اقامتگاه سنتی سپنج کاشان

کاشان، خیابان فاضل نراقی، کوچه مسجد آقا بزرگ، سمت راست، کوچه امامی پور، پلاک ۱۰۱
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی سپنج کاشان

اقامتگاه سنتی سپنج-دو تخته - تویین(ایوان1-دارای بالاخانه دسترسی با نردبان)
دو تخته - تویین(ایوان1-دارای بالاخانه دسترسی با نردبان)
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
600,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
600,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
600,000
تومان
22 اسفند
جمعه
600,000
تومان
23 اسفند
شنبه
600,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
600,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
600,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
600,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
722,000
تومان
اقامتگاه سنتی سپنج-دو تخته - توئین(روزنه-اتاق کاهگلی)
دو تخته - توئین(روزنه-اتاق کاهگلی)
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
600,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
600,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
600,000
تومان
22 اسفند
جمعه
600,000
تومان
23 اسفند
شنبه
600,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
600,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
600,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
600,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
722,000
تومان
اقامتگاه سنتی سپنج-دو تخته - توئین(ایوان2-نزدیک به ورودی)
دو تخته - توئین(ایوان2-نزدیک به ورودی)
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
600,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
600,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
600,000
تومان
22 اسفند
جمعه
600,000
تومان
23 اسفند
شنبه
600,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
600,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
600,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
600,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
722,000
تومان
اقامتگاه سنتی سپنج-دو تخته - توئین(آبی-دارای بالاخانه دسترسی با نردبان)
دو تخته - توئین(آبی-دارای بالاخانه دسترسی با نردبان)
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
600,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
600,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
600,000
تومان
22 اسفند
جمعه
600,000
تومان
23 اسفند
شنبه
600,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
600,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
600,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
600,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
722,000
تومان
اقامتگاه سنتی سپنج-دو تخته - توئین(نقش-نقش های تاریخی بر روی دیوار)
دو تخته - توئین(نقش-نقش های تاریخی بر روی دیوار)
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
600,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
600,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
600,000
تومان
22 اسفند
جمعه
600,000
تومان
23 اسفند
شنبه
600,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
600,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
600,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
600,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
722,000
تومان
اقامتگاه سنتی سپنج-دو تخته - توئین(نگاه-سه پنجره و سه دید متفاوت-دو طبقه دسترسی با پله)
دو تخته - توئین(نگاه-سه پنجره و سه دید متفاوت-دو طبقه دسترسی با پله)
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
600,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
600,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
600,000
تومان
22 اسفند
جمعه
600,000
تومان
23 اسفند
شنبه
600,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
600,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
600,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
600,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
722,000
تومان
اقامتگاه سنتی سپنج-دو تخته - توئین(حیات-واقع در طبقه-2  دسترسی با پله )
دو تخته - توئین(حیات-واقع در طبقه-2 دسترسی با پله )
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
600,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
600,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
600,000
تومان
22 اسفند
جمعه
600,000
تومان
23 اسفند
شنبه
600,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
600,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
600,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
600,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
722,000
تومان
اقامتگاه سنتی سپنج-دو تخته - توئین(یاد-اتاق دستکند و سقف خشتی)
دو تخته - توئین(یاد-اتاق دستکند و سقف خشتی)
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
600,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
600,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
600,000
تومان
22 اسفند
جمعه
600,000
تومان
23 اسفند
شنبه
600,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
600,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
600,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
600,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
600,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
722,000
تومان
اقامتگاه سنتی سپنج-اتاق vip - دو نفره تخت توئین (خیال-سوئیت ویژه-واقع در سرداب و نمایش لایه های دستکند)
اتاق vip - دو نفره تخت توئین (خیال-سوئیت ویژه-واقع در سرداب و نمایش لایه های دستکند)
هتل یار
810,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
810,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
810,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
810,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
810,000
تومان
22 اسفند
جمعه
810,000
تومان
23 اسفند
شنبه
810,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
810,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
810,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
810,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
810,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
969,000
تومان
اقامتگاه سنتی سپنج-سه تخته - 3تخت سینگل(پژواک-مجاورت با جوی آب)
سه تخته - 3تخت سینگل(پژواک-مجاورت با جوی آب)
هتل یار
900,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
18 اسفند
دوشنبه
900,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
900,000
تومان
20 اسفند
چهارشنبه
900,000
تومان
21 اسفند
پنجشنبه
900,000
تومان
22 اسفند
جمعه
900,000
تومان
23 اسفند
شنبه
900,000
تومان
24 اسفند
یکشنبه
900,000
تومان
25 اسفند
دوشنبه
900,000
تومان
26 اسفند
سه شنبه
900,000
تومان
27 اسفند
چهارشنبه
900,000
تومان
28 اسفند
پنجشنبه
1,065,000
تومان

آدرس اقامتگاه سنتی سپنج کاشان روی نقشه

برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی سپنج کاشان

مهمانان اقامتگاه سنتی سپنج کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی سپنج کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی سپنج کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی سپنج کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی سپنج کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.