اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

شیراز، خیابان 9 دی، شاهچراغ، روبروی پارکینگ عمومی شاهچراغ، داخل کوچه هفت پیچ
3.8
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

خانه ای داریم در جوار احمد ابن موسی و فیروزه گنبدی بر بامش پیدا. بلند دالانی که متصل به دو حیاط اندرونی و نارنجستان و حوضی پر از ماهی های قرمز محصور در‚ درختان نارنج که عطر روح نوازش هر رهگذری را مست و به مهمانی خاطرات قدیمی می برد. خانه ای است اجدادی که اکنون پذیرای شما عزیزان است; در شهر زیبای شیراز
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

پنج دری-اتاق دو تخته برای یک نفر
اتاق دو تخته برای یک نفر
اقامت 24
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
230,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
250,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
250,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
250,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
250,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
250,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
250,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
250,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
250,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
250,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
250,000
تومان
پنج دری-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
380,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
320,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
320,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
320,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
320,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
320,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
320,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
320,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
320,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
320,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
320,000
تومان
هتل یار
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
380,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
320,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
320,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
320,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
320,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
320,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
320,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
320,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
320,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
320,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
320,000
تومان
پنج دری-دوتخته
دوتخته
هتل یار
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
380,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
320,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
320,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
320,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
320,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
320,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
320,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
320,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
320,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
320,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
320,000
تومان
پنج دری-سه تخته
سه تخته
هتل یار
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
480,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
420,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
420,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
420,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
420,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
420,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
420,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
420,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
420,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
420,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
420,000
تومان
اقامت 24
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
480,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
420,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
420,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
420,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
420,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
420,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
420,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
420,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
420,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
420,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
420,000
تومان
پنج دری-اتاق سه تخته آیینه
اتاق سه تخته آیینه
اقامت 24
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
480,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
420,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
420,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
420,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
420,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
420,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
420,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
420,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
420,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
420,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
420,000
تومان
هتل یار
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
480,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
420,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
420,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
420,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
420,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
420,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
420,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
420,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
420,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
420,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
420,000
تومان
پنج دری-چهارتخته
چهارتخته
اقامت 24
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
600,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
520,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
520,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
520,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
520,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
520,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
520,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
520,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
520,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
520,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
520,000
تومان
پنج دری-پنج تخته
پنج تخته
هتل یار
700,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
700,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
620,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
620,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
620,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
620,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
620,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
620,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
620,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
620,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
620,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
620,000
تومان
اقامت 24
700,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 فروردین
سه شنبه
700,000
تومان
1 اردیبهشت
چهارشنبه
620,000
تومان
2 اردیبهشت
پنجشنبه
620,000
تومان
3 اردیبهشت
جمعه
620,000
تومان
4 اردیبهشت
شنبه
620,000
تومان
5 اردیبهشت
یکشنبه
620,000
تومان
6 اردیبهشت
دوشنبه
620,000
تومان
7 اردیبهشت
سه شنبه
620,000
تومان
8 اردیبهشت
چهارشنبه
620,000
تومان
9 اردیبهشت
پنجشنبه
620,000
تومان
10 اردیبهشت
جمعه
620,000
تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

اعلام حریق
خدمات خانه داری
باغچه
رستوران بام
خدمات اینترنتی
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
خدمات بیدار باش
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون LED در لابی
اينترنت در لابی
خدمات تهيه بليط
مینی بار با هزینه
كافی شاپ
گشت نیم روزی
صندوق امانات در لابی
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت با سرعت بالا
اینترنت در محوطه
نیمکت چوبی
کرایه اتومبیل با راننده
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
زمين تنيس
فضائی برای پياده روی
حوض آب
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
محلی برای نشستن
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
نمای رو به حیاط
كتابخانه
سالن صبحانه خوری
پاركينگ
سیستم تهویه مطبوع
آسانسور
آلاچیق
کافی‌شاپ تابستانه
جعبه کمک های اولیه
سفره‌خانه
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
مبلمان
اتاق چمدان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
کپسول آتش نشانی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
ماساژ
اینترنت با حجم محدود در لابی
وسایل بدنسازی
مرکز خرید
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
تلفن در اتاق
اینترنت
اتاق سیگار
رستوران فضای باز
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
رمپ
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
کافی‌شاپ
اینترنت رایگان و محدود

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

(33 نظر)
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان تمیزی و نظافت مطلوب
نقاط ضعف:
برخورد خوب کارکنان تمیزی و نظافت مطلوب
در مجموع از اقامت خود راضی هستم
نقاط قوت:
صبحانه خیلی معقول و کافی بود و در حد یه هتل ۳ستاره خوب بود و به نسبت سایر اقامتگاه ‌ها متنوع تر و بهتر بود حقیقتا، خصوصا اون چای بهارنارنج
نقاط ضعف:
قیمت کمی بالاتر از هتل های ۳ستاره‌ و در حد هتل ۴ستاره شیراز بود و باید عاشق و مشتاق فضای اقامتگاه سنتی باشید تا با این مبلغ اینجارو انتخاب کنید، عدم وجود حداقل ظروف مورد نیاز و عدم وجود چای‌ساز در اتاق، به عنوان مثال لیوان فقط یک عدد بود در اتاق سه‌تخته و بعد از درخواستم  گفتند هر اتاق سهمش فقط یک لیوانه و حتی لیوان یکبار مصرف هم نداشت و خلاصه با کلی کل‌کل و خواهش و قانون اینجا این نیست و این حرفا  یه لیوان بهمون قرض داد،که عمرا همچین رفتاری رو از یه هتل حتی ۲ستاره بشه دید، شب اول اینترنت کامل قطع بود و برای کارم مشکل پیدا کردم و شب دوم فقط به یک دستگاه گوشی اجازه کانکشن داده میشد، گلدونها و باغبانی و فضای سبز به نسبت اقامتگاه های رقیب ضعیف بود(البته در سایر موارد که عرض کردم این مجموعه واقعا بهتر بود)و این حیفه و میشه با چنتا گل و گلدون آویزِ خوشگل روح بیشتری به مجموعه اضافه کرد که البته داشتند اصلاح می‌کردند گویا.
نقاط قوت:
من از پارسال با این هتل زیبا آشنا شدم .بخاطر شغلی که دارم خیلی به شیراز سفر میکنم .ولی در این یک سال غیر از پنج دری هیچ هتل دیگری انتخاب نکردم و نخواهم کرد.پرسنل فوق العاده خوش اخلاق.اتاق های کاملا تمیز و پروتکل های بهداشتی کاملا رعایت میکنن.و از لحاظ مکانی در مرکز شهر قرار داره و به راحتی به همه نقاط دسترسی داره
نقاط ضعف:
من از پارسال با این هتل زیبا آشنا شدم .بخاطر شغلی که دارم خیلی به شیراز سفر میکنم .ولی در این یک سال غیر از پنج دری هیچ هتل دیگری انتخاب نکردم و نخواهم کرد.پرسنل فوق العاده خوش اخلاق.اتاق های کاملا تمیز و پروتکل های بهداشتی کاملا رعایت میکنن.و از لحاظ مکانی در مرکز شهر قرار داره و به راحتی به همه نقاط دسترسی داره
تجربه عالی
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالی بود تمیزی ملافه و اتاق عالی صبحانه خوبی داشت از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا عالی بودن
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل عالی بود تمیزی ملافه و اتاق عالی صبحانه خوبی داشت از نظر رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا عالی بودن
نقاط قوت:
تا حالا اقامتگاه سنتی را تجربه نکرده بودم به جرات میتونم بگم یکی از بهترین تجربیاتم بوده اتاق و ملافه ها بسیار تمیز بودن پرسنل هتل تمام تلاششون میکنن که احساس راحتی کنی صبح با صدا گنجشک بیدار شدن خیلی حس خوبی داشت
نقاط ضعف:
تا حالا اقامتگاه سنتی را تجربه نکرده بودم به جرات میتونم بگم یکی از بهترین تجربیاتم بوده اتاق و ملافه ها بسیار تمیز بودن پرسنل هتل تمام تلاششون میکنن که احساس راحتی کنی صبح با صدا گنجشک بیدار شدن خیلی حس خوبی داشت
شدیدا توصیه میکنم
نقاط قوت:
همه چیز از نظافت تا برخورد پرسنل و رعایت پروتکل های بهداشتی عالی بود
نقاط ضعف:
همه چیز از نظافت تا برخورد پرسنل و رعایت پروتکل های بهداشتی عالی بود
نقاط قوت:
من ۳روز در این هتل زیبا با همسرم اقامت داشتم.در بدو ورود دیدن چهره های خندان پرسنل خستگی راه از بدنمان خارج شد.اتاق ها بسیار تمیز و زیبا بود.صبحانشون کامل و یک صبحانه ی کاملا ایرانی بود.همچنین محیط هتل با داشتن درختان نارنج و حوضی در وسط حیاط،ما را به دوران کودکی و خانه ی مادربزرگمون برد.از پرسنل این هتل زیبا به خاطر رفتار حرفه ای و خوشرویی آنها کمال تشکر را دارم
نقاط ضعف:
من ۳روز در این هتل زیبا با همسرم اقامت داشتم.در بدو ورود دیدن چهره های خندان پرسنل خستگی راه از بدنمان خارج شد.اتاق ها بسیار تمیز و زیبا بود.صبحانشون کامل و یک صبحانه ی کاملا ایرانی بود.همچنین محیط هتل با داشتن درختان نارنج و حوضی در وسط حیاط،ما را به دوران کودکی و خانه ی مادربزرگمون برد.از پرسنل این هتل زیبا به خاطر رفتار حرفه ای و خوشرویی آنها کمال تشکر را دارم
اگر میخواهید ب هتلی بروید ک آرامش داشته باشید حتماااا این هتل را انتخاب کنید
همه چیز عالی، هم از لحاظ برخورد و اخلاق كاركنان هم از نظر بهداشت و هم از نظر كیفیت غذا، دیزاین عالی ،همه چیز فوق العاده بود
سلام برخورد پرسنل خوب بود و مؤدب بودن. جاى دنج و بامزه اى هست. اتاق و سرويس بهداشتى تميز بود و نظافت رعايت شده بود. صبح زود سر و صداى پرسنل در حياط آزاردهنده بود. تنوع صبحانه كم و كيفيت صبحانه معمولى بود.
هتل بسیار تمیز پرسنل خوش برخورد صبحانه معمولی ولی فضا زیبا قیمت مناسب
خوب بود همه چی
خاطرات خانه سنتی پدربزرگ تکرار شد
et
نقاط قوت:
بسیار با صفا و سنتی و امکانات در حد هتل ۵ ستاره پرسنل مجرب و بسیار خوش برخورد روبروی حرم شاه چراغ و نزدیک بودن به جاهای گردشگری
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
هتل خوب و اروم بود اما اتاقاش کم بود و‌ توی محله خیلی قدیمی بود اما از همه نظر اوکی بود
نقاط قوت:
نظافت عالی برخورد خدمه عالی زیبایی و هنر معماری عالی اینجوری بگم ک با بهترین هتل پنج ستاره هم عوضش نمیکنم
نقاط ضعف:
ندارد
از لحاظ تمیزی برخورد کارکنان وفضای داخلی خوب بود و فقط مشکل نداشتن پارکینگ بود در مجموع اقامت خوبی داشتیم .
مشکل نداشتن پارکینگ و فاصله هتل از خیابان که پیاده روی در کوچه را دارد و در خیابان هم جای پارک نیست و باید ماشین را در پارکینگ شاهچراغ گذاشت ، اسانسور نداردساک ها را باید از پله ها برد.ولی محیط هتل بسیار زیبا، اتاق ها از هتل ۵ ستاره زیباتر و عالی تر، اگر کسی با ماشین نرود و پیاده روی اولیه تا هتل برایش مشکل نباشد هتلی عالی است .
سرویس فرنگی و ایرانی وحمام تمیز داشت فضای اتاق کم بود امکانات اتاق خوب بود صبحانه تنوع کمی داشت برخورد کارکنان خوب بود از اقامت لذت بردیم پارکینگ نداشت و ما تو پارکینگ سر کوچه با هزینه جدا ماشین و پارک کردیم فضای هتل زیبا بود.اگر اتاق ما فضای بیشتری داشت بهتربود.
عدم پارکینگ و حمل چمدان از ماشین و رد شدن تا اتاق
فضاي دلنشين، نزديكي به حرم حضرت شاهچراغ و برخورد بسيار خوب كاركنان
ما تو اين هتل دو شب اقامت داشتيم هتل خوبي بود خيلي آروم بود همه چيز، اتاق ها و سرويس خيلي تميز و مرتب بود . در خصوص كاركنان به نظر باتجربه نبودن خيلي كيفيت غذا پايين بود صبحانه كيفيت پايين و آيتما هاش خيلي معمولي بود من اين هتل و رو با هتل هاي هم رده ي خودش كه تو شهرهاي مختلف رفتم مقايسه مي كنم درکل ما اقامت خوبي داشتيم مرسي
اگر بدون ماشین مسافرت می کنید عالی هست چون به خیلی از مکان های تاریخی شیراز نزدیک هست و می تونید پیاده برید. اگر اهل مسافرت لاکچری هستین مناسب نیست اما اگر بدنبال تجربه ای متفاوت هستین بسیار خوب هست . رفتار پرسنل و کارکنان هم عالی هست .
بسيار خوب بود فقط مشكل پاركينگ داشتيم و مصادف شدن با روزهاي تاسوعا ًو عاشورا كه رفت و آمد را با مشكل مواجه كرده بود و تا ديروقت سر و صداي مراسمات شاه چراغ اذيت كننده بود
همه چی خوب و اروم
نقاط قوت:
احترام ادب محیط گرم و صمیمی و دوستانه قیمت مناسب مسیر دسترسی عالی و مناسب تمیز و بهداشتی بودن محیط کیفیت غذای محشر و خانگی و رستوران سنتی عالی پرسنل مهربان حرفه ای و مجرب
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
با تشكر از مديريت اين مجموعه كه محيطي گرم و دوستانه را برقرار و سفري ناب و خاطر انگيز با محيط سنتي و بسيار عالي اقامتگاه در خاطر ما حك كردند برخورد دوستانه شما عزيزان بي نظير بود
نقاط ضعف:
بدون نكته منفي
محیطی بسیار صمیمی و دوستانه در کنار مدیران بسیار خوش‌برخورد، و البته کم تجربه در زمینه هتلداری ، بسیار تمیز و کامل، شاید بتوان صبحانه کاملتری با اتاق ارایه داد
اين هتل با توجه به قيمتش بسيار زيبا و تميز بود رفتار كاركنان فوق العاده خوب و خونگرم بودن من و خانوادم در مدت اقامت از همه چيز راضي بوديم فضاي سنتي هتل بسيار زيبا بود
سلام. من با خانواده ام ٤ شب أقامت داشتيم واقعا عالي بود. همه چي خيلي خوب و تميزبود. برخورد پرسنل عالي بود وكلا از هتل خيلي خيلي راضي بودم .
کارکنان هتل بسیار مودب بودند فضای هتل و اتاق ها بسیار تمییز و خوبه امکانات خوبی داره صبحانه می توانست بهتر باشه
هتل بسیار خوب و تمیزی بود. دسترسی عالی به مکان های دیدنی. پرسنلی فوق العاده خونگرم
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

مهمانان اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.