هتل ایران اهواز

اهواز ،خیابان شریعتی، چهاراه امام خمینی
2.8
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
معرفی هتل ایران اهواز
هتل دو ستاره ایران اهواز با قدمتی ۴۰ ساله با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده پذیرایی و خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ایران
ایران-اتاق دو تخته برای یک نفر
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
190,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
190,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
190,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
190,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
190,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
190,000
تومان
8 شهریور
جمعه
190,000
تومان
9 شهریور
شنبه
190,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
190,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
190,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
190,000
تومان
تورگردان
202,600 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
202,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
202,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
202,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
202,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
202,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
202,600
تومان
8 شهریور
جمعه
202,600
تومان
9 شهریور
شنبه
202,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
202,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
202,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
202,600
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
جاباما
247,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
247,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
247,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
247,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
247,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
247,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
247,000
تومان
8 شهریور
جمعه
247,000
تومان
9 شهریور
شنبه
247,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
247,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
247,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
247,000
تومان
اقامت 24
248,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
248,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
248,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
248,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
248,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
248,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
248,000
تومان
8 شهریور
جمعه
248,000
تومان
9 شهریور
شنبه
248,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
248,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
248,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
248,000
تومان
تورگردان
257,800 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
257,800
تومان
3 شهریور
یکشنبه
257,800
تومان
4 شهریور
دوشنبه
257,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
257,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
257,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
257,800
تومان
8 شهریور
جمعه
257,800
تومان
9 شهریور
شنبه
257,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
257,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
257,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
257,800
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
248,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
248,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
248,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
248,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
248,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
248,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
248,000
تومان
8 شهریور
جمعه
248,000
تومان
9 شهریور
شنبه
248,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
248,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
248,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
248,000
تومان
تورگردان
257,800 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
257,800
تومان
3 شهریور
یکشنبه
257,800
تومان
4 شهریور
دوشنبه
257,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
257,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
257,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
257,800
تومان
8 شهریور
جمعه
257,800
تومان
9 شهریور
شنبه
257,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
257,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
257,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
257,800
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
318,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
318,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
318,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
318,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
318,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
318,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
318,000
تومان
8 شهریور
جمعه
318,000
تومان
9 شهریور
شنبه
318,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
318,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
318,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
318,000
تومان
جاباما
318,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
318,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
318,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
318,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
318,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
318,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
318,000
تومان
8 شهریور
جمعه
318,000
تومان
9 شهریور
شنبه
318,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
318,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
318,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
318,000
تومان
تورگردان
328,900 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
328,900
تومان
3 شهریور
یکشنبه
328,900
تومان
4 شهریور
دوشنبه
328,900
تومان
5 شهریور
سه شنبه
328,900
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
328,900
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
328,900
تومان
8 شهریور
جمعه
328,900
تومان
9 شهریور
شنبه
328,900
تومان
10 شهریور
یکشنبه
328,900
تومان
11 شهریور
دوشنبه
328,900
تومان
12 شهریور
سه شنبه
328,900
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
جاباما
385,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
385,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
385,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
385,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
385,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
385,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
385,000
تومان
8 شهریور
جمعه
385,000
تومان
9 شهریور
شنبه
385,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
385,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
385,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
385,000
تومان
اقامت 24
385,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
385,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
385,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
385,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
385,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
385,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
385,000
تومان
8 شهریور
جمعه
385,000
تومان
9 شهریور
شنبه
385,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
385,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
385,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
385,000
تومان
تورگردان
400,800 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
400,800
تومان
3 شهریور
یکشنبه
400,800
تومان
4 شهریور
دوشنبه
400,800
تومان
5 شهریور
سه شنبه
400,800
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
400,800
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
400,800
تومان
8 شهریور
جمعه
400,800
تومان
9 شهریور
شنبه
400,800
تومان
10 شهریور
یکشنبه
400,800
تومان
11 شهریور
دوشنبه
400,800
تومان
12 شهریور
سه شنبه
400,800
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل ایران اهواز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
رستوران
اینترنت در لابی
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
خدمات تهيه بليط
کپسول آتشنشانی در راهرو

هتل های مشابه

مشاهده همه

نظرات کاربران برای هتل ایران اهواز

(24 نظر)
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
غذا و کافی شاپ خیلی گران بود کیفیت غذا خوب نبود
مناسب بود
خوب بود...
نقاط قوت:
هتل و اتاق ها بسیار تمیز و اثاثیه نو غذای با کیفیت صبحانه کامل و متنوع برخورد عالی پرسنل موقعیت مکانی مناسب در شهر و نزدیکی به بازار و کارون انصافا بهتر و برتر از ۲ ستاره بود
نقاط ضعف:
در قلب بازار و منطقه بسیار شلوغ اهواز قرار دارد و متاسفانه پارکینگ ندارد!
هتلی قدیمی که بازسازی شده بود. جاش برای ما عالی بود. وسط بازار . باوجود اون همه سر و صدای بیرون محیط هتل آروم بود. کف اتاقها موکت بود که از نظر من اصلا نظافت نداره موکت. شیرآلات زیرصفر. داغون بود واقعا. اتاق ماطبقه ششم بود اما ویو نداشت. برخورد پرسنل بد نبود. تلفن اتاق ما خراب بود اطلاع هم که دادیم گفتن کسی نیست الان تعویض کنه. صبحانه خوب بود. آسانسور کند بود و ظرفیت کمی داشت که باتوجه به قدیمی‌بودن ساختمان راه حل نداره. کارمندان خانه داری خیلی پرسروصدا کار میکردن. از ۸ صبح با سروصدای زیادی نداشتن ما استراحت کنیم. در کل بنظرم باتوجه به دو ستاره بودن هتل خوب بود امکانات. راضی بودیم از اقامتمون. و ممنونم از ایران هتل چون تنها سایتی بود که برای ما اتاق گرفتن. مابقی کلا رزرو شده میزدن....
در مجموع هتل قابل قبول بود. اتاقها تمیز بود و صبحانه به نسبت هتل کیفیت خوبی داشت. تنها مورد قابل ذکر نداشتن پارکینگ هست و موقعیت هتل که در بافت قدیمی مرکز شهر قرار دارد....
پرسنلی محترم و خوش برخورد که فضایی آرام در هتل را رقم زدند. خیابان های مشرف به هتل بسیار شلوغ بود . پارکینگ عمومی در کوچه ی سمت چپ هتل کمتر از 200 متر فاصله داشت . در کل خوب بود....
رفتار کارکنان محترمانه بود و خوش برخورد بودند. البته نکاتی هم درباره هتل هست: نبود پارکینگ برای خود هتل کار رو سخت میکرد و باید از پارکینگ عمومی نزدیک هتل استفاده میشد یا در کوچه های اطراف گذاشت. با توجه به اینکه هتل در محدوده بازار بود، مدل مسیردهی خیابانها و محدودیتهای اعمال شده توسط پلیس دسترسی به پارکینگ را سخت میکرد. آسانسور هتل ظرفیت کافی برای جابجایی مسافران را نداشت که البته با توجه به شرایط ساختمان امکان توسعه آسانسور نیز وجود ندارد. برای صبحانه با توجه به اینکه در ایام تعطیلی تعداد زیادی مسافر در هتل بود، مدیریت صبحانه دشوار شده بود و سر میز کمبودهایی بود که البته با تاخیر کارکنان هتل نسبت به بهبود سرویس دهی اقدام میکردند. ...
رستوران خوب بوده و صبحانه خوب بوده...
اتاق موکت بود، خیلی خوب بود، کمد های داخل اتاق خیلی زیاد هست، غذای رستوران خیلی خوب بود، برخورد پرسنل واقعا عالی، هتل درمرکزشهر و قدیمیست اما خیلی عالی بازسازی شده واقعا دوستاره کم است برای این هتلتو اتاق بشقاب نبود😄 یخچال خالی بود
برخورد كاركنان بسيار خوب و دوستانه بود!موكت اتاق كه به شدت كثيف بود و نياز به تعويض داشت و دمپايي هاي پلاستيكي و كثيف اتاق ها بايد حذف بشه و دمپايي يكبار مصرف اضافه بشه! ملحفه ها شسته شد بود اما لك داشت كه باعث شد ما از ملحفه هايي كه همراه داشتيم استفاده كنيم! كنترل تلوزيون باطري ضعيفي داشت و تقريبا استفاده از تلوزيون ممكن نبود. كولر گازي هاي كل اتاق هاي طبقات يك كنترل داشت كه براي كاهش يا افزايش دما بايد تماس ميگرفتيم تا بيان برامون تنظيم كنن! يخچال در اتاق بود اما خالي بود. كمد و چوب رختي موجود بود. شامپو و صابون موجود بود. حوله موجود بود اما بسته بندي نبود و همينطور روي ميز قرار داده شده بود! با توجه به قيمت بالاي هتل نسبت به امكاناتش به نظرم اين انتقاد ها به جاست! ما هتل آزادي ٤ ستاره در شهر خرم آباد بوديم با قيمت كمتر از اين هتل كه ٢ ستاره هست و امكانات هتل خرم اباد به مراتب بيشتر بود! اين هتل شايد نسبت به ستاره اي كه داره امكاناتش قابل قبول باشه اما نسبت به قيمتي كه داره واقعا نمي ارزه! تنها نكته مثبت اين هتل برخورد خوب كاركنانش هست . اگر مديريت هتل به اين انتقادات رسيدگي كنه ميشه اين هتل را به بقيه هم توصيه كرد!
رفتار کارکنان خوب بود ولی می توانست بهتر هم باشد. در مورد لابی بهتر هم می توانست باشد ....
با سلام ، هتل از نظر دسترسی و قیمت خیلی مناسب می باشد و به دوستان برای سفر های کاری توصیه می کنم
در کل پرسنل و اتاق عالی بودننظری ندارم چون چیز بدی ندیدم
خوب...
نقاط قوت:
موقعیت مکانی بدلیل نزدیکی به بازار خوب میباشد
نقاط ضعف:
کنترل کولر گازی داخل اتاقها قرار ندارد
نظافت و رفتار عوامل و صبحانه همه عالی مخصوصا نظافت اتاقهامنطقه هتل شلوغ بود و پارگینگ نداشت
سلام،من اين هتل رو به مدت 3 شب در ايام عيد رزرو كردم،اولا ممنونم از سايت خوب اسنپ تريپ كه در انتخاب هتل دلخواهم به من خيلي كمك كرد و قيمتش هم مناسب بود،اين هتل دقيقا در مركز شهر و جنب بازار امام خميني(ره) قرار داره و دسترسي به مكانهاي مختلف خيلي راحته،پاركينگ نداشت اما يه پاركينگ بغل هتل هست كه قيمتش خيلي بالا بود،من يه اتاق دو تخته گرفته بودم كه يه تخت هم اضافه داشت،حمامش اب گرم داشت اما دستشويي اب گرم نداشت و سرد بود،صبحانه هم كه سلف سرويس بود واقعا مناسب و عالي بود اما قيمت غذاهاش نسبتا بالا بود ولي كيفيت خوبي داشتن،برخورد پرسنل هتل هم فوق العاده بود،من و خانوادم در كل خيلي راضي بوديم.
با توجه به بازسازی های انجام شده امکانات و فضای مناسب تری نسبت به قبل برای اقامت ایجاد شده است...
نقاط قوت:
کاملا مرکز شهر
نقاط ضعف:
اتاقهای یک نفره موقعیت و نقشه مناسبی ندارد. میز کار هم ندارد
همه چیز عالی بودبرخورد کارکنان.. تمیزی هتل و اتاق ها ... غذا هم عالی بود
با توجه به اینکه متاسفانه شهر اهواز به جز هتل پارس، هتل میان رده مناسب نداره، با توجه به موقعیت مکانی هتل ایران (که در مرکز شهر واقع شده)، این هتل رو در مقایسه با دیگر هتل ها انتخاب کردیم. داخل هتل کاملا بازسازی شده. اتاق ها تمیز، با نور مناسب، امکانات رفاهی قابل قبول، اینترنت قابل قبول، room service خوب، صدای نسبتا کم در اتاق (علی رغم اینکه در جای شلوغ شهر واقع شده) و صبحانه بسیار خوب ( علی رغم اینکه یک هتل دو ستاره! هست اما صبحانه خوبی داره)، دسترسی خوبی هم داره و کنار بازار امام خمینی واقع شده. تنها نکته منفی هتل نمای نامناسب هتل هست که در نگاه اول ممکنه دلسردتون کنه اما از لحاظ امکانات، برخورد پرسنل، و فضای اتاق ها کاملا با هزینه ای که برای اون پرداخت میکنید ( و در مقایسه با باقی هتل ها هزینه کمتری هست) همخوانی دا...
هتل خوب و قابل قبولي بود.
نقاط قوت:
اتاقهای رو به خیابان مناسب است
نقاط ضعف:
اتاقهای پشت بسیار بد نقشه هستند. میز کار ندارند. من ماهی دو بار به این هتل میرفتم. اما اگر در سفر بعدی نتوانم اتاق روبه خیابان را از قبل بگیرم از این هتل صرف نظر خواهم کرد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.