اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

شیراز، خیابان 9 دی، شاهچراغ، روبروی پارکینگ عمومی شاهچراغ، داخل کوچه هفت پیچ
3.8
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

خانه ای داریم در جوار احمد ابن موسی و فیروزه گنبدی بر بامش پیدا. بلند دالانی که متصل به دو حیاط اندرونی و نارنجستان و حوضی پر از ماهی های قرمز محصور در‚ درختان نارنج که عطر روح نوازش هر رهگذری را مست و به مهمانی خاطرات قدیمی می برد. خانه ای است اجدادی که اکنون پذیرای شما عزیزان است; در شهر زیبای شیراز
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

پنج دری-اتاق دو تخته برای یک نفر
اتاق دو تخته برای یک نفر
جاباما
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
190,000
تومان
30 دی
سه شنبه
190,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
3 بهمن
جمعه
190,000
تومان
4 بهمن
شنبه
190,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
190,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
190,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
پنج دری-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
180,000
تومان
30 دی
سه شنبه
180,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
3 بهمن
جمعه
210,000
تومان
4 بهمن
شنبه
210,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
210,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
پنج دری-دوتخته
دوتخته
هتل یار
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
180,000
تومان
30 دی
سه شنبه
180,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
3 بهمن
جمعه
210,000
تومان
4 بهمن
شنبه
210,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
210,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
ای‌گردش
294,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
294,000
تومان
30 دی
سه شنبه
294,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 دی
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 دی
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 بهمن
چهارشنبه
240,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
240,000
تومان
3 بهمن
جمعه
240,000
تومان
4 بهمن
شنبه
240,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
240,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
240,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
240,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
240,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
240,000
تومان
پنج دری-سه تخته
سه تخته
هتل یار
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
265,000
تومان
30 دی
سه شنبه
265,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
270,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
270,000
تومان
3 بهمن
جمعه
270,000
تومان
4 بهمن
شنبه
270,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
270,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
270,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
270,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
270,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
270,000
تومان
جاباما
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
310,000
تومان
30 دی
سه شنبه
310,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
310,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
310,000
تومان
3 بهمن
جمعه
310,000
تومان
4 بهمن
شنبه
310,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
310,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
310,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
310,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
310,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
310,000
تومان
ای‌گردش
347,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
347,000
تومان
30 دی
سه شنبه
347,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
پنج دری-اتاق سه تخته آیینه
اتاق سه تخته آیینه
جاباما
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
340,000
تومان
30 دی
سه شنبه
340,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
340,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
340,000
تومان
3 بهمن
جمعه
340,000
تومان
4 بهمن
شنبه
340,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
340,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
340,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
340,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
340,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
340,000
تومان
پنج دری-چهارتخته
چهارتخته
جاباما
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
420,000
تومان
30 دی
سه شنبه
420,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
3 بهمن
جمعه
420,000
تومان
4 بهمن
شنبه
420,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
420,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
420,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
420,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
420,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
420,000
تومان
ای‌گردش
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
430,000
تومان
30 دی
سه شنبه
430,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
پنج دری-پنج تخته
پنج تخته
جاباما
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
470,000
تومان
30 دی
سه شنبه
470,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
470,000
تومان
2 بهمن
پنجشنبه
470,000
تومان
3 بهمن
جمعه
470,000
تومان
4 بهمن
شنبه
470,000
تومان
5 بهمن
یکشنبه
470,000
تومان
6 بهمن
دوشنبه
470,000
تومان
7 بهمن
سه شنبه
470,000
تومان
8 بهمن
چهارشنبه
470,000
تومان
9 بهمن
پنجشنبه
470,000
تومان
ای‌گردش
497,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
دوشنبه
497,000
تومان
30 دی
سه شنبه
497,000
تومان
1 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

اعلام حریق
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات تهيه بليط
باغچه
رستوران بام
خدمات اینترنتی
اينترنت در اتاق
تاکسی سرویس شبانه روزی
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
مینی بار با هزینه
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
روم سرويس
خدمات بیدار باش
آژانس مسافرتي
تلويزيون LED در لابی
گشت نیم روزی
اینترنت رایگان و محدود
صندوق امانات در لابی
رستوران در هتل
پارکینگ در اطراف هتل
اینترنت با سرعت بالا
اینترنت در محوطه
نیمکت چوبی
کرایه اتومبیل با راننده
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
زمين تنيس
فضائی برای پياده روی
حوض آب
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
محلی برای نشستن
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
نمای رو به حیاط
كتابخانه
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت با حجم محدود در لابی
اتاق چمدان
ماساژ
آلاچیق
کافی‌شاپ تابستانه
جعبه کمک های اولیه
سفره‌خانه
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
کافی‌شاپ
آسانسور
سرویس بهداشتی فرنگی
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
کپسول آتش نشانی
فتوکپی
رستوران فضای باز
خدمات تور
سالن صبحانه خوری
تلفن در اتاق
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سرویس ایرانی
روزنامه
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق بازی
پله اضطراری
رمپ
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
سرویس بهداشتی فرنگی عمومی

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

(32 نظر)
بسیار زیبا و آرامش بخش. این اقامتگاه را‌ به خودم‌ و سایرین پیشنهاد می‌کنم . ((:-
سلام برخورد پرسنل خوب بود و مؤدب بودن. جاى دنج و بامزه اى هست. اتاق و سرويس بهداشتى تميز بود و نظافت رعايت شده بود. صبح زود سر و صداى پرسنل در حياط آزاردهنده بود. تنوع صبحانه كم و كيفيت صبحانه معمولى بود.
هتل بسیار تمیز پرسنل خوش برخورد صبحانه معمولی ولی فضا زیبا قیمت مناسب
خوب بود همه چی
خاطرات خانه سنتی پدربزرگ تکرار شد
با سلام من در دی ماه یک شب اقامت داشتم همه چی عالی بود به نسبت به هزینه ای که داده بودیم .
et
نقاط قوت:
بسیار با صفا و سنتی و امکانات در حد هتل ۵ ستاره پرسنل مجرب و بسیار خوش برخورد روبروی حرم شاه چراغ و نزدیک بودن به جاهای گردشگری
نقاط ضعف:
نداشت
جز اقامت گاه های سنتی شیراز با قیمتی مناسب هست و امکانات مناسب و دسترسی راحت به مکان های تاریخی و زیارتی در کوتاه ترین زمان را برای شما فراهم میکند
نقاط قوت:
خوب بود همه چی
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
هتل زیبایی بود . تنها مشکل بوی نامطبوع سرویس بهداشتی بود که در فضای اتاق ما بود.
هتل خوب و اروم بود اما اتاقاش کم بود و‌ توی محله خیلی قدیمی بود اما از همه نظر اوکی بود
نقاط قوت:
نظافت عالی برخورد خدمه عالی زیبایی و هنر معماری عالی اینجوری بگم ک با بهترین هتل پنج ستاره هم عوضش نمیکنم
نقاط ضعف:
ندارد
حیاط هتل و صدای پرندگان مخصوصن صبح ها بسیار دلنواز بود. دسترسی هتل به مکانهای توریستی مطلوب بود. متاسفانه هتل پارکینگ اختصاصی ندارد که انتهاب این هتل را برای گردشگران جاده ای و آفرودی و طبیعت گرد پرهزینه و بی معنی می کند. برخورد اکثر پرسنل به خصوص پذیرش و دو خانم میانسالی که در آشپزخانه مشغول به کار بودند بسیار دوستانه بود. برای بهبود کیفیت مدیریت هتل می تواند مشکلات زیر را برطرف کند: 1. تنوع کم و مقدار کم صبحانه 2. کیفیت پایین ناهار و شام 3. کیفیت بسیار پایین خانه داری، در سطحی که شاهد لکه های بزرگ زرد روی ملحفه های سفید بودیم که با درخواست نظافت اتاق در طول 10 روز هم تعویض نشدند! 4. طراحی نامناسب چیدمان و اتاقها به خصوص برای اقامت طولانی 5. تهویه نامناسب اتاق های پایین ۶. استخدام پرسنل جوان و بی تجربه در ضمن، اسنپ تریپ بهتر است اتاقهایی که فقط توالت ایرانی دارند را مشخص کند.
عالی
از لحاظ تمیزی برخورد کارکنان وفضای داخلی خوب بود و فقط مشکل نداشتن پارکینگ بود در مجموع اقامت خوبی داشتیم .
مشکل نداشتن پارکینگ و فاصله هتل از خیابان که پیاده روی در کوچه را دارد و در خیابان هم جای پارک نیست و باید ماشین را در پارکینگ شاهچراغ گذاشت ، اسانسور نداردساک ها را باید از پله ها برد.ولی محیط هتل بسیار زیبا، اتاق ها از هتل ۵ ستاره زیباتر و عالی تر، اگر کسی با ماشین نرود و پیاده روی اولیه تا هتل برایش مشکل نباشد هتلی عالی است .
سرویس فرنگی و ایرانی وحمام تمیز داشت فضای اتاق کم بود امکانات اتاق خوب بود صبحانه تنوع کمی داشت برخورد کارکنان خوب بود از اقامت لذت بردیم پارکینگ نداشت و ما تو پارکینگ سر کوچه با هزینه جدا ماشین و پارک کردیم فضای هتل زیبا بود.اگر اتاق ما فضای بیشتری داشت بهتربود.
عدم پارکینگ و حمل چمدان از ماشین و رد شدن تا اتاق
فضاي دلنشين، نزديكي به حرم حضرت شاهچراغ و برخورد بسيار خوب كاركنان
ما تو اين هتل دو شب اقامت داشتيم هتل خوبي بود خيلي آروم بود همه چيز، اتاق ها و سرويس خيلي تميز و مرتب بود . در خصوص كاركنان به نظر باتجربه نبودن خيلي كيفيت غذا پايين بود صبحانه كيفيت پايين و آيتما هاش خيلي معمولي بود من اين هتل و رو با هتل هاي هم رده ي خودش كه تو شهرهاي مختلف رفتم مقايسه مي كنم درکل ما اقامت خوبي داشتيم مرسي
اگر بدون ماشین مسافرت می کنید عالی هست چون به خیلی از مکان های تاریخی شیراز نزدیک هست و می تونید پیاده برید. اگر اهل مسافرت لاکچری هستین مناسب نیست اما اگر بدنبال تجربه ای متفاوت هستین بسیار خوب هست . رفتار پرسنل و کارکنان هم عالی هست .
بسيار خوب بود فقط مشكل پاركينگ داشتيم و مصادف شدن با روزهاي تاسوعا ًو عاشورا كه رفت و آمد را با مشكل مواجه كرده بود و تا ديروقت سر و صداي مراسمات شاه چراغ اذيت كننده بود
همه چی خوب و اروم
نقاط قوت:
احترام ادب محیط گرم و صمیمی و دوستانه قیمت مناسب مسیر دسترسی عالی و مناسب تمیز و بهداشتی بودن محیط کیفیت غذای محشر و خانگی و رستوران سنتی عالی پرسنل مهربان حرفه ای و مجرب
نقاط ضعف:
نداشتن پارکینگ
نقاط قوت:
با تشكر از مديريت اين مجموعه كه محيطي گرم و دوستانه را برقرار و سفري ناب و خاطر انگيز با محيط سنتي و بسيار عالي اقامتگاه در خاطر ما حك كردند برخورد دوستانه شما عزيزان بي نظير بود
نقاط ضعف:
بدون نكته منفي
محیطی بسیار صمیمی و دوستانه در کنار مدیران بسیار خوش‌برخورد، و البته کم تجربه در زمینه هتلداری ، بسیار تمیز و کامل، شاید بتوان صبحانه کاملتری با اتاق ارایه داد
اين هتل با توجه به قيمتش بسيار زيبا و تميز بود رفتار كاركنان فوق العاده خوب و خونگرم بودن من و خانوادم در مدت اقامت از همه چيز راضي بوديم فضاي سنتي هتل بسيار زيبا بود
کارکنان هتل بسیار مودب بودند فضای هتل و اتاق ها بسیار تمییز و خوبه امکانات خوبی داره صبحانه می توانست بهتر باشه
سلام. من با خانواده ام ٤ شب أقامت داشتيم واقعا عالي بود. همه چي خيلي خوب و تميزبود. برخورد پرسنل عالي بود وكلا از هتل خيلي خيلي راضي بودم .
هتل بسیار خوب و تمیزی بود. دسترسی عالی به مکان های دیدنی. پرسنلی فوق العاده خونگرم
هتل خوب بود صبحانه میشد که بهتر باشد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز

مهمانان اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی پنج دری شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.