
414,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
414,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
414,000
تومان
29 آذر
جمعه
414,000
تومان
ایران هتل آنلاین
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
414,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
414,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
414,000
تومان
22 آذر
جمعه
414,000
تومان
23 آذر
شنبه
414,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
414,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
414,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
414,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
414,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
414,000
تومان
29 آذر
جمعه
414,000
تومان
کانیار-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
478,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
478,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
478,000
تومان
22 آذر
جمعه
478,000
تومان
23 آذر
شنبه
478,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
478,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
478,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
478,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
478,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
478,000
تومان
29 آذر
جمعه
478,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
کانیار-سوییت یکخوابه پنج نفره
سوییت یکخوابه پنج نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل کانیار علی آبادکتول

تلویزیون
یخچال
اینترنت در اتاق
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
حوله
دمپایی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
اینترنت در قسمت لابی
حمام
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
پنجره
اسانسور
پاركينگ
تراس
روزنامه
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
سالن اجتماعات
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
صبحانه در اتاق
نهار در اتاق
اتاق چمدان
خدمات تهيه بليط
تاکسی سرویس
كافی شاپ
كتابخانه
سالن همايش
باغچه
فضای سبز
نمای فضای سبز
فضای بيرون هتل برای نشستن
نمای جنگل
پارک بازی كودكان
فضائی برای پياده روی

آدرس هتل کانیار علی آبادکتول روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل کانیار علی آبادکتول

(39 نظر)
هتل از نظر زيبايي، تميزي و امكانات در حد هتل ٤ ستاره خوب بود. فقط صبحانه كمي ساده بود و ميتوانست بهتر باشد. كاركنان هم بسيار خوش رو و مودب بودند.
هتل بسیار عالی در بهترین مکان ،رفتار کارکنان بسیار خوب بود،فضای هتل بسیار زیبا و در حد هتل پنج ستاره بود.مطمئن هستم در سفر های بعدی اولین انتخابم خواهد بود
هتلی با خدمات فراتر از انتظار
هتل تمیزی بود و ویوی زیبائی داشت. البته بستگی به اتاقش دارد.اسلو فود خوبی هم داشت .ولی صبحانه هتل ضعیف بود
سفری به باد ماندنی
تقریبا سالی یکبار از این هتل استفاده می کنم.کارکنانی بسیار مودب و وظیفه شناس داره ، تحویل دهی و تحویل گیری اتاق را خیلی سریع بدون معطلی انجام می دهند ، اتاقها تمیز و مرتبه ولی سرویس های بهداشتی آن نیاز به بازسازی دارد، رستوران و فست فودش خیلی خوبه، محلفه و روبالشی و پتو و مسواک و...به تعداد کافی در اتاقها هست، بعضی وقتها هم جشن عروسی توی تالارش برقراره که فضا رو شاد می کنه.منظره جنگل هم از بعضی اتاقهاش جالب و دیدنیه.
نقاط قوت:
تمیزی اتاقها
نقاط ضعف:
سر و صدای تالار در هنگام مراسم جشن عروسی در اتاقها در طبقه ۳ شنیده میشود
نقاط قوت:
از همه نظر عالی
نقاط ضعف:
فقط اگر آخر هفته رزرو کردید بدونید که طبقه سوم تا ساعت ۱۱ شب احتمالا باید با آهنگ عروسی سرگرم باشید
کارکنان مودب و در خواستهای ما را به موقع پاسخ میدادند ما در اتاق vip اقامت داشتیم ویو عالی و اتاق تمیز و سرویس دستشویی مخصوصا خوب بود .در مورد گردشگری مناطق مختلف اطراف به ما راهنمایی دادند چیزی که در هتلهای دیگر کمتر دیده بودیم .فست فود داخل حیاط و کافی شاپ هم خیلی خوب بودند .
من و همسرم در راه رفتن به مشهد یک شب در این هتل اقامت داشتیم و خواستم تجربم رو در اختیار بقیه دوستان بگذارمبرخورد خدمه هتل عالی تمیزی اتاق و هتل عالی تمیزی و کارکرد سرویس بهداشتی عالی بی صدا و آروم توضیحات کامل خدمه هتل در رابطه با مکانهای دیدنی کافی شاپ و رستوران و فست فود عااالی با قیمت بسیار مناسب و خوشمزه و خوش طعم وان حموم هم داشت صبحانه ارائه شده هم عالی بود که شامل آبمیوه و چای و کافی میکس و کره و عسل و پنیر و خامه و مربا و املت و سوسیس سیبزمینی و نان محلی و هندونه و خیار گوجه و... بود که توی ظروف چینی سرو میشد در کل یکی از بهترین هتلهایی بود که تجربش کردیم و به دوستان هم شدیدا پیشنهاد میکنم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
صبحانه خیلی کیفیتش پایین بود
با توجه به موقعیت هتل، بنظر من جاییس برای اقامت در شب و گشت و گذار در روز. چون دسترسی آن به مناطق دیدنی اطراف خوب است ولی انتظاری از ویوی اتاق ها نداشته باشید. کمی هم قیمت های آن برای هتل 3 ستاره زیاد است. ولی در عین حال تمیزی اتاق ها مناسب بود. رستوران و فست فود و کافی شاپش را حتما امتحان کنید.
هتل شیک و تمیزی بود طبقه پایین عروسی بود ولی زود تعطیل کردن کارکنان مودب و محترم صبحانه بسیار ساده و از سر باز کنی
عدم پاکیزگی هتل کانیار
از نظر زیبایی و تمیزی واقعا در حد هتل های چهارستاره و با کیفیت ساخته شده است .نیروی حاضر در هتل مودب و خوشرو هستن یک ایراد بزرگ این هتل داشت که برای بار دوم مهمان این هتل نخواهم بود ایراد : طبقه اول و دوم تالار عروسی می باشد که تا ساعت 11:45 دقیقه شب بعد از سه بار تذکر و نهایتا تهدید به شکایت صدا قطع شد و تقریبا صدای موسیقی در اتاق به صورت شفاف شنیده میشد همین موجب شد سه مرتبه کودک 8 ماهه ما از خواب بپرد و طبیعتا استراحت ما نیز خدشه دار شد . ابدا به کسانی که در صدا نمیتوانند بخوابند توصیه نمیکنم این هتل را .شاید بهترین موقع برای رزرو این هتل محرم و صفر باشد
داخل اتاقها به اندازه يك هتل ٤ يا ٥ ستاره زيبا و تميز مبله شده و رضايتبخش بود.
هتل خوب با مدیریت عالی در مجموع خیلی خوب
با توجه به قیمت هتل و مقایسه با هتل های دیگر ما خیلی راضی بودیم و قطعا دفعه دیگر هم انتخاب مان همبن هتل خواهد بود. البته صبحانه خیلی معمولی بود.
یه حسن داشت که در داخل هتل تنوع رستوران وجود داشت برای هر سلیقه ای.
با توجه به مسیر حرکتم از مشهد به تهران شب رو تو این هتل گذروندم و واقعا تجربه خوبی برام بود و می تونم به جرات بگم به گزینه های اقامتم در آینده اضافه شد. تمیز مرتب و از همه مهم تر بر خورد خوب پرسنل چه در پذیرش چه رستوران و چه حتی پارکینگ. اتاق ها وای فای رایگان و بسیار تمیز بود. و نسبت به قیمتش واقعا می ارزه ... خاطره خوبی شد برام
عالی
پذیرش خوب
هتل خوبی بود با پرسنل خوب.فقط به دلیل اینکه هوا به صورت غیر عادی گرم شده بود و سیستم خنک کننده خاموش بود مجبور به باز کردن پنجره شدیم که باعث شد سر و صدای زیادی از محوطه و خیابان به گوش برسد،البته به خاطر یک سری مسافر بی ملاحظه صدا غیر قابل تحمل میشد(که به هتل مربوط نیست و به فرهنگ عمومی برمیگرده)در کل هتل خوبی بود.
هتل با امکانات هتل 4 ستاره. برخورد پرسنل خوب. موقعیت مکانی در صورت داشتن زمان کافی برای لذت بردن از آبشارهای اطراف علی آباد عالی
بین هتلهای سه ستاره، واقعا عالیه.
به طور کلی نسبت به اینکه هتل برای بین راه در نظر گرفتیم، نسبت به موقعیت و هزینه عالی بود.. به نظرم در مقایسه با بقیه هتلها در شهرهای کوچک حداقل شایسته ۴ ستاره است.
باسلام به طور کلی هتل خیلی خوبی هستش امکانات هتل و برخورد کارکنان هتل بسیار خوب و متین هست
کارکنان هتل کانیار بسیار خوش برخورد و مهمانواز و حرفه ای هستند.هتل مخصوصا در بخش سرویس دستشویی و حمام اتاقها نیاز به نوسازی دارد.محل هتل جای خوبی ست وچشم انداز زیبایی از کشتزارها و جنگل دارد.رستوران خوش منظری دارد.
این هتل به عنوان تالار عروسی هم استفاده می شود و این مساله موجب سلب آسایش مسافران می گردد.
هتل در منطقه خوبی است و دارای امکانات مناسبی است فقط تنها مساله قدیمی شدن برخی اتاق ها و کاهش کیفیت سرویس بهداشتی اتاق ها می باشد
هتل بسیار خوبی بود همه چیز عالی. فقط اینکه طبقه پایین تالار عروسی بود که تا ساعت 12 شب مراسم و سر وصدا داشتن اما خب بعدش ساکت و آروم شد.
به نسبت این منطقه و 3 ستاره بودن، هتل شیک و قابل قبولی بود.
فضای هتل و چشم انداز اتاق ها به خصوص اتاق های ضلع جنوبی بسیار مناسب و زیبا بود. هتل از نظر سایز اتاق ها ، تهویه و نظافت عمومی مناسب بود. جای پارک مسقف هم در هتل وجود داشت. مبلمان اتاق ها مدرن و چشم نواز بود.صبحانه هتل ضعیف بود و فاقد هر گونه غذا های گرم بود. تخم مرغ های آب پز سرد سرو شدند در صورتی که خبری از وارمر نبود. در اتاق های دمپایی رو فرشی یکبار مصرف وجود نداشت و برای چهار نفر یک جفت دمپایی پلاستیکی گذاشته بودند بود.
بسیار هتل خوبی است.
تمیز بود و موقعیت خوبی داشت.به نظرم به قیمتش واقعا می ارزید.
نقاط قوت:
بسیار مرتب
نقاط ضعف:
نداشتن خواب جداگانه
نقاط قوت:
بازسازی مناسب کافی شاپ خوب و ارزون قیمت برخورد کارکنان خوب اینترنت خوب
نقاط ضعف:
کیفیت پایین صبحانه حوله های زبر
نقاط قوت:
۱-برخوردخوب پرسنل هتل ۲-وجودکافی شاپ وفست فود درمحوطه هتل ودردسترس مسافرین
نقاط ضعف:
۱-عدم وجود راهنماجهت معرفی نقاط دیدنی وگردشگری وشهرستان واستان
نقاط قوت:
فضای اطراف زیبا-فود کورت محوطه-طراحی خوب اتاق
نقاط ضعف:
;کمبود پارکینگ مسقف با توجه به هوای بارانی شمال
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.