هتل پارس کاروانسرا آبادان

آبادان، میدان بریم، جنب فرودگاه بین المللی
3.2
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران
معرفی هتل پارس کاروانسرا آبادان
​هتل چهار ستاره پارس کاروانسرای آبادان از سال ۱۳۵۰ مورد بهره برداری قرار گرفته و با شروع جنگ تحمیلی فعالیت هتل متوقف گردید. در زمان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، هتل در اختیار رزمندگان اسلام بود که آثار باقیمانده از جنگ بصورت ماکت در هتل موجود است. بعد از جنگ تحمیلی، کار بازسازی آن توسط دادستانی انقلاب شروع گردیده و طی سال‌های ۱۳۷۰-۱۳۷۴ مورد بازسازی اساسی قرار گرفت. هتل پارس (کاروانسرا) از ابتدای سال ۱۳۷۴ تحت سر پرستی و مدیریت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) فعالیت جدید خود را آغاز نمود و در سال ۱۳۸۷ به گروه هتل‌های پارس واگذار گردید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پارس کاروانسرا
پارس کاروانسرا-اتاق یک تخته لوکس
اتاق یک تخته لوکس
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
10 خرداد
جمعه
320,000
تومان
11 خرداد
شنبه
320,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
10 خرداد
جمعه
320,000
تومان
11 خرداد
شنبه
320,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
اسنپ تریپ
320,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
10 خرداد
جمعه
320,000
تومان
11 خرداد
شنبه
320,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
علاءالدین
329,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
329,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
329,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
329,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
10 خرداد
جمعه
329,000
تومان
11 خرداد
شنبه
329,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
329,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
329,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
329,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
جاباما
355,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
355,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
355,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
355,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
10 خرداد
جمعه
355,000
تومان
11 خرداد
شنبه
355,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
355,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
355,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
355,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
پارس کاروانسرا-يک نفر در دوتخته
يک نفر در دوتخته
ایران مارکوپولو
330,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
10 خرداد
جمعه
330,000
تومان
11 خرداد
شنبه
330,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
پارس کاروانسرا-اتاق دو تخته لوکس
اتاق دو تخته لوکس
علاءالدین
359,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
359,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
359,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
359,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
359,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
359,000
تومان
10 خرداد
جمعه
359,000
تومان
11 خرداد
شنبه
359,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
359,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
359,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
359,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
359,000
تومان
پارس کاروانسرا-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
366,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
366,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
366,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
366,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
10 خرداد
جمعه
366,000
تومان
11 خرداد
شنبه
366,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
366,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
366,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
366,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
پارس کاروانسرا-اتاق دو تخته لوکس دبل
اتاق دو تخته لوکس دبل
اسنپ تریپ
366,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
366,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
366,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
366,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
10 خرداد
جمعه
366,000
تومان
11 خرداد
شنبه
366,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
366,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
366,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
366,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
اقامت 24
366,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
366,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
366,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
366,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
10 خرداد
جمعه
366,000
تومان
11 خرداد
شنبه
366,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
366,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
366,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
366,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
هتل یار
366,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
366,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
366,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
366,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
10 خرداد
جمعه
366,000
تومان
11 خرداد
شنبه
366,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
366,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
366,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
366,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
ایران مارکوپولو
370,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
370,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
10 خرداد
جمعه
370,000
تومان
11 خرداد
شنبه
370,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
370,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
جاباما
386,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
386,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
386,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
386,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
386,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
386,000
تومان
10 خرداد
جمعه
386,000
تومان
11 خرداد
شنبه
386,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
386,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
386,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
386,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
386,000
تومان
ایران هتل آنلاین
416,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
416,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
416,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
416,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
416,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
416,000
تومان
10 خرداد
جمعه
416,000
تومان
11 خرداد
شنبه
416,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
416,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
416,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
416,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
416,000
تومان
پارس کاروانسرا-اتاق دو تخته لوکس توئین
اتاق دو تخته لوکس توئین
اسنپ تریپ
366,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
366,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
366,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
366,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
10 خرداد
جمعه
366,000
تومان
11 خرداد
شنبه
366,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
366,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
366,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
366,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
ایران هتل آنلاین
416,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
416,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
416,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
416,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
416,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
416,000
تومان
10 خرداد
جمعه
416,000
تومان
11 خرداد
شنبه
416,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
416,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
416,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
416,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
416,000
تومان
پارس کاروانسرا-اتاق سه تخته لوکس
اتاق سه تخته لوکس
علاءالدین
469,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
469,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
469,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
469,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
469,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
469,000
تومان
10 خرداد
جمعه
469,000
تومان
11 خرداد
شنبه
469,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
469,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
469,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
469,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
469,000
تومان
اقامت 24
475,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
475,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
10 خرداد
جمعه
475,000
تومان
11 خرداد
شنبه
475,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
475,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
هتل یار
475,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
475,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
10 خرداد
جمعه
475,000
تومان
11 خرداد
شنبه
475,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
475,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
اسنپ تریپ
475,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
475,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
10 خرداد
جمعه
475,000
تومان
11 خرداد
شنبه
475,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
475,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
ایران مارکوپولو
475,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
475,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
10 خرداد
جمعه
475,000
تومان
11 خرداد
شنبه
475,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
475,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
475,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
475,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
جاباما
495,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
495,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
495,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
495,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
495,000
تومان
10 خرداد
جمعه
495,000
تومان
11 خرداد
شنبه
495,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
495,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
495,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
495,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
ایران هتل آنلاین
540,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
540,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
540,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
540,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
10 خرداد
جمعه
540,000
تومان
11 خرداد
شنبه
540,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
540,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
540,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
540,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
پارس کاروانسرا-سوییت معمولی یکخوابه دو نفره
سوییت معمولی یکخوابه دو نفره
علاءالدین
485,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
485,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
485,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
485,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
10 خرداد
جمعه
485,000
تومان
11 خرداد
شنبه
485,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
485,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
485,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
485,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
هتل یار
485,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
485,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
485,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
485,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
10 خرداد
جمعه
485,000
تومان
11 خرداد
شنبه
485,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
485,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
485,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
485,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
ایران مارکوپولو
485,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
485,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
485,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
485,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
10 خرداد
جمعه
485,000
تومان
11 خرداد
شنبه
485,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
485,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
485,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
485,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
اقامت 24
485,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
485,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
485,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
485,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
10 خرداد
جمعه
485,000
تومان
11 خرداد
شنبه
485,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
485,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
485,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
485,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
اسنپ تریپ
485,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
485,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
485,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
485,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
10 خرداد
جمعه
485,000
تومان
11 خرداد
شنبه
485,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
485,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
485,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
485,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
جاباما
509,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
509,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
509,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
509,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
509,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
509,000
تومان
10 خرداد
جمعه
509,000
تومان
11 خرداد
شنبه
509,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
509,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
509,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
509,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
509,000
تومان
ایران هتل آنلاین
556,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
556,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
556,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
556,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
556,000
تومان
10 خرداد
جمعه
556,000
تومان
11 خرداد
شنبه
556,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
556,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
556,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
556,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
پارس کاروانسرا-سوییت رویال دو خوابه چهار نفره
سوییت رویال دو خوابه چهار نفره
علاءالدین
609,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
609,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
609,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
609,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
609,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
609,000
تومان
10 خرداد
جمعه
609,000
تومان
11 خرداد
شنبه
609,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
609,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
609,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
609,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
609,000
تومان
هتل یار
615,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
615,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
615,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
615,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
10 خرداد
جمعه
615,000
تومان
11 خرداد
شنبه
615,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
615,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
615,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
615,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
اقامت 24
615,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
615,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
615,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
615,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
10 خرداد
جمعه
615,000
تومان
11 خرداد
شنبه
615,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
615,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
615,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
615,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
اسنپ تریپ
620,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
620,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
620,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
620,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
10 خرداد
جمعه
620,000
تومان
11 خرداد
شنبه
620,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
620,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
620,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
620,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
جاباما
635,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
635,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
635,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
635,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
10 خرداد
جمعه
635,000
تومان
11 خرداد
شنبه
635,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
635,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
635,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
635,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
ایران هتل آنلاین
700,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
700,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
700,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
700,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
700,000
تومان
10 خرداد
جمعه
700,000
تومان
11 خرداد
شنبه
700,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
700,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
700,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
700,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
700,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
پارس کاروانسرا-اتاق کانکت چهار نفره
اتاق کانکت چهار نفره
اقامت 24
772,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
772,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
772,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
772,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
772,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
772,000
تومان
10 خرداد
جمعه
772,000
تومان
11 خرداد
شنبه
772,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
772,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
900,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
900,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
900,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پارس کاروانسرا آبادان

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
سفره‌خانه
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
کافی‌شاپ 24 ساعته
کافی‌شاپ تابستانه
آلاچیق
اتاق چمدان
روم سرویس
فضای سبز
سالن بدنسازی
زمین تنیس
غذای دریایی
تلفن
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس بهداشتی مخصوص معلولین
لابی
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
میز بیلیارد
زمین فوتبال

نظرات کاربران برای هتل پارس کاروانسرا آبادان

(38 نظر)
نقاط قوت:
ادب و رفتار پرسنل
نقاط ضعف:
سرو صداي زياد در شب و مواقع استراحت در راهروها
با سلام ، من به دلیل مشغله کاری مرتب در سفر هستم به همین خاطر هر زمان به آبادان برم حتما هتل پارس رو انتخاب میکنم واقعا عالیه. سکوتش، تمیزی و امکاناتش مناسبه.
سفر خیلی خوبی داشتم به راحتی هتل را پیدا کردیم و اتاق خیلی خوبی داشتیم. من و خانواده ام یک اتاق سه تخته رزرو کرده بودیم ولی در کل هتل خوبی بود. من ساعت 10 صبح رسیدم ولی اتاق رو تحویل دادند.
از سایت دیگه راحت تر رزرو میکردیم از اسنپ تریپ قیمت هتل رو زیادتر گفتند چون وقتی رفتم خود هتل ارزون تر اتاق میداد.
هتل خوبی بود و سرویس دهی عالی بود.
اقامت کوتاهی داشتم و مشکلی نبود.
با سلام،من هروقت آبادان میرم فقط وفقط هتل پارس کاروانسرای آبادان رو انتخاب میکنم حتی اگه جا نداشته باشه سفرم را به تاریخ دیگری موکول میکنم.از خود هتل مدیریت وکلیه کارکنانش رضایت کامل دارم . موفق وپیروز باشید.
نقاط قوت:
اتاق های بزرگ سیستم سرمایشی بسیار خوب برخورد خوب پرسنل رستوران فضای هتل هم خوبه
نقاط ضعف:
خدمات ضعیف خانه داری
هتل خیلی خوبی بود توی سایت گفتند که که اتاق 3 نفره و امکان افزایش 1تا 2 نفر هم هست ولی اصلا هتل اتاق 3تخته نداشت و مجبور به پرداخت هزینه برای نفر اضافه شدم اطلاعات سایت غلط بود.
واقعا هتل خوبی بود.
هتل خوبی بود راضی بودم...
هتل خوبی بود راضی بودم...
نقاط قوت:
تمیزی اتاق برخورد خوب پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه در حد هتل ۵ ستاره نبود
از خدمات اسنپ تریپ راضی بودم اما امکانات هتل ضعیف بود و همچنین هتل نزدیک فرودگاه بود و سروصدا زیاد بود.
نقاط قوت:
برخورد متصدی تمیزی و مرتب بودن بارکینگ مناسب فضای زیاد حیاط
نقاط ضعف:
تنگی حمام
هتل خوب بود و تقریبا راضی بودم ...
نقاط قوت:
برخورد عالی کارکنان از رزرو تا خدمه صبحانه متنوع و با کیفیت اتاق های بزرگ و تمیز مبلمان شیک و تمیز و سالم سیستم خنک کننده عالی در اتاق ها سرویس بهداشتی و حمام فوق العاده تمیز محوطه سرسبز و با صفا شاید یک مقدار گران باشه اما به آرامش و راحتی می ارزه
نقاط ضعف:
پارکینگ مسقف کم قدیمی بودن برخی لوازم داخل اتاق ها که البته مهم نیست پرده اتاق کثیف بود
هتل عالی بود مخصوصا تمیزی و زیبایی هتل. غذاها هم با کیفیت بودن انا خب تنوع صبحانه کم بودش. در کل اگر قصد اقامت در آبادان رو دارید بهترین انتخاب همین هتل هستش.
زیبایی چشم نوازی و تمیزی هتل به کنار. ایراداتی که من برخورد کردم با توجه به محل قرارگیری هتل باید بطور اتوماتیک فکری بابت پشه ها بشه، نه اینکه تماس بگیریم و درخواست پشه کش بکنیم و... آبادان هوای متغیری داره، زمانی که من رسیدم هوا خنک شده بود ولی سیستم رو به سمت سرمایش تنظیم کرده بودن و قابل تغییر هم نبود که آزار دهنده بود...
تخت ها مناسب نبود و نیاز به تعویض داره. نسبت به این شهر هتل خوبیه...
تخت ها مناسب نبود و نیاز به تعویض داره. نسبت به این شهر هتل خوبیه...
من برای همکارم این هتل رو رزرو کردم. از اقامتشون راضی بودن و مشکلی نداشتن...
من برای همکارم این هتل رو رزرو کردم. از اقامتشون راضی بودن و مشکلی نداشتن...
هتل بسیار عالی بود خیلی خوب بود راضی بودم ...
هتل بسیار عالی بود خیلی خوب بود راضی بودم ...
کیفیت این هتل در قیاس با هتل های دیگر این شهر بسیار بالا و همه چیز عالی بود از مدیریت محترم و پرسنل زحمتکش هتل کمال تشکر را دارم
به نسبت شهر هتل خوبی هستش، صبحانه تنوع زیادی نداشت اما با کیفیت بود، مشکلی که کلا تو رستوران ممکن بود اذیت کنه وجود پشه ها بود که تو شهرهای جنوبی تا حدودی اجتناب ناپذیره، کیفیت غذای رستورانش واقعا خوب بود، موقعیتش از شهر دور بود ولی تاکسی سرویس همیشه در دسترس بود، چایخانه سنتی و فضای داخلی دلنشینی داشت، سیستم سرمایشش خیلی خوب بود، نظافت و تمیزی و بزرگی فضای اتاق ها خوب بود ولی ایراد اتاق تخت های قدیمی ش بود که نیازمند تعویض است به نظرم، در کل راضی کننده بود و برای اقامت باز هم اینجا رو انتخاب می کنم....