اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز

شیراز، خیابان زند، کوچه ۷، فرعی ۷/۸، پلاک ۶۵
-
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز

ماه منیر شیراز-اتاق یک تخته - نارنج
اتاق یک تخته - نارنج
هتل یار
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
265,000
تومان
29 خرداد
شنبه
265,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
265,000
تومان
ماه منیر شیراز-اتاق دو تخته - دبل قجری (زیرزمین)
اتاق دو تخته - دبل قجری (زیرزمین)
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
370,000
تومان
29 خرداد
شنبه
370,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
ماه منیر شیراز-اتاق دوتخته - دبل ایوان
اتاق دوتخته - دبل ایوان
اقامت 24
361,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
361,000
تومان
29 خرداد
شنبه
361,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
361,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
361,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
361,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
361,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
361,000
تومان
4 تیر
جمعه
361,000
تومان
5 تیر
شنبه
361,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
361,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
361,000
تومان
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
370,000
تومان
29 خرداد
شنبه
370,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ماه منیر شیراز-اتاق دو تخته - توئین سه دری
اتاق دو تخته - توئین سه دری
اقامت 24
361,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
361,000
تومان
29 خرداد
شنبه
361,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
361,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
361,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
361,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
361,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
361,000
تومان
4 تیر
جمعه
361,000
تومان
5 تیر
شنبه
361,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
361,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
361,000
تومان
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
370,000
تومان
29 خرداد
شنبه
370,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ماه منیر شیراز-اتاق سه تخته - ترنج
اتاق سه تخته - ترنج
اقامت 24
466,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
466,000
تومان
29 خرداد
شنبه
466,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
466,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
466,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
466,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
466,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
466,000
تومان
4 تیر
جمعه
466,000
تومان
5 تیر
شنبه
466,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
466,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
466,000
تومان
هتل یار
466,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
466,000
تومان
29 خرداد
شنبه
466,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
466,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
466,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ماه منیر شیراز-اتاق چهار تخته - پنج دری
اتاق چهار تخته - پنج دری
هتل یار
559,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
559,000
تومان
29 خرداد
شنبه
559,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
559,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
559,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
559,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
559,000
تومان
29 خرداد
شنبه
559,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
559,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
559,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
559,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
559,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
559,000
تومان
4 تیر
جمعه
559,000
تومان
5 تیر
شنبه
559,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
559,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
559,000
تومان
ماه منیر شیراز-اتاق پنج تخته - شاه نشین
اتاق پنج تخته - شاه نشین
هتل یار
653,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
653,000
تومان
29 خرداد
شنبه
653,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
653,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
653,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
653,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
653,000
تومان
29 خرداد
شنبه
653,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
653,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
653,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
653,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
653,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
653,000
تومان
4 تیر
جمعه
653,000
تومان
5 تیر
شنبه
653,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
653,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
653,000
تومان

آدرس اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز

(11 نظر)
عالی بود
از نظر موقعیت مکانی خوب بود و پرسنل برخورد مناسبی داشتند و پذیرایی هم کیفیت مطلوبی داشت فقط جای پارک کم بود
خيلي محيط دوست داشتني و خودموني داره، صبحانه خوب بود، كلم پلو عالي بود، برخورد پرسنل خيلي خوب بود.
سرويس دهي و خدمات؛ و رفتار و برخورد كاركنان بسيار عالي بود. هر بار بخوام برم شيراز قطعا ماه منير و انتخاب ميكنم. فضاي حياط و عمومي بسيار تميز، زيبا و امنه. اتاقها هم تميز و به شيوع زيبايي ديزاين شده.
پرسنل بسیار مودب و خشرو و مهربون و خدمات عالی حس آرامشش رو خیلی دوست دارم .همچنین کلم پلو های خوشمزشون
خانه در محله ی آرام و بی سروصدایی قرار داره و برخوردار تمام اهالیش بسیار دوستانه و گرم هست . منوی صبحانه خوبشون در روزهای مختلف هفته تغییر میکرد. هم حیاط و هم اتاقها کاملا تمیز و مرتب هست. من با کمال ميل در سفرهاي بعدی بر میگردم به این خونه و به تمام دوستام پیشنهادش ميکنم. تنها پیشنهادی که برا مدیریت دارم، تقویت وای-فای مخصوصا برا اتاقهای بالا هست.
اتاق به ما دیر تحویل داده شد ما هم خسته بودیم بچه کوچک داشتیم و بعد اینکه تحویل دادن بازم هنوز کامل آماده نبود. تو مدتی که اقامت داشتیم آب قطع شد. اگه رسیدگی بشه خوبه
اتاق مون عالی بود و ما کاملا از اقامت در اقامتگاه ماه منیر راضی بودیم
خیلی خوب بود همه چی، فضای اقامتگاه هم حس خیلی خوبی داشت و خاطره خوبی هم برامون ثبت شد.
صبحانه می تونست منو متنوع تری داشته باشه.
بسیار تمیز و تازه داخل کوچه قدیمی
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز

مهمانان اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی ماه منیر شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.