هتل آپارتمان هدیه اهواز

اهواز، کیانپارس، خیابان 20 غربی
3.4
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
معرفی هتل آپارتمان هدیه اهواز
هتل آپارتمان سه ستاره هدیه اهواز یک اقامتگاه خوب و مناسب است که سوییت‌هایی با ظرفیت‌های مختلف دارد. این هتل سعی دارد که آرامش و رفاه را جهت اسکان مسافران و مهمانان خود فراهم کند. پارکینگ این هتل در ساعات بین بازه 10 شب تا 10 صبح رایگان است.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان هدیه اهواز
هدیه-آپارتمان  یکخوابه دو نفره
آپارتمان یکخوابه دو نفره
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
310,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
310,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
22 آذر
جمعه
310,000
تومان
23 آذر
شنبه
310,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
310,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
310,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
310,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
310,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
310,000
تومان
29 آذر
جمعه
310,000
تومان
ای‌گردش
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
330,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
330,000
تومان
22 آذر
جمعه
330,000
تومان
23 آذر
شنبه
330,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
330,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
330,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
330,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
330,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
330,000
تومان
29 آذر
جمعه
330,000
تومان
هدیه-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
ای‌گردش
408,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
408,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
408,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
408,000
تومان
22 آذر
جمعه
408,000
تومان
23 آذر
شنبه
408,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
408,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
408,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
408,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
408,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
408,000
تومان
29 آذر
جمعه
408,000
تومان
اقامت 24
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
410,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
410,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
410,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
410,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
410,000
تومان
22 آذر
جمعه
410,000
تومان
23 آذر
شنبه
410,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
410,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
410,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
410,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
410,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
410,000
تومان
29 آذر
جمعه
410,000
تومان
هدیه-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
450,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
450,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
450,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
450,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
450,000
تومان
22 آذر
جمعه
450,000
تومان
23 آذر
شنبه
450,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
450,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
450,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
450,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
450,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
450,000
تومان
29 آذر
جمعه
450,000
تومان
ای‌گردش
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
460,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
460,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
460,000
تومان
22 آذر
جمعه
460,000
تومان
23 آذر
شنبه
460,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
460,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
460,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
460,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
460,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
460,000
تومان
29 آذر
جمعه
460,000
تومان
هدیه-آپارتمان یکخوابه پنج نفره
آپارتمان یکخوابه پنج نفره
اقامت 24
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
590,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
590,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
590,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
590,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
590,000
تومان
22 آذر
جمعه
590,000
تومان
23 آذر
شنبه
590,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
590,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
590,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
590,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
590,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
590,000
تومان
29 آذر
جمعه
590,000
تومان
ای‌گردش
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
595,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
595,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
595,000
تومان
22 آذر
جمعه
595,000
تومان
23 آذر
شنبه
595,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
595,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
595,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
595,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
595,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
595,000
تومان
29 آذر
جمعه
595,000
تومان
هدیه-سوئیت شش نفره
سوئیت شش نفره
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
هدیه-آپارتمان یکخوابه شش نفره
آپارتمان یکخوابه شش نفره
اقامت 24
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
650,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
650,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جاباما
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
650,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
650,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
650,000
تومان
22 آذر
جمعه
650,000
تومان
23 آذر
شنبه
650,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
650,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
650,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
650,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
650,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
650,000
تومان
29 آذر
جمعه
650,000
تومان
ای‌گردش
658,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
658,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
658,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
658,000
تومان
22 آذر
جمعه
658,000
تومان
23 آذر
شنبه
658,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
658,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
658,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
658,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
658,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
658,000
تومان
29 آذر
جمعه
658,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان هدیه اهواز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون در لابی
روم سرويس
خدمات بيدار باش
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
لاندري
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
پذيرش 24 ساعته
چايخانه سنتی
جكوزی
محلی برای نشستن
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اسانسور
Business Center

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان هدیه اهواز

(5 نظر)
در کل بد نبود ....قیمت مناسب دسترسی خوب...رفتار پرسنل بد نبود...‌اتاقاش سرد بود وسایل سرماشیش یک شب خاموش بود...ساعت ۴ صبح با سروصدای خدماتش بیدار میشدم....
باسلام در كل همه چيز بصورت متوسط بود فضاى داخل اتاقها خوب و جادار بود تقريبا تميز بود دستشوييش خوب نبود صبحانش خيلى ضعيف بود ودر حد هتل سه ستاره اصلا نبود پرسنل و كاركنان خوب بودند در ضمن واى فاى داشت اما وصل نميشد
همه چی عالی بود هیچ مشکلی توی اتاق نداشتم. به نسبت هزینه این هتل رو به بقیه پیشنهاد میکنم
از کیفیت صبحانه اصلا راضی نبودیم، امکانات هم بسیار معمولی بود
هتل نسبت به سه ستاره بودنش، از نظر امکانات و سرویس دهی، مناسب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.