هتل باغ معین اهواز

اهواز، 24 متری، خیابان نظام وفا، پشت پمپ بنزین
3.2
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
معرفی هتل باغ معین اهواز
مجتمع اقامتی باغ معین اهواز با امکاناتی نظیر صندوق امانات، روم سرویس، کافی‌نت، رستوران سنتی در فضای سبز، رستوران بام و کافی‌شاپ با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل باغ معین
باغ معین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
155,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
155,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
155,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
155,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
31 خرداد
جمعه
155,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
155,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
155,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
155,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
155,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
155,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
155,000
تومان
31 خرداد
جمعه
155,000
تومان
1 تیر
شنبه
155,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
155,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
155,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
155,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
155,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
155,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
155,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
155,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
155,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
155,000
تومان
باغ معین-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
245,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
245,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
245,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
245,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
31 خرداد
جمعه
245,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
245,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
245,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
245,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
245,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
31 خرداد
جمعه
245,000
تومان
1 تیر
شنبه
245,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
245,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
245,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
245,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
245,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
باغ معین-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ایران هتل آنلاین
245,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
245,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
245,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
245,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
31 خرداد
جمعه
245,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
245,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
245,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
245,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
245,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
31 خرداد
جمعه
245,000
تومان
1 تیر
شنبه
245,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
245,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
245,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
245,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
245,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
باغ معین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
294,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
294,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
294,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
294,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
294,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
294,000
تومان
31 خرداد
جمعه
294,000
تومان
1 تیر
شنبه
294,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
294,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
294,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
294,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
294,000
تومان
ایران هتل آنلاین
294,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
294,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
294,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
294,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
294,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
294,000
تومان
31 خرداد
جمعه
294,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
294,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
294,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
294,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
294,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
294,000
تومان
باغ معین-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اسنپ تریپ
357,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
357,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
357,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
357,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
357,000
تومان
31 خرداد
جمعه
357,000
تومان
1 تیر
شنبه
357,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
357,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
357,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
357,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
357,000
تومان
ایران هتل آنلاین
357,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
357,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
357,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
357,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
357,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
357,000
تومان
31 خرداد
جمعه
357,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
357,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
357,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
357,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
357,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
357,000
تومان

امکانات اتاق های هتل باغ معین اهواز

یخچال
مبلمان
سالن کنفرانس
پارکینگ
رستوران
سالن اجتماعات
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
کافی شاپ
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل پارس اهواز
3.4
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
علاءالدین
از 395,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 402,000 تومان
هتل یار
از 402,000 تومان
اقامت 24
از 449,000 تومان
جاباما
از 449,000 تومان
اسنپ تریپ
از 449,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 449,000 تومان
property-card-image
هتل نیشکر اهواز
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
جاباما
از 307,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 307,000 تومان
اسنپ تریپ
از 307,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 315,000 تومان
علاءالدین
از 435,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل اکسین اهواز
2.5
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 389,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 389,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پرشیا اهواز
2.9
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 200,000 تومان
جاباما
از 200,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 200,000 تومان
هتل یار
از 200,000 تومان
علاءالدین
از 209,000 تومان
اقامت 24
از 305,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 320,000 تومان
property-card-image
هتل نادری اهواز
2.5
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
هتل یار
از 163,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 172,000 تومان
علاءالدین
از 172,000 تومان
جاباما
از 178,000 تومان
اسنپ تریپ
از 178,000 تومان
اقامت 24
از 178,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان ایرانیکا (مهر اصل) اهواز
3.9
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 240,000 تومان
جاباما
از 240,000 تومان
علاءالدین
از 240,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 240,000 تومان
اقامت 24
از 240,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 245,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل ایران اهواز
2.8
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
جاباما
از 190,000 تومان
اقامت 24
از 190,000 تومان
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 248,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل باغ معین اهواز

(25 نظر)
نقاط قوت:
برخورد مناسب
نقاط ضعف:
ندارد
از هتل ایران و پرشیا خیلى بهتره. تر و تمیز ، محیط بسیار خوب
برخورد خوب پرسنل، موقعیت خوب کافی شاپ و ...، آرامش و محیط بسیار زیبای فضای سبز هتل (البته از شانس ما هوای اهواز هم بسیار عالی بود)
رفتار پرسنل با توجه به امکانات هتل از استاندارد بالاتری برخوردار می باشد.
فقط محیطش قشنگه هتل یک طبقه است اطاقشم دلگیرن مسواکم نداشتن
تنها امتیاز خوب هتل، برخورد حرفه‌ای و محترمانه کارکنان هتل بود. اطاقها قدیمی و درب های سرویس بهداشتی و کمد درون اتاق، کهنه و دارای زدگی زیاد بود. اگر حمام می روید هیچ جایی برای گذاشتن حوله و لباس در حمام نبود و باید ازحمام بیرون بیایید برای پوشیدن لباس. که اگر چند نفر باشید کار سختی ست. محوطه خوبی دارد اما اصلا رسیدگی نمی شود و کل فضای زیبای باغ در حال تخریب است. ظاهرا هتل متعلق به دانشگاه است که به پیمانکار واگذار گردیده و پیمانکار هم اصلا دلسوز نیست و رسیدگی نمی کند. رستوران هتل به صورت تخت است که در گرمای اهواز توجیه ندارد، هرچند که دور تخت بسته و کولر گازی باشد اما جواب نمی دهد. صبحانه هم تنوع و تعریفی نداشت که من فقط یک روز از صبحانه استفاده کردم و در روز دیگر عطایش را به لقایش بخشیدم. موقعیت هتل در مرکز شهر است و برای دسترسی به موارد کاری خوب است. اگر این هتل را با تخفیف خوب بگیرید ارزش دارد و گرنه با این قیمت اصلی توصیه نمی کنم.
این هتل در محیطی زیبا واقع شده است اما این زیبایی ها تا قبل از ورود به اتاق میباشد اتاق از امکانات کمی برخوردار می باشد، کتری برقی موجود نیست، سرویس بهداشتی ک مستهلک است ،دوش حمام خراب بود، نظافت متوسط ،پنجره غیر قابل باز شدن بود و ویو روبه دیوار بود اتاق دارای تهویه نبود ....
مکان و منظره عالی، کارکنان محترم، مقداری ضعیف در امکانات ...
پرسنل پذیرش عالی ،ولی پرسنل رستوران وظایف متعدد محول شده بود که سرویس دهی را ضعیف کرده بود....
در ابتدای ورود با واکنش غیر حرفه‌ای یکی از کارکنان مواجه شدیم که بدون چک کردن اطلاعات اصرار داشت که اتاق توئین رزرو کرده‌ایم در حالی که اتاق ما دبل بود. متأسفانه جاکفشی مناسبی در اتاق تعبیه نشده بود و رفت و آمدکارکنان و مسافران در اتاق‌ها با کفش صورت می‌گرفت. در نتیجه موکت کف اتاق کثیف بود و مجبور به استفاده‌ی مدام از دمپایی های نه چندان راحت پلاستیکی بودیم. گیره‌ی دوش حمام خراب بود و فقط به شکل دستی قابل استفاده بود. پنجره‌ی اتاق باز نمی‌شد و صدای چکه‌ی سیفون تنها با بستن شیر آب سیفون قطع شد. استراحت ظهر ما بعد از گذشت و گذار طولانی در شهر با صدای بلند صحبت کردن و خندیدن کارکنان هتل مشوش شد. و شاید بتوان گفت ضعف عایق‌بندی صوتی و هم‌طبقه بودن اتاق‌ها با لابی و میز پذیرش بزرگترین مشکل این هتل بود. صبحانه مثل اغلب هتل‌ها ...
از نقاط قوت ، برخورد خیلی خوب پرسنل که جا داره تشکر بشه فضا مناسب و عالی بود اتاق تمیز و مرتب همه چیز عالی رستوران با غذای خیلی با کیفیت
هتل بسیار عالی هست آرامش بسیار زیادی دارد بسیار تمیز هست سرسبز و بسیار زیبا هست پرسنل خوب ومهربانی دارد ما راضی بودیم
اقامتگاه خوبی بود در مجموع موجب رضایت اینجانب بود
محوطه بیرونی فوق العاده زیبا و محیط خوب
هتل عالی برخورد پرسنل بسیار خوب می باشد. نظافت لابی و محوطه عالیه. یه باغ زیبا و یک رستوران سنتی خوب هم داره در کل این هتل رو پیشنهاد می دم
هتل بیش از حد افتضاحه. داخل اتاق بوی خیلی بدی میده و تحویه وجود نداره همچنین پنجره هم نداره. سروس بهداشتی کاملا افتضاح بود، مسواک هم نداشت و حتی نمیشد از حمام استفاده کرد. اصلا احساس امنیت نمیشه کرد. برای خوردن چای باید بری پارک نزدیک هتل و برای شام هم خود پرسنل، رستوران هتل رو پیشنهاد نمیکنن.
سلام! نسبت به قیمت واقعا هتل خوب و شیک و تمیزی بود! پرسنل خوبی هم داشت
متوسط بود...
من يكي از كارتهاي شناساييمو گم كردم و با من همكاري چنداني نشد ...
نقاط قوت:
برخورد پرسنل کاری و پذیرش
نقاط ضعف:
ازسقف حمام آب چکه میکرد پنجره ها باز نمیشد در ابتدای ورود دوش حمام خراب بود
هتل خوبی بلحاظ دسترسی (در نزدیکی نوار ساحلی ) و فضای باغ است. شرایط اتاقها معمولی و صبحانه ضعیفی دارد و سر و صدای لابی به اتاقها بشدت منتقل میشود ...
هتلداری متوسط؛ کارکنان متوسط؛ صبحانه شلوغ بود ، وای فای خوب نبود ....
کارکنان همکاری خوبی داشتند قسمت لابی هتل سر و صدا زیاد بود، اطاق و حمام و ملافه ها و روبالشتی ها کاملا تمیز فضای پر از درخت و گل هتل بسیار خوب بود موقع صبحانه چون دیدند فرزند من بیمار است برایش دمنوش مخصوص و شکلات جداگانه آوردند که جای تشکر دارد . این هتل بسیار خوب بود....
همه چیه هتل خوبه، اما اتاقاش تهویه نداره ...
سرويس خواب تميزومرتب بود اماسرويي دستشويي وحمام قديمي ونظافت متوسط بودودستشويي شيراب گرم نداشت ،كف اتاق پرازمورچه بودكه زدن حشره كش هم فايده نداشت صبحانه بسيارمعمولي
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.