مسافرخانه جهانگردی یزد

یزد، بلوار دانشجو، جنب اداره ارشاد
3.7
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران

معرفی مسافرخانه جهانگردی یزد

مهمانسرای جهانگردی یزد هتلی سه ستاره واقع در بلوار دانشجو می باشد و فاصله آن تا مرکز شهر یزد و اماکن دیدنی و تاریخی یزد ۱۰ تا ۱۵ دقیقه می باشد. یکی از زیباترین و با کیفیت‌ترین هتل‌های جهانگردی بوده و مقصدی امن و جذاب برای گردشگری محسوب می شود. لازم به ذکر است اتاق ها نفر اضافه دارند، ولی هزینه آن در هتل دریافت می‌گردد و نرخ ها علی الحساب می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مسافرخانه جهانگردی یزد

جهانگردی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
360,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
296,000
تومان
2 آبان
جمعه
296,000
تومان
3 آبان
شنبه
296,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
296,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
296,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
296,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
296,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
296,000
تومان
9 آبان
جمعه
296,000
تومان
10 آبان
شنبه
296,000
تومان
علاءالدین
361,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
361,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
361,000
تومان
2 آبان
جمعه
361,000
تومان
3 آبان
شنبه
361,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
361,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
361,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
361,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
361,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
361,000
تومان
9 آبان
جمعه
361,000
تومان
10 آبان
شنبه
361,000
تومان
ایران مارکوپولو
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
375,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
475,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
475,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
475,000
تومان
2 آبان
جمعه
475,000
تومان
3 آبان
شنبه
475,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
475,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
475,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
475,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
475,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
475,000
تومان
9 آبان
جمعه
475,000
تومان
10 آبان
شنبه
475,000
تومان
جهانگردی-سوئیت رویال سه نفره
سوئیت رویال سه نفره
اقامت 24
685,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
685,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
560,000
تومان
2 آبان
جمعه
560,000
تومان
3 آبان
شنبه
560,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
560,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
560,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
560,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
560,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
560,000
تومان
9 آبان
جمعه
560,000
تومان
10 آبان
شنبه
560,000
تومان
علاءالدین
687,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
687,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
687,000
تومان
2 آبان
جمعه
687,000
تومان
3 آبان
شنبه
687,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
687,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
687,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
687,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
687,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
687,000
تومان
9 آبان
جمعه
687,000
تومان
10 آبان
شنبه
687,000
تومان
ای‌گردش
910,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
910,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
910,000
تومان
2 آبان
جمعه
910,000
تومان
3 آبان
شنبه
910,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
910,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
910,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
910,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
910,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
910,000
تومان
9 آبان
جمعه
910,000
تومان
10 آبان
شنبه
910,000
تومان
جهانگردی-سه تخته
سه تخته
اقامت 24
515,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
515,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
413,000
تومان
2 آبان
جمعه
413,000
تومان
3 آبان
شنبه
413,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
413,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
413,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
413,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
413,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
413,000
تومان
9 آبان
جمعه
413,000
تومان
10 آبان
شنبه
413,000
تومان
علاءالدین
523,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
523,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
523,000
تومان
2 آبان
جمعه
523,000
تومان
3 آبان
شنبه
523,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
523,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
523,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
523,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
523,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
523,000
تومان
9 آبان
جمعه
523,000
تومان
10 آبان
شنبه
523,000
تومان
جهانگردی-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
ای‌گردش
719,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
719,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
719,000
تومان
2 آبان
جمعه
719,000
تومان
3 آبان
شنبه
719,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
719,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
719,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
719,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
719,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
719,000
تومان
9 آبان
جمعه
719,000
تومان
10 آبان
شنبه
719,000
تومان
اقامت 24
719,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
719,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
581,000
تومان
2 آبان
جمعه
581,000
تومان
3 آبان
شنبه
581,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
581,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
581,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
581,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
581,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
581,000
تومان
9 آبان
جمعه
581,000
تومان
10 آبان
شنبه
581,000
تومان
علاءالدین
721,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
721,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
721,000
تومان
2 آبان
جمعه
721,000
تومان
3 آبان
شنبه
721,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
721,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
721,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
721,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
721,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
721,000
تومان
9 آبان
جمعه
721,000
تومان
10 آبان
شنبه
721,000
تومان
ایران مارکوپولو
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
30 مهر
چهارشنبه
735,000
تومان
1 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های مسافرخانه جهانگردی یزد

چای ساز
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
ترانسفر برگشت با هزینه
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
خدمات بیدار باش
وسایل بدنسازی
خدمات برای معلولین
فضای بازی کودکان رایگان
کتابخانه
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
خدمات خشکشویی
زنگ هشدار
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
میز بیلیارد
پاركينگ
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
كافی نت
رستوران
سالن جشن و مراسم و عروسی
اينترنت در لابی
خشکشویی
فكس
كافی شاپ
سالن همايش
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
روزنامه رایگان
اینترنت با سرعت بالا
آژانس مسافرتي
جكوزی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
خدمات باربري
خدمات نگهداری کودک
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
کپسول آتش نشانی
حمام
اعلام حریق
رستوران
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماهواره
نمازخانه
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
رستوران بین المللی
آسانسور
خدمات تهیه بلیط
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سشوار
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
اینترنت در قسمت لابی
سرویس ایرانی
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
اطفای حریق
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
امکانات بازی کودکان
خدمات تور
دستگاه واکس کفش
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
پارکینگ روباز
رمپ
اتاق بازی
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
مینیبار

آدرس مسافرخانه جهانگردی یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای مسافرخانه جهانگردی یزد

(28 نظر)
عالی. وتشکرویژه کرد از تک تک کارکنان این هتل
کارکنان خوش برخورد و کارراانداز هتل در حال حاضر در طبقات بالا در حال تعمیرات هست و سر و صدای زیادی از این تعمیرات به به اتاق ها می‌رسه
کلا هتلهای جهانگردی کشور معمولا در یک سطح کیفیت متوسط به بالا هستند . به نظر من هتل جهانگردی یزد هم از این قاعده مستثنی نبود . رفتار پرسنل فوق العاده مودبانه و عالی بود . امکانات اتاق هم خوب و در حد مطلوب بود . من از اقامتم راضی بودم
خیلی خوب بود. ممنونم
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نداشت
تعداد کارکنان کم است که سرویس دهی را تحت تاتیر قرار می‌دهد .
نقاط قوت:
فئق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
هیچ
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم
نقاط ضعف:
حوله ها چرک مورد ، اتاقها بازسازی نشده بود ودر حد پایین
نقاط قوت:
رفتار مودبانه و خوب کارکنان
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل امکانات قابل قبول مرتب و تمیز کیفیت خوب غذا قیمت بسیار عالی البته با تخفیف اقامت ۲۴
نقاط ضعف:
قیمت بالای رستوران نسبت به رستوران های سطح شهر صبحانه متوسط
برخورد پرسنل پذيرش و خانه داري بسيار خوب بود. تعدادپرسنل در بخش رستوران كم بود. در ضمن چنانچه كيفيت و تنوع صبحانه بيشتر شود قطعاً رضايتمندي مهمان بيشتر خواهد شد.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
بالا بودن قیمت هتل قدیمی بودن ساختمان
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل. تميز بودن اتاق ها و رستوران. صبحانه عالي. موقعيت مكاني خوب. كافي شاپ با موقعيت خوب
نقاط ضعف:
غذاي رستوران هتل كيفيت لازم رو نداشت.
بسیار عالی بود رفتار وعملکرد پرسنل وکمال تشکر را دارم انشااله در کارهایشان موفق وسلامت باشند.
خوب بود
در کل هتل خوبی بود با پرسنلی خوب و با ادب . صبحانه هتل در حد هتل ۳ ستاره هست ولی جای بهتر شدن دارد .
هتل خوبی بود فقط از کیفیت غذا زیاد راضی نبودم
خوب بود
هتل خوب با دسترسى آسان
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
تمیزی هتل رفتار مودبانه کارکنان
نقاط ضعف:
غذای رستوران هتل خوب نبود (مانده بود)
هتلی بسیار خوب و برخورد پرسنل عالی
با درنظر گرفتن قیمتش از خیلی چهارستاره ها بهتر بود
بسیار مناسب
کارکنان عالی بودند.
پس از ۳ شب اقامت در هتل باغ صفاییه و ۳ شب هتل پارسیان و ۲ شب سرای کهن ۵ شب در این هتل اقامت داشتم، جهانگردی همواره استانداردهای لازم رو رعایت میکنه و به نظر من از نظر هتلداری نقصی نداره، اگه اتاق های بیشتری داشت و امکانات ورزشی هم داشت و از لوازم اتاق لوکس استفاده میکرد کم از ۵ ستاره های خوب نداشت
هتل خوبی بود
این هتل از همه نظر در حد یک هتل چهار ستاره بود. بسیار عالی. من به همه توصیه میکنم در همه ی استان های ایران از خدمات هتل های جهانگردی استفاده کنند.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مسافرخانه جهانگردی یزد

مهمانان مسافرخانه جهانگردی یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مسافرخانه جهانگردی یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مسافرخانه جهانگردی یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مسافرخانه جهانگردی یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مسافرخانه جهانگردی یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.