مسافرخانه جهانگردی ماکو

ماکو، خیابان امام ،بالاتر از میدان امام حسین
2.8
امتیاز کاربران
38
نظرات کاربران

معرفی مسافرخانه جهانگردی ماکو

مهمانسرای جهانگردی ماکو واقع در شهر تاریخی ماکو معروف به شهر سنگی، دارای چشم انداز کوهستانی و مراتع سرسبز و جاذبه‌های تاریخی و طبیعی نظیر کاخ سردار، کاخ باغچه جوق، امارت کلاه فرنگی، کلیساهای زور زور، دره شام و طاطاووس، قلعه راوز، قلعه سیاه، ساختمان شهربانی، شهر اورار تویی بام فرهاد، مقبره صخره‌ای سنگر، پل پنج چشمه، آب گرم شوط آباد می‌باشد که در مجاورت کشورهای ترکیه و آذربایجان قرار دارد. مهمانسرای ماکو دارای ۳۰ اتاق است که شامل ۸ اتاق یک نفره، یک سوئیت سه نفره، دو سوئیت چهار نفره و ۱۹ اتاق‌ دو نفره می‌باشد. فاصله مهمانسرای ماکو تا نزدیک‌ترین فرودگاه (فرودگاه خوی) ۱۴۰کیلومتر، تا راه آهن ۲۴۵ کیلومتر و تا مرز بازرگان ۱۵ کیلومتر است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو مسافرخانه جهانگردی ماکو

جهانگردی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
239,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
239,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
239,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
239,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
239,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
239,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
239,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
239,000
تومان
1 خرداد
شنبه
239,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
239,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
239,000
تومان
ای‌گردش
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
239,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
239,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
239,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
239,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
239,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
239,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
239,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
239,000
تومان
1 خرداد
شنبه
239,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
239,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
239,000
تومان
علاءالدین
245,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
245,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
245,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
245,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
245,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
245,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
229,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
229,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
245,000
تومان
1 خرداد
شنبه
245,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
245,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
245,000
تومان
جهانگردی-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
324,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
324,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
324,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
324,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
324,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
324,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
324,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
324,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
324,000
تومان
1 خرداد
شنبه
324,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
324,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
324,000
تومان
ای‌گردش
324,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
324,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
324,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
324,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
324,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
324,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
324,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
324,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
324,000
تومان
1 خرداد
شنبه
324,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
324,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
324,000
تومان
علاءالدین
336,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
336,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
336,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
336,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
336,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
336,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
314,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
314,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
336,000
تومان
1 خرداد
شنبه
336,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
336,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
336,000
تومان
جهانگردی-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
324,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
324,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
324,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
324,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
324,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
324,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
324,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
324,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
324,000
تومان
1 خرداد
شنبه
324,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
324,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
324,000
تومان
علاءالدین
336,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
336,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
336,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
336,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
336,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
336,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
314,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
314,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
336,000
تومان
1 خرداد
شنبه
336,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
336,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
336,000
تومان
جهانگردی-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
اقامت 24
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
545,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
545,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
545,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
545,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
545,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
545,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
545,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
545,000
تومان
1 خرداد
شنبه
545,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
545,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
545,000
تومان
ای‌گردش
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
545,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
545,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
545,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
545,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
545,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
545,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
545,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
545,000
تومان
1 خرداد
شنبه
545,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
545,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
545,000
تومان
علاءالدین
583,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
583,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
583,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
583,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
583,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
583,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
544,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
544,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
583,000
تومان
1 خرداد
شنبه
583,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
583,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
583,000
تومان
جهانگردی-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
ای‌گردش
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
620,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
620,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
620,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
620,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
620,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
620,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
620,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
620,000
تومان
1 خرداد
شنبه
620,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
620,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
620,000
تومان
اقامت 24
624,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
624,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
624,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
624,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
624,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
624,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
624,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
624,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
624,000
تومان
1 خرداد
شنبه
624,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
624,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
624,000
تومان

امکانات اتاق های مسافرخانه جهانگردی ماکو

نمازخانه
زمین ورزشی
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
پارک کودک
زمين تنيس
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
سالن بيليارد
گشت نیم روزی
كافی شاپ
ميز
آنتن مرکزی
دمپایی حمام
سیستم گرمایش
سالن پذیرایی
مسلط به زبان ترکی
نمای کوه
پذيرش 24 ساعته
باغچه
نمای رو به حیاط
خدمات اینترنتی
فكس
خدمات بيدار باش
مبل
بازی ویدئویی
تلويزيون در لابی
تلويزيون LCD در لابی
رستوران
لابی
صندوق امانات
Business Center
لوازم بهداشتی
اینترنت بی سیم
رستوران در هتل
اینترنت با سرعت بالا
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
اينترنت در لابی
پاركينگ
اعلام حریق
دستگاه خودپرداز
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
پارکینگ
آسانسور
مبلمان
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
خشکشویی (لاندری)
جعبه کمک های اولیه
تبديل ارز
اينترنت در اتاق
آژانس مسافرتی
مسلط به زبان انگليسی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
دستگاه واکس کفش
اتاق چمدان
سیستم گرمایشی سرمایشی
ماساژ
سیستم سرمایش
مرکز خرید
وسایل بدنسازی
مینی بار
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
آرایشگاه
خشکشویی
سوئیت
تلفن در اتاق
اینترنت
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
پارکینگ روباز
تلفن
کتابفروشی
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
خدمات تور
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
حوله
رخت آویز

نظرات کاربران برای مسافرخانه جهانگردی ماکو

(38 نظر)
نقاط مثبت: رسپشن خانم بسیار خوش برخورد. منظره اتاق روبه کوه و مناسب. تمیزی قابل قبول... نقاط منفی: صبحانه ضعیف. حساب کردن قیمت آب داخل یخچال (که برخورنده بود).
هتل قديمي ،برخورد پرسنل بسيار بد و بي تفاوت.اتاق ها بو ميداد.اسانسور نداشت.براي شهري كه منطقه ازاد مي باشد بسيار جاي تاسف دارد
خوب بود
خوب
هتل ماكو قديمي اما تميز اتاق ما بالكن داشت. سرويس بهداشتي تميز بود اما خيلي قديمي بود. يك جور نستالژي دهه شصت و پنجاه را ياد آدم مياره. تشك اما خيلي قديمي بود و ما خسته خوابيديم و صبح مسدوم با كمر درد بيدار شديم. كاركنان هتل خيلي مهربون، خوش رو و مودب بودن . ماكو كلي جاذبه گردشگري هم داره كه تو راهنماي موجود در اتاق در موردش نوشته بود اما ما فرصت نداشتيم بريم و ببينيم.
موقعیت مکانی هتل بسیار خوب ، رفتار و برخورد کارکنان فوق العاده بود ‌باتوجه به اینکه هتل قدیمی هست خیلی تمیز و مرتب نگه داشته شده ،اینترنت قابل دسترسی درتمام نقاط هتل ، طبقات هتل زیاد نیست ولی آسانسور نداره و چمدون ها حمل و نقلش کمی مشکل هست و درکل هتل چنانچه مرمت بشه و صبحانه ش متنوع تر ، هتل بسیار خوبی در اون منطقه خواهد بود ...
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
میتون بهتر هم باشه
به نسبت دو ستاره بودن خوب است
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداشت
کارکنان مودب و محترمی دارد، آرامش خوبی در هتل حاکم است.
بسیار بد بود.لوله کشی ها از روکار.موکت ها کثیف.روشویی های قدیمی. دوباره باید از اول ساخته شود.هال درست حسابی دیگری در این شهر نیست.
کارکنان مهمان نواز بودند و دوستانه رفتار میکردند قسمت پذیرش رستوران و پرسنل خدمات. فقط اینکه صبحانه قهوه و شیر نداشتن این نقص مخصوصا برای توریست خارجی قابل توجه بود. غذای رستوران را میل نکردم چون بیرون بودم و راجع به غذا نمی تونم نظر بدم . اینترنت داخل اتاق هم داشت که پوئن مثبته قیمت رزرو اینترنتی گرانتر از قیمت اصلی اتاق شد و فکر میکنم که باید ارزانتر می بود. در کل خوب بود
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نیاز به باز سازی دارد و قیمت نسبتا بالا است
نقاط قوت:
برخورد خوب پرسنل تمیز بودن هتل
نقاط ضعف:
صبحانه مختصر
به غیر از کیفیت و تنوع صبحانه هتل مناسبی هستش
نقاط قوت:
همه چی خیلی خوب
نقاط ضعف:
موردی ندیدم
هتل قدیمی ولی خیلی تمیز هست و برخورد پرسنل خیلی خوب بود.تنوع صبحانه کم بود.
نقاط قوت:
در حد خودش خوب بود
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نداشت جز سرو صدا
هر چند رستوران خوبی نداشت و تجهیزات هتل مستهلک شده بودند ولی به علت موقعیت مکان خوب آنجا بهترین گزینه است
نقاط قوت:
فوق العاده عالی و بهتر از حد انتظار بود
نقاط ضعف:
اصلا نکته منفی نداشت
هتل بهتری در این شهر وجود نداشت
نقاط قوت:
موقعیت هتل
نقاط ضعف:
در پذیرش آقایی بنام جلالی پاسپورت ، کپی شناسنامه و کارت شناسایی ما را نپذیرفت و با رفتار دور از ادب که هرگز در هیچ هتلی مشابه اش را ندیده بودم گفت فقط پذیرش مسافر با شناسنامه مقدور است . لذا ساعت ۱۰ شب ما را به اداره اماکن فرستاد که متوجه شدیم که این آقا قبل از ما هم چند خانواده را به این اداره ارجاع داده است. در نهایت باهمکاری بسیار خوب مسئولین آن اداره و تماس با هتل و تذکر به مسئول پذیرش مشکل بر طرف گردید
نقاط قوت:
از همه نظر راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
هتل قدیمی شده و نیاز به بازسازی دارد.
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
قیمت نسبت به وضعیت هتل بالا بود
برخورد کارکنان خوب ولی متاسفانه کیفیت اتاقها و صبحانه در حد مسافرخونه است
پتوها هم بهتر بود به اندازه‌ی ملافه ها ، تمیز می‌بود. پذیرش هتل، نهایت همکاری و احترام رو داشتند. موقعیت هتل به هردوقسمت قدیم و جدید شهر، نزدیک بود. خوراک رستوران هتل، معمولی بود. صبحانه هم تنوع محدودی داشت. چه خوب بود اگه برای ضدصدا کردن دیوارها، فکری می شد.
موقعیت خوب لب مرز بازرگان
با سلام عملکرد کارکنان نسبتا مناسب بود ولی وضعیت اتاقها چندان مناسب نیست و احتیاج به بازسازی دارند دیوار اتاقها احتیاج به نقاشی دارند و وضعیت حمام و دستشویی چندان مناسب نیست. صبحانه تنوع و کیفیت چندان مناسبی نداشت غذای هتل چندان مناسب نبود.
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
در حد متوسط
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
هتل یکمی فرسوده بود که گفتن توی نوبت بازسازیه سیستم تهویه اتاق خیلی بد بود
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ساختما هتل قدیمی اینترنت هم ضعیف بود
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل تمیزی اتاقها کیفیت مناسب باتوجه به هزینه موقعیت خوب کانی
نقاط ضعف:
اینترنت ضعیف قدیمی بودن هتل
هتل خيلي خوبي بود. پرسنل مودب. اتاق تميز. مكان خوب.
نقاط قوت:
برخورد خوب کارکنان،محیطی دنج با نمایی از کوهستان اقامت خوبی را رقم میزند.
نقاط ضعف:
هتل نیاز به بازسازی دارد و امکانات داخل اطاق ها ،حمام فرسوده و قدیمی است.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره مسافرخانه جهانگردی ماکو

مهمانان مسافرخانه جهانگردی ماکو در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان مسافرخانه جهانگردی ماکو از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت مسافرخانه جهانگردی ماکو بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات مسافرخانه جهانگردی ماکو رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات مسافرخانه جهانگردی ماکو را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.