هتل پارس کاروانسرا آبادان

آبادان، میدان بریم، جنب فرودگاه بین المللی
3.2
امتیاز کاربران
37
نظرات کاربران
معرفی هتل پارس کاروانسرا آبادان
​هتل چهار ستاره پارس کاروانسرای آبادان از سال ۱۳۵۰ مورد بهره برداری قرار گرفته و با شروع جنگ تحمیلی فعالیت هتل متوقف گردید. در زمان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، هتل در اختیار رزمندگان اسلام بود که آثار باقیمانده از جنگ بصورت ماکت در هتل موجود است. بعد از جنگ تحمیلی، کار بازسازی آن توسط دادستانی انقلاب شروع گردیده و طی سال‌های ۱۳۷۰-۱۳۷۴ مورد بازسازی اساسی قرار گرفت. هتل پارس (کاروانسرا) از ابتدای سال ۱۳۷۴ تحت سر پرستی و مدیریت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) فعالیت جدید خود را آغاز نمود و در سال ۱۳۸۷ به گروه هتل‌های پارس واگذار گردید.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پارس کاروانسرا
پارس کاروانسرا-اتاق یک تخته لوکس
اتاق یک تخته لوکس
تورگردان
319,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
319,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
319,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
319,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
319,600
تومان
4 مرداد
جمعه
319,600
تومان
5 مرداد
شنبه
319,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
319,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
319,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
319,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
319,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
319,600
تومان
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
4 مرداد
جمعه
320,000
تومان
5 مرداد
شنبه
320,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
4 مرداد
جمعه
320,000
تومان
5 مرداد
شنبه
320,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
اسنپ تریپ
320,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
4 مرداد
جمعه
320,000
تومان
5 مرداد
شنبه
320,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
علاءالدین
320,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
4 مرداد
جمعه
320,000
تومان
5 مرداد
شنبه
320,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
جاباما
320,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
4 مرداد
جمعه
320,000
تومان
5 مرداد
شنبه
320,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
320,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
320,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
320,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
پارس کاروانسرا-يک نفر در دوتخته
يک نفر در دوتخته
ایران مارکوپولو
327,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
327,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
4 مرداد
جمعه
330,000
تومان
5 مرداد
شنبه
330,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
330,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
330,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
330,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
پارس کاروانسرا-اتاق دو تخته لوکس دبل
اتاق دو تخته لوکس دبل
تورگردان
364,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
364,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
364,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
364,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
364,600
تومان
4 مرداد
جمعه
364,600
تومان
5 مرداد
شنبه
364,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
364,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
364,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
364,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
364,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
364,600
تومان
اقامت 24
366,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
366,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
366,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
4 مرداد
جمعه
366,000
تومان
5 مرداد
شنبه
366,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
366,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
366,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
366,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
ایران مارکوپولو
366,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
366,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
4 مرداد
جمعه
370,000
تومان
5 مرداد
شنبه
370,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
370,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
370,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
370,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
ایران هتل آنلاین
366,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
366,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
366,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
4 مرداد
جمعه
366,000
تومان
5 مرداد
شنبه
366,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
366,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
366,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
366,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
اسنپ تریپ
366,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
366,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
371,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
4 مرداد
جمعه
371,000
تومان
5 مرداد
شنبه
371,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
371,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
371,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
371,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
هتل یار
366,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
366,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
366,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
4 مرداد
جمعه
366,000
تومان
5 مرداد
شنبه
366,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
366,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
366,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
366,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
جاباما
366,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
366,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
366,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
4 مرداد
جمعه
366,000
تومان
5 مرداد
شنبه
366,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
366,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
366,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
366,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
پارس کاروانسرا-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
364,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
364,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
364,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
364,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
364,600
تومان
4 مرداد
جمعه
364,600
تومان
5 مرداد
شنبه
364,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
364,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
364,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
364,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
364,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
364,600
تومان
اقامت 24
366,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
366,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
366,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
4 مرداد
جمعه
366,000
تومان
5 مرداد
شنبه
366,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
366,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
366,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
366,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
پارس کاروانسرا-اتاق دو تخته لوکس توئین
اتاق دو تخته لوکس توئین
ایران هتل آنلاین
366,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
366,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
366,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
4 مرداد
جمعه
366,000
تومان
5 مرداد
شنبه
366,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
366,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
366,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
366,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
اسنپ تریپ
366,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
366,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
371,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
4 مرداد
جمعه
371,000
تومان
5 مرداد
شنبه
371,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
371,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
371,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
371,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
371,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
371,000
تومان
پارس کاروانسرا-اتاق دو تخته لوکس
اتاق دو تخته لوکس
علاءالدین
366,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
366,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
366,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
4 مرداد
جمعه
366,000
تومان
5 مرداد
شنبه
366,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
366,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
366,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
366,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
پارس کاروانسرا-اتاق سه تخته لوکس
اتاق سه تخته لوکس
علاءالدین
466,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
466,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
466,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
466,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
466,000
تومان
4 مرداد
جمعه
466,000
تومان
5 مرداد
شنبه
466,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
466,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
466,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
466,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
466,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
466,000
تومان
تورگردان
473,500 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
473,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
473,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
473,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
473,500
تومان
4 مرداد
جمعه
473,500
تومان
5 مرداد
شنبه
473,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
473,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
473,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
473,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
473,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
473,500
تومان
ایران هتل آنلاین
475,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
475,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
4 مرداد
جمعه
475,000
تومان
5 مرداد
شنبه
475,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
475,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
475,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
اقامت 24
475,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
475,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
4 مرداد
جمعه
475,000
تومان
5 مرداد
شنبه
475,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
475,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
475,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
ایران مارکوپولو
475,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
475,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
4 مرداد
جمعه
475,000
تومان
5 مرداد
شنبه
475,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
475,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
475,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
هتل یار
475,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
475,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
4 مرداد
جمعه
475,000
تومان
5 مرداد
شنبه
475,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
475,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
475,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
اسنپ تریپ
475,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
475,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
4 مرداد
جمعه
475,000
تومان
5 مرداد
شنبه
475,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
475,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
475,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
جاباما
475,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
475,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
4 مرداد
جمعه
475,000
تومان
5 مرداد
شنبه
475,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
475,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
475,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
پارس کاروانسرا-سوییت معمولی یکخوابه دو نفره
سوییت معمولی یکخوابه دو نفره
تورگردان
474,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
474,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
474,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
474,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
474,600
تومان
4 مرداد
جمعه
474,600
تومان
5 مرداد
شنبه
474,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
474,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
474,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
474,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
474,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
474,600
تومان
اسنپ تریپ
475,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
475,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
485,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
4 مرداد
جمعه
485,000
تومان
5 مرداد
شنبه
485,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
485,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
485,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
485,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
علاءالدین
475,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
475,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
475,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
475,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
4 مرداد
جمعه
475,000
تومان
5 مرداد
شنبه
475,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
475,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
475,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
هتل یار
475,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
475,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
4 مرداد
جمعه
475,000
تومان
5 مرداد
شنبه
475,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
475,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
475,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
اقامت 24
475,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
475,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
4 مرداد
جمعه
475,000
تومان
5 مرداد
شنبه
475,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
475,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
475,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
475,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
ایران مارکوپولو
482,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
482,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
485,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
4 مرداد
جمعه
485,000
تومان
5 مرداد
شنبه
485,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
485,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
485,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
485,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
پارس کاروانسرا-سوییت رویال دو خوابه چهار نفره
سوییت رویال دو خوابه چهار نفره
تورگردان
613,500 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
613,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
613,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
613,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
613,500
تومان
4 مرداد
جمعه
613,500
تومان
5 مرداد
شنبه
613,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
613,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
613,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
613,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
613,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
613,500
تومان
ایران هتل آنلاین
615,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
615,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
615,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
4 مرداد
جمعه
615,000
تومان
5 مرداد
شنبه
615,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
615,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
615,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
615,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
اسنپ تریپ
615,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
615,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
620,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
4 مرداد
جمعه
620,000
تومان
5 مرداد
شنبه
620,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
620,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
620,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
620,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
هتل یار
615,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
615,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
615,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
4 مرداد
جمعه
615,000
تومان
5 مرداد
شنبه
615,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
615,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
615,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
615,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
جاباما
615,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
615,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
615,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
4 مرداد
جمعه
615,000
تومان
5 مرداد
شنبه
615,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
615,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
615,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
615,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
اقامت 24
615,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
615,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
615,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
4 مرداد
جمعه
615,000
تومان
5 مرداد
شنبه
615,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
615,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
615,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
615,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه