هتل نخل آبادان

آبادان، بلوار آزادی، جنب فرودگاه بین المللی آبادان
3.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل نخل آبادان
هتل سه ستاره نخل یکی از بهترین اقامتگاه‌های شهر آبادان است که در سال ۱۳۸۳ ساخته شده و آخرین بازسازی صورت گرفته بر روی هتل، در سال ۱۳۹۵ به پایان رسیده است. نزدیکی هتل به مرکز شهر، فرودگاه آبادان، مراکز خرید و دانشگاه آزاد اسلامی آبادان دسترسی آسان مهمانان گرامی به این اماکن را فراهم کرده است. این هتل با ارائه امکانات رفاهی متناسب با نیاز مسافران توانسته است تا یکی از محبوب‌ترین هتل‌های آبادان محسوب شود.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل نخل
نخل-سوئیت یک خوابه دو نفره توئین
سوئیت یک خوابه دو نفره توئین
اسنپ تریپ
300,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
300,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
10 خرداد
جمعه
300,000
تومان
11 خرداد
شنبه
300,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
305,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
10 خرداد
جمعه
305,000
تومان
11 خرداد
شنبه
305,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
جاباما
310,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
310,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
10 خرداد
جمعه
310,000
تومان
11 خرداد
شنبه
310,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
نخل-سوئیت یک خوابه دو نفره دبل
سوئیت یک خوابه دو نفره دبل
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
305,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
10 خرداد
جمعه
305,000
تومان
11 خرداد
شنبه
305,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
علاءالدین
329,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
329,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
329,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
329,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
329,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
329,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
329,000
تومان
10 خرداد
جمعه
329,000
تومان
11 خرداد
شنبه
329,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
329,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
329,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
329,000
تومان
نخل-سوئیت دو خوابه چهار نفره
سوئیت دو خوابه چهار نفره
اسنپ تریپ
390,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
390,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
390,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
390,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
390,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
10 خرداد
جمعه
390,000
تومان
11 خرداد
شنبه
390,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
390,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
390,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
390,000
تومان
اقامت 24
395,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
395,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
395,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
395,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
395,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
395,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
10 خرداد
جمعه
395,000
تومان
11 خرداد
شنبه
395,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
395,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
395,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
395,000
تومان
جاباما
400,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
400,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
10 خرداد
جمعه
400,000
تومان
11 خرداد
شنبه
400,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
علاءالدین
419,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
419,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
419,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
419,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
419,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
419,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
419,000
تومان
10 خرداد
جمعه
419,000
تومان
11 خرداد
شنبه
419,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
419,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
419,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
419,000
تومان
نخل-سوئیت رویال دو خوابه چهار نفره
سوئیت رویال دو خوابه چهار نفره
اسنپ تریپ
505,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
505,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
505,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
505,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
505,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
10 خرداد
جمعه
505,000
تومان
11 خرداد
شنبه
505,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
505,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
505,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
505,000
تومان
اقامت 24
510,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
510,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
510,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
510,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
510,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
510,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
10 خرداد
جمعه
510,000
تومان
11 خرداد
شنبه
510,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
510,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
510,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
510,000
تومان
جاباما
518,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
518,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
518,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
518,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
518,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
518,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
518,000
تومان
10 خرداد
جمعه
518,000
تومان
11 خرداد
شنبه
518,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
518,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
518,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
518,000
تومان
ایران هتل آنلاین
518,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
518,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
518,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
518,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
518,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
518,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
518,000
تومان
10 خرداد
جمعه
518,000
تومان
11 خرداد
شنبه
518,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
518,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
518,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
518,000
تومان
علاءالدین
539,000 تومان
تقویم اتاق
4 خرداد
شنبه
539,000
تومان
5 خرداد
یکشنبه
539,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
539,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
539,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
539,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
539,000
تومان
10 خرداد
جمعه
539,000
تومان
11 خرداد
شنبه
539,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
539,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
539,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
539,000
تومان

امکانات اتاق های هتل نخل آبادان

تلویزیون
صندوق امانات
مبلمان
سالن کنفرانس
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
لاندری
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
آلاچیق
اتاق چمدان
روم سرویس
فضای سبز
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
کافی شاپ
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
سفره خانه
فست فود
تلویزیون در LED در لابی

نظرات کاربران برای هتل نخل آبادان

(10 نظر)
در کل عالي بود....
در کل عالي بود....
با سلام، محوطه بيروني هتل خاكي است . پاركينگ خودروها فاقدسايه بان ميباشد.باتشكرازمديريت وپرسنل محترم هتل...
با سلام، محوطه بيروني هتل خاكي است . پاركينگ خودروها فاقدسايه بان ميباشد.باتشكرازمديريت وپرسنل محترم هتل...
نقاط قوت:
ارامش نظافت فضاي باز و محوطه عالي برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه ضعيف ورودي هتل خاكي عدم توجه به روز رساني و تعمير امكانات اتاقها
نقاط قوت:
بسیار تمیز و نو است
نقاط ضعف:
فشار اب داخل سوییت کم است
خیلی عالی بود همه چی . راضی بودم .اتاق ها خیلی تمیز بودند و امکانات هتل عالی بود...
خیلی عالی بود همه چی . راضی بودم .اتاق ها خیلی تمیز بودند و امکانات هتل عالی بود...
هتل خوبی بود و از همه چی راضی بودم فقط به نظرم هزینه نسبتا زیاد بود ...
هتل خوبی بود و از همه چی راضی بودم فقط به نظرم هزینه نسبتا زیاد بود ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.