هتل ایران اهواز

اهواز ،خیابان شریعتی، چهاراه امام خمینی
2.8
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
معرفی هتل ایران اهواز
هتل دو ستاره ایران اهواز با قدمتی ۴۰ ساله با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ایران
ایران-اتاق دو تخته برای یک نفر
اتاق دو تخته برای یک نفر
تورگردان
189,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
189,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
189,100
تومان
31 خرداد
جمعه
189,100
تومان
1 تیر
شنبه
189,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
189,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
189,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
189,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
189,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
189,100
تومان
7 تیر
جمعه
189,100
تومان
8 تیر
شنبه
189,100
تومان
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
31 خرداد
جمعه
190,000
تومان
1 تیر
شنبه
190,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
190,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
190,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
190,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
190,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
190,000
تومان
7 تیر
جمعه
190,000
تومان
8 تیر
شنبه
190,000
تومان
اسنپ تریپ
190,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
190,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
190,000
تومان
31 خرداد
جمعه
190,000
تومان
1 تیر
شنبه
190,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
190,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
190,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
190,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
190,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
190,000
تومان
7 تیر
جمعه
190,000
تومان
8 تیر
شنبه
190,000
تومان
ایران-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
246,600 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
246,600
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
246,600
تومان
31 خرداد
جمعه
246,600
تومان
1 تیر
شنبه
246,600
تومان
2 تیر
یکشنبه
246,600
تومان
3 تیر
دوشنبه
246,600
تومان
4 تیر
سه شنبه
246,600
تومان
5 تیر
چهارشنبه
246,600
تومان
6 تیر
پنجشنبه
246,600
تومان
7 تیر
جمعه
246,600
تومان
8 تیر
شنبه
246,600
تومان
اقامت 24
248,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
31 خرداد
جمعه
248,000
تومان
1 تیر
شنبه
248,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
248,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
248,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
248,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
248,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
248,000
تومان
7 تیر
جمعه
248,000
تومان
8 تیر
شنبه
248,000
تومان
جاباما
248,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
31 خرداد
جمعه
248,000
تومان
1 تیر
شنبه
250,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
250,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
250,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
250,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
250,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
250,000
تومان
7 تیر
جمعه
250,000
تومان
8 تیر
شنبه
250,000
تومان
ایران هتل آنلاین
248,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
31 خرداد
جمعه
248,000
تومان
1 تیر
شنبه
248,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
248,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
248,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
248,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
248,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
248,000
تومان
7 تیر
جمعه
248,000
تومان
8 تیر
شنبه
248,000
تومان
اسنپ تریپ
252,960 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
252,960
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
252,960
تومان
31 خرداد
جمعه
252,960
تومان
1 تیر
شنبه
252,960
تومان
2 تیر
یکشنبه
252,960
تومان
3 تیر
دوشنبه
252,960
تومان
4 تیر
سه شنبه
252,960
تومان
5 تیر
چهارشنبه
252,960
تومان
6 تیر
پنجشنبه
252,960
تومان
7 تیر
جمعه
252,960
تومان
8 تیر
شنبه
252,960
تومان
ایران-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
246,600 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
246,600
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
246,600
تومان
31 خرداد
جمعه
246,600
تومان
1 تیر
شنبه
246,600
تومان
2 تیر
یکشنبه
246,600
تومان
3 تیر
دوشنبه
246,600
تومان
4 تیر
سه شنبه
246,600
تومان
5 تیر
چهارشنبه
246,600
تومان
6 تیر
پنجشنبه
246,600
تومان
7 تیر
جمعه
246,600
تومان
8 تیر
شنبه
246,600
تومان
ایران هتل آنلاین
248,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
31 خرداد
جمعه
248,000
تومان
1 تیر
شنبه
248,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
248,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
248,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
248,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
248,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
248,000
تومان
7 تیر
جمعه
248,000
تومان
8 تیر
شنبه
248,000
تومان
اقامت 24
248,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
31 خرداد
جمعه
248,000
تومان
1 تیر
شنبه
248,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
248,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
248,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
248,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
248,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
248,000
تومان
7 تیر
جمعه
248,000
تومان
8 تیر
شنبه
248,000
تومان
اسنپ تریپ
252,960 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
252,960
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
252,960
تومان
31 خرداد
جمعه
252,960
تومان
1 تیر
شنبه
252,960
تومان
2 تیر
یکشنبه
252,960
تومان
3 تیر
دوشنبه
252,960
تومان
4 تیر
سه شنبه
252,960
تومان
5 تیر
چهارشنبه
252,960
تومان
6 تیر
پنجشنبه
252,960
تومان
7 تیر
جمعه
252,960
تومان
8 تیر
شنبه
252,960
تومان
ایران-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
317,600 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
317,600
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
317,600
تومان
31 خرداد
جمعه
317,600
تومان
1 تیر
شنبه
317,600
تومان
2 تیر
یکشنبه
317,600
تومان
3 تیر
دوشنبه
317,600
تومان
4 تیر
سه شنبه
317,600
تومان
5 تیر
چهارشنبه
317,600
تومان
6 تیر
پنجشنبه
317,600
تومان
7 تیر
جمعه
317,600
تومان
8 تیر
شنبه
317,600
تومان
جاباما
320,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
31 خرداد
جمعه
320,000
تومان
1 تیر
شنبه
320,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
320,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
320,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
320,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
320,000
تومان
7 تیر
جمعه
320,000
تومان
8 تیر
شنبه
320,000
تومان
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
31 خرداد
جمعه
320,000
تومان
1 تیر
شنبه
320,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
320,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
320,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
320,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
320,000
تومان
7 تیر
جمعه
320,000
تومان
8 تیر
شنبه
320,000
تومان
ایران هتل آنلاین
320,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
31 خرداد
جمعه
320,000
تومان
1 تیر
شنبه
320,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
320,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
320,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
320,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
320,000
تومان
7 تیر
جمعه
320,000
تومان
8 تیر
شنبه
320,000
تومان
اسنپ تریپ
326,400 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
326,400
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
326,400
تومان
31 خرداد
جمعه
326,400
تومان
1 تیر
شنبه
326,400
تومان
2 تیر
یکشنبه
326,400
تومان
3 تیر
دوشنبه
326,400
تومان
4 تیر
سه شنبه
326,400
تومان
5 تیر
چهارشنبه
326,400
تومان
6 تیر
پنجشنبه
326,400
تومان
7 تیر
جمعه
326,400
تومان
8 تیر
شنبه
326,400
تومان
ایران-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
382,900 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
382,900
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
382,900
تومان
31 خرداد
جمعه
382,900
تومان
1 تیر
شنبه
382,900
تومان
2 تیر
یکشنبه
382,900
تومان
3 تیر
دوشنبه
382,900
تومان
4 تیر
سه شنبه
382,900
تومان
5 تیر
چهارشنبه
382,900
تومان
6 تیر
پنجشنبه
382,900
تومان
7 تیر
جمعه
382,900
تومان
8 تیر
شنبه
382,900
تومان
اقامت 24
385,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
385,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
31 خرداد
جمعه
385,000
تومان
1 تیر
شنبه
385,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
385,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
385,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
385,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
385,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
385,000
تومان
7 تیر
جمعه
385,000
تومان
8 تیر
شنبه
385,000
تومان
ایران هتل آنلاین
385,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
385,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
31 خرداد
جمعه
385,000
تومان
1 تیر
شنبه
385,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
385,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
385,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
385,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
385,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
385,000
تومان
7 تیر
جمعه
385,000
تومان
8 تیر
شنبه
385,000
تومان
جاباما
385,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
385,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
31 خرداد
جمعه
385,000
تومان
1 تیر
شنبه
385,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
385,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
385,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
385,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
385,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
385,000
تومان
7 تیر
جمعه
385,000
تومان
8 تیر
شنبه
385,000
تومان
اسنپ تریپ
392,700 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
392,700
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
392,700
تومان
31 خرداد
جمعه
392,700
تومان
1 تیر
شنبه
392,700
تومان
2 تیر
یکشنبه
392,700
تومان
3 تیر
دوشنبه
392,700
تومان
4 تیر
سه شنبه
392,700
تومان
5 تیر
چهارشنبه
392,700
تومان
6 تیر
پنجشنبه
392,700
تومان
7 تیر
جمعه
392,700
تومان
8 تیر
شنبه
392,700
تومان

امکانات اتاق های هتل ایران اهواز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل پارس اهواز
3.4
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
علاءالدین
از 395,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 402,000 تومان
هتل یار
از 402,000 تومان
اقامت 24
از 449,000 تومان
اسنپ تریپ
از 449,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 449,000 تومان
جاباما
از 449,000 تومان
property-card-image
هتل نیشکر اهواز
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 303,930 تومان
علاءالدین
از 305,000 تومان
جاباما
از 307,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 307,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 315,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل اکسین اهواز
2.5
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 389,000 تومان
اقامت 24
از 389,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان هدیه اهواز
3.4
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اقامت 24
از 630,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل باغ معین اهواز
3.2
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 155,000 تومان
اسنپ تریپ
از 162,750 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پرشیا اهواز
2.9
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
جاباما
از 200,000 تومان
هتل یار
از 200,000 تومان
اسنپ تریپ
از 202,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 202,000 تومان
علاءالدین
از 205,000 تومان
اقامت 24
از 305,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 320,000 تومان
property-card-image
هتل نادری اهواز
2.5
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
اقامت 24
از 163,000 تومان
هتل یار
از 163,000 تومان
علاءالدین
از 172,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 178,000 تومان
جاباما
از 178,000 تومان
اسنپ تریپ
از 178,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان ایرانیکا (مهر اصل) اهواز
3.9
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
اقامت 24
از 240,000 تومان
علاءالدین
از 240,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 240,000 تومان
اسنپ تریپ
از 240,000 تومان
جاباما
از 240,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 245,000 تومان
هتل یار
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل ایران اهواز

(20 نظر)
هتل خوب و قابل قبولي بود.
از نظر من اقامت در این هتل خوب بود و من راضی بودم...
با توجه به اینکه متاسفانه شهر اهواز به جز هتل پارس، هتل میان رده مناسب نداره، با توجه به موقعیت مکانی هتل ایران (که در مرکز شهر واقع شده)، این هتل رو در مقایسه با دیگر هتل ها انتخاب کردیم. داخل هتل کاملا بازسازی شده. اتاق ها تمیز، با نور مناسب، امکانات رفاهی قابل قبول، اینترنت قابل قبول، room service خوب، صدای نسبتا کم در اتاق (علی رغم اینکه در جای شلوغ شهر واقع شده) و صبحانه بسیار خوب ( علی رغم اینکه یک هتل دو ستاره! هست اما صبحانه خوبی داره)، دسترسی خوبی هم داره و کنار بازار امام خمینی واقع شده. تنها نکته منفی هتل نمای نامناسب هتل هست که در نگاه اول ممکنه دلسردتون کنه اما از لحاظ امکانات، برخورد پرسنل، و فضای اتاق ها کاملا با هزینه ای که برای اون پرداخت میکنید ( و در مقایسه با باقی هتل ها هزینه کمتری هست) همخوانی دا...
همه چیز عالی بود برخورد کارکنان.. تمیزی هتل و اتاق ها ... غذا هم عالی بود
با توجه به بازسازی های انجام شده امکانات و فضای مناسب تری نسبت به قبل برای اقامت ایجاد شده است...
سلام،من اين هتل رو به مدت 3 شب در ايام عيد رزرو كردم،اولا ممنونم از سايت خوب اسنپ تريپ كه در انتخاب هتل دلخواهم به من خيلي كمك كرد و قيمتش هم مناسب بود،اين هتل دقيقا در مركز شهر و جنب بازار امام خميني(ره) قرار داره و دسترسي به مكانهاي مختلف خيلي راحته،پاركينگ نداشت اما يه پاركينگ بغل هتل هست كه قيمتش خيلي بالا بود،من يه اتاق دو تخته گرفته بودم كه يه تخت هم اضافه داشت،حمامش اب گرم داشت اما دستشويي اب گرم نداشت و سرد بود،صبحانه هم كه سلف سرويس بود واقعا مناسب و عالي بود اما قيمت غذاهاش نسبتا بالا بود ولي كيفيت خوبي داشتن،برخورد پرسنل هتل هم فوق العاده بود،من و خانوادم در كل خيلي راضي بوديم.
نظافت و رفتار عوامل و صبحانه همه عالی مخصوصا نظافت اتاقها
خوب...
در کل پرسنل و اتاق عالی بودن
با سلام ، هتل از نظر دسترسی و قیمت خیلی مناسب می باشد و به دوستان برای سفر های کاری توصیه می کنم
رفتار کارکنان خوب بود ولی می توانست بهتر هم باشد. در مورد لابی بهتر هم می توانست باشد ....
برخورد كاركنان بسيار خوب و دوستانه بود!موكت اتاق كه به شدت كثيف بود و نياز به تعويض داشت و دمپايي هاي پلاستيكي و كثيف اتاق ها بايد حذف بشه و دمپايي يكبار مصرف اضافه بشه! ملحفه ها شسته شد بود اما لك داشت كه باعث شد ما از ملحفه هايي كه همراه داشتيم استفاده كنيم! كنترل تلوزيون باطري ضعيفي داشت و تقريبا استفاده از تلوزيون ممكن نبود. كولر گازي هاي كل اتاق هاي طبقات يك كنترل داشت كه براي كاهش يا افزايش دما بايد تماس ميگرفتيم تا بيان برامون تنظيم كنن! يخچال در اتاق بود اما خالي بود. كمد و چوب رختي موجود بود. شامپو و صابون موجود بود. حوله موجود بود اما بسته بندي نبود و همينطور روي ميز قرار داده شده بود! با توجه به قيمت بالاي هتل نسبت به امكاناتش به نظرم اين انتقاد ها به جاست! ما هتل آزادي ٤ ستاره در شهر خرم آباد بوديم با قيمت كمتر از اين هتل كه ٢ ستاره هست و امكانات هتل خرم اباد به مراتب بيشتر بود! اين هتل شايد نسبت به ستاره اي كه داره امكاناتش قابل قبول باشه اما نسبت به قيمتي كه داره واقعا نمي ارزه! تنها نكته مثبت اين هتل برخورد خوب كاركنانش هست . اگر مديريت هتل به اين انتقادات رسيدگي كنه ميشه اين هتل را به بقيه هم توصيه كرد!
اتاق موکت بود، خیلی خوب بود، کمد های داخل اتاق خیلی زیاد هست، غذای رستوران خیلی خوب بود، برخورد پرسنل واقعا عالی، هتل درمرکزشهر و قدیمیست اما خیلی عالی بازسازی شده واقعا دوستاره کم است برای این هتل
رستوران خوب بوده و صبحانه خوب بوده...
رفتار کارکنان محترمانه بود و خوش برخورد بودند. البته نکاتی هم درباره هتل هست: نبود پارکینگ برای خود هتل کار رو سخت میکرد و باید از پارکینگ عمومی نزدیک هتل استفاده میشد یا در کوچه های اطراف گذاشت. با توجه به اینکه هتل در محدوده بازار بود، مدل مسیردهی خیابانها و محدودیتهای اعمال شده توسط پلیس دسترسی به پارکینگ را سخت میکرد. آسانسور هتل ظرفیت کافی برای جابجایی مسافران را نداشت که البته با توجه به شرایط ساختمان امکان توسعه آسانسور نیز وجود ندارد. برای صبحانه با توجه به اینکه در ایام تعطیلی تعداد زیادی مسافر در هتل بود، مدیریت صبحانه دشوار شده بود و سر میز کمبودهایی بود که البته با تاخیر کارکنان هتل نسبت به بهبود سرویس دهی اقدام میکردند. ...
پرسنلی محترم و خوش برخورد که فضایی آرام در هتل را رقم زدند. خیابان های مشرف به هتل بسیار شلوغ بود . پارکینگ عمومی در کوچه ی سمت چپ هتل کمتر از 200 متر فاصله داشت . در کل خوب بود....
در مجموع هتل قابل قبول بود. اتاقها تمیز بود و صبحانه به نسبت هتل کیفیت خوبی داشت. تنها مورد قابل ذکر نداشتن پارکینگ هست و موقعیت هتل که در بافت قدیمی مرکز شهر قرار دارد....
هتلی قدیمی که بازسازی شده بود. جاش برای ما عالی بود. وسط بازار . باوجود اون همه سر و صدای بیرون محیط هتل آروم بود. کف اتاقها موکت بود که از نظر من اصلا نظافت نداره موکت. شیرآلات زیرصفر. داغون بود واقعا. اتاق ماطبقه ششم بود اما ویو نداشت. برخورد پرسنل بد نبود. تلفن اتاق ما خراب بود اطلاع هم که دادیم گفتن کسی نیست الان تعویض کنه. صبحانه خوب بود. آسانسور کند بود و ظرفیت کمی داشت که باتوجه به قدیمی‌بودن ساختمان راه حل نداره. کارمندان خانه داری خیلی پرسروصدا کار میکردن. از ۸ صبح با سروصدای زیادی نداشتن ما استراحت کنیم. در کل بنظرم باتوجه به دو ستاره بودن هتل خوب بود امکانات. راضی بودیم از اقامتمون. و ممنونم از ایران هتل چون تنها سایتی بود که برای ما اتاق گرفتن. مابقی کلا رزرو شده میزدن....
نقاط قوت:
هتل و اتاق ها بسیار تمیز و اثاثیه نو غذای با کیفیت صبحانه کامل و متنوع برخورد عالی پرسنل موقعیت مکانی مناسب در شهر و نزدیکی به بازار و کارون انصافا بهتر و برتر از ۲ ستاره بود
نقاط ضعف:
در قلب بازار و منطقه بسیار شلوغ اهواز قرار دارد و متاسفانه پارکینگ ندارد!
مناسب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.