پیتزا زیتون (ارومیه)

ارومیه، بلوار ایثار، نرسیده به فلکه جمهوری، نبش مجتمع مسکونی بوستان

معرفی پیتزا زیتون (ارومیه)

نوع غذا: پیتزا، برگر، ساندویچ، هات داگ، بشقاب، نوشیدنی

منوی پیتزا زیتون (ارومیه)

پیتزا: مینی پیتزا مخلوط، پیتزا مخلوط متوسط، پیتزا مخلوط خانواده، مینی پیتزا مرغ و قارچ، پیتزا مرغ و قارچ متوسط، پیتزا مرغ و قارچ خانواده، مینی پیتزا پپرونی و قارچ، پیتزا پپرونی با قارچ متوسط، پیتزا پپرونی با قارچ خانواده، مینی پیتزا مرغ و قارچ مخصوص، پیتزا مرغ و قارچ مخصوص متوسط، مینی پیتزا گوشت و قارچ، پیتزا گوشت و قارچ متوسط، پیتزا گوشت و قارچ خانواده، پیتزا گوشت و مرغ و قارچ متوسط، پیتزا گوشت و مرغ و قارچ خانواده
برگر: همبرگر، همبرگر ویژه، چیز برگر، چیز برگر ویژه، قارچ برگر، قارچ برگر ویژه، دوبل برگر، دوبل برگر پنیری، دوبل برگر پنیری با قارچ و مرغ
ساندویچ: ساندویچ مک دونالد، ساندویچ ماکارونی، ساندویچ ماکارونی با مرغ، ساندویچ ماکارونی با گوشت، ساندویچ بندری، ساندویچ مخلوط جگر با مرغ، ساندویچ مخلوط جگر با بندری، ساندویچ مرغ، ساندویچ مرغ، ساندویچ مرغ با قارچ، ساندوچ مرغ پنیری، ساندوچ مرغ و قارچ پنیری، ساندویچ کالباس خشک، ساندویچ کالباس تنوری، ساندویچ کالباس تنوری با قارچ و مرغ، ساندویچ کالباس تنوری با قارچ، ساندویچ کالباس تنوری با مرغ، ساندویچ جگر مرغ
هات داگ: ساندویچ هات داگ، ساندویچ هات داگ پنیری، ساندویچ هات داگ پنیری با قارچ و مرغ
بشقاب: بندری پرسی، جگر و مرغ پرسی، ماکارونی با گوشت پرسی، جگر پرسی، ماکارونی پنیری پرسی، ماکارونی پرسی، مرغ پرسی، ماکارونی با مرغ پرسی
نوشیدنی: نوشابه قوطی، دوغ لیوانی، نوشابه بطری، آب معدنی کوچک، نوشابه خانواده، دوغ خانواده
نظرات کاربران
اولین نفری باشید که در مورد این جاذبه نظر می دهد:

مکان های اطراف پیتزا زیتون (ارومیه) در ارومیه