مسافرخانه جهانگردی شاهرود

شاهرود، ابتدای خیابان فردوسی، داخل پارک شهر
3.7
امتیاز کاربران
61
نظرات کاربران

معرفی مسافرخانه جهانگردی شاهرود

شهر شاهرود یکی از شهرستانهای استان سمنان میباشد که در حد فاصل دو نوع آب و هوای خشک کویری در جنوب،مرطوب و پر باران در شمال واقع شده که آب و هوای مطبوع برای این شهر فراهم کرده که این شهر را در ردیف خوش آب و هواترین شهرهای ایران جای داده. هتل جهانگردی شاهرود بر سر راه خراسان رضوی قرار دارد که وجود آثار تاریخی کهن همچون آب انبار سه قلعه،کاروانسرای میامی و... نظر گردشگران داخلی و خارجی را جلب کرده است. هتل جهانگردی شاهرود در قلب پارک جنگلی شاهرود و رو به پارک ساخته شده که چشم انداز خوبی را داراست. فاصله ی هتل تا مرکز شهر ۲کیلومتر، راه آهن ۵کیلومتر، ترمینال ۵کیلومتر، فرودگاه ۱۲کیلومتر است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مسافرخانه جهانگردی شاهرود

جهانگردی-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ای‌گردش
242,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
242,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
242,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
242,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
242,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
242,000
تومان
14 آذر
جمعه
242,000
تومان
15 آذر
شنبه
242,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
242,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
242,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
242,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
242,000
تومان
اقامت 24
242,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
242,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
242,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
242,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
242,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
242,000
تومان
14 آذر
جمعه
242,000
تومان
15 آذر
شنبه
242,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
242,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
242,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
242,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
242,000
تومان
ایران مارکوپولو
242,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
242,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
242,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
242,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
242,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
242,000
تومان
14 آذر
جمعه
242,000
تومان
15 آذر
شنبه
242,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
242,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
242,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
242,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
242,000
تومان
علاءالدین
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
245,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
245,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
245,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
245,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
245,000
تومان
14 آذر
جمعه
245,000
تومان
15 آذر
شنبه
245,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
245,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
245,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
245,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
245,000
تومان
جهانگردی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
301,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
301,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
301,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
301,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
301,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
301,000
تومان
14 آذر
جمعه
301,000
تومان
15 آذر
شنبه
301,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
301,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
301,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
301,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
301,000
تومان
اقامت 24
301,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
301,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
301,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
301,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
301,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
301,000
تومان
14 آذر
جمعه
301,000
تومان
15 آذر
شنبه
301,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
301,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
301,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
301,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
301,000
تومان
علاءالدین
301,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
301,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
301,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
301,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
301,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
301,000
تومان
14 آذر
جمعه
301,000
تومان
15 آذر
شنبه
301,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
301,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
301,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
301,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
301,000
تومان
ایران مارکوپولو
304,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
304,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
304,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
304,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
304,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
304,000
تومان
14 آذر
جمعه
304,000
تومان
15 آذر
شنبه
304,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
304,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
304,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
304,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
304,000
تومان
جهانگردی-سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
علاءالدین
474,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
474,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
474,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
474,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
474,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
474,000
تومان
14 آذر
جمعه
474,000
تومان
15 آذر
شنبه
474,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
474,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
474,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
474,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
474,000
تومان
اقامت 24
474,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
474,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
474,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
474,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
474,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
474,000
تومان
14 آذر
جمعه
474,000
تومان
15 آذر
شنبه
474,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
474,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
474,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
474,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
474,000
تومان
ای‌گردش
474,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
474,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
474,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
474,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
474,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
474,000
تومان
14 آذر
جمعه
474,000
تومان
15 آذر
شنبه
474,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
474,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
474,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
474,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
474,000
تومان
ایران مارکوپولو
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 آذر
یکشنبه
478,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
478,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
478,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
478,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
478,000
تومان
14 آذر
جمعه
478,000
تومان
15 آذر
شنبه
478,000
تومان
16 آذر
یکشنبه
478,000
تومان
17 آذر
دوشنبه
478,000
تومان
18 آذر
سه شنبه
478,000
تومان
19 آذر
چهارشنبه
478,000
تومان

امکانات اتاق های مسافرخانه جهانگردی شاهرود

نمازخانه
مینی بار با هزینه
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
آژانس مسافرتي
خدمات بیدار باش
پرداخت ویزا و مسترکارت
اتاق تلفن (اپراتور)
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
خدمات تهيه بليط
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
سرویس حرم
خدمات نگهداری کودک
ترانسفر رفت با هزینه
خدمات بيدار باش
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
نمای پارک
رمپ
پذيرش 24 ساعته
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
نمای رو به حیاط
تلويزيون LED در لابی
خدمات اینترنتی
ميز
روزنامه رایگان
پنجره
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
خدمات اسپا
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
Business Center
مبل
پاركينگ
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون در لابی
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
اعلام حریق
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
دمپایی
حوله
اتاق چمدان
ماساژ
اینترنت در لابی
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
فضای سبز
تبديل ارز
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی
روم سرويس
خشکشویی (لاندری)
سرویس بهداشتی فرنگی
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
روزنامه
سالن ورزشی
پرینتر
فروشگاه
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار
صبحانه رایگان
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
آرایشگاه
تلفن
لابی
پارکینگ روباز
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق سیگار
فروشگاه و غرفه
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
حمام

آدرس مسافرخانه جهانگردی شاهرود روی نقشه

نظرات کاربران برای مسافرخانه جهانگردی شاهرود

(61 نظر)
در کل همه چی تمیز و مرتب بود
کارکنان عالی فقط کمی قدیمی شده بود همه چی
هتل تمییز و موقییت عالی
خوب بود
نسبت به دفعات قبلی صبحانه هتل خیلی بهتر و متنوع تر شده بود و کیفیت خوبی داشت، برخورد و خدمات پذیرش و کارکنان هم خوب بود. فقط ملحفه روی پتوها خوب تمیز نشده بود و پشتی تختها هم کاملا" کثیف بود. هنگام خروج فلاسک چای را دادیم که آب جوش پر کنند که بعدا" متوجه شدیم آب جوش نیست و آب گرم داده اند. در کل با توجه به نوسازی ای که شده بود هتل قابل قبول بود.
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
یک شب اقامت داشتیم .
نقاط قوت:
فوق العاده عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا نداشت
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت
نقاط قوت:
تخت خوب بود فضاش بزرگ بود
نقاط ضعف:
سرویس فرنگی نداشت سیستم گرمایشی نداشت و خیلی سرد بود سقف اتاق تار عنکبوت بسته بود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی ندیدم
برخلاف لابي و ورودي بازسازي شده نسبتا زيبا، فضاي داخلي اتاق ها بسيار قديمي بود و با اينكه تلاش شده بود كه بازسازي شود ضعيف بود و اصلا با نماي بيرون و لابي همخواني نداشت. منو صبحانه هم نسبت به ساير هتل هاي جهانگردي ضعيف بود متاسفانه اتاق ما در طبقه همكف در مسير ورود و خروج بودكه ارامش نداشت و از اين هتل انتظار ميرفت با توجه به نام خوش جهانگردى به درجه سه ارتقا يابد
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
نقاط قوت:
بسیار عالی
نقاط ضعف:
برخورد مدیریت شب اول به دلیل پذیرش اصلا خوب نبود
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
خوب بود فقط ملافه ها به دل نمی نشست و حوله ها بدون مشما بود که حس بدی میده
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
موردی نداشت
نقاط قوت:
بسیار مطلوب بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
همه چی بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
مکان هتل
نقاط ضعف:
کافی شاپ نداشت خدمات رستوران متوسط بود
نقاط قوت:
بسیار هتل خوبی بود از هر نظر.ما یک سوئیت دو خوابه رزرو کرده بودیم چیزی که به ما معرفی شد قابل تصور نبود یک ویلای کامل با همه امکانات درمیان محیطی پراز درخت.البته ویلا جدای از ساختمان هتل بود تقریبا کنار آن بود.حس میکردیم در خونه خودمون هستیم وهیچ کمبودی نداشتیم.غذای هتل هم عالی بود.باتشکر از اقامت ۲۴
نقاط ضعف:
ندارد
نسبت به هزینه کاملا راضی کننده هست.
متوسط رو به پایین
رفتار پرسنل هتل بسیار مود بانه بود.فضا اطاق اثاثیه و محصولات تمیز و بخش پذیرش شیک بود. متاسفانه با توجه به یک شب اقامت امکان اظهار نظر در رابطه با رستوران میسر نمی باشد لیکن از لحاظ فضای پارکینگ محدود است.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکلی نبود
در حد قابل قبول
نقاط قوت:
عالی بود همه چی
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
متاسفانه گفتن اينترنت قطعه و تنوع صبحانه كم
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
باسلام وتشکرازسایت ایران هتل آنلاین بمدت یک شب درهتل اقامت داشتم هتلی خوب وباصفا. وبنظرم مانبایدانتظار هتل 4 ستاره داشته باشیم. درحد ستاره هاش عالی بود ورود مابه هتل ساعت 11:30 بود که جناب قنبری لطف کردن وسریع اتاق راتحویل دادن مادونفربودیم که اتاق دوتخته رزروکردیم که ایشون اتاق 3 تخته بهمون دادن😊فضای اتاق بزرگ بود که ازشون تشکرمیکنم صبحانه بسیارمعمولی. البته من چون نیمرودوست دارم بسیارهم عالی بود. چون معمولا بیشترنمیخورم کارکنان بسیارخوش برخورد محیط هتل بسیارآرامبخش وزیبا نهار هم در ستوران هتل خوردیم که سوپ وغذاش خوب بود من کوبیده خوردم که 25 تومن بود فقط چایساز داخل اتاق نیست که ماچای سفارش دادیم که هرسرویس چای دونفره که 4 فنجان میشد 5500 بود سرمایش اتاق عالی کلا ازهتل راضی بودیم درپایان ازآقای قنبری و کلیه همکارانشون تشکرمیکنم🙏🙏
هتل و تجهیزات نیاز به بازسازی دارد .
اين هتل در بهترين نقطه شهر واقع شده، در نزديكی اين هتل رستوران های خوبی هست ،هوای بسيار خوب. اتاق تميز بود و در كل نسبت به هزينه بسيار به صرفه هست.
جای باصفایی بود.
به شدت صدای بیرون داخل فضای اتاق می پیچید ولی در مقایسه با مهمان سراها محیطی در حد خوب است از نظر قیمت اصلا به صرفه نیست. کنترل تلویزون انقدر کثیف بود که اصلا جرات نمیکرد بهش دست زد و همچنین حوله ها کاور نداشت لذا استریزه نمیتونه باشه با توجه به اینکه در محیط توالت و کمد قرار دارد.
نقاط قوت:
با سلام هتل در حد خودش خوب است پرسنل بسیار مودب و خوش برخوردی دارد کیفیت غذا هایش خوب و قیمت مناسب دارد و مکان هتل در جای مناسبیست.
نقاط ضعف:
کمی قدیمیست ولی با قدیمی بودنش امکاناتش مناسبست جای پارک کمی دارد . ضمنا تعداد اطاقهایش محدود است
نقاط قوت:
سکوت محیط دسترسی آسان برخورد مناسب کارمندان
نقاط ضعف:
از هتلی با عنوان جهانگردی انتظار پتوی خیلی بهتر از پتوهای موجود را که یادآور دوران نظام برای بنده داشت را داشتم . حداقل وجود وسایل تهیه چای میتواند امتیازی برای هتل باشد حتی اگر مبلغ آن هنگام رزرو از مسافر گرفته شود .
فقط جاش خوبه وگرنه اصلا هتل خوبي نيست اتاق ما عنكبوت داشت ديزاين خيلي قديمي و بي خودي بود تنوع صبحانه بسيار بسيار كم و در حد عسل و مربا يك نفره خلاصه ميشد حتي شير هم نداشتند و گفتن تمام شده! شام هم اونجا خورديم يه برنج فوق چرب و مرغ سرخ شده با پوست! آسان سر نداره و كسي هم نيست چمدان هاي شما رو حمل كنه و ما مجبور شديم اون همه بار سنگين رو بغل بگيريم و از پله ها بالا ببريم از لحاظ نظافت هم افتضاح بود به طوري كه رغبت نميكردي حمام بري و يا از حوله ايتفاده كني
در نظافت اتاقها در هنگام اقامت دقت بیشتری لازم استمثلا خالی کردن سطل زباله ، تعویض ملحفه ها
متاسفانه نحوه برخورد اکثر کارکنان هتل با مهمان خانم بسیار ضعیف بوده است
با توجه به سفر کاری بنده ، هتل در موقعیت مکانی خوبی قرار داره
قدیمی بودن
هتل در منطقه خوبی قرار دارد. فضای سبز مقابل هتل و پارک زیبایی در آنجاست. اگر جا نداشت با ده تا ۲۰ دقیقه رانندگی میتونید برین هتل جهانگردی بسطام که اونجا هم خوبه، بخصوص آب و هواشاتاق ها قدیمی هست ولی ملافه هاش و سرویس هاش خوبه. اگر توالت فرنگی میخواین اتاقتون داشته باشه، باید موقع ورود به پذیرش بگینن
هتل خوب ومناسبی است .
نقاط قوت:
محل هتل در محیط بسیار آرام و با صفایی واقع شده رفتار پرسنل بسیار محترمانه
نقاط ضعف:
هتل نگهبان ورودی نداره هیچ پرسنلی هنگام ورود به هتل برای راهنمایی و کمک بابت حمل بار نبود
این هتل یکی از بهترین هتل های جهانگردی کشور است. خدمات، تمیزی، محل قرار گرفتن هتل در شهر با توجه به قیمتی که دارد بسیار مناسب است.
کارکنان خوب و خوش برخوردی دارد و در کنار پارک و فضای سبز اقامت آرامش بخشی را به ارمغان می آورد.با توجه به قیمت مناسب است.
نقاط قوت:
موقعیت مکانی برخورد پرسنل عالی
نقاط ضعف:
متأسفانه کلیه هتلهای جهانگردی از سیستم تأسیسات ضعیفی برخوردارهستند بنده تقریبا"همه آنهارفتم
معمولی بود
نقاط قوت:
در منطقه خوش اب و هوا قرار گرفته است. دسترسی به مرکز خرید اسان بود. پرسنل خوش اخلاق از نکات مثبت این هتل بود. دراخر تشکر میکنم
نقاط ضعف:
تخت برای دو نفر بصورت تکی نداشت.
نقاط قوت:
هتل در موقعیت مکانی و محیط پیرامونی بسیار خوب و آرامی قرار دارد .
نقاط ضعف:
اینترنت هتل نیاز به تقویت دارد . فاقد تور فردی و یا جمعی معتبر جهت بازدید از مراکز دیدنی میباشد . غذای رستوران هتل نیاز به ارتقاء کیفیت دارد.
نقاط قوت:
محل هتل
نقاط ضعف:
سرویس دهی کامل نبود.
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
تمیز نبود--- اتاق سوسک داشت
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
هتل تمیزی است و برخورد کارکنان مناسب بود..... با توجه به اینکه هتل قدیمی بود اما بازسازی شده بود و ما از اقامت لذت بردیم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
تمیزی هتل - محیط ارام - برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
موبایل انتن نداشت
نقاط قوت:
هتل در مکانی بسیار زیبا و آرامش بخش هست برخورد پرسنل مناسب بود اتاق ها تمیز و با امکانات کامل بود
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی نداشت
نقاط قوت:
فضای زیبا و دلنشین اتاقهای بزرگ و دلباز کیفیت غذای خوب و خوشمزه
نقاط ضعف:
درها خوب قفل نمی شد. سایز تخت وونفره ۱۴۰ بود که کمی کوچک است. توالت فرنگی اتاق تقریبا در جهت قبله نصب شده است.
نقاط قوت:
ویوی عالی و قرار گرفتن در جای خوش آب و هوا
نقاط ضعف:
هتل قدیمی و در حال بازسازی است. هم چنین پول سه بطری آب معدنی کوچک را حساب کردند. و حاضر نشدند. این آب معدنی ها را حساب نکنند.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل عالي. محيط مكاني مناسب و عالي. كيفيت اتاقها خوب. ميز صبحانه عالي. غذا رستوران خوب بود.
نقاط ضعف:
صداي موتور خانه را داشتيم.
نقاط قوت:
تمیز و مرتب بودن اتاق و امکانات مناسب با توجه به قیمت و موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
کیفیت پایین و منوی ضعیف صبحانه ، تعداد کم پارکینگ
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مسافرخانه جهانگردی شاهرود

مهمانان مسافرخانه جهانگردی شاهرود در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مسافرخانه جهانگردی شاهرود از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مسافرخانه جهانگردی شاهرود بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مسافرخانه جهانگردی شاهرود رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مسافرخانه جهانگردی شاهرود را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.