روستای آرپا دره سی تبریز

معرفی روستای آرپا دره سی تبریز

روستای آرپا دره سی یک منطقه مهم و تاریخی در انقلاب مشروطه تبریز است. این روستا تاریخی پر رمز و راز دارد. در گذشته این منطقه نزدیک به تبریز بسیار خوش آب و هوا بوده است و به سرسبزی و زیبایی معروف بوده است. تا اینکه مردمانش به بیماری جذام مبتلا می شوند و آنجا به دره بیماری ها معروف می شود. کم کم مردم جذامی را از آن منطقه دور می کنند و این روستای معروف و سرسبز خشک و خالی می شود. از طرفی می گویند این روستا محل اختفای اسلحه های مشروطه خواهان بوده است. چرا که در آن زمان آریا تپه سی سنگر باقرخان بود و در زمان حمله روس ها به تبریز هر لحظه امکان پیدا کردن این مهمات وجود داشت بنابر این با کمک میسیونرهایی که برای کمک به جذامی ها به این روستا رفته بودند سلاح ها را در این منطقه مخفی کردند. امروزه نیز با رسیدگی به این روستا سعی بر آن شده که به روزهای اوج خود بازگردد و مسافران بتوانند از آب معدنی آن که خواص درمانی بسیار دارد استفاده کنند و چنین نیز شده است.
 1  نفر از کاربران در تکمیل این مطلب همراه ما بودند.
نظرات کاربران
اولین نفری باشید که در مورد این جاذبه نظر می دهد:

مکان های اطراف روستای آرپا دره سی در تبریز