هتل ابیانه ابیانه

شهرستان نطنز، روستای تاریخی ابیانه
3.1
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
معرفی هتل ابیانه ابیانه
هتل سه ستاره ابیانه با تمامی امکانات مجهز، برابر با استانداردهای جهانی در تابستان سال ۱۳۸۸ رسماً افتتاح و به بهره برداری رسید. روستای تاریخی ابیانه در ۴۵ کیلومتری شمال غربی شهرستان نطنز و دامنه رشته کوه‌های کرکس قرار گرفته و دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که هر بیننده را مجذوب خود می‌کند. هتل ابیانه شما را به دیدن این روستای زیبا دعوت می‌کند.. قابل توجه میهمانان گرامی این هتل جهت بهبود سطح کیفی خدمات، تا آخر ماه رمضان درحال بازسازی می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ابیانه
ابیانه-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
255,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
4 مرداد
جمعه
210,000
تومان
5 مرداد
شنبه
210,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
210,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
210,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
11 مرداد
جمعه
210,000
تومان
12 مرداد
شنبه
210,000
تومان
اقامت 24
255,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
4 مرداد
جمعه
208,000
تومان
5 مرداد
شنبه
208,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
208,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
208,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
208,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
11 مرداد
جمعه
208,000
تومان
12 مرداد
شنبه
208,000
تومان
ایران هتل آنلاین
255,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
4 مرداد
جمعه
208,000
تومان
5 مرداد
شنبه
208,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
208,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
208,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
208,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
11 مرداد
جمعه
208,000
تومان
12 مرداد
شنبه
208,000
تومان
اسنپ تریپ
265,200 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
265,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
4 مرداد
جمعه
208,000
تومان
5 مرداد
شنبه
208,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
208,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
208,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
208,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
11 مرداد
جمعه
208,000
تومان
12 مرداد
شنبه
208,000
تومان
تورگردان
305,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
4 مرداد
جمعه
258,000
تومان
5 مرداد
شنبه
258,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
258,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
258,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
258,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
11 مرداد
جمعه
258,000
تومان
12 مرداد
شنبه
258,000
تومان
ابیانه-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
255,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
4 مرداد
جمعه
208,000
تومان
5 مرداد
شنبه
208,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
208,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
208,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
208,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
11 مرداد
جمعه
208,000
تومان
12 مرداد
شنبه
208,000
تومان
اسنپ تریپ
265,200 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
265,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
4 مرداد
جمعه
208,000
تومان
5 مرداد
شنبه
208,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
208,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
208,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
208,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
11 مرداد
جمعه
208,000
تومان
12 مرداد
شنبه
208,000
تومان
تورگردان
305,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
4 مرداد
جمعه
258,000
تومان
5 مرداد
شنبه
258,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
258,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
258,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
258,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
11 مرداد
جمعه
258,000
تومان
12 مرداد
شنبه
258,000
تومان
ابیانه-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
325,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
4 مرداد
جمعه
263,000
تومان
5 مرداد
شنبه
263,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
263,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
263,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
263,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
11 مرداد
جمعه
263,000
تومان
12 مرداد
شنبه
263,000
تومان
اقامت 24
325,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
4 مرداد
جمعه
263,000
تومان
5 مرداد
شنبه
263,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
263,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
263,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
263,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
11 مرداد
جمعه
263,000
تومان
12 مرداد
شنبه
263,000
تومان
اسنپ تریپ
338,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
338,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
4 مرداد
جمعه
263,000
تومان
5 مرداد
شنبه
263,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
263,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
263,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
263,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
11 مرداد
جمعه
263,000
تومان
12 مرداد
شنبه
263,000
تومان
تورگردان
375,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
375,000
تومان
4 مرداد
جمعه
313,000
تومان
5 مرداد
شنبه
313,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
313,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
313,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
313,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
375,000
تومان
11 مرداد
جمعه
313,000
تومان
12 مرداد
شنبه
313,000
تومان
ابیانه-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
394,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
4 مرداد
جمعه
318,000
تومان
5 مرداد
شنبه
318,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
318,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
318,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
318,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
11 مرداد
جمعه
318,000
تومان
12 مرداد
شنبه
318,000
تومان
اقامت 24
394,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
4 مرداد
جمعه
318,000
تومان
5 مرداد
شنبه
318,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
318,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
318,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
318,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
11 مرداد
جمعه
318,000
تومان
12 مرداد
شنبه
318,000
تومان
هتل یار
394,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
4 مرداد
جمعه
322,000
تومان
5 مرداد
شنبه
322,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
322,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
322,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
322,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
11 مرداد
جمعه
322,000
تومان
12 مرداد
شنبه
322,000
تومان
اسنپ تریپ
409,760 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
409,760
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
4 مرداد
جمعه
318,000
تومان
5 مرداد
شنبه
318,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
318,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
318,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
318,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
394,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
394,000
تومان
11 مرداد
جمعه
318,000
تومان
12 مرداد
شنبه
318,000
تومان
تورگردان
444,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
4 مرداد
جمعه
368,000
تومان
5 مرداد
شنبه
368,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
368,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
368,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
368,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
11 مرداد
جمعه
368,000
تومان
12 مرداد
شنبه
368,000
تومان
ابیانه-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
463,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
463,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
463,000
تومان
4 مرداد
جمعه
374,000
تومان
5 مرداد
شنبه
374,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
374,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
374,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
374,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
463,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
463,000
تومان
11 مرداد
جمعه
374,000
تومان
12 مرداد
شنبه
374,000
تومان
ایران هتل آنلاین
463,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
463,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
463,000
تومان
4 مرداد
جمعه
374,000
تومان
5 مرداد
شنبه
374,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
374,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
374,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
374,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
463,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
463,000
تومان
11 مرداد
جمعه
374,000
تومان
12 مرداد
شنبه
374,000
تومان
هتل یار
463,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
463,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
463,000
تومان
4 مرداد
جمعه
374,000
تومان
5 مرداد
شنبه
374,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
374,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
374,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
374,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
463,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
463,000
تومان
11 مرداد
جمعه
374,000
تومان
12 مرداد
شنبه
374,000
تومان
اسنپ تریپ
481,520 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
481,520
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
463,000
تومان
4 مرداد
جمعه
374,000
تومان
5 مرداد
شنبه
374,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
374,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
374,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
374,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
463,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
463,000
تومان
11 مرداد
جمعه
374,000
تومان
12 مرداد
شنبه
374,000
تومان
تورگردان
513,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
513,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
513,000
تومان
4 مرداد
جمعه
424,000
تومان
5 مرداد
شنبه
424,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
424,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
424,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
424,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
513,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
513,000
تومان
11 مرداد
جمعه
424,000
تومان
12 مرداد
شنبه
424,000
تومان
ابیانه-شش نفره
شش نفره
هتل یار
534,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
534,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
534,000
تومان
4 مرداد
جمعه
434,000
تومان
5 مرداد
شنبه
434,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
434,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
434,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
434,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
534,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
534,000
تومان
11 مرداد
جمعه
434,000
تومان
12 مرداد
شنبه
434,000
تومان
اسنپ تریپ
555,360 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
555,360
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
534,000
تومان
4 مرداد
جمعه
430,000
تومان
5 مرداد
شنبه
430,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
430,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
430,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
430,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
534,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
534,000
تومان
11 مرداد
جمعه
430,000
تومان
12 مرداد
شنبه
430,000
تومان
ابیانه-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
اقامت 24
570,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
4 مرداد
جمعه
470,000
تومان
5 مرداد
شنبه
470,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
470,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
470,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
470,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
11 مرداد
جمعه
470,000
تومان
12 مرداد
شنبه
470,000
تومان
تورگردان
620,000 تومان
تقویم اتاق
2 مرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
4 مرداد
جمعه
520,000
تومان
5 مرداد
شنبه
520,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
520,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
520,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
520,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
11 مرداد
جمعه
520,000
تومان
12 مرداد
شنبه
520,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ابیانه ابیانه

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه

نظرات کاربران برای هتل ابیانه ابیانه

(29 نظر)
اقامت در یک روستای توریستی خوب و قابل قبول است....
کیفیت هتل از نظر نظافت و برخورد پرسنل و امکانات خیلی خوب بود. ...
خوب ...
نظافت خوب بود صبحانه اصلا در حد هتل نبود و ضعیف بود برخورد پرسنل خوب بود در کل اگر مجبور بودید برید اینجا
هتل خیلی خوبی بود. در اواسط پاییز اقامت داشتیم و سیستم گرمایش مناسب بود. نسبت به هتل ویونا از مدیریت بهتری برخوردار است.
برای من که برای اولین بار در پیک از اسنپ تریپ استفاده کردم تجربه خوبی بود .امکانات هتل در حد روستای ابیانه خوب بود اما اصلا قابل قیاس با هتل داخل شهر نیست .کیفیت غذا در حد متوسط رو به پایین می باشد با توجه‌به اینکه من در آبان ماه در اینجا هستم داخل خیلی گرم است امیدوارم در فصل گرما هم همینقدر هوا مطبوع میهمان باشد و برایش برنامه ریزی شده باشد.به نظر من بهتر است مدیر هتل در زمان هایی که هتل شلوغ می باشد برای امور پذیرش هتل و رستوران کمکی داشته باشد .و در زمان تحویل اتاق به میهمان یک کنترل کلی از اتاق انجام شود که اگر مثلا شیری یا شیلنگی خراب است قبل از ورود میهمان برطرف شود. تمام پرسنل با تمام توان به میهمان ها خدمت میکردند فقط اگر کمی امور مدیریت بیشتری شود همگی همگی مهمان ها راضی می بودند.
نقاط قوت:
برخورد خوب
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
سلام هتل خوبی بود اتاقهای جنوبی گمترهستش فقط برخورد مدیرهتل هتل درحداین هتل نیست
سلام کسانی که در مورد هتل ابیانه نوشتن افتضاح بود باید شرایط و موقعیت را در نظر بگیرن و منصف باشن. در سفر به ابیانه یا باید چادر بزنی یا باید هتل بری یا خانه مسافر. اگه هتل را انتخاب کردی و رفتی هتل ابیانه لاکچری ترین گزینه را انتخاب کردی. لیکن نباید توقع یک هتل در یک شهر بزرگ را داشته باشی. من طی یک شب اقامتم با برخی مشکلات هتلدار محترم آشنا شدم. ایشان یک خانم بسیار مهمان نواز و صمیمی هستن. برخورد پرسنل خوب بود. تمیزی اطاق قابل قبول. سرویس مناسب. کولر گازی ندارد اما هوای ابیانه خنک بود. پنجره ها توری دارد با خیال راحت باز بگذارید تا صبح. غذا های فوق العاده خوشمزه. صبحانه قابل قبول. در کل سفر بسیار خوبی بود و من راضی بودم. با آرزوی موفقیت برای مدیریت سخت کوش هتل ابیانه
هتل نیست مهمانپذیر بهتر است نامیده شود
افتضاح ... کولر نداره هتل و بسیار اتاق گرم‌ بود... رستوران هتل جهت ناهار و شام فعال نبود ... فقط صبحانه بسته بندی داشت و نیمرو ... هیچ کس جهت حمل بار نبود ... در کل بدترین اقامت زندگیم رو‌ داشتم
محل هتل عالی است - سرویس اتاقها تمیز است. غذا به دو صورت سلف سرویس و سفارشی موجود است که کیفیت خوبی دارد. صبحانه در حد هتل سه ستاره عالی است. نیمرو - کره - عسل - مربا - شیر - عدسی - حلوا ارده - میوه - چای و قهوه همراه با نان لواش و نان قندی محلی پارکینگ مناسب روباز بسیار نزدیک به کوه برای پیاده روی صبح عالی است. ایوان مناسب برای دیدن ستاره ها در شب. هتل ساکت است. دارای شوفاژ و پنکه ملافه و پتوی تمیز و دارای سرویس فرنگی در اتاق است.
محل قرار گرفتن هتل خوب بود. از نظر پاکیزگی بسیار تمیز بود. وسایل اتاق نو و تمیز و تهویه خوب و سرویس بهداشتی خوبی داشت. فضای داخلی هتل زیبا بود. برخورد کارکنان بد بود. از رسپشن هتل که لحظه ورود بد اخلاق و عصبانی تا بقیه پرسنل. وضعیت صبحانه هتل ضعیف بود. ساعت صبحانه از 8 تا 9.5 صبح بود در روزی که من اقامت داشتم. نان ها که مونده و بسته بندی بسیار بد...ساعت 8:40 پنیر رستوران تمام شد. ساعت 9 حتی چایی هم تمام شد. و پرسنل شاغل در محل رستوران و صبحانه به هیچ عنوان آموزش ندیده بودند. به هیچ عنوان غذاهای تمام شده را جایگزین نمیکردند. و در مقابل اعتراض مهمونهای هتل که چرا چایی و پنیر و ...تمام شده ...واکنش بسیار بدی داشتند. واقعا این مدل سرو صبحانه و رفتار پرسنل را تا به حالا هیچ هتلی ندیده بودم....
محل قرار گرفتن هتل خوب بود. از نظر پاکیزگی بسیار تمیز بود. وسایل اتاق نو و تمیز و تهویه خوب و سرویس بهداشتی خوبی داشت. فضای داخلی هتل زیبا بود. برخورد کارکنان بد بود. از رسپشن هتل که لحظه ورود بد اخلاق و عصبانی تا بقیه پرسنل. وضعیت صبحانه هتل ضعیف بود. ساعت صبحانه از 8 تا 9.5 صبح بود در روزی که من اقامت داشتم. نان ها که مونده و بسته بندی بسیار بد...ساعت 8:40 پنیر رستوران تمام شد. ساعت 9 حتی چایی هم تمام شد. و پرسنل شاغل در محل رستوران و صبحانه به هیچ عنوان آموزش ندیده بودند. به هیچ عنوان غذاهای تمام شده را جایگزین نمیکردند. و در مقابل اعتراض مهمونهای هتل که چرا چایی و پنیر و ...تمام شده ...واکنش بسیار بدی داشتند. واقعا این مدل سرو صبحانه و رفتار پرسنل را تا به حالا هیچ هتلی ندیده بودم....
انتظار یک هتل عالی یا حتی خوب را نداشته باشید...
انتظار یک هتل عالی یا حتی خوب را نداشته باشید...
رفتار كاركنان مودبانه بود...
نما بسیار عادی میباشد و صبحانه ضعیف...
رفتار كاركنان مودبانه بود...
نما بسیار عادی میباشد و صبحانه ضعیف...
نظافت و سرویس هتل خوب نبود و قیمت بالا بود....
نظافت و سرویس هتل خوب نبود و قیمت بالا بود....
به هزینه ای که میگیرند نمیارزد ...
به هزینه ای که میگیرند نمیارزد ...
خوب بود...
خوب بود...
سرویس چای لابی گران و رستوران غذای بی کیفیت کارگران بدون لباسی مخصوص تلویزیون معیوب و بی کیفیت ...
هتل مناسبی برای خانواده است و در مجموع در همان حد 2-3 ستاره می باشد....
در مجموع مديريت و امكانات و نظافت و غذا به مراتب بهتر از ستاره آن است .توصيه مي كنم به جاي اقامت در هتل هاي مايوس كننده كاشان در اين هتل اقامت كنيد....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.