هتل آزادی آبادان

آبادان، خیابان طالقانی، نبش زابل
2.8
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
معرفی هتل آزادی آبادان
هتل دو ستاره آزادی آبادان با سابقه هتلداری قبل از انقلاب، در خیابان زابل واقع شده است و آخرین بازسازی هتل در سال ۱۳۹۴ انجام گرفته است. این هتل آماده پذیرایی از شما میهمانان عزیز می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آزادی
آزادی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اسنپ تریپ
186,240 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
186,240
تومان
1 مرداد
سه شنبه
186,240
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
186,240
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
194,000
تومان
4 مرداد
جمعه
194,000
تومان
5 مرداد
شنبه
194,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
194,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
194,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
194,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
194,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
194,000
تومان
تورگردان
193,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
193,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
193,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
193,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
193,600
تومان
4 مرداد
جمعه
193,600
تومان
5 مرداد
شنبه
193,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
193,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
193,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
193,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
193,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
193,600
تومان
اقامت 24
194,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
194,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
194,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
194,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
194,000
تومان
4 مرداد
جمعه
194,000
تومان
5 مرداد
شنبه
194,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
194,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
194,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
194,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
194,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
194,000
تومان
ایران هتل آنلاین
195,500 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
195,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
195,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
195,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
195,500
تومان
4 مرداد
جمعه
195,500
تومان
5 مرداد
شنبه
195,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
195,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
195,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
195,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
195,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
195,500
تومان
ایران مارکوپولو
210,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
210,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
4 مرداد
جمعه
210,000
تومان
5 مرداد
شنبه
210,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
210,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
210,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
هتل یار
323,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
323,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
323,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
323,000
تومان
4 مرداد
جمعه
323,000
تومان
5 مرداد
شنبه
323,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
323,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
323,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
323,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
319,000
تومان
آزادی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
186,240 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
186,240
تومان
1 مرداد
سه شنبه
186,240
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
186,240
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
194,000
تومان
4 مرداد
جمعه
194,000
تومان
5 مرداد
شنبه
194,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
194,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
194,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
194,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
194,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
194,000
تومان
تورگردان
193,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
193,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
193,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
193,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
193,600
تومان
4 مرداد
جمعه
193,600
تومان
5 مرداد
شنبه
193,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
193,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
193,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
193,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
193,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
193,600
تومان
اقامت 24
194,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
194,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
194,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
194,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
194,000
تومان
4 مرداد
جمعه
194,000
تومان
5 مرداد
شنبه
194,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
194,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
194,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
194,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
194,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
194,000
تومان
ایران هتل آنلاین
195,500 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
195,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
195,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
195,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
195,500
تومان
4 مرداد
جمعه
195,500
تومان
5 مرداد
شنبه
195,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
195,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
195,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
195,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
195,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
195,500
تومان
هتل یار
323,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
323,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
323,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
323,000
تومان
4 مرداد
جمعه
323,000
تومان
5 مرداد
شنبه
323,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
323,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
323,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
323,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
319,000
تومان
آزادی-اتاق دوتخته برای یک نفر(دبل)
اتاق دوتخته برای یک نفر(دبل)
هتل یار
256,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
256,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
256,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
256,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
256,000
تومان
4 مرداد
جمعه
256,000
تومان
5 مرداد
شنبه
256,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
256,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
256,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
256,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
256,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
252,000
تومان
آزادی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
263,040 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
263,040
تومان
1 مرداد
سه شنبه
263,040
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
263,040
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
4 مرداد
جمعه
274,000
تومان
5 مرداد
شنبه
274,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
274,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
274,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
274,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
تورگردان
273,600 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
273,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
273,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
273,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
273,600
تومان
4 مرداد
جمعه
273,600
تومان
5 مرداد
شنبه
273,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
273,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
273,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
273,600
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
273,600
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
273,600
تومان
اقامت 24
274,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
274,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
274,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
4 مرداد
جمعه
274,000
تومان
5 مرداد
شنبه
274,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
274,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
274,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
274,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
ایران هتل آنلاین
276,500 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
276,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
276,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
276,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
276,500
تومان
4 مرداد
جمعه
276,500
تومان
5 مرداد
شنبه
276,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
276,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
276,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
276,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
276,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
276,500
تومان
ایران مارکوپولو
290,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
290,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
4 مرداد
جمعه
290,000
تومان
5 مرداد
شنبه
290,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
290,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
290,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
290,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
هتل یار
391,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
391,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
391,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
391,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
391,000
تومان
4 مرداد
جمعه
391,000
تومان
5 مرداد
شنبه
391,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
391,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
391,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
391,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
391,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
387,000
تومان
آزادی-سوئیت چهار تخته
سوئیت چهار تخته
اسنپ تریپ
343,680 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
343,680
تومان
1 مرداد
سه شنبه
343,680
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
343,680
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
358,000
تومان
4 مرداد
جمعه
358,000
تومان
5 مرداد
شنبه
358,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
358,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
358,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
358,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
358,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
358,000
تومان
آزادی-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
ایران هتل آنلاین
361,500 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
361,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
361,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
361,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
361,500
تومان
4 مرداد
جمعه
361,500
تومان
5 مرداد
شنبه
361,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
361,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
361,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
361,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
361,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
361,500
تومان
ایران مارکوپولو
375,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
375,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
4 مرداد
جمعه
390,000
تومان
5 مرداد
شنبه
390,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
390,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
390,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
آزادی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آزادی آبادان

تلویزیون
یخچال
اینترنت در اتاق
مبلمان
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
اینترنت
کافی شاپ
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام

نظرات کاربران برای هتل آزادی آبادان

(25 نظر)
دسترسی عالی به بازار ها ...
مکان در منطقه ‌ایی شلوغ و پر سروصدا طبقه سوم از اول صبح صدای جابجایی صندلی‌های غذا خوری کیفیت صبحانه بشدت پایین و نظافت اتاق ها اصلا خوب نبود ...
-من و همسرم 20و21بهمن 97درطبقه2 این هتل 2ستاره اقامت داشتیم-مازیاد سفرمیکنیم وچون بصورت توریستی میریم ترجیح میدیم ک هزینه های زیادی برای اقامت نداشته باشیم. برای دوستانی ک دوست دارن به ابادان سفر کنن تجربه خودم رو در اختیارشون قرار میدم ک ایشاا...در تصمیم گیرشون مفید باشه.1-قیمت هتل نسبت به اقامتگاه و بقیه هتلها با توجه ب 2ستاره بودن مناسب هست-2هتل تمیز و مرتب بود3برخورد کارکنان هتل خوب بود- به مراکز خرید نزدیک هست-4صبحانه خوب بود و تنوع داشت -درضمن اب معدنی هم در یخچال بود-هم حوله تمیز بود هم سرویس بهداشتی اینها را درجواب اظهارت بقیه دوستان گفتم....درکل خوبه....تعجب میکنم بعضی از مسافران توقع هتل 5ستاره دارن(مسواک و خمیر دندان)-صبحانه سلف انچنانی-چراغهای هتل هم در راهرو روشن بود-وای فای هم رایگان و پرسرعت بود...
در بهترین حالت یه مسافرخونه متوسط بود نه هتل 2 ستاره.
در مجموع این هتل را به دیگران پیشنهاد میدهم.
پیگیری مستمر تا استقرار مشتری عالی بود
نداشتن حداقل امکانات برای آسایش مسافر از جمله آب معدنی با توجه به غیر شرب بودن آب لوله کشی آبادان، نداشتن حوله و ..... صبحانه بسیار ساده و معمولی ...
نداشتن حداقل امکانات برای آسایش مسافر از جمله آب معدنی با توجه به غیر شرب بودن آب لوله کشی آبادان، نداشتن حوله و ..... صبحانه بسیار ساده و معمولی ...
با اینکه آب آبادان شوره ، ولی حتی یک آب معدنی کوچک هم ارائه ندادند.مسواک و خمیر دندان هم وجود نداشت. از طرفی دستشویی ایرانی توی طبقه سوم نبود و باید به طبقات پایینتر مراجعه میکردیم. حوله های تمیزی نداشت.ملحفه ها تمیز نبود و.......
با اینکه آب آبادان شوره ، ولی حتی یک آب معدنی کوچک هم ارائه ندادند.مسواک و خمیر دندان هم وجود نداشت. از طرفی دستشویی ایرانی توی طبقه سوم نبود و باید به طبقات پایینتر مراجعه میکردیم. حوله های تمیزی نداشت.ملحفه ها تمیز نبود و.......
هتل خیلی تاریک بود فضای داخلی هتل پنجره نداشت. توی راهرو هتل چراغی نبود و بیشتر فضای رو دلگیر می کرد. آب آبادان هم غیر آشامیدنی هست با این وجود آب معدنی داخل اتاق و یخچال نبود و باید از تریا هتل آب میخریدی که جالب نبود...
هتل خیلی تاریک بود فضای داخلی هتل پنجره نداشت. توی راهرو هتل چراغی نبود و بیشتر فضای رو دلگیر می کرد. آب آبادان هم غیر آشامیدنی هست با این وجود آب معدنی داخل اتاق و یخچال نبود و باید از تریا هتل آب میخریدی که جالب نبود...
مناسب با قابلیت دسترسی خوب...
مناسب با قابلیت دسترسی خوب...
نقاط قوت:
سلام تشکر از مهمان نوازیتان عالی بود اگر پارکینگ هم داشته باشد عالیتر هم. مىشود.
نقاط ضعف:
ِِ
با سلام در ابتدا تشکر از سایت خوبتون و سرعت انجام کار خواستم بگم این هتل اصلا در حد پولی که میدیم نیست، فقط تنها حسن این هتل نزدیک بودنش به مرکز خریده که پیاده 5 دقیقه راهه فقط همین حسن رو داره ولی خود هتل اصلا به قیمتش نمی ارزه...
با سلام در ابتدا تشکر از سایت خوبتون و سرعت انجام کار خواستم بگم این هتل اصلا در حد پولی که میدیم نیست، فقط تنها حسن این هتل نزدیک بودنش به مرکز خریده که پیاده 5 دقیقه راهه فقط همین حسن رو داره ولی خود هتل اصلا به قیمتش نمی ارزه...
نسبت به قیمت امکاناتش مناسب است. مهمترین اشکال نداشتن پارکینگ است....
نسبت به قیمت امکاناتش مناسب است. مهمترین اشکال نداشتن پارکینگ است....
لابی هتل نا مناسب. بوهای ناراحت کننده رنگ و چسب و سایر مواد شیمیایی در کل فضای اطاقها و راهروها. در اطاق ما سرویسهای بهداشتی بوی شدید فاضلاب و کلا غیر قابل استفاده. مبلمان و کمد اطاقها ناهنجار و شاید ناتمام. سیستم برق اطاق بدون کلید و پریز مناسب. هتل پارکینگ ندارد و در هنگام شب هر اتومبیل به ناچار باید ده هزار تومان به مسول هتل پرداخت کند تا ولگردان به ماشین ما در کنار خیابان اسیب نرسانندکند!!!. در هنگام روز سر و صدای انجام تعمیرات.هتل و شلوغی ترافیک هتل اسایش را سلب میکند....
لابی هتل نا مناسب. بوهای ناراحت کننده رنگ و چسب و سایر مواد شیمیایی در کل فضای اطاقها و راهروها. در اطاق ما سرویسهای بهداشتی بوی شدید فاضلاب و کلا غیر قابل استفاده. مبلمان و کمد اطاقها ناهنجار و شاید ناتمام. سیستم برق اطاق بدون کلید و پریز مناسب. هتل پارکینگ ندارد و در هنگام شب هر اتومبیل به ناچار باید ده هزار تومان به مسول هتل پرداخت کند تا ولگردان به ماشین ما در کنار خیابان اسیب نرسانندکند!!!. در هنگام روز سر و صدای انجام تعمیرات.هتل و شلوغی ترافیک هتل اسایش را سلب میکند....
مهمترین نکته دسترسی آسان و پیاده به مناطق گردشگری شهر مثل خیابان امیری ، ته لنجی ، بازار ماهی فروش ها ، مغازه ها و رستوران های معروف آبادان است . به جهت کیفیت و میزان هزینه اقتصادی آن هتل خوبی است .
واااقعا عالی بود هتل . از همه چی راضی بودم .برای تمیزی اتاقم یک تذکر کوچیک دادم و بلافاصله رسیدگی کردن . به همه دوستانم هم پیشنهاد دادم حتی کارت هتل فقط یکدونه داشتم از روش کپی گرفتم و به دوستانم دادم...
از سامانه جاباما تشکر میکنم و پشتیبانى خوبى دارد
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.