مجتمع مسکونی فولتون قشم

قشم، میدان استقلال، بزرگراه خلیج فارس، بعد از کمپ هامون
3
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران

معرفی مجتمع مسکونی فولتون قشم

مجتمع تفریحی، فرهنگی، اقامتی و گردشگری فولتون به بهرداری شرکت دریانور قشم در سال ۹۳ شروع به فعالیت نموده است. هتل فولتون از سه ساختمان تشکیل شده، یک ساختمان دو طبقه که شامل سوئیت‌ها و اتاق‌ها می‌باشد، یک ساختمان که شامل آپارتمان دو خوابه و آپارتمان چهار خوابه می‌باشد و یک ساختمان که متعلق به ویلا بوده و کاملا مجزا از دو ساختمان دیگر می‌باشد. آپارتمان این مجتمع مناسب برای گروه‌های کوچک می‌باشد و شایان ذکر است که می توان طبق سفارش قبلی نهار یا شام را بصورت خانگی برای مهمانان تدارک ببیند. ضمنا نرخ آپارتمان دو خوابه،آپارتمان چهار خوابه و آپارتمان پنج خوابه بدون صبحانه می‌باشد.. لازم به ذکر است در این هتل تعداد سرویس بهداشتی ایرانی محدود است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مجتمع مسکونی فولتون قشم

فولتون-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
390,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
390,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
390,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
390,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
390,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
390,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
390,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
390,000
تومان
1 خرداد
شنبه
390,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
390,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
390,000
تومان
هتل یار
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
390,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
390,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
390,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
390,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
390,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
390,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
390,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
390,000
تومان
1 خرداد
شنبه
390,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
390,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
390,000
تومان
ای‌گردش
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
499,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
499,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
499,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
499,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
499,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
499,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
499,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
499,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
540,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
540,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
540,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
540,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
540,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
540,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
540,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
540,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
540,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
فولتون-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
390,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
390,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
390,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
390,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
390,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
390,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
390,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
390,000
تومان
1 خرداد
شنبه
390,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
390,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
390,000
تومان
ای‌گردش
499,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
499,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
499,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
499,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
499,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
499,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
499,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
499,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
499,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
فولتون-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
520,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
520,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
520,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
520,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
520,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
520,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
520,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
520,000
تومان
1 خرداد
شنبه
520,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
520,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
520,000
تومان
فولتون-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
هتل یار
640,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
640,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
640,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
640,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
640,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
640,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
640,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
640,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
640,000
تومان
1 خرداد
شنبه
640,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
640,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
640,000
تومان
اقامت 24
640,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
640,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
640,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
640,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
640,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
640,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
640,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
640,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
640,000
تومان
1 خرداد
شنبه
640,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
640,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
640,000
تومان
ای‌گردش
819,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
819,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
819,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
819,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
819,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
819,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
819,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
819,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
819,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
890,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
890,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
890,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
890,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
890,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
890,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
890,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
890,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
890,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
فولتون-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
هتل یار
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
820,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
820,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
820,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
820,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
820,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
820,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
820,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
820,000
تومان
1 خرداد
شنبه
820,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
820,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
820,000
تومان
علاءالدین
1,130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
1,130,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
1,130,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
1,130,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
1,130,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
1,130,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
1,130,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
1,130,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
1,130,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
فولتون-ویلا چهارخوابه هشت نفره VIP
ویلا چهارخوابه هشت نفره VIP
هتل یار
2,210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
2,210,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
2,210,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
2,210,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
2,210,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
2,210,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
2,210,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
2,210,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
2,210,000
تومان
1 خرداد
شنبه
2,210,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
2,210,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
2,210,000
تومان
ای‌گردش
3,189,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
3,189,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
3,189,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
3,189,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
3,189,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
3,189,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
3,189,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
3,189,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
3,189,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
3,190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
3,190,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
3,190,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
3,190,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
3,190,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
3,190,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
3,190,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
3,190,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
3,190,000
تومان
1 خرداد
شنبه
2,800,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
2,800,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
2,800,000
تومان
فولتون-ویلا هفت خوابه چهارده نفره VIP
ویلا هفت خوابه چهارده نفره VIP
هتل یار
3,420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
3,420,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
3,420,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
3,420,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
3,420,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
3,420,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
3,420,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
3,420,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
3,420,000
تومان
1 خرداد
شنبه
3,420,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
3,420,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
3,420,000
تومان
اقامت 24
4,120,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
4,120,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
4,120,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
4,120,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
4,120,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
4,120,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
4,120,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
4,120,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
4,120,000
تومان
1 خرداد
شنبه
4,120,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
4,120,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
4,120,000
تومان
علاءالدین
4,699,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
4,699,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
4,699,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
4,699,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
4,699,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
4,699,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
4,699,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
4,699,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
4,699,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
4,999,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
4,999,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
4,999,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
4,999,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
4,999,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
4,999,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
4,999,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
4,999,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
4,999,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های مجتمع مسکونی فولتون قشم

سالن کنفرانس
پارک کودک
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
زمین ورزشی
ترانسفر رفت با هزینه
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
تبديل ارز
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
زنگ هشدار
فضائی برای پياده روی
استخر سرپوشیده
استخر روباز
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
کرایه اتومبیل
مینی بار
زمین والیبال
پرینتر
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
کپسول آتش نشانی
Business Center
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
دسترسی به دریا
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
شام در اتاق
پارکینگ در اطراف هتل
رخت آویز
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
رستوران در هتل
اینترنت با سرعت بالا
آتلیه
سالن بيليارد
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
زمين تنيس
الاچیق ساحلی
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
مسیر دوچرخه سواری
ساحل عمومی
خدمات برای معلولین
سرویس روزانه اتاق
اعلام حریق
سالن اجتماعات
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
آسانسور
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
نمازخانه
مبلمان
خدمات تهیه بلیط
فتوکپی
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
حمام
مرکز خرید
اشپزخانه
لابی
استخر رایگان
سونا رایگان
اتاق سیگار
اینترنت
خدمات بیدارباش
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
اتاق بازی
خدمات باربری
خدمات تور
پارکینگ روباز
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
فکس
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
حمام

آدرس مجتمع مسکونی فولتون قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای مجتمع مسکونی فولتون قشم

(17 نظر)
نقاط قوت:
محوطه ی بسیارزیبا.پرسنل خوب وخوش اخلاق.صبحانه عالی
نقاط ضعف:
محوطه ی بسیارزیبا.پرسنل خوب وخوش اخلاق.صبحانه عالی
درکل یه مجموعه ی بسیارزیباوباپتانسیل بالاست که رسیدگی نمیشه بهش انگار.خیلی حیفه.یه سرودستی به روش بکشن.شایدم بخاطرشرایط کروناست که ازرونق افتاده.
نقاط قوت:
کارمندهای مودب کنار دریا بودن و دیدن جزر و مد کشتی کافی شاپ شناور استخر سر باز
نقاط ضعف:
نداشتن فروشگاه مثلا فروشگاه صنایع دستی و لباس محلی و ادویه های محلی و سوغات محلی یا یه سوپر‌مارکت کوچک برای برطرف کردن مایحتاجات ناگهانی مسافران مثل مسکن . نخ و سوزن . قیچی. موچین. دمپایی و....
نقاط قوت:
نظافت اتاق نیمکت‌های محوطه
نقاط ضعف:
نظافت اتاق نیمکت‌های محوطه
- خانمی که مدیر داخلی هتل بود چند دقیقه بعد از تحویل اتاق با این بهانه که اتاق اشتباهی رو به ما داده با رفتار غیرمحترمانه‌ای ما رو از اتاق اول بیرون کرد و به اتاق بدتری فرستاد! - هتل ماشینی رو در اختیار ما گذاشت که دستمزد ساعتی داشت و قرار بود چند نقطهٔ قشم رو به ما نشون بده. بعد از مدتی چک کردن مسیرها طبق نقشهٔ گوگل متوجه شدیم راننده عمداً ما رو از مسیرهای طولانی و با سرعت کم به مقصد می‌رسونه تا ساعت کارش رو بیشتر کنه (حدوداً ۲.۵ ساعت طول کشید تا ما رو به مقصدی با فاصلهٔ ۹۰ کیلومتر برسونه!) در نهایت هم برای به موقع رسوندن ما درخواست پول بیشتر کرد! هتل در این مورد پاسخگو نبود و حتی عذرخواهی هم نکرد. اگه مجبور شدید تو این هتل اقامت کنید اصلاً به توصیه مسئولین هتل اعتماد نکنید و از ماشینهای هتل استفاده نکنید. - کافه و رستوران هتل تا قبل از ساعت ۱۹ در دسترس نیست و شما فقط به آب جوش دسترسی خواهید داشت. - صبحانه خیلی کم‌کیفیت و محدوده و ما روز آخر تصمیم گرفتیم برای خوردن صبحانه به داخل شهر مراجعه کنیم.
مهم‌ترین نقاط قوت: ۱) فولتون رفتار بسیار دوستانه و محترمانه همه کارکنان ۲) غذای بسیار خوشمزه در رستوران (هزینه جداگانه دریافت می‌شود) ۳) استخر روباز ۴) کافه در شناور دریایی مهم‌ترین نقاط ضعف: ۱) دیوارهای بسیار نازک به طوری که صدای گفتگو و حتی خر و پف مهمانان اتاق بغلی را می‌شنوید ۲) فاصله از همه نقاط مهم (هتل خارج از شهر قرار دارد) ۳) قیمت نسبتاً بالا ۴) در طول اقامت من بوی بسیار آزاردهنده فاضلاب فضای اتاق را پر کرده بود (به دلیل پر شدن چاه اصلی هتل) که نمی‌دانم مشکلی دائمی است یا خیر
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
بهداشت خیلی افتضاح بود و از هیچ نظری رضایت نداشتیم
هتل بسیار زیبا و عالی رفتار پرسنل بسیار محترمانه بود فضای هتل بسیار زیبا بود ممنون
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
اتاقها خیلی کوچک بود
تو یک روزی که هتل بودم خیلی کارکنان خوشرو بودن. دوتا مورد از همه برای من جالب تر بود یکی استخر روباز برای بانوان و یکی هم کافه روی آب بود. تو این هوا استخر خیلی چسبید. ویو ویلاها خیلی بهتر از اتاق های هتل بود اما بازم روی هم رفته اتاقی که گرفتیم هم خوب بود. اون یه کم صایی که تو اتاق میومد برای من مهم نبود. در کل اقامت خوبی داشتم.
همه كاركنان خوب بودن جز آقاى صاحب هتل كه بهتره خودشون رو بازنشست كنن چون بى ادب هستن
سلام در ابتدا باید بگم که دقت داشته باشید تصاویری که از این هتل مشاهده می کنید اکثرا یا مربوط به فضای بیرونی اتاق هاست و یا مربوط به آپارتمان ها و ویلاهای این هتل هست لذا اگر قصد گرفتن اتاق های معمولی (غیر از ویلا و آپارتمان) رو در این هتل دارید خیلی به تصاویر دل نبندید ما یه اتاق تویین از این هتل رو گرفتیم که باید بگم اتاق سرویس بهداشتی خوبی نداشت و ملحفه ها بوی خوبی نمی دادند، بعد از دوش گرفتن از کف اتاق آب پس میداد که گزارش کردیم، راستی برام جالب بود که کاغذ دیواری های اتاق رو انگار کارکنان اونجا خودشون چسبونده بودن لازم به ذکر که من طی مدت ۱۱ روزی که در قشم بودم، تجربه اقامت در شش هتل ایرمان، فولتون، الوند ۱، مارینا ۱، ارم، مجتمع اقامتی مدرسه غواصی رو داشتم
برخورد کارکنان بسیار عالی و صمیمی بود.محیط هتل بسیار تمیز و دوستانه بود و حس بسیار خوبی به ما میداد. امکانات هتل خوب بود. اتاقها در حد قابل قبولی تمیز بود. استخر بسیار خوب که قابلیت استفاده شخصی و خانوادگی هم وجود داشت که البته ما به علت کوتاهی مدت اقامت فرصت استفاده از آنرا نداشتیم. فضای سبز هتل واقعا آرامش بخش بود. کافی شاپ و فضای بیرون آن مخصوصا در شبها بسیار خوب و آرامش بخش بود. هتل به شهر، پارک زیتون و پارک کروکودیل ها نسبتا نزدیک بود. با توجه به دور بودن محل قرار گیری اتاقها از درب ورودی، هربار از مسیری با پله های زیاد و بدون رمپ رد میشدیم و متاسفانه برای ما که نوزاد با کالسکه همراهمون بود بسیار سخت بود که البته برای عزیزانی که باید با ویلچیر تردد کنن عملا غیر ممکن بود، حتی جابجایی چمدان هم سخت بود که البته با کمک کارکنان هتل تا حدودی این مشکل مرتفع میشد. ساحل هتل در حال حاضر وضعیت مناسبی نداشت که البته در حال ساخت بود و امیدوارم که زودتر از این وضعیت خارج بشه. ناهار اول رو در هتل خوردیم که البته دو پرس قیمه به قیمت 85 هزار تومان برایم یه مقدار تعجب آور بود. هتل از اماکن دیدنی دیگر مانند دره ستاره ها، جزایر ناز و ... بسیار دور بود. یک مقدار وضعیت حمام و دستشویی نامطلوب بود که با اندکی رسیدگی بهتر هم میتواند باشد.
تمیزی هتل - پرسنل خوب و خوش برخورد - فضای محیطی عالی - کیفیت مناسب غذاها - قیمت مناسبکمی دور از مراکز خرید است و خارج از شهر به حساب میاد که هزینه رفت و امدش دوبرابر داخل شهر میشه
موقعیت عالی و ساحل اختصاصی
هتل بسیار عالی بود . برخورد پرسنل خیلی خیلی خوب و خونگرم بودند. طبق قانون تمام هتلها که باید ساعت ۱۲ اتاق رو تحویل میدادیم ولی همکاری خوب پرسنل ساعت ۵ تحویل دادیم . در طول اقامت ۳ روزه در هتل از فضای هتل لذت بردیم و بسیار خاطره انگیز بود
محیط زیبا، دلنشین و آرامندارم
نقاط قوت:
برخورد کارمندان بسیار خوب
نقاط ضعف:
بعضی از اتاقها رخت آویز نداشت.
نقاط قوت:
هتل نوساز و تمیز.پرسنل بسیارمودب و پر تلاش.فضای آرام و دنج . محیطی عالی برای تمدد اعصاب .دسترسی خوب به بازارهای قشم ودرگهان
نقاط ضعف:
ساحل اختصاصی و تمیز ندارد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مجتمع مسکونی فولتون قشم

مهمانان مجتمع مسکونی فولتون قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مجتمع مسکونی فولتون قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مجتمع مسکونی فولتون قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مجتمع مسکونی فولتون قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مجتمع مسکونی فولتون قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.