مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی سپنج کاشان

اقامتگاه سنتی سپنج-دو تخته - تویین(ایوان1-دارای بالاخانه دسترسی با نردبان)
دو تخته - تویین(ایوان1-دارای بالاخانه دسترسی با نردبان)
هتل یار
712,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
712,000
تومان
29 خرداد
شنبه
712,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
712,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
712,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
739,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
739,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
739,000
تومان
4 تیر
جمعه
739,000
تومان
5 تیر
شنبه
739,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
739,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
739,000
تومان
اقامتگاه سنتی سپنج-دو تخته - توئین(روزنه-اتاق کاهگلی)
دو تخته - توئین(روزنه-اتاق کاهگلی)
هتل یار
712,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
712,000
تومان
29 خرداد
شنبه
712,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
712,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
712,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
739,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
739,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
739,000
تومان
4 تیر
جمعه
739,000
تومان
5 تیر
شنبه
739,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
739,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
739,000
تومان
اقامتگاه سنتی سپنج-دو تخته - توئین(ایوان2-نزدیک به ورودی)
دو تخته - توئین(ایوان2-نزدیک به ورودی)
هتل یار
712,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
712,000
تومان
29 خرداد
شنبه
712,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
712,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
712,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
739,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
739,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
739,000
تومان
4 تیر
جمعه
739,000
تومان
5 تیر
شنبه
739,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
739,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
739,000
تومان
اقامتگاه سنتی سپنج-دو تخته - توئین(آبی-دارای بالاخانه دسترسی با نردبان)
دو تخته - توئین(آبی-دارای بالاخانه دسترسی با نردبان)
هتل یار
712,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
712,000
تومان
29 خرداد
شنبه
712,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
712,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
712,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
739,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
739,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
739,000
تومان
4 تیر
جمعه
739,000
تومان
5 تیر
شنبه
739,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
739,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
739,000
تومان
اقامتگاه سنتی سپنج-دو تخته - توئین(نقش-نقش های تاریخی بر روی دیوار)
دو تخته - توئین(نقش-نقش های تاریخی بر روی دیوار)
هتل یار
712,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
712,000
تومان
29 خرداد
شنبه
712,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
712,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
712,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
739,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
739,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
739,000
تومان
4 تیر
جمعه
739,000
تومان
5 تیر
شنبه
739,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
739,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
739,000
تومان
اقامتگاه سنتی سپنج-دو تخته - توئین(نگاه-سه پنجره و سه دید متفاوت-دو طبقه دسترسی با پله)
دو تخته - توئین(نگاه-سه پنجره و سه دید متفاوت-دو طبقه دسترسی با پله)
هتل یار
712,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
712,000
تومان
29 خرداد
شنبه
712,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
712,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
712,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
739,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
739,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
739,000
تومان
4 تیر
جمعه
739,000
تومان
5 تیر
شنبه
739,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
739,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
739,000
تومان
اقامتگاه سنتی سپنج-دو تخته - توئین(حیات-واقع در طبقه-2  دسترسی با پله )
دو تخته - توئین(حیات-واقع در طبقه-2 دسترسی با پله )
هتل یار
712,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
712,000
تومان
29 خرداد
شنبه
712,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
712,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
712,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
739,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
739,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
739,000
تومان
4 تیر
جمعه
739,000
تومان
5 تیر
شنبه
739,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
739,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
739,000
تومان
اقامتگاه سنتی سپنج-دو تخته - توئین(یاد-اتاق دستکند و سقف خشتی)
دو تخته - توئین(یاد-اتاق دستکند و سقف خشتی)
هتل یار
712,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
712,000
تومان
29 خرداد
شنبه
712,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
712,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
712,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
739,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
739,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
739,000
تومان
4 تیر
جمعه
739,000
تومان
5 تیر
شنبه
739,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
739,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
739,000
تومان
اقامتگاه سنتی سپنج-اتاق vip - دو نفره تخت توئین (خیال-سوئیت ویژه-واقع در سرداب و نمایش لایه های دستکند)
اتاق vip - دو نفره تخت توئین (خیال-سوئیت ویژه-واقع در سرداب و نمایش لایه های دستکند)
هتل یار
959,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
959,000
تومان
29 خرداد
شنبه
959,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
959,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
959,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
999,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
999,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
999,000
تومان
4 تیر
جمعه
999,000
تومان
5 تیر
شنبه
999,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
999,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
999,000
تومان
اقامتگاه سنتی سپنج-سه تخته - 3تخت سینگل(پژواک-مجاورت با جوی آب)
سه تخته - 3تخت سینگل(پژواک-مجاورت با جوی آب)
هتل یار
1,065,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 خرداد
جمعه
1,065,000
تومان
29 خرداد
شنبه
1,065,000
تومان
30 خرداد
یکشنبه
1,065,000
تومان
31 خرداد
دوشنبه
1,065,000
تومان
1 تیر
سه شنبه
1,110,000
تومان
2 تیر
چهارشنبه
1,110,000
تومان
3 تیر
پنجشنبه
1,110,000
تومان
4 تیر
جمعه
1,110,000
تومان
5 تیر
شنبه
1,110,000
تومان
6 تیر
یکشنبه
1,110,000
تومان
7 تیر
دوشنبه
1,110,000
تومان

آدرس اقامتگاه سنتی سپنج کاشان روی نقشه

برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی سپنج کاشان

مهمانان اقامتگاه سنتی سپنج کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی سپنج کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی سپنج کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی سپنج کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی سپنج کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.