مجتمع مسکونی دهکده توریستی ملل شاندرمن ماسال

رشت، ماسال، بین ماسال و شاندرمن، روستای بیتم، دهکده توریستی ملل شاندرمن
2.5
امتیاز کاربران
13
نظرات کاربران

معرفی مجتمع مسکونی دهکده توریستی ملل شاندرمن ماسال

دهکده توریستی ملل شاندرمن در غرب استان گیلان واقع شده است و با طبیعت بکر و کوههای جنگلی سر سبز شهرستان ماسال آرامش خاطر را برای شما به ارمغان خواهد آورد .دهکده توریستی ملل شاندرمن ماسال دارای ویلا های دوبلکس کاملا لوکس و مدرن با کلیه امکانات رفاهی در مرکز روستای بیتم و در محیطی کاملا روستایی احداث شده است .
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مجتمع مسکونی دهکده توریستی ملل شاندرمن ماسال

دهکده توریستی ملل شاندرمن-ویلا دو خوابه دو نفره
ویلا دو خوابه دو نفره
اقامت 24
560,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
560,000
تومان
11 مهر
جمعه
560,000
تومان
12 مهر
شنبه
560,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
560,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
560,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
560,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
560,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
560,000
تومان
18 مهر
جمعه
560,000
تومان
19 مهر
شنبه
560,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
560,000
تومان
دهکده توریستی ملل شاندرمن-ویلا دو خوابه سه نفره
ویلا دو خوابه سه نفره
اقامت 24
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
660,000
تومان
11 مهر
جمعه
660,000
تومان
12 مهر
شنبه
660,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
660,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
660,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
660,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
660,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
660,000
تومان
18 مهر
جمعه
660,000
تومان
19 مهر
شنبه
660,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
660,000
تومان
دهکده توریستی ملل شاندرمن-ویلا دو خوابه چهارنفره
ویلا دو خوابه چهارنفره
اقامت 24
810,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
810,000
تومان
11 مهر
جمعه
810,000
تومان
12 مهر
شنبه
810,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
810,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
810,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
810,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
810,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
810,000
تومان
18 مهر
جمعه
810,000
تومان
19 مهر
شنبه
810,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
810,000
تومان
دهکده توریستی ملل شاندرمن-ویلا دو خوابه  شش نفره رویال
ویلا دو خوابه شش نفره رویال
هتل یار
1,020,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
1,020,000
تومان
11 مهر
جمعه
1,020,000
تومان
12 مهر
شنبه
1,020,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
1,020,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
1,020,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
1,020,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
1,020,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
1,020,000
تومان
18 مهر
جمعه
1,020,000
تومان
19 مهر
شنبه
1,020,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
1,020,000
تومان
اقامت 24
1,020,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
1,020,000
تومان
11 مهر
جمعه
1,020,000
تومان
12 مهر
شنبه
1,020,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
1,020,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
1,020,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
1,020,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
1,020,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
1,020,000
تومان
18 مهر
جمعه
1,020,000
تومان
19 مهر
شنبه
1,020,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
1,020,000
تومان
ای‌گردش
1,020,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
1,020,000
تومان
11 مهر
جمعه
1,020,000
تومان
12 مهر
شنبه
1,020,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
1,020,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
1,020,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
1,020,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
1,020,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
1,020,000
تومان
18 مهر
جمعه
1,020,000
تومان
19 مهر
شنبه
1,020,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
1,020,000
تومان
دهکده توریستی ملل شاندرمن-ویلا سه خوابه نه نفره رویال
ویلا سه خوابه نه نفره رویال
ای‌گردش
1,520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
1,520,000
تومان
11 مهر
جمعه
1,520,000
تومان
12 مهر
شنبه
1,520,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
1,520,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
1,520,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
1,520,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
1,520,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
1,520,000
تومان
18 مهر
جمعه
1,520,000
تومان
19 مهر
شنبه
1,520,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
1,520,000
تومان
هتل یار
1,520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
1,520,000
تومان
11 مهر
جمعه
1,520,000
تومان
12 مهر
شنبه
1,520,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
1,520,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
1,520,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
1,520,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
1,520,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
1,520,000
تومان
18 مهر
جمعه
1,520,000
تومان
19 مهر
شنبه
1,520,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
1,520,000
تومان
اقامت 24
1,520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
1,520,000
تومان
11 مهر
جمعه
1,520,000
تومان
12 مهر
شنبه
1,520,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
1,520,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
1,520,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
1,520,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
1,520,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
1,520,000
تومان
18 مهر
جمعه
1,520,000
تومان
19 مهر
شنبه
1,520,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
1,520,000
تومان
دهکده توریستی ملل شاندرمن-ویلا پنج خوابه پانزده نفره رویال
ویلا پنج خوابه پانزده نفره رویال
هتل یار
2,520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
2,520,000
تومان
11 مهر
جمعه
2,520,000
تومان
12 مهر
شنبه
2,520,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
2,520,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
2,520,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
2,520,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
2,520,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
2,520,000
تومان
18 مهر
جمعه
2,520,000
تومان
19 مهر
شنبه
2,520,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
2,520,000
تومان
ای‌گردش
2,520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
2,520,000
تومان
11 مهر
جمعه
2,520,000
تومان
12 مهر
شنبه
2,520,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
2,520,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
2,520,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
2,520,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
2,520,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
2,520,000
تومان
18 مهر
جمعه
2,520,000
تومان
19 مهر
شنبه
2,520,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
2,520,000
تومان
اقامت 24
2,520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 مهر
پنجشنبه
2,520,000
تومان
11 مهر
جمعه
2,520,000
تومان
12 مهر
شنبه
2,520,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
2,520,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
2,520,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
2,520,000
تومان
16 مهر
چهارشنبه
2,520,000
تومان
17 مهر
پنجشنبه
2,520,000
تومان
18 مهر
جمعه
2,520,000
تومان
19 مهر
شنبه
2,520,000
تومان
20 مهر
یکشنبه
2,520,000
تومان

امکانات اتاق های مجتمع مسکونی دهکده توریستی ملل شاندرمن ماسال

اعلام حریق
كتابخانه
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
آژانس مسافرتي
بازی ویدئویی
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گشت نیم روزی
سرویس حرم
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
ميز
فضای باغ در هتل
سرویس بهداشتی ایرانی در محوطه
فضائی برای پياده روی
فضای بيرون هتل برای نشستن
باغچه
كافی شاپ
نمای رو به حیاط
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات بيدار باش
مبل
پرداخت ویزا و مسترکارت
تلويزيون در لابی
تلويزيون LCD در لابی
اينترنت در اتاق
اينترنت در لابی
رستوران
لابی
صندوق امانات
پاركينگ
Business Center
خدمات نگهداری کودک
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
تلویزیون در لابی
تاکسی سرویس
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
اتاق چمدان
ماساژ
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
نمازخانه
پله اضطراری
آسانسور
سرویس بهداشتی فرنگی
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
مسلط به زبان انگليسی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
اتاق بازی
خدمات خانه داری
پاركينگ
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
لابی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
رخت آویز

نظرات کاربران برای مجتمع مسکونی دهکده توریستی ملل شاندرمن ماسال

(13 نظر)
تأسیسات نامناسب بود،کلید برق در کنار دوش حمام بود و خطر برق گرفتگی داشت،پارکینگ نامناسب بود،علیرغم تعطیل بودن رستوران امکانات پخت و پز واحد ،بسیار بسیار ضعیف بود،کارکنان هتل بسیار مهربان و مودب بودند لیکن نیازمند آموزش‌های لازم مهمانداری هستند . در مقایسه با سایر هتلهای منطقه می توان گفت که ؛ قیمت متناسب بود
امکانات اقامتی خوب محوطه و چشم انداز عالی پرسنل بسیار خوب صبحانه ندارد رستوران ندارد استخر و امکانات آبی ندارد ترانسنفر ندارد بازیها و تفریحات ندارد
درب سروس یکی از اطاقهای مستر بسته بود، و به بهانه خراب بودن باز نکردند، استفاده از پارکینگ سخت بود و مناسب نبود، تلوزیون خراب بود و علیرغم چند بار قول برای درست کردن، تا روز اخر درست نشد
درکل بصرفه نبود
نقاط قوت:
فضای تمیز و مناسب هتل تمیزی اتاق ها کیفیت مناسب خانه داری
نقاط ضعف:
قیمت نسبتاً زیاد دریافت هزینه برای صبحانه دریافت هزینه برای اینترنت
این کامنت در مورد ویلاهای 15 نفره و در تعطیلات خرداد ماه هستش .ویلا 5 خوابه که البته یکی از خوابها با پارتیشن و درب ریلی در طبقه پایین از سالن جدا شده و بصورت اتاق دراومده .2 تا از اتاقها فاقد کولر که از طریق کولر سالن تامین سرمایش دارند که به نظر میرسه زیاد خنک نخواهد شد .اتاقهای بالا دارای اسپیلت مناسب و البته یکی از اتاقها دارای اتاق تو در تو هستش که با پنکه خنک میشود .اینترنت بسیار ضعیف و اینترنت همراه اول هم جوابگو نیست و می توانید از ایرانسل استفاده کنید .نظافت داخل هتل خوب بود .پارکینک مناسب در مجموعه در نظر گرفته نشده بطوریکه در ایام شلوغی خودرو ها بصورت مزاحم هم پارک خواهند شد .صبحانه با مبلغ جداانه 350.000 ریال اخذ و سرو خواهد شد که شامل املت .نیمرو .فلافل .بندری .سبزیجات بخار پز .پیتزا .کره .پنیر .چند مدل مربای باز و بسته بندی .شربت .نان روغنی و نان سنگگ و بربری .خیار .گوجه.زیتون .خیار شور و...هستش . غذای رستوران از نظر کیفیت مناسب نبود مخصوصا جوجه کباب ولی فست فود رستوران 8 مدل پیتزا دارن که به نسبت خوب هستش .محوطه با انچه در تصاویر بود تفاوت داشت و در مسیر آب نما ها آبی وجود نداشت و در عوض آن در کنار یکی از مسیر ها 3 باکس نوشابه قوطی رها شده بود که تا روز آخر نعطیلات ما همانجا رها شده بود. سوپر مارکت در مجموعه ندارن و برای تهیه باید به بیرون از مجوعه و به سر جاده اصلی بروید .اهل طبیعت و منظره باشید مکانی است فوق العاده با دسترسی ییلاقات .ضمنا در ویلا چهار یخچال کوچک هم وجود داره که بسیار مناسب و لازم هستش . موسیقی زنده هم عنوان کردن که دارن ولی اون بخش در حال تعمیر بود . برخورد پرسنل از رسپشن ها گرفته تا بقیه همه خوب و انصافا مودب بودن که جا داره تشکر کرد . در مواقعی که در خواست نظافت هتل را دارید فقط باید بیشتر به نظافت دقت کنند .
جای مناسب ودیدنی ولی کسریهای خاص خودش راداشت.
به نطر بنده مجموعه شاندرمن دارای نقاط قوت و ضعفی بوده است که به شرح زیر است : نقاط قوت : ۱- وجود نظم و ترتیب در ویلا بصورت کل و تمیزی قابل قبول ۲- عدم تناسب وسایل ویلا با تعداد مهمانان یک ویلا مثلا ما که ویلای ۲۱ نفره داشتیم وسایل آشپزخانه فقط برای ۶ نفر وجود داشت و کلا آشپزخانه ناقص بود و همچنین عدم وجود بک یخچال مناسب در آشپزخانه زیرا یک یخچال کوچک به هیچوجه جوابگوی این تعداد مهمان نبود . ما در فصل بهار مهمان شما بودیم و هوا بواسطه بارندگی سرد بود و متاسفانه از سه دستگاه اسپیلت موجود فقط یک دستگاه بصورت نرمال کار میکرد و شبها اتاقها سرد بودند و از همه بد تر اینکه وقتی اعلام اشکال وسایل گرما زا به در دو مرحله به هتل اعلام شد کار مثبتی انجام نشد و نقص دستگاهها علی رغم حتی حضور تکنسین شما برطرف نشد و بدتر اینکه مسیولین هتل اعلم میکردند که به گفته تکنسین شما همه چیز مناسب است و حتی یکی از اتاقهای پایین اصلا وسیله گرمایی نداشت و مت تا صبح از یرما میلرزیدیم . ۳- عدم وجود یک رستوران و سوپر مارکت مناسب در محوطه یا جنب مجموعه خیلی مشهود بود . ۴- عدم وجود یک سیستم وای فای مناسب و قابل قبول در ویلا و پیشنهاد یک سیستم از سوی کارکنان با هزینه بالا ۵- وجود حشرات موذی در ویلا
من به همراه خانواده در تعطيلات خرداد دو شب در يك ويلاي ١٥ نفره اقامت داشتيم. ويلا دوبلكس بود و ٥ اتاق خواب داشت و تمام اتاق ها تخت و كولر داشتند. دو تا از اتاقها مستر بودند. ويلا تميز و خوب بود ولي بدليل عدم سم پاشي حشره و عنكبونت به وفور در اتاق ها ديده ميشد كه اصلا خوشایند نبود. بنظرم به نسبت پولي كه داده ميشه نمي ارزه. مضافا اينكه بابت غذايي كه ميخوريد ٢٤ درصد حق سرويس ميگيرن كه خيلي زياده. اگه اهل طبيعت گردي باشين منطقه ماسال تو اين فصل بسيار زيباست. پيشنهاد ميكنم از غار آويشوي ماسال هم ديدن كنيد.
wifi در این هتل چندان قوی نبود و مرتب قطع می شد. اینترنت خط همراه اول هم در منطقه قطع بود. برای ترک دنیای مجازی جای بسیار خوبی بود.
در مدت اقامت ما اينترنت كلا قطع بود و تلاشي هم از طرف مسئولين هتل براي نصب ان انجام نشد .تنها امكانات تفريحي مجتمع سالني بود كه ميز پينگ پنگ داخل ان بود ولي به علت خرابي كولر قابل استفاده نبود .محلي براي بازي در نظر نگرفته بودند و از نظر امكانات تفريحي بسيار پايين بود .هزينه هاي بار داخل اتاق بالا و غير منطقي بود
نقاط قوت:
محيط زيبا پرسنل مودب صبحانه متوسط روبه خوب
نقاط ضعف:
سرد بودن اتاقها . انجام نشدن نظافت روزانه فضاي پاركينگ و صبحانه خوري كوچك
من متاسفانه بیشتر از چهل دقیقه اونجا حضور نداشتم و علیرغم پرداخت اجاره سه شب ، به نشانه اعتراض با همراهانم هتل را ترک کردم . ولی در همان مدت کوتاه برخورد ناشایستی از سه نفر پرسنل حاضر ندیدم .
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مجتمع مسکونی دهکده توریستی ملل شاندرمن ماسال

مهمانان مجتمع مسکونی دهکده توریستی ملل شاندرمن ماسال در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مجتمع مسکونی دهکده توریستی ملل شاندرمن ماسال از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مجتمع مسکونی دهکده توریستی ملل شاندرمن ماسال بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مجتمع مسکونی دهکده توریستی ملل شاندرمن ماسال رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مجتمع مسکونی دهکده توریستی ملل شاندرمن ماسال را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.