هتل نخل آبادان

آبادان، بلوار آزادی، جنب فرودگاه بین المللی آبادان
3.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
معرفی هتل نخل آبادان
هتل سه ستاره نخل یکی از بهترین اقامتگاه‌های شهر آبادان است که در سال ۱۳۸۳ ساخته شده و آخرین بازسازی صورت گرفته بر روی هتل، در سال ۱۳۹۵ به پایان رسیده است. نزدیکی هتل به مرکز شهر، فرودگاه آبادان، مراکز خرید و دانشگاه آزاد اسلامی آبادان دسترسی آسان مهمانان گرامی به این اماکن را فراهم کرده است. این هتل با ارائه امکانات رفاهی متناسب با نیاز مسافران توانسته است تا یکی از محبوب‌ترین هتل‌های آبادان محسوب شود.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل نخل
نخل-سوئیت یک خوابه دو نفره توئین
سوئیت یک خوابه دو نفره توئین
تورگردان
206,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
206,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
206,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
206,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
206,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
206,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
206,100
تومان
4 مرداد
جمعه
206,100
تومان
5 مرداد
شنبه
206,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
206,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
206,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
206,100
تومان
اقامت 24
207,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
207,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
207,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
207,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
207,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
207,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
207,000
تومان
4 مرداد
جمعه
207,000
تومان
5 مرداد
شنبه
207,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
207,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
207,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
207,000
تومان
اسنپ تریپ
207,580 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
207,580
تومان
30 تیر
یکشنبه
207,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
207,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
207,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
207,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
207,000
تومان
4 مرداد
جمعه
207,000
تومان
5 مرداد
شنبه
207,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
207,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
207,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
207,000
تومان
جاباما
214,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
214,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
214,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
214,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
214,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
214,000
تومان
4 مرداد
جمعه
214,000
تومان
5 مرداد
شنبه
214,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
214,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
214,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
214,000
تومان
نخل-سوئیت یک خوابه دو نفره دبل
سوئیت یک خوابه دو نفره دبل
تورگردان
206,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
206,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
206,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
206,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
206,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
206,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
206,100
تومان
4 مرداد
جمعه
206,100
تومان
5 مرداد
شنبه
206,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
206,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
206,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
206,100
تومان
اقامت 24
207,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
207,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
207,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
207,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
207,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
207,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
207,000
تومان
4 مرداد
جمعه
207,000
تومان
5 مرداد
شنبه
207,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
207,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
207,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
207,000
تومان
نخل-سوئیت دو خوابه چهار نفره
سوئیت دو خوابه چهار نفره
تورگردان
263,900 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
263,900
تومان
30 تیر
یکشنبه
265,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
265,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
265,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
265,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
265,100
تومان
4 مرداد
جمعه
265,100
تومان
5 مرداد
شنبه
265,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
265,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
265,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
265,100
تومان
اسنپ تریپ
264,810 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
264,810
تومان
30 تیر
یکشنبه
266,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
266,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
266,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
266,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
266,000
تومان
4 مرداد
جمعه
266,000
تومان
5 مرداد
شنبه
266,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
266,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
266,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
266,000
تومان
اقامت 24
265,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
265,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
266,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
266,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
266,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
266,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
266,000
تومان
4 مرداد
جمعه
266,000
تومان
5 مرداد
شنبه
266,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
266,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
266,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
266,000
تومان
جاباما
273,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
273,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
273,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
273,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
273,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
273,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
4 مرداد
جمعه
273,000
تومان
5 مرداد
شنبه
273,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
273,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
273,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
273,000
تومان
نخل-سوئیت رویال دو خوابه چهار نفره
سوئیت رویال دو خوابه چهار نفره
تورگردان
338,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
338,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
344,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
344,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
344,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
344,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
344,100
تومان
4 مرداد
جمعه
344,100
تومان
5 مرداد
شنبه
344,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
344,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
344,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
344,100
تومان
اسنپ تریپ
339,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
339,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
345,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
345,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
4 مرداد
جمعه
345,000
تومان
5 مرداد
شنبه
345,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
345,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
345,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
اقامت 24
340,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
340,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
345,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
345,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
4 مرداد
جمعه
345,000
تومان
5 مرداد
شنبه
345,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
345,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
345,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
ایران هتل آنلاین
345,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
345,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
345,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
345,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
4 مرداد
جمعه
345,000
تومان
5 مرداد
شنبه
345,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
345,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
345,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
345,000
تومان
جاباما
350,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
350,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
350,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
350,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
350,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
350,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
350,000
تومان
4 مرداد
جمعه
350,000
تومان
5 مرداد
شنبه
350,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
350,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
350,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
350,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل نخل آبادان

تلویزیون
صندوق امانات
مبلمان
سالن کنفرانس
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
لاندری
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
آلاچیق
اتاق چمدان
روم سرویس
فضای سبز
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
کافی شاپ
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
سفره خانه
فست فود
تلویزیون در LED در لابی

نظرات کاربران برای هتل نخل آبادان

(16 نظر)
با سلام و احترام , ابتدا از برخورد و رفتار خوب کارکنان محترم هتل تشکر و قدردانی می گردد. هتل در مکانی مناسب قرار دارد , ساختمان و اتاقها مناسب و خیلی خوب هستند ولی میتوان زیباسازی بهتری انجام شود. , کیفیت اتاق و امکانات بهداشتی خیلی خوب بود اما تشک تختها مناسب نبودو باید تبدیل به احسن شوند(طبی), فشار آب بسیار ضعیف بود , پیشنهاد میشود فضای محیط اطراف هتل زیبا سازی گردد زیرا برای جلب توجه و انتخاب مشتریان بسیار موثر است. ...
امکانات هتل در حد سه ستاره است اما به نسبت قیمتی بالاست. . رفتار کارکنان مناسب بوده و تمیزی هتل نیز مناسب است . صبحانه معمولی بوده و دارای تنوع خاصی نیست. ...
یک هتل مناسب...
پیشنهاد میکنم که یک شب به یاد ماندنی را در این هتل تجربه نمایید.
یه هتل ۳ ستاره خوب بود یه چیزایی مثل دمپایی و نظافت کف اتاقها ضعف داشت در کل خوب بود
رفتار كاركنان خوب بود. عدم وجود اسانسور در صورتي كه اطاق طبقه بالا داشته باشيد مشكل ساز هست. ...
هتل خوبی بود و از همه چی راضی بودم فقط به نظرم هزینه نسبتا زیاد بود ...
هتل خوبی بود و از همه چی راضی بودم فقط به نظرم هزینه نسبتا زیاد بود ...
خیلی عالی بود همه چی . راضی بودم .اتاق ها خیلی تمیز بودند و امکانات هتل عالی بود...
خیلی عالی بود همه چی . راضی بودم .اتاق ها خیلی تمیز بودند و امکانات هتل عالی بود...
نقاط قوت:
بسیار تمیز و نو است
نقاط ضعف:
فشار اب داخل سوییت کم است
نقاط قوت:
ارامش نظافت فضاي باز و محوطه عالي برخورد مناسب پرسنل
نقاط ضعف:
صبحانه ضعيف ورودي هتل خاكي عدم توجه به روز رساني و تعمير امكانات اتاقها
با سلام، محوطه بيروني هتل خاكي است . پاركينگ خودروها فاقدسايه بان ميباشد.باتشكرازمديريت وپرسنل محترم هتل...
با سلام، محوطه بيروني هتل خاكي است . پاركينگ خودروها فاقدسايه بان ميباشد.باتشكرازمديريت وپرسنل محترم هتل...
در کل عالي بود....
در کل عالي بود....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.