هتل پارس اهواز

اهواز، بيست وچهار متری، کوچه شهید عابدی
3.4
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران

معرفی هتل پارس اهواز

هتل پنج ستاره پارس اهواز در سال ۱۳۴۷ تاسیس و در سال ۱۳۵۲ به بهره برداری رسید. مساحت زیر بنای کل هتل ۱۰۱۲۹ متر مربع می‌باشد. این هتل در ۵ طبقه ودر مجاورت رود کارون و پل معروف شهر اهواز یعنی پل سفید واقع شده است. سالن بيليارد، دارت، اسنوکر، ايت بال از دیگر امکانات این هتل می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پارس اهواز
پارس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
533,000
تومان
2 اسفند
جمعه
533,000
تومان
3 اسفند
شنبه
533,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
533,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
533,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
533,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
533,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
533,000
تومان
9 اسفند
جمعه
533,000
تومان
10 اسفند
شنبه
533,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
533,000
تومان
اقامت 24
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
533,000
تومان
2 اسفند
جمعه
533,000
تومان
3 اسفند
شنبه
533,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
533,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
533,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
533,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
533,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
533,000
تومان
9 اسفند
جمعه
533,000
تومان
10 اسفند
شنبه
533,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
533,000
تومان
علاءالدین
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
533,000
تومان
2 اسفند
جمعه
533,000
تومان
3 اسفند
شنبه
533,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
533,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
533,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
533,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
533,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
533,000
تومان
9 اسفند
جمعه
533,000
تومان
10 اسفند
شنبه
533,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
533,000
تومان
ایران مارکوپولو
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
535,000
تومان
2 اسفند
جمعه
535,000
تومان
3 اسفند
شنبه
535,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
535,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
535,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
535,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
535,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
535,000
تومان
9 اسفند
جمعه
535,000
تومان
10 اسفند
شنبه
535,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
535,000
تومان
پارس-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اسنپ تریپ
533,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
533,000
تومان
2 اسفند
جمعه
533,000
تومان
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
533,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
533,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
533,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
533,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
533,000
تومان
9 اسفند
جمعه
533,000
تومان
10 اسفند
شنبه
533,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
533,000
تومان
علاءالدین
625,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
625,000
تومان
2 اسفند
جمعه
625,000
تومان
3 اسفند
شنبه
625,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
625,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
625,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
625,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
625,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
625,000
تومان
9 اسفند
جمعه
625,000
تومان
10 اسفند
شنبه
625,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
625,000
تومان
ای‌گردش
628,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
628,000
تومان
2 اسفند
جمعه
628,000
تومان
3 اسفند
شنبه
628,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
628,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
628,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
628,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
628,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
628,000
تومان
9 اسفند
جمعه
628,000
تومان
10 اسفند
شنبه
628,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
628,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اسفند
جمعه
533,000
تومان
3 اسفند
شنبه
533,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
533,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
533,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
533,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
533,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
533,000
تومان
9 اسفند
جمعه
533,000
تومان
10 اسفند
شنبه
533,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
533,000
تومان
پارس-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ای‌گردش
628,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
628,000
تومان
2 اسفند
جمعه
628,000
تومان
3 اسفند
شنبه
628,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
628,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
628,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
628,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
628,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
628,000
تومان
9 اسفند
جمعه
628,000
تومان
10 اسفند
شنبه
628,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
628,000
تومان
پارس-سوئیت سه نفره(یک تخت دو نفره+یک سرویس اضافه)
سوئیت سه نفره(یک تخت دو نفره+یک سرویس اضافه)
ایران مارکوپولو
925,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
925,000
تومان
2 اسفند
جمعه
925,000
تومان
3 اسفند
شنبه
925,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
925,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
925,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
925,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
925,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
925,000
تومان
9 اسفند
جمعه
925,000
تومان
10 اسفند
شنبه
925,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
925,000
تومان
علاءالدین
939,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
939,000
تومان
2 اسفند
جمعه
939,000
تومان
3 اسفند
شنبه
939,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
939,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
939,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
939,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
939,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
939,000
تومان
9 اسفند
جمعه
939,000
تومان
10 اسفند
شنبه
939,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
939,000
تومان
جاباما
939,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
939,000
تومان
2 اسفند
جمعه
939,000
تومان
3 اسفند
شنبه
939,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
939,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
939,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
939,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
939,000
تومان
10 اسفند
شنبه
939,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
939,000
تومان
اقامت 24
939,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
939,000
تومان
2 اسفند
جمعه
939,000
تومان
3 اسفند
شنبه
939,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
939,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
939,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
939,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
939,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
939,000
تومان
9 اسفند
جمعه
939,000
تومان
10 اسفند
شنبه
939,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
939,000
تومان
اسنپ تریپ
939,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
939,000
تومان
2 اسفند
جمعه
939,000
تومان
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
939,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
939,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
939,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
939,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
939,000
تومان
9 اسفند
جمعه
939,000
تومان
10 اسفند
شنبه
939,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
939,000
تومان
ای‌گردش
940,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
940,000
تومان
2 اسفند
جمعه
940,000
تومان
3 اسفند
شنبه
940,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
940,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
940,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
940,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
940,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
940,000
تومان
9 اسفند
جمعه
940,000
تومان
10 اسفند
شنبه
940,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
940,000
تومان
پارس-اتاق دو تخته دبل ویژه پارس
اتاق دو تخته دبل ویژه پارس
ایران هتل آنلاین
626,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
626,000
تومان
2 اسفند
جمعه
626,000
تومان
3 اسفند
شنبه
626,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
626,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
626,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
626,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
626,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
626,000
تومان
9 اسفند
جمعه
626,000
تومان
10 اسفند
شنبه
626,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
626,000
تومان
هتل یار
626,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
626,000
تومان
2 اسفند
جمعه
626,000
تومان
3 اسفند
شنبه
626,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
626,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
626,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
626,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
626,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
626,000
تومان
9 اسفند
جمعه
626,000
تومان
10 اسفند
شنبه
626,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
626,000
تومان
اسنپ تریپ
626,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
626,000
تومان
2 اسفند
جمعه
626,000
تومان
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
626,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
626,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
626,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
626,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
626,000
تومان
9 اسفند
جمعه
626,000
تومان
10 اسفند
شنبه
626,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
626,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اسفند
جمعه
625,000
تومان
3 اسفند
شنبه
625,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
625,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
625,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
625,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
625,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
625,000
تومان
9 اسفند
جمعه
625,000
تومان
10 اسفند
شنبه
625,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
625,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اسفند
جمعه
626,000
تومان
3 اسفند
شنبه
626,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
626,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
626,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
626,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
626,000
تومان
10 اسفند
شنبه
626,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
626,000
تومان
پارس-اتاق دو تخته توئین ویژه پارس
اتاق دو تخته توئین ویژه پارس
ایران مارکوپولو
625,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
625,000
تومان
2 اسفند
جمعه
625,000
تومان
3 اسفند
شنبه
625,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
625,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
625,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
625,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
625,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
625,000
تومان
9 اسفند
جمعه
625,000
تومان
10 اسفند
شنبه
625,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
625,000
تومان
ایران هتل آنلاین
626,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
626,000
تومان
2 اسفند
جمعه
626,000
تومان
3 اسفند
شنبه
626,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
626,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
626,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
626,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
626,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
626,000
تومان
9 اسفند
جمعه
626,000
تومان
10 اسفند
شنبه
626,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
626,000
تومان
اسنپ تریپ
626,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
626,000
تومان
2 اسفند
جمعه
626,000
تومان
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
626,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
626,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
626,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
626,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
626,000
تومان
9 اسفند
جمعه
626,000
تومان
10 اسفند
شنبه
626,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
626,000
تومان
اقامت 24
626,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
626,000
تومان
2 اسفند
جمعه
626,000
تومان
3 اسفند
شنبه
626,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
626,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
626,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
626,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
626,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
626,000
تومان
9 اسفند
جمعه
626,000
تومان
10 اسفند
شنبه
626,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
626,000
تومان
هتل یار
626,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
626,000
تومان
2 اسفند
جمعه
626,000
تومان
3 اسفند
شنبه
626,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
626,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
626,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
626,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
626,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
626,000
تومان
9 اسفند
جمعه
626,000
تومان
10 اسفند
شنبه
626,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
626,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اسفند
جمعه
626,000
تومان
3 اسفند
شنبه
626,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
626,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
626,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
626,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
626,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
626,000
تومان
9 اسفند
جمعه
626,000
تومان
10 اسفند
شنبه
626,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
626,000
تومان
پارس-دوتخته برای یک نفر
دوتخته برای یک نفر
ای‌گردش
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
535,000
تومان
2 اسفند
جمعه
535,000
تومان
3 اسفند
شنبه
535,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
535,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
535,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
535,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
535,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
535,000
تومان
9 اسفند
جمعه
535,000
تومان
10 اسفند
شنبه
535,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
535,000
تومان
پارس-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
765,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
765,000
تومان
2 اسفند
جمعه
765,000
تومان
3 اسفند
شنبه
765,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
765,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
765,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
765,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
765,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
765,000
تومان
9 اسفند
جمعه
765,000
تومان
10 اسفند
شنبه
765,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
765,000
تومان
اقامت 24
774,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
774,000
تومان
2 اسفند
جمعه
774,000
تومان
3 اسفند
شنبه
774,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
774,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
774,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
774,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
774,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
774,000
تومان
9 اسفند
جمعه
774,000
تومان
10 اسفند
شنبه
774,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
774,000
تومان
جاباما
774,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
774,000
تومان
2 اسفند
جمعه
774,000
تومان
3 اسفند
شنبه
774,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
774,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
774,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
774,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
774,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
774,000
تومان
9 اسفند
جمعه
774,000
تومان
10 اسفند
شنبه
774,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
774,000
تومان
اسنپ تریپ
774,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
774,000
تومان
2 اسفند
جمعه
774,000
تومان
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
774,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
774,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
774,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
774,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
774,000
تومان
9 اسفند
جمعه
774,000
تومان
10 اسفند
شنبه
774,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
774,000
تومان
علاءالدین
774,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
774,000
تومان
2 اسفند
جمعه
774,000
تومان
3 اسفند
شنبه
774,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
774,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
774,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
774,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
774,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
774,000
تومان
9 اسفند
جمعه
774,000
تومان
10 اسفند
شنبه
774,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
774,000
تومان
هتل یار
774,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
774,000
تومان
2 اسفند
جمعه
774,000
تومان
3 اسفند
شنبه
774,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
774,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
774,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
774,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
774,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
774,000
تومان
9 اسفند
جمعه
774,000
تومان
10 اسفند
شنبه
774,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
774,000
تومان
ای‌گردش
775,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 اسفند
پنجشنبه
775,000
تومان
2 اسفند
جمعه
775,000
تومان
3 اسفند
شنبه
775,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
775,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
775,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
775,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
775,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
775,000
تومان
9 اسفند
جمعه
775,000
تومان
10 اسفند
شنبه
775,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
775,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پارس اهواز

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تهیه بلیط
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
اباژور
تلفن
میز تحریر
پارکینگ روباز
دستگاه واکس کفش
رستوران دریایی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فتوکپی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
اطفای حریق
کافی‌نت
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
ارایشگاه مردانه
پارکینگ سرپوشیده
لابی
استخر رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
کافی نت
مینی بار رایگان
کرایه اتومبیل
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
سیستم اطفاء حریق دراتاق
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
كافی نت
Business Center
پاركينگ
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
لاندري
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
نمای کوچه
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كافی شاپ
فروشگاه و غرفه
آرايشگاه مردانه
سالن كنفرانس
باغچه
فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
رستوران فست فود
فضائی برای پياده روی
سالن آمفی تئاتر
استخر رو باز
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز

آدرس هتل پارس اهواز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پارس اهواز

(56 نظر)
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
داخل اتاق بوی بدی از سیگار میومد
نقاط قوت:
فقط برخورد پرسنل خوب بود
نقاط ضعف:
از همه نظر افتضاح واقعا هتل ۵ستاره نیست نظافت خدمات امکانات بسیار مفتضح
نقاط قوت:
همه چی عالی و بی نظیر همیشه همین هتلو انتخاب میکنم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداره
نقاط قوت:
برخورد عالی
نقاط ضعف:
امکانات خیلی ضعیف
هتل دارای کارکنان حرفه ای با برخورد بسیار خوب. تنها مشکل رستوران می باشد که کیفیت غذا شام و صبحانه در حد هتل 5 ستاره نیست. خود من انتظار داشتم که هتل در جنوب ایران غذای دریایی خوب داشته باشه ولی کیفیت غذا های دریایی اصلا خوب نبود. در کل اتاق ها تمیز بود. ولی درون اتاق کتری برقی برای آماده کردن چای یا نسکافه وجود نداشت.
لاندری سریع و تمیز عمل کرد
با كاركنان برخورد خاصى نداشتم ولى وقتى براى چك أوت درخواست كمك كردم پرسنلى كه فرستاده شد بابت اينكه فقط يه چمدون دارم شاكي شد كه چرا درخواست كمك كردم اتاق اصلا در حد يه هتل پنج ستاره نبود وسايل كهنه و حتى چايساز هم نداشت صبحانه اصلا در حد يه هتل 5 ستاره نبود
هتلی عالی در شهر زیبای اهواز و مشکلی نداشت فقط یک مقدار قیمت بالاست
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
خوب بود اما زیاد در حد ۵ستاره نبود
۳ ستاره
نقاط قوت:
همه چی عالی فوق العاده بود
نقاط ضعف:
هیچ نقصی نداشت