اقامتگاه سنتی آمیرزا کاشان

کاشان، میدان کمال الملک، خیابان فاضل نراقی، کوچه فرهنگ ۲۴
4.8
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی آمیرزا کاشان

(نرخ مسافر خارجی متفاوت است)اقامتگاه سنتی آمیرزا کاشان در مرکز بافت تاریخی این شهر واقع شده که قدمتی ۱۳۰ ساله دارد. این مجموعه در اواخر سال ۱۳۶۹ مرمت و بازسازی آن به پایان رسیده و در نوروز سال ۱۳۹۷ افتتاح گردیده است. از بهترین مزیت‌های این اقامتگاه سنتی نزدیک بودن به مجموعه خانه‌های تاریخی نظیر خانه طباطبائی‌ها، خانه بروجردی‌ها، حمام سلطان امیراحمد و دیگر جاذبه‌های گردشگری می‌باشد، به طوری که مهمان بدون نیاز به وسیله نقلیه و تنها با ۵ دقیقه پیاده روی قادر به بازدید از آن‌ها خواهد بود. همچنین برای بازدید از دیگر مناطق دیدنی نظیر باغ‌فین، قمصر، ابیانه و... وسیله نقلیه هتل در هر زمان در دسترس است. این مجموعه با پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار پذیرای شما میهمانان گرامی می‌باشند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی آمیرزا کاشان

آمیرزا-دوتخته(با سرویس)
دوتخته(با سرویس)
ای‌گردش
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
280,000
تومان
2 آبان
جمعه
280,000
تومان
3 آبان
شنبه
280,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
280,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
280,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
280,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
280,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
280,000
تومان
9 آبان
جمعه
280,000
تومان
10 آبان
شنبه
280,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
280,000
تومان
اقامت 24
312,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
312,000
تومان
2 آبان
جمعه
312,000
تومان
3 آبان
شنبه
312,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
312,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
312,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
312,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
312,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
312,000
تومان
9 آبان
جمعه
312,000
تومان
10 آبان
شنبه
312,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
312,000
تومان
هتل یار
316,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
316,000
تومان
2 آبان
جمعه
316,000
تومان
3 آبان
شنبه
316,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
316,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
316,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
316,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
316,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
316,000
تومان
9 آبان
جمعه
316,000
تومان
10 آبان
شنبه
316,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
316,000
تومان
جاباما
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
340,000
تومان
2 آبان
جمعه
340,000
تومان
3 آبان
شنبه
340,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
340,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
340,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
340,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
340,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
340,000
تومان
9 آبان
جمعه
340,000
تومان
10 آبان
شنبه
340,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
340,000
تومان
آمیرزا-اتاق دو تخته توئین(بدون سرویس)
اتاق دو تخته توئین(بدون سرویس)
اقامت 24
222,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
222,000
تومان
2 آبان
جمعه
222,000
تومان
3 آبان
شنبه
222,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
222,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
222,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
222,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
222,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
222,000
تومان
9 آبان
جمعه
222,000
تومان
10 آبان
شنبه
222,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
222,000
تومان
آمیرزا-اتاق دو تخته دبل(بدون سرویس)
اتاق دو تخته دبل(بدون سرویس)
ای‌گردش
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
200,000
تومان
2 آبان
جمعه
200,000
تومان
3 آبان
شنبه
200,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
200,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
200,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
200,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
200,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
200,000
تومان
9 آبان
جمعه
200,000
تومان
10 آبان
شنبه
200,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
200,000
تومان
جاباما
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
240,000
تومان
2 آبان
جمعه
240,000
تومان
3 آبان
شنبه
240,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
240,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
240,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
240,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
240,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
240,000
تومان
9 آبان
جمعه
240,000
تومان
10 آبان
شنبه
240,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
240,000
تومان
آمیرزا-دو تخته توئین زیرزمین
دو تخته توئین زیرزمین
هتل یار
316,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
316,000
تومان
2 آبان
جمعه
316,000
تومان
3 آبان
شنبه
316,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
316,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
316,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
316,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
316,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
316,000
تومان
9 آبان
جمعه
316,000
تومان
10 آبان
شنبه
316,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
316,000
تومان
جاباما
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
340,000
تومان
2 آبان
جمعه
340,000
تومان
3 آبان
شنبه
340,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
340,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
340,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
340,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
340,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
340,000
تومان
9 آبان
جمعه
340,000
تومان
10 آبان
شنبه
340,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
340,000
تومان
آمیرزا-سه تخته( با سرویس)
سه تخته( با سرویس)
ای‌گردش
388,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
388,000
تومان
2 آبان
جمعه
388,000
تومان
3 آبان
شنبه
388,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
388,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
388,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
388,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
388,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
388,000
تومان
9 آبان
جمعه
388,000
تومان
10 آبان
شنبه
388,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
388,000
تومان
هتل یار
424,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
424,000
تومان
2 آبان
جمعه
424,000
تومان
3 آبان
شنبه
424,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
424,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
424,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
424,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
424,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
424,000
تومان
9 آبان
جمعه
424,000
تومان
10 آبان
شنبه
424,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
424,000
تومان
اقامت 24
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
425,000
تومان
2 آبان
جمعه
425,000
تومان
3 آبان
شنبه
425,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
425,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
425,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
425,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
425,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
425,000
تومان
9 آبان
جمعه
425,000
تومان
10 آبان
شنبه
425,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
425,000
تومان
جاباما
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
460,000
تومان
2 آبان
جمعه
460,000
تومان
3 آبان
شنبه
460,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
460,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
460,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
460,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
460,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
460,000
تومان
9 آبان
جمعه
460,000
تومان
10 آبان
شنبه
460,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
460,000
تومان
آمیرزا-اتاق سه تخته شاه نشین
اتاق سه تخته شاه نشین
ای‌گردش
433,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
433,000
تومان
2 آبان
جمعه
433,000
تومان
3 آبان
شنبه
433,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
433,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
433,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
433,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
433,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
433,000
تومان
9 آبان
جمعه
433,000
تومان
10 آبان
شنبه
433,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
433,000
تومان
اقامت 24
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
478,000
تومان
2 آبان
جمعه
478,000
تومان
3 آبان
شنبه
478,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
478,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
478,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
478,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
478,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
478,000
تومان
9 آبان
جمعه
478,000
تومان
10 آبان
شنبه
478,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
478,000
تومان
هتل یار
478,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
478,000
تومان
2 آبان
جمعه
478,000
تومان
3 آبان
شنبه
478,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
478,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
478,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
478,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
478,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
478,000
تومان
9 آبان
جمعه
478,000
تومان
10 آبان
شنبه
478,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
478,000
تومان
جاباما
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
520,000
تومان
2 آبان
جمعه
520,000
تومان
3 آبان
شنبه
520,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
520,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
520,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
520,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
520,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
520,000
تومان
9 آبان
جمعه
520,000
تومان
10 آبان
شنبه
520,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
520,000
تومان
آمیرزا-اتاق سه تخته (بدون سرویس)
اتاق سه تخته (بدون سرویس)
ای‌گردش
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
290,000
تومان
2 آبان
جمعه
290,000
تومان
3 آبان
شنبه
290,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
290,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
290,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
290,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
290,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
290,000
تومان
9 آبان
جمعه
290,000
تومان
10 آبان
شنبه
290,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
290,000
تومان
اقامت 24
316,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
316,000
تومان
2 آبان
جمعه
316,000
تومان
3 آبان
شنبه
316,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
316,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
316,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
316,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
316,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
316,000
تومان
9 آبان
جمعه
316,000
تومان
10 آبان
شنبه
316,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
316,000
تومان
جاباما
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
340,000
تومان
2 آبان
جمعه
340,000
تومان
3 آبان
شنبه
340,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
340,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
340,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
340,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
340,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
340,000
تومان
9 آبان
جمعه
340,000
تومان
10 آبان
شنبه
340,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
340,000
تومان
آمیرزا-سه تخته زیرزمین
سه تخته زیرزمین
جاباما
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
460,000
تومان
2 آبان
جمعه
460,000
تومان
3 آبان
شنبه
460,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
460,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
460,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
460,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
460,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
460,000
تومان
9 آبان
جمعه
460,000
تومان
10 آبان
شنبه
460,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
460,000
تومان
آمیرزا-اتاق چهارتخته(بدون سرویس)
اتاق چهارتخته(بدون سرویس)
اقامت 24
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
425,000
تومان
2 آبان
جمعه
425,000
تومان
3 آبان
شنبه
425,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
425,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
425,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
425,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
425,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
425,000
تومان
9 آبان
جمعه
425,000
تومان
10 آبان
شنبه
425,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
425,000
تومان
جاباما
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
460,000
تومان
2 آبان
جمعه
460,000
تومان
3 آبان
شنبه
460,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
460,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
460,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
460,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
460,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
460,000
تومان
9 آبان
جمعه
460,000
تومان
10 آبان
شنبه
460,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
460,000
تومان
آمیرزا-پنج تخته(با سرویس)
پنج تخته(با سرویس)
ای‌گردش
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
550,000
تومان
2 آبان
جمعه
550,000
تومان
3 آبان
شنبه
550,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
550,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
550,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
550,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
550,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
550,000
تومان
9 آبان
جمعه
550,000
تومان
10 آبان
شنبه
550,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
550,000
تومان
هتل یار
586,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
586,000
تومان
2 آبان
جمعه
586,000
تومان
3 آبان
شنبه
586,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
586,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
586,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
586,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
586,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
586,000
تومان
9 آبان
جمعه
586,000
تومان
10 آبان
شنبه
586,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
586,000
تومان
اقامت 24
586,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
586,000
تومان
2 آبان
جمعه
586,000
تومان
3 آبان
شنبه
586,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
586,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
586,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
586,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
586,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
586,000
تومان
9 آبان
جمعه
586,000
تومان
10 آبان
شنبه
586,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
586,000
تومان
جاباما
640,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آبان
پنجشنبه
640,000
تومان
2 آبان
جمعه
640,000
تومان
3 آبان
شنبه
640,000
تومان
4 آبان
یکشنبه
640,000
تومان
5 آبان
دوشنبه
640,000
تومان
6 آبان
سه شنبه
640,000
تومان
7 آبان
چهارشنبه
640,000
تومان
8 آبان
پنجشنبه
640,000
تومان
9 آبان
جمعه
640,000
تومان
10 آبان
شنبه
640,000
تومان
11 آبان
یکشنبه
640,000
تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی آمیرزا کاشان

اعلام حریق
ترانسفر برگشت با هزینه
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
پارک کودک
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
گیم نت
زمین ورزشی
خدمات برای معلولین
جكوزی
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
چايخانه سنتی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
کافی نت
کپسول آتش نشانی
فتوکپی
اتاق چمدان
ماساژ
جعبه کمک های اولیه
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
پرینت
آسانسور
سرویس بهداشتی فرنگی
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
کولر گازی
لابی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
اطفای حریق
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
پارکینگ روباز
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
گشت غیررایگان
خدمات نگهداری کودک

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی آمیرزا کاشان

(30 نظر)
بنده اواخر شهریور در این اقامتگاه ساکن بودم، این اقامتگاه محیط زیبا و نوستالژیکی داره و از نظر موقعیت مکانی به خانه های تاریخی نزدیکه، برخورد مهماندار هم بسیار گرم و صمیمی بود، محیط هم ساکت و بی سر و صدا و تمیز هست و بنده اگر قرار باشه زمانی دوباره به کاشان برم باز همین اقامتگاه رو انتخاب میکنم،
همه چي خيلي خوب بود و من كاملا راضي بودم مرسي
بسیار محیط دنج و ارام بود نزدیکی به بافت تاریخی و برخور پرسنل بسیار صمیمی امکانات به حد کافی بود اما کاش بیشتر بشه و نوع سرویس دهی بهبود پیدا کنه در کل خوب و قابل قبول بود
خیلی خیلی همه چیز خوب بود کارکنان هتل بسیار خوشرو و مهربون بودند فضای هتل هم بسیار دلنشین بود
نقاط قوت:
آرام و دنج بودن برخورد خوب کارکنان تمیز بودن مقرون به صرفه بودن
نقاط ضعف:
نبود پارکینگ اختصاصی که البته خیلی هم مهم نبود
محیط آرام زیبا ،سنتی و دلنشین.عالی
مهربان، دوست، جاي پارك مناسب بود، سرويس ها تميز بود، مانند خانه خودمان بود و از امكانات مي توانستيم استفاده كنيم؛ سكوت و آرامش خوبي در داخل فضاي اقامتگاه برقرار بود؛ با اين كه اتاق ما كنار محل صرف وعده هاي روزانه بود؛ اما كاركنان و مديريت هتل تمام تلاش خود را به خرج دادند كه صداي ظروف ما را اذيت نكند. در كل دو شب اقامت داشتيم كه مورد رضايتمان بود.
واقعا حس خوبی داشت هم فضای داخل مجتمع هم برخورد پرسنل! دسترسی خیلی خوب به تمام خانه ها تاریخی در حد یه پیاده روی پنج دقیقه ای! در کل بخام بگم یه اقامت با خاطره خوب!!!!به گلهای توی باغچه بیشتر رسیدگی کنین
این اقامتگاه فاصله کمی با خانه های تاریخی و بازار کاشان داره و موقعیت مکانیش تو خیابون فاضل نراقی بسیار خوبه، پارکینگ نداره ولی ما برای پارک ماشین توی کوچه به مشکل نخوردیم، این اقامتگاه تازه بازسازی شده و در ابتدا تمیزی و نو بودن همه چیز نظر آدمو جلب میکنه، فضای سنتی و بسیار زیبایی داره، طوری که دلت میخواد تمام شب رو توی حیاطش بشینی و لذت ببری، صبحانه منوی مفصلی نداره، ولی خوب و مفیده، مدیریت هتل رفتار بسیار خوبی با مهمون ها داشتن و تمام امکاناتشون رو در اختیار ما قرار دادن...
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی تمیز بودن اتاق پرسنل خوش برخورد صبحانه بسیار خوب فضای سنتی دلنشین
نقاط ضعف:
ندارد
این خانه بسیار تمیزه و بسیار منظم.مدیریت مجموعه با دلسوزی و ادب و مهربانی کامل برخود می کنند و به صورت خانوادگی در خدمت مجموعه هستند.بسیار تمیز و زیباست.آرام و با آرامشه.مدیریت مجموعه تلاش می کنه که آرامش رو حفظ کنه.بسیار نزدیک به قسمت تاریخی شهر هستش و با پیاده روی چند دقیقه های تقریبا 70 % درصد مکانهای دیدنی شهر رو میشه دید.صبحانه بسیار مناسب و نان تازه سرور میشه.برای این عزیزان آرزوی بهترین ها رو دارم.
شدیدا محیط زیبا و آرامی داشت ما یک شب اقامت داشتیم انقدر فضا ارامش بخش و زیبا بود و در کنارش انقدر برخورد پرسنل عالی بود که واقعا به اندازه ی خونه ی خودمون احساس راحتی داشتیم شدیدا تجربه اقامت در اینجارو به بقیه پیشنهاد میکنم و ممنونم ازشون
محیطی دلچسب مخصوصا برای چند خانواده که بخوان دور هم باشند .
خوب بود
حسی خوب و راحت و خودمانی مث خونه خود آدم ،با صفا و بسیار زیبا و خاطره انگیز ( همون چیزی که از یه خونه سنتی و قدیمی انتظار می ره) ، برخورد خیلی عالی و صمیمی و مهمانواز پرسنل ، دسترسی خیلی عالی ، بسیار تمیز می خواستم تشکر ویژه داشته باشم از آقا و خانم میانه ساز و خانم یگانه
کاملا دوستانه و مسئول
برخورعالی میزبان صفاوآرامش خانه نظافت بسیارعالی نزدیکی به نقاط دیدنی
بسیار عالی و خاطره انگیز مخصوصا برخورد پرسنل بسیار راضی هستم.
همه چیز عالی و واقعا ارزشش رو داشت . به دیگران توصیه میکنم
نظافت نامناسب،سروصدای محله،صبحانه با کیفیت نامناسب،کارکنان غیر حرفه ای،معماری زیبا،دسترسی خوب
همه چیز عالی بود زیبایی ساختمان، امکانات رفاهی، صممیت ودر دسترس بودن کارکنان، موقعیت جغرافیایی برای دسترسی به دیدنیهای شهر کلا همه چیز عالی بود.
طرز رفتار ومهمون نوازیشون عالی بود خیلی متعهدانه خدمات وسرویس دهی روانجام میدادن وهرچه که درعکس هست ازحیث تمیزی وزیبایی واقعا همونه یه فضای آروم وجذاب باقیمت خیلی مناسب
محیط بسیار آرام، دلپذیر و خودمانی داشت. برخورد خوبی داشتند . اتاق خواب و حیاط اقامتگاه به زیبایی به صورت سنتی تزیین شده بود.
ممنون از برخورد صمیمی و پر محبت خانوادگی.نظافت خیلی خوب بود و در مجموع اقامت خاطره انگیزی بود.
موقعیت خوب با دسترسی پیاده به اکثر خانه های تاریخی،حمام، مسجد آقابزرگ،بازار سنتی، تمیزی و مرتب بودن اقامتگاه با روی گشاده کارکنان، محیط سنتی و آرامشبخش. ما یک شب اقامت داشتیم و کاملا راضی و توصیه میکنیم.
همه چیز عالی بود. از برخورد پرسنل تا امکانات و تمیزی اتاق ها و همینطور زیبایی و اصالت بی نظیر محیط اقامتگاه.
اقامتگاه سنتی آمیرزا در عین حال که در محیطی سنتی و به دور از هیاهوی شهر نشینی پذیرای مهمیانان می باشد مزایای خوبی از جمله نزدیکی به مسجد آقابزرگ و میدان کماللملک و بازار و ... دارد.
برخورد صمیمی و خانوادگی کارکنان شایان تقدیر است .نظافت خیلی خیلی خوب بود و در مجموع اقامت به یاد ماندنی و شادی برایمان بود .
نقاط قوت:
صبحانه خوب برخورد صمیمی پرسنل
نقاط ضعف:
نداشتن توری پنجره ها و پشه در اتاق
شب به یادماندنی و نوستالژیک و هتلی بسیار آرام و فوق العاده
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی آمیرزا کاشان

مهمانان اقامتگاه سنتی آمیرزا کاشان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی آمیرزا کاشان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی آمیرزا کاشان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی آمیرزا کاشان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی آمیرزا کاشان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.