هتل آپارتمان ایرانیکا (مهر اصل) اهواز

اهواز، بلوار پاسداران، سه راه فرودگاه، بعداز شرکت ملی حفاری
3.9
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان ایرانیکا (مهر اصل) اهواز
هتل آپارتمان ایرانیکا اهواز، یا همان مهر اصل سابق، با برخورداری از امکانات رفاهی و خدماتی مناسب، احساس آرامشی شبیه به حضور در خانه خودتان را برای شما فراهم می‌کند. این هتل آپارتمان با اتاق‌ها و سوئیت‌هایی تمیز و مجهز، مکان مناسبی برای استراحتی دلچسب پس از تفریح یا کاری طولانی است. از آنجایی که این هتل آپارتمان 3 ستاره در مرکز شهر واقع شده و به بسیاری از اداره‌ها و شرکت‌ها نزدیک است، گزینه مطلوبی برای اقامت در طول سفرهای کاری و حرفه‌ای محسوب می‌شود. علاوه بر این، هزینه نه چندان زیادی که هتل آپارتمان ایرانیکا از میهمانان دریافت می‌کند، انگیزه دیگری برای اقامت در آنجا به شمار می‌آید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان ایرانیکا (مهر اصل)
ایرانیکا (مهر اصل)-آپارتمان یک نفره
آپارتمان یک نفره
جاباما
239,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
239,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
239,000
تومان
4 مرداد
جمعه
239,000
تومان
5 مرداد
شنبه
239,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
239,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
239,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
239,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
239,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
239,000
تومان
11 مرداد
جمعه
239,000
تومان
12 مرداد
شنبه
239,000
تومان
تورگردان
239,600 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
239,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
239,600
تومان
4 مرداد
جمعه
239,600
تومان
5 مرداد
شنبه
239,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
239,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
239,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
239,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
239,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
239,600
تومان
11 مرداد
جمعه
239,600
تومان
12 مرداد
شنبه
239,600
تومان
ایران هتل آنلاین
240,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
4 مرداد
جمعه
240,000
تومان
5 مرداد
شنبه
240,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
240,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
240,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
11 مرداد
جمعه
240,000
تومان
12 مرداد
شنبه
240,000
تومان
اقامت 24
240,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
4 مرداد
جمعه
240,000
تومان
5 مرداد
شنبه
240,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
240,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
240,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
11 مرداد
جمعه
240,000
تومان
12 مرداد
شنبه
240,000
تومان
علاءالدین
240,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
4 مرداد
جمعه
240,000
تومان
5 مرداد
شنبه
240,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
240,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
240,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
11 مرداد
جمعه
240,000
تومان
12 مرداد
شنبه
240,000
تومان
ایران مارکوپولو
240,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
4 مرداد
جمعه
240,000
تومان
5 مرداد
شنبه
240,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
240,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
240,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
11 مرداد
جمعه
240,000
تومان
12 مرداد
شنبه
240,000
تومان
اسنپ تریپ
398,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
398,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
398,000
تومان
4 مرداد
جمعه
398,000
تومان
5 مرداد
شنبه
398,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
398,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
398,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
398,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
398,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
398,000
تومان
11 مرداد
جمعه
398,000
تومان
12 مرداد
شنبه
398,000
تومان
ایرانیکا (مهر اصل)-آپارتمان دو نفره دبل
آپارتمان دو نفره دبل
جاباما
339,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
339,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
339,000
تومان
4 مرداد
جمعه
339,000
تومان
5 مرداد
شنبه
339,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
339,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
339,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
339,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
339,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
339,000
تومان
11 مرداد
جمعه
339,000
تومان
12 مرداد
شنبه
339,000
تومان
تورگردان
339,500 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
339,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
339,500
تومان
4 مرداد
جمعه
339,500
تومان
5 مرداد
شنبه
339,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
339,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
339,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
339,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
339,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
339,500
تومان
11 مرداد
جمعه
339,500
تومان
12 مرداد
شنبه
339,500
تومان
اقامت 24
340,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
4 مرداد
جمعه
340,000
تومان
5 مرداد
شنبه
340,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
340,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
340,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
340,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
11 مرداد
جمعه
340,000
تومان
12 مرداد
شنبه
340,000
تومان
ایران هتل آنلاین
340,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
4 مرداد
جمعه
340,000
تومان
5 مرداد
شنبه
340,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
340,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
340,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
340,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
11 مرداد
جمعه
340,000
تومان
12 مرداد
شنبه
340,000
تومان
ایران مارکوپولو
340,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
4 مرداد
جمعه
340,000
تومان
5 مرداد
شنبه
340,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
340,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
340,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
340,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
11 مرداد
جمعه
340,000
تومان
12 مرداد
شنبه
340,000
تومان
علاءالدین
340,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
4 مرداد
جمعه
340,000
تومان
5 مرداد
شنبه
340,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
340,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
340,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
340,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
11 مرداد
جمعه
340,000
تومان
12 مرداد
شنبه
340,000
تومان
اسنپ تریپ
562,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
562,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
562,000
تومان
4 مرداد
جمعه
562,000
تومان
5 مرداد
شنبه
562,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
562,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
562,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
562,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
562,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
562,000
تومان
11 مرداد
جمعه
562,000
تومان
12 مرداد
شنبه
562,000
تومان
ایرانیکا (مهر اصل)-آپارتمان دو نفره توئین
آپارتمان دو نفره توئین
تورگردان
339,500 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
339,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
339,500
تومان
4 مرداد
جمعه
339,500
تومان
5 مرداد
شنبه
339,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
339,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
339,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
339,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
339,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
339,500
تومان
11 مرداد
جمعه
339,500
تومان
12 مرداد
شنبه
339,500
تومان
اقامت 24
340,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
4 مرداد
جمعه
340,000
تومان
5 مرداد
شنبه
340,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
340,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
340,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
340,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
11 مرداد
جمعه
340,000
تومان
12 مرداد
شنبه
340,000
تومان
ایرانیکا (مهر اصل)-آپارتمان سه نفره
آپارتمان سه نفره
تورگردان
423,300 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
423,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
423,300
تومان
4 مرداد
جمعه
423,300
تومان
5 مرداد
شنبه
423,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
423,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
423,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
423,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
423,300
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
423,300
تومان
11 مرداد
جمعه
423,300
تومان
12 مرداد
شنبه
423,300
تومان
ایران هتل آنلاین
424,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
424,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
424,000
تومان
4 مرداد
جمعه
424,000
تومان
5 مرداد
شنبه
424,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
424,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
424,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
424,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
424,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
424,000
تومان
11 مرداد
جمعه
424,000
تومان
12 مرداد
شنبه
424,000
تومان
جاباما
424,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
424,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
424,000
تومان
4 مرداد
جمعه
424,000
تومان
5 مرداد
شنبه
424,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
424,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
424,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
424,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
424,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
424,000
تومان
11 مرداد
جمعه
424,000
تومان
12 مرداد
شنبه
424,000
تومان
اقامت 24
424,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
424,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
424,000
تومان
4 مرداد
جمعه
424,000
تومان
5 مرداد
شنبه
424,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
424,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
424,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
424,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
424,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
424,000
تومان
11 مرداد
جمعه
424,000
تومان
12 مرداد
شنبه
424,000
تومان
ایران مارکوپولو
424,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
424,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
424,000
تومان
4 مرداد
جمعه
424,000
تومان
5 مرداد
شنبه
424,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
424,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
424,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
424,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
424,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
424,000
تومان
11 مرداد
جمعه
424,000
تومان
12 مرداد
شنبه
424,000
تومان
علاءالدین
424,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
424,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
424,000
تومان
4 مرداد
جمعه
424,000
تومان
5 مرداد
شنبه
424,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
424,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
424,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
424,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
424,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
424,000
تومان
11 مرداد
جمعه
424,000
تومان
12 مرداد
شنبه
424,000
تومان
اسنپ تریپ
702,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
702,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
702,000
تومان
4 مرداد
جمعه
702,000
تومان
5 مرداد
شنبه
702,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
702,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
702,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
702,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
702,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
702,000
تومان
11 مرداد
جمعه
702,000
تومان
12 مرداد
شنبه
702,000
تومان
ایرانیکا (مهر اصل)-آپارتمان چهار نفره
آپارتمان چهار نفره
ایران هتل آنلاین
505,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
4 مرداد
جمعه
505,000
تومان
5 مرداد
شنبه
505,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
505,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
505,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
505,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
11 مرداد
جمعه
505,000
تومان
12 مرداد
شنبه
505,000
تومان
ایران مارکوپولو
505,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
4 مرداد
جمعه
505,000
تومان
5 مرداد
شنبه
505,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
505,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
505,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
505,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
11 مرداد
جمعه
505,000
تومان
12 مرداد
شنبه
505,000
تومان
علاءالدین
505,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
4 مرداد
جمعه
505,000
تومان
5 مرداد
شنبه
505,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
505,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
505,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
505,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
11 مرداد
جمعه
505,000
تومان
12 مرداد
شنبه
505,000
تومان
جاباما
505,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
4 مرداد
جمعه
505,000
تومان
5 مرداد
شنبه
505,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
505,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
505,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
505,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
11 مرداد
جمعه
505,000
تومان
12 مرداد
شنبه
505,000
تومان
اسنپ تریپ
885,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
885,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
885,000
تومان
4 مرداد
جمعه
885,000
تومان
5 مرداد
شنبه
885,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
885,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
885,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
885,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
885,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
885,000
تومان
11 مرداد
جمعه
885,000
تومان
12 مرداد
شنبه
885,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان ایرانیکا (مهر اصل) اهواز

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
کافی شاپ
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل پارس اهواز
3.4
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
هتل یار
از 402,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 402,000 تومان
علاءالدین
از 402,000 تومان
اسنپ تریپ
از 449,000 تومان
جاباما
از 449,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 449,000 تومان
اقامت 24
از 661,000 تومان
property-card-image
هتل نیشکر اهواز
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 343,680 تومان
ایران هتل آنلاین
از 358,000 تومان
جاباما
از 358,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 380,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل اکسین اهواز
2.5
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 389,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 389,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان هدیه اهواز
3.4
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
علاءالدین
از 295,000 تومان
جاباما
از 300,000 تومان
اقامت 24
از 320,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل باغ معین اهواز
3.2
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 151,900 تومان
جاباما
از 155,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 168,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پرشیا اهواز
2.9
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 200,000 تومان
هتل یار
از 200,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 200,000 تومان
علاءالدین
از 200,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 210,000 تومان
اقامت 24
از 305,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل نادری اهواز
2.5
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 156,480 تومان
اقامت 24
از 163,000 تومان
هتل یار
از 163,000 تومان
جاباما
از 163,000 تومان
علاءالدین
از 163,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 180,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ایران اهواز
2.8
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
اقامت 24
از 186,000 تومان
اسنپ تریپ
از 186,200 تومان
جاباما
از 247,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 248,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان ایرانیکا (مهر اصل) اهواز

(22 نظر)
از لحاظ کیفی تمیز میباشد صبحانه بسیارمعمولی و بی کیفیت
عالی، تمییز، قیمت مناسب، محیط آرام با تهویه عالی...
رستوران ضعیف اتاق ها عالی ...
خوب بود...
چراغ های اطاق ها کم نو و رنگ مهتابی دارد. محل قرار گرفن یخچال اطاق زیر کانتر است و دسترسی به آن بسیار مشکل. کارکنان همه مودب و خوش برخورد بجز یک نفر که ابتدا با بی احترامی برخورد کرد و باعث شد من با خونسردی ولی عصبانیت ثابت کنم در اشتباه بوده است. ...
برخورد کارکنان عالی بود....
به جز رستوران همه امکانات خوب ...
نقاط قوت:
تمیز وآرام
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف امکانات اتاق ضعیف امکان درست کردن چای نبود با اینکه هتل آپارتمان بود
رزرویشن اطلاعات کافی از شهر و مکان های دیدنی آن نداشتند،عدم دسترسی به اینترنت ...
خدمات مناسب و در سطح انتظار ...
به جز قیمت رستوران همه موارد عالی بود....
همه چیز به جز رستوران عالی بود ....
گزینه بسیار خوبیست. تمیز و مرتب و منظم. سوییت دلباز و با امکانات و دکوراسیون خوب. قیمت خیلی خوب. فقط غذای رستوران، هم صبحانه و هم ناهار، محدوده و کیفیت متوسط داره. پیشنهاد میکنم توی سوییتها کتری برقی، اتو و میز اتو هم بزارن؛ بخصوص کتری برقی برای هتل آپارتمان حتما باید باشه.
من این هتل رو توصیه میکنم
نقاط قوت:
خیلی منظم بود
نقاط ضعف:
نظافت اتاق خیلی خوب نبود
نقاط قوت:
۲ ستاره برای این هتل کمه .
نقاط ضعف:
با توجه به کیفیت اتاق ها صبحانه از کیفیت کمی برخوردار بود.
نقاط قوت:
اتاق ها تمیز هستن. لوازم بهداشتی کامل هستش. برخورد خوب پرسنل پذیرش و رستوران
نقاط ضعف:
کامل نبودن سرویس صبحانه. طعم نه چندان مناسب غذاهای رستوران. عدم وجود آنتن وای فای در اتاق های سری ۵. علامت ضدعفونی دستشویی آب خورده و چروک بود. در یخچال به جز دو عدد آب معدنی چیزی وجود نداره
از نظر برخورد کارکنان و موقعیت مکانی خوب است
تقریبا خارج از محدوده شهری ست
برخورد خوب پرسنل
برخورد کارکنان ، ارزش خرید و تمیزی و پاکیزگی عایست .نسبت به شهر دور هست
عالی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.