هتل باغ معین اهواز

اهواز، 24 متری، خیابان نظام وفا، پشت پمپ بنزین
3.2
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
معرفی هتل باغ معین اهواز
مجتمع اقامتی باغ معین اهواز با امکاناتی نظیر صندوق امانات، روم سرویس، کافی‌نت، رستوران سنتی در فضای سبز، رستوران بام و کافی‌شاپ با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل باغ معین
باغ معین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
155,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
155,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
155,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
155,000
تومان
8 شهریور
جمعه
155,000
تومان
9 شهریور
شنبه
155,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
جاباما
155,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
155,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
155,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
155,000
تومان
8 شهریور
جمعه
155,000
تومان
9 شهریور
شنبه
155,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
155,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
155,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
155,000
تومان
جا اینجاس
160,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
160,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
160,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
160,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
160,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
160,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
160,000
تومان
8 شهریور
جمعه
160,000
تومان
9 شهریور
شنبه
160,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
160,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
160,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
160,000
تومان
تورگردان
183,600 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
183,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
183,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
183,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
183,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
183,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
183,600
تومان
8 شهریور
جمعه
183,600
تومان
9 شهریور
شنبه
183,600
تومان
10 شهریور
یکشنبه
183,600
تومان
11 شهریور
دوشنبه
183,600
تومان
12 شهریور
سه شنبه
183,600
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
باغ معین-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
جاباما
245,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
245,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
245,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
245,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
245,000
تومان
8 شهریور
جمعه
245,000
تومان
9 شهریور
شنبه
245,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
245,000
تومان
اسنپ تریپ
245,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
245,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
245,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
245,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
245,000
تومان
8 شهریور
جمعه
245,000
تومان
9 شهریور
شنبه
245,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
245,000
تومان
جا اینجاس
250,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
250,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
250,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
250,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
250,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
250,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
250,000
تومان
8 شهریور
جمعه
250,000
تومان
9 شهریور
شنبه
250,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
250,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
250,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
250,000
تومان
تورگردان
292,700 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
292,700
تومان
3 شهریور
یکشنبه
292,700
تومان
4 شهریور
دوشنبه
292,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
292,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
292,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
292,700
تومان
8 شهریور
جمعه
292,700
تومان
9 شهریور
شنبه
292,700
تومان
10 شهریور
یکشنبه
292,700
تومان
11 شهریور
دوشنبه
292,700
تومان
12 شهریور
سه شنبه
292,700
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
باغ معین-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
245,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
245,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
245,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
245,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
245,000
تومان
8 شهریور
جمعه
245,000
تومان
9 شهریور
شنبه
245,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
245,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
245,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
245,000
تومان
تورگردان
292,700 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
292,700
تومان
3 شهریور
یکشنبه
292,700
تومان
4 شهریور
دوشنبه
292,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
292,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
292,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
292,700
تومان
8 شهریور
جمعه
292,700
تومان
9 شهریور
شنبه
292,700
تومان
10 شهریور
یکشنبه
292,700
تومان
11 شهریور
دوشنبه
292,700
تومان
12 شهریور
سه شنبه
292,700
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
باغ معین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
جاباما
294,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
294,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
294,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
294,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
294,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
294,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
294,000
تومان
8 شهریور
جمعه
294,000
تومان
9 شهریور
شنبه
294,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
294,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
294,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
294,000
تومان
اسنپ تریپ
294,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
294,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
294,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
294,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
294,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
294,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
294,000
تومان
8 شهریور
جمعه
294,000
تومان
9 شهریور
شنبه
294,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
294,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
294,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
294,000
تومان
جا اینجاس
300,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
300,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
300,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
300,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
300,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
300,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
300,000
تومان
8 شهریور
جمعه
300,000
تومان
9 شهریور
شنبه
300,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
300,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
300,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
300,000
تومان
تورگردان
351,300 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
351,300
تومان
3 شهریور
یکشنبه
351,300
تومان
4 شهریور
دوشنبه
351,300
تومان
5 شهریور
سه شنبه
351,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
351,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
351,300
تومان
8 شهریور
جمعه
351,300
تومان
9 شهریور
شنبه
351,300
تومان
10 شهریور
یکشنبه
351,300
تومان
11 شهریور
دوشنبه
351,300
تومان
12 شهریور
سه شنبه
351,300
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
باغ معین-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اسنپ تریپ
357,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
357,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
357,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
357,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
357,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
357,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
357,000
تومان
8 شهریور
جمعه
357,000
تومان
9 شهریور
شنبه
357,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
357,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
357,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
357,000
تومان
جا اینجاس
357,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
357,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
357,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
357,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
357,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
357,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
357,000
تومان
8 شهریور
جمعه
357,000
تومان
9 شهریور
شنبه
357,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
357,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
357,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
357,000
تومان
جاباما
357,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
357,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
357,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
357,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
357,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
357,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
357,000
تومان
8 شهریور
جمعه
357,000
تومان
9 شهریور
شنبه
357,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
357,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
357,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
357,000
تومان
تورگردان
429,200 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
429,200
تومان
3 شهریور
یکشنبه
429,200
تومان
4 شهریور
دوشنبه
429,200
تومان
5 شهریور
سه شنبه
429,200
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
429,200
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
429,200
تومان
8 شهریور
جمعه
429,200
تومان
9 شهریور
شنبه
429,200
تومان
10 شهریور
یکشنبه
429,200
تومان
11 شهریور
دوشنبه
429,200
تومان
12 شهریور
سه شنبه
429,200
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
باغ معین-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اسنپ تریپ
420,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
420,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
420,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
420,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
420,000
تومان
8 شهریور
جمعه
420,000
تومان
9 شهریور
شنبه
420,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
420,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
جاباما
420,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
420,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
420,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
420,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
420,000
تومان
8 شهریور
جمعه
420,000
تومان
9 شهریور
شنبه
420,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
420,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
420,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
420,000
تومان
تورگردان
506,700 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
506,700
تومان
3 شهریور
یکشنبه
506,700
تومان
4 شهریور
دوشنبه
506,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
506,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
506,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
506,700
تومان
8 شهریور
جمعه
506,700
تومان
9 شهریور
شنبه
506,700
تومان
10 شهریور
یکشنبه
506,700
تومان
11 شهریور
دوشنبه
506,700
تومان
12 شهریور
سه شنبه
506,700
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل باغ معین اهواز

یخچال
مبلمان
سالن کنفرانس
پارکینگ
رستوران
سالن اجتماعات
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
کافی شاپ
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام
سرویس ایرانی
میزکار

هتل های مشابه

مشاهده همه

نظرات کاربران برای هتل باغ معین اهواز

(28 نظر)
سرويس خواب تميزومرتب بود اماسرويي دستشويي وحمام قديمي ونظافت متوسط بودودستشويي شيراب گرم نداشت ،كف اتاق پرازمورچه بودكه زدن حشره كش هم فايده نداشت صبحانه بسيارمعمولي
همه چیه هتل خوبه، اما اتاقاش تهویه نداره ...
کارکنان همکاری خوبی داشتند قسمت لابی هتل سر و صدا زیاد بود، اطاق و حمام و ملافه ها و روبالشتی ها کاملا تمیز فضای پر از درخت و گل هتل بسیار خوب بود موقع صبحانه چون دیدند فرزند من بیمار است برایش دمنوش مخصوص و شکلات جداگانه آوردند که جای تشکر دارد . این هتل بسیار خوب بود....
هتلداری متوسط؛ کارکنان متوسط؛ صبحانه شلوغ بود ، وای فای خوب نبود ....
هتل خوبی بلحاظ دسترسی (در نزدیکی نوار ساحلی ) و فضای باغ است. شرایط اتاقها معمولی و صبحانه ضعیفی دارد و سر و صدای لابی به اتاقها بشدت منتقل میشود ...
نقاط قوت:
برخورد پرسنل کاری و پذیرش
نقاط ضعف:
ازسقف حمام آب چکه میکرد پنجره ها باز نمیشد در ابتدای ورود دوش حمام خراب بود
من يكي از كارتهاي شناساييمو گم كردم و با من همكاري چنداني نشد ...
متوسط بود...
سلام! نسبت به قیمت واقعا هتل خوب و شیک و تمیزی بود! پرسنل خوبی هم داشت
نقاط قوت:
اتاق ها عالی و تمیز بودند، موقعیت مکانی هتل و دسترسی به مرکز و بازار و رود کارون عالی است.
نقاط ضعف:
اینترنت هتل قطع بود. نمای بیرون هتل کثیف است
هتل بیش از حد افتضاحه. داخل اتاق بوی خیلی بدی میده و تحویه وجود نداره همچنین پنجره هم نداره. سروس بهداشتی کاملا افتضاح بود، مسواک هم نداشت و حتی نمیشد از حمام استفاده کرد. اصلا احساس امنیت نمیشه کرد. برای خوردن چای باید بری پارک نزدیک هتل و برای شام هم خود پرسنل، رستوران هتل رو پیشنهاد نمیکنن.
هتل عالی برخورد پرسنل بسیار خوب می باشد. نظافت لابی و محوطه عالیه. یه باغ زیبا و یک رستوران سنتی خوب هم داره در کل این هتل رو پیشنهاد می دم
اقامتگاه خوبی بوددر مجموع موجب رضایت اینجانب بود
محوطه بیرونی فوق العاده زیبا و محیط خوب
هتل بسیار عالی هست آرامش بسیار زیادی دارد بسیار تمیز هست سرسبز و بسیار زیبا هست پرسنل خوب ومهربانی دارد ما راضی بودیم
از نقاط قوت ، برخورد خیلی خوب پرسنل که جا داره تشکر بشه فضا مناسب و عالی بود اتاق تمیز و مرتب همه چیز عالی رستوران با غذای خیلی با کیفیت
در ابتدای ورود با واکنش غیر حرفه‌ای یکی از کارکنان مواجه شدیم که بدون چک کردن اطلاعات اصرار داشت که اتاق توئین رزرو کرده‌ایم در حالی که اتاق ما دبل بود. متأسفانه جاکفشی مناسبی در اتاق تعبیه نشده بود و رفت و آمدکارکنان و مسافران در اتاق‌ها با کفش صورت می‌گرفت. در نتیجه موکت کف اتاق کثیف بود و مجبور به استفاده‌ی مدام از دمپایی های نه چندان راحت پلاستیکی بودیم. گیره‌ی دوش حمام خراب بود و فقط به شکل دستی قابل استفاده بود. پنجره‌ی اتاق باز نمی‌شد و صدای چکه‌ی سیفون تنها با بستن شیر آب سیفون قطع شد. استراحت ظهر ما بعد از گذشت و گذار طولانی در شهر با صدای بلند صحبت کردن و خندیدن کارکنان هتل مشوش شد. و شاید بتوان گفت ضعف عایق‌بندی صوتی و هم‌طبقه بودن اتاق‌ها با لابی و میز پذیرش بزرگترین مشکل این هتل بود. صبحانه مثل اغلب هتل‌ها ...
پرسنل پذیرش عالی ،ولی پرسنل رستوران وظایف متعدد محول شده بود که سرویس دهی را ضعیف کرده بود....
مکان و منظره عالی، کارکنان محترم، مقداری ضعیف در امکانات ...
این هتل در محیطی زیبا واقع شده است اما این زیبایی ها تا قبل از ورود به اتاق میباشد اتاق از امکانات کمی برخوردار می باشد، کتری برقی موجود نیست، سرویس بهداشتی ک مستهلک است ،دوش حمام خراب بود، نظافت متوسط ،پنجره غیر قابل باز شدن بود و ویو روبه دیوار بود اتاق دارای تهویه نبود ....
نقاط قوت:
محیط بسیار زیبا برخورد مناسب پرسنل تهویه و سرمایش و گرمایش خوب و ...
نقاط ضعف:
سرد بودن آب حمام که قابل حل
تنها امتیاز خوب هتل، برخورد حرفه‌ای و محترمانه کارکنان هتل بود. اطاقها قدیمی و درب های سرویس بهداشتی و کمد درون اتاق، کهنه و دارای زدگی زیاد بود. اگر حمام می روید هیچ جایی برای گذاشتن حوله و لباس در حمام نبود و باید ازحمام بیرون بیایید برای پوشیدن لباس. که اگر چند نفر باشید کار سختی ست. محوطه خوبی دارد اما اصلا رسیدگی نمی شود و کل فضای زیبای باغ در حال تخریب است. ظاهرا هتل متعلق به دانشگاه است که به پیمانکار واگذار گردیده و پیمانکار هم اصلا دلسوز نیست و رسیدگی نمی کند. رستوران هتل به صورت تخت است که در گرمای اهواز توجیه ندارد، هرچند که دور تخت بسته و کولر گازی باشد اما جواب نمی دهد. صبحانه هم تنوع و تعریفی نداشت که من فقط یک روز از صبحانه استفاده کردم و در روز دیگر عطایش را به لقایش بخشیدم. موقعیت هتل در مرکز شهر است و برای دسترسی به موارد کاری خوب است. اگر این هتل را با تخفیف خوب بگیرید ارزش دارد و گرنه با این قیمت اصلی توصیه نمی کنم.
فقط محیطش قشنگه هتل یک طبقه است اطاقشم دلگیرن مسواکم نداشتن
رفتار پرسنل با توجه به امکانات هتل از استاندارد بالاتری برخوردار می باشد.
برخورد خوب پرسنل، موقعیت خوب کافی شاپ و ...، آرامش و محیط بسیار زیبای فضای سبز هتل (البته از شانس ما هوای اهواز هم بسیار عالی بود)
نقاط قوت:
فضای خوب
نقاط ضعف:
عایق بندی صوتی اتاق ها نامناسب و صدای داخل اتاق بسیار زیاد است.
از هتل ایران و پرشیا خیلى بهتره.تر و تمیز ، محیط بسیار خوب توقع هتل خیلى خفن نباید داشته باشى
نقاط قوت:
برخورد مناسب
نقاط ضعف:
ندارد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.