مسافرخانه مجتمع جهانگردی سنندج

سنندج، بلوار پاسداران، سه راه شالمان، جنب امور آب
3.8
امتیاز کاربران
66
نظرات کاربران

معرفی مسافرخانه مجتمع جهانگردی سنندج

هتل جهانگردی سنندج جزء گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی است که در مرکز شهر واقع شده و چشم اندازی زیبا به پارک جنگلی آبیدر دارد. این مجموعه با قدمتی طولانی در خدمت رسانی به مسافران گرامی در سال ۱۳۹۴ مورد بازسازی مجدد قرار گرفته است. هتل با فضای سبز منحصر به فرد و اتاق‌های مرتب و دسترسی آسان به تمامی اماکن دیدنی و مرکز شهر، سفر لذت بخشی را برای مهمانان فراهم می‌نماید.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مسافرخانه مجتمع جهانگردی سنندج

مجتمع جهانگردی-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
348,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
348,000
تومان
8 اسفند
جمعه
348,000
تومان
9 اسفند
شنبه
348,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
348,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
348,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
348,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
348,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
348,000
تومان
15 اسفند
جمعه
348,000
تومان
16 اسفند
شنبه
348,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
348,000
تومان
علاءالدین
484,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
484,000
تومان
8 اسفند
جمعه
415,000
تومان
9 اسفند
شنبه
415,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
415,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
346,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
346,000
تومان
15 اسفند
جمعه
415,000
تومان
16 اسفند
شنبه
415,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
مجتمع جهانگردی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
346,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
346,000
تومان
8 اسفند
جمعه
415,000
تومان
9 اسفند
شنبه
415,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
415,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
415,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
346,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
346,000
تومان
15 اسفند
جمعه
415,000
تومان
16 اسفند
شنبه
415,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
415,000
تومان
ای‌گردش
347,900 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
347,900
تومان
8 اسفند
جمعه
347,900
تومان
9 اسفند
شنبه
347,900
تومان
10 اسفند
یکشنبه
347,900
تومان
11 اسفند
دوشنبه
347,900
تومان
12 اسفند
سه شنبه
347,900
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
347,900
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
347,900
تومان
15 اسفند
جمعه
347,900
تومان
16 اسفند
شنبه
347,900
تومان
17 اسفند
یکشنبه
347,900
تومان
اقامت 24
348,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
348,000
تومان
8 اسفند
جمعه
348,000
تومان
9 اسفند
شنبه
348,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
348,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
348,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
348,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
348,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
348,000
تومان
15 اسفند
جمعه
348,000
تومان
16 اسفند
شنبه
348,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
348,000
تومان
مجتمع جهانگردی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
449,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
449,000
تومان
8 اسفند
جمعه
449,000
تومان
9 اسفند
شنبه
449,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
449,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
449,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
449,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
449,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
449,000
تومان
15 اسفند
جمعه
449,000
تومان
16 اسفند
شنبه
449,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
449,000
تومان
اقامت 24
449,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
449,000
تومان
8 اسفند
جمعه
449,000
تومان
9 اسفند
شنبه
449,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
449,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
449,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
449,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
449,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
449,000
تومان
15 اسفند
جمعه
449,000
تومان
16 اسفند
شنبه
449,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
449,000
تومان
علاءالدین
612,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
612,000
تومان
8 اسفند
جمعه
523,000
تومان
9 اسفند
شنبه
523,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
523,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
523,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
523,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
433,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
433,000
تومان
15 اسفند
جمعه
523,000
تومان
16 اسفند
شنبه
523,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
523,000
تومان
مجتمع جهانگردی-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
علاءالدین
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
490,000
تومان
8 اسفند
جمعه
593,000
تومان
9 اسفند
شنبه
593,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
593,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
593,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
593,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
490,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
490,000
تومان
15 اسفند
جمعه
593,000
تومان
16 اسفند
شنبه
593,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
593,000
تومان
اقامت 24
513,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
513,000
تومان
8 اسفند
جمعه
513,000
تومان
9 اسفند
شنبه
513,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
513,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
513,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
513,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
513,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
513,000
تومان
15 اسفند
جمعه
513,000
تومان
16 اسفند
شنبه
513,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
513,000
تومان
ای‌گردش
513,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
513,000
تومان
8 اسفند
جمعه
513,000
تومان
9 اسفند
شنبه
513,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
513,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
513,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
513,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
513,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
513,000
تومان
15 اسفند
جمعه
513,000
تومان
16 اسفند
شنبه
513,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
513,000
تومان
مجتمع جهانگردی-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
علاءالدین
591,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
591,000
تومان
8 اسفند
جمعه
716,000
تومان
9 اسفند
شنبه
716,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
716,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
716,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
716,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
591,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
591,000
تومان
15 اسفند
جمعه
716,000
تومان
16 اسفند
شنبه
716,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
716,000
تومان
اقامت 24
627,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
627,000
تومان
8 اسفند
جمعه
627,000
تومان
9 اسفند
شنبه
627,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
627,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
627,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
627,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
627,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
627,000
تومان
15 اسفند
جمعه
627,000
تومان
16 اسفند
شنبه
627,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
627,000
تومان
ای‌گردش
627,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
627,000
تومان
8 اسفند
جمعه
627,000
تومان
9 اسفند
شنبه
627,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
627,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
627,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
627,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
627,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
627,000
تومان
15 اسفند
جمعه
627,000
تومان
16 اسفند
شنبه
627,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
627,000
تومان
مجتمع جهانگردی-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
ای‌گردش
735,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
735,000
تومان
8 اسفند
جمعه
735,000
تومان
9 اسفند
شنبه
735,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
735,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
735,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
735,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
735,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
735,000
تومان
15 اسفند
جمعه
735,000
تومان
16 اسفند
شنبه
735,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
735,000
تومان
اقامت 24
740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
740,000
تومان
8 اسفند
جمعه
740,000
تومان
9 اسفند
شنبه
740,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
740,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
740,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
740,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
740,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
740,000
تومان
15 اسفند
جمعه
740,000
تومان
16 اسفند
شنبه
740,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
740,000
تومان
مجتمع جهانگردی-ویلا دوخوابه چهارنفره
ویلا دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
810,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
810,000
تومان
8 اسفند
جمعه
810,000
تومان
9 اسفند
شنبه
810,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
810,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
810,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
810,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
810,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
810,000
تومان
15 اسفند
جمعه
810,000
تومان
16 اسفند
شنبه
810,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
810,000
تومان
ای‌گردش
810,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 اسفند
پنجشنبه
810,000
تومان
8 اسفند
جمعه
810,000
تومان
9 اسفند
شنبه
810,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
810,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
810,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
810,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
810,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
810,000
تومان
15 اسفند
جمعه
810,000
تومان
16 اسفند
شنبه
810,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
810,000
تومان

امکانات اتاق های مسافرخانه مجتمع جهانگردی سنندج

آسانسور
جكوزی
سالن كنفرانس
پارک بازی كودكان
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
خدمات باربري
مینی بار با هزینه
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
روم سرويس 24 ساعته
خدمات بیدار باش
خدمات نگهداری کودک
شبکه پخش فیلم
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
خدمات خانه داری
خدمات تهيه بليط
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران بام
پرداخت ویزا و مسترکارت
اینترنت با سرعت بالا
سالن صبحانه خوری
دمپایی حمام
كافی شاپ
باغچه
سالن بيليارد
پينگ پنگ
فوتبال دستی
مسلط به زبان کردی
سالن پذیرایی
رمپ ورودی
آنتن مرکزی
نمای رو به حیاط
رخت آویز
دستگاه های ورزشی پارکی
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
سالن صبحانه خوری
خدمات اینترنتی
روزنامه رایگان
لوازم بهداشتی
رستوران در هتل
خدمات اسپا
پارکینگ در هتل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
اینترنت بی سیم
غرفه صنایع دستی
تلویزیون lcd
پنجره
Business Center
فكس
لابی
رستوران
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
اينترنت در لابی
كافی شاپ
اعلام حریق
اینترنت در لابی
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
نمازخانه
مبلمان
روزنامه
دستگاه واکس کفش
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی نت
پاركينگ
مسلط به زبان انگليسی
اینترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
کافی‌شاپ فضای باز
فضای سبز
سرویس روزانه اتاق
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
تلفن در اتاق
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
خدمات خشکشویی
سوئیت
کافی شاپ
سالن ورزشی
پله اضطراری
سالن بدنسازی
تلفن
پارکینگ روباز
جکوزی غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
رستوران ایرانی
اینترنت
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سالن بدنسازی غیررایگان
اطفای حریق
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
حمام

آدرس مسافرخانه مجتمع جهانگردی سنندج روی نقشه

نظرات کاربران برای مسافرخانه مجتمع جهانگردی سنندج

(66 نظر)
نقاط قوت:
اتاق ها و فضا بعمومی سیار عالی
نقاط ضعف:
غذای رستوران و کیفیت صبحانه در حد متوسط
رفتار پرسنل مودبانه ، غذاخوب بود و امکانات هتل قابل توجیه با هزینه هتل
هتل خوبیه بصرفه و بهداشتی
چون هتل جدیدی نیست نیاز به بازسازی داره در کل ارزش انتخاب کردن رو داره
فوق العاده عالی بود
نقاط قوت:
خیلی خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
یه هتل متوسط رو به پایین
خوب نبود .
نقاط قوت:
بسیار عالی و خوب بود
نقاط ضعف:
هیچی نداشت
بسیار عالی و تمیز. صبحانه ی خوب. و کارکنان مهربان.
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
در بدو ورود آب گرم نداشت اتاق که خیلی اذیت شدیم و پیگیری هم نشد
نقاط قوت:
هتل خوب بود
نقاط ضعف:
مشکلی نبود برای پذیرش معطل شدیم
مکانی آرام و نزدیک به مرکز خرید
مکان هتل خیلی خوبه، وضعیت اتاق متوسط ، برخورد پرسنل ضعیف، ابعاد اتاق ها غیر استاندارد اتاقی 3 تخته که برای ما در نظر گرفته بودند به شدت بوی سيگار می داد، خواستم عوض کنند، به جاش اتاقی دادند که برای اتاق دو تخته هم بسیار کوچک بود، خدمات هتل بسیار مودب و تمیز، بودند اما رزروشن هتل و پرسنل هتل بد برخورد
همه چيز فوق العاده بود. تميزى هتل واقعاً عجيب بود، از همه ى هتل هايى كه تاحالا رفتم تميزتر بود.
ما سه اتاق رزرو کردیم و فقط یک شب برای خوابیدن به هتل رفتیم. در حد نیاز ما از کیفیت خدمات هتل راضی بودیم. البته سرعت اینترنت در اتاقها بسیار کند بود
یک هتل تمیز و مرتب همانطور که انتظار می رفت
مکانیابی هتل خوب بوده واز اطاقها منظره کوههای مقابل بسیار زیباست وله انسان آرامش میدهد
اتاقهای نسبتا تمیز،پرسنل بسیار خوش برخورد، و کیفیت غذای متوسط
من هر چند سال یکبار هتل جهانگردی سنندج رفتم ..نمای داخلی اتاق ها و راهرو ها خیلی بهتر و به روز تر شده اما نمای بیرونی هتل همون شکله همچنین تنوع صبحانه کمتر شده و همچنان وسایل یکبار مصرفشون هم تنوعش کم شده ولی در کل هتل خوبیه قیمتش مناسبه
در مچوع خوب است اما نه به عنوان یک هتل چهار ستاره
سه شب در هتل اقامت داشتیم. نکات منفی: هتل فرسوده است تا حدی. در راهروها بشدت بوی سیگار به مشام میرسد. صبحانه هم تکراری مثل همه هتل های دیگر در ایران. آسانسورها بشدت مشکل داشتند و چون درب دو طرفه داشتند در حرکت بشدت مشکل داشتند. نکات مثبت حیاط بزرگ هتل که جای پارک براحتی داشت و شدت آب دوش بسیار عالی و دلچسب
هتل خوب و تمیزی هستش. اتاق ها یخچال کولر تلویزیون ساعت، آینه و میز، مبل و سیستم اعلام حریق دارن. صبحانه اش هم خوبه. ولی رستورانش کیفیت متوسطی داره. کافی شاپ اش رو رفتیم کیفیتش خیلی خوب بود.
برخورد کارکنان عالیکیفیت سرویس عالی
متناسب با هزینه و فراتر از درجه هتل
نقاط قوت:
برخورد حرفه ای پرسنل
نقاط ضعف:
ورودی هتل دقیقا تابلوی مشخصی نداشت و ابتدا پیدا کردنش سخت بود
امکانات هتل در حد مناسب و قابل قبولی بود. امکانات ارائه شده در هتل با توجه به قیمت خوب می باشد. یک نکته خوب وجود وسایل بازی کودکان در محوطه هتل می باشد. ویک نکته منفی اینکه در بدو ورود به پذیرش، کلید اتاق را به شما داده و خودتان باید چمدانها را تا اتاق حمل کنید که این موضوع برازنده نیست. انشااله رسیدگی شود
مجموعاٌ خوب بود. منتها هزینه مینی بار نامتعارف و گران بنظر میرسید. بعلاوه اینکه فاکتور تحویلی به مسافر دارای 8ردیفه که خیلی مبهم بیان شده در حالیکه میتونستند ساده تر بیان کنند.
برخورد کارکنان خوب بود.صبحانه نسبت به هتلهای جهانگردی خیلی تنوع بهتری داشت.اتاقای هتل هم تمیز و مرتب بود.در پایان از مدیرت هتل بسیار ممنونم .
نقاط قوت:
تمیزی هتل امکانات سرو غذا و برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
سیفون اتاق مشکل جدی دارد که به پذیرش اطلاع دادم
یک هتل بی نظیر هم از لحاظ قیمت هم رفتار پرسنل
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
مشاهده نشد
اتاقای تمیز و راحت پرسنل حرفه ای و صبحانه خوب
عالی بود
هتل خیلی خوبی بود ازهر نظری چه تمیزی چه برخورد پرسنل و صبحانه مفصلش واقعا هیچ ایرادی نمیشه گرفت فقط یکم نسبتا قیمت هتل بالا بود که باتوجه به راحتی واستاندارد هتل توجیه پذیراست
خوب ، ممنون از زحمات پرسنل
هتل بسیار تمیز وبزرگ و مرتب .
نقاط قوت:
عالی بود بهترین
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی نداشت
همه چی خوب ، ما از سفرمان در شهر سنندج و اقامت در هتل جهانگردی لذت بردیم
هتل جهانگردی را من به پیشنهاد دوستم اومدم و خودم هم به همه پیشنهاد میکنم!
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
نظافت سرویسهای بهداشتی اصلا خوب نبود
باوجودی که اصطلاحا بازسازی شده بود ولی فضا سازی بیرون هتل اصلا جالب نبود در صورتی که موقعیت مکانی هتل بسیار خوب بود و چشم اندازهای خوبی دارد روم سرویس هتل و کافی شاپ بسیار ضعیف عمل میکردند و برخورد پرسنل پذیرش خوب نبود و متاسفانه این مساله در تمامی هتلهای استان کردستان به چشم میاد و نیاز به احداث هتلی در حد زیبایی و طبیعت بکر استان به شدت احساس میشه
همه چی خوب
روي هم رفته خوب بود، تميز و مناسب اما اينكه همه به اندازه كافي به زبان خارجي مسلط نبودند،‌ كمي اذيت‌كننده بود. برخورد كاركنان درباره سرو نكردن غذا در اتاق و موارد مشابه كمي غيرقابل قبول به نظر مي‌رسيد. در مجموع جاي خوبي است اما براي خارجي‌ها كمي چالش‌برانگيز است!
همه چیز خیلی عالی بود. فقط شیک نیست. ولی بسیار تمیزه و کارکنان بسیار خوبی داره.
علی رغم اینکه از قبل زمان ورودم را به پذیرش اعلام کرده بودم و ساعت ۲ در پذیرش بودم ولی تا نیم ساعت اتاقم اماده نبود ...
با اینکه بازنشته بودم هزینه کامل گرفتند. لطفا بررسی شود...
من که راضی نبودم
ازنظر موقعیت مکانی بسیارخوب رفتار پرسنل محترمانه نظافت خوب صبحانه و غذای رستوران در حدمتوسط ولی قیمت هتل نسبت به امکانات و ارائه خدمات بالا می باشد....
سفرم کاری بود و بطور کلی شرایط هتل خوب بود ...
نقاط قوت:
کارکنان خوب و با رفتار نسبتا حرفه ای چشم انداز زیبا بویژه در شب بهداشت اتاقها مناسب
نقاط ضعف:
کیفیت غذای رستوران چندان مناسب نبود اتاق دارای بوی بد سیگار مسافر قبلی بود
کیفیت هتل وخدماتش در حد مطلوب وخوب بود...
همه چیزش خوب و ایده ال بودش...
بسیار خوب بود
تنها ایراد این بود که چون ما صبح زود باید هتل را ترک می کردیم صبحانه حاضرنبود(ساعت6صبح)...
نقاط قوت:
هتلی دنج با پرسنلی مودب و خوش برخورد،سرویس بهداشتی و حمام تمیز و با امکانات بروز
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی ندیدم،با توجه به سه ستاره بودن هتل صبحانه نسبتا کاملی داشت.
من در اتاق 204 هتل اقامت داشتم. به عنوان اتاق دوتخته رزرو کردم. اتاق سه تخته بود. اتاق سرویس ایرانی داشت. سرویش بهداشتی و حمام سایز مناسبی داشت. اتاق هم نه بزرگ بود و نه کوچک. صبحانه هتل متوسط به بالا بود. در کل با توجه به قیمت قابل توصیه و مناسب بود....
نقاط قوت:
مکان مناسب،پرسنل عالی،تمیز بودن،رستوران مناسب،
نقاط ضعف:
بالابودن قیمت اتاق،
محیطی آرام و دسترسی آسان به مرکز شهر...
هتل به لحاظ سرویس در حد چهارستاره است, رفتار پرسنل حرفه ای تر از سایر هتل های جهانگردی است, سرویس شام در اتاق باشد شایسته تر است, ساعت کافی شاپ باید افزایش یابد, صبحانه مناسب است, کیفیت شام که میگو گریل بود نسبتا خوب است, لازم است مانند هتل های تاپ جهانی به مواردی مانند تقسیم بندی خانواده های پر سر و صدا و بچه دار و ایجاد فاصله با سایرین توجه شود, فروشگاه میتواند کامل تر باشد, ازجمله با توجه به دوری از مغازه ها, اقلامی مانند سیگار یا وسایل بهداشتی خاص بفروش نمیرسد, البته با توجه به سطح خوب هتل و چون حیف دانستم که موارد قابل حل و کم هزینه برای هتل باقی بماند, عرض کردم, چهارستاره شدن با کمی تغیرات برای این هتل شایسته است, ...
واقعا عالیه امکاناتشم خیلی خوبه
با سلام وخسته نباشید غذا های تازه و خوب این هتل بسیار عالی بودن
برخورد بسیار عالی پرسنل این هتل کمال تشکر و سپاس دارم
نقاط قوت:
سکوت و ارامش کادر حرفه ای
نقاط ضعف:
عدم ارایه راهنمایی لازم در مورد هزینه ها
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارمندان موقعیت مناسب قیمت مناسب پارکینگ نظافت و امکانات خوب
نقاط ضعف:
کیفیت بسیار پایین صابون های جامد تک نفره تعطیل کردن رستوران فضای باز هتل کیفیت پایین غذا و اردور
نقاط قوت:
محیط عالی.برخوردکارکنان بسیارخوب که البته ریشه درمهمان نوازی بسیاربالای کردهادارد.فضای اطراف هتل بسیار خوب وسرسبزی عالی.
نقاط ضعف:
تخت خواب اتاق دونفره بصورت تخت مجزا نبود که باعث استراحت راحت تر گردد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مسافرخانه مجتمع جهانگردی سنندج

مهمانان مسافرخانه مجتمع جهانگردی سنندج در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مسافرخانه مجتمع جهانگردی سنندج از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مسافرخانه مجتمع جهانگردی سنندج بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مسافرخانه مجتمع جهانگردی سنندج رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مسافرخانه مجتمع جهانگردی سنندج را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.