اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان

اصفهان، خیابان نظر میانی، کوچه کلیسا وانک، کوچه جلفا، پلاک ۶ الی ۹
-
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران

معرفی اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان

آرمنیا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
381,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
381,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
530,000
تومان
2 مهر
جمعه
530,000
تومان
3 مهر
شنبه
530,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
530,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
530,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
530,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
530,000
تومان
9 مهر
جمعه
530,000
تومان
10 مهر
شنبه
530,000
تومان
هتل یار
393,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
393,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
530,000
تومان
2 مهر
جمعه
530,000
تومان
3 مهر
شنبه
530,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
530,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
530,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
530,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
530,000
تومان
9 مهر
جمعه
530,000
تومان
10 مهر
شنبه
530,000
تومان
آرمنیا-اتاق دو تخته دبل بالکن دار
اتاق دو تخته دبل بالکن دار
اقامت 24
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
570,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
800,000
تومان
2 مهر
جمعه
800,000
تومان
3 مهر
شنبه
800,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
800,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
800,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
800,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
800,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
800,000
تومان
9 مهر
جمعه
800,000
تومان
10 مهر
شنبه
800,000
تومان
هتل یار
585,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
585,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
800,000
تومان
2 مهر
جمعه
800,000
تومان
3 مهر
شنبه
800,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
800,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
800,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
800,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
800,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
800,000
تومان
9 مهر
جمعه
800,000
تومان
10 مهر
شنبه
800,000
تومان
آرمنیا-اتاق یک تخته ایروان
اتاق یک تخته ایروان
هتل یار
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
445,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
600,000
تومان
2 مهر
جمعه
600,000
تومان
3 مهر
شنبه
600,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
600,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
600,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
600,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
600,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
600,000
تومان
9 مهر
جمعه
600,000
تومان
10 مهر
شنبه
600,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
600,000
تومان
2 مهر
جمعه
600,000
تومان
3 مهر
شنبه
600,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
600,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
600,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
600,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
600,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
600,000
تومان
9 مهر
جمعه
600,000
تومان
10 مهر
شنبه
600,000
تومان
آرمنیا-اتاق دو تخته دبل اصفهان
اتاق دو تخته دبل اصفهان
اقامت 24
710,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
710,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,000,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,000,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,000,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,000,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,000,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,000,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,000,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,000,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,000,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,000,000
تومان
هتل یار
725,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
725,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,000,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,000,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,000,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,000,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,000,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,000,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,000,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,000,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,000,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,000,000
تومان
آرمنیا-اتاق دو تخته دبل (بدون تراس)
اتاق دو تخته دبل (بدون تراس)
هتل یار
501,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
501,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
680,000
تومان
2 مهر
جمعه
680,000
تومان
3 مهر
شنبه
680,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
680,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
680,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
680,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
680,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
680,000
تومان
9 مهر
جمعه
680,000
تومان
10 مهر
شنبه
680,000
تومان
آرمنیا-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
501,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
501,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
680,000
تومان
2 مهر
جمعه
680,000
تومان
3 مهر
شنبه
680,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
680,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
680,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
680,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
680,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
680,000
تومان
9 مهر
جمعه
680,000
تومان
10 مهر
شنبه
680,000
تومان
آرمنیا-اتاق دو تخته توئین بالکن دار
اتاق دو تخته توئین بالکن دار
اقامت 24
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
570,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
800,000
تومان
2 مهر
جمعه
800,000
تومان
3 مهر
شنبه
800,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
800,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
800,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
800,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
800,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
800,000
تومان
9 مهر
جمعه
800,000
تومان
10 مهر
شنبه
800,000
تومان
هتل یار
585,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
585,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
800,000
تومان
2 مهر
جمعه
800,000
تومان
3 مهر
شنبه
800,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
800,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
800,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
800,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
800,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
800,000
تومان
9 مهر
جمعه
800,000
تومان
10 مهر
شنبه
800,000
تومان
آرمنیا-اتاق سه تخته شاه نشین
اتاق سه تخته شاه نشین
هتل یار
1,054,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
1,054,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,470,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,470,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,470,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,470,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,470,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,470,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,470,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,470,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,470,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,470,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
1,470,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,470,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,470,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,470,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,470,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,470,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,470,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,470,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,470,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,470,000
تومان
آرمنیا-اتاق پنج تخته جلفا
اتاق پنج تخته جلفا
هتل یار
1,250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
1,250,000
تومان
1 مهر
پنجشنبه
1,750,000
تومان
2 مهر
جمعه
1,750,000
تومان
3 مهر
شنبه
1,750,000
تومان
4 مهر
یکشنبه
1,750,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
1,750,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
1,750,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
1,750,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
1,750,000
تومان
9 مهر
جمعه
1,750,000
تومان
10 مهر
شنبه
1,750,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
1,750,000
تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان

اعلام حریق
خدمات تهيه بليط
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
رستوران بام
خدمات بیدار باش
اينترنت در لابی
خدمات پزشكي
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات باربري
مینی بار با هزینه
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
آتلیه
كتابخانه
فكس
كافی شاپ
فتوکپی
آسانسور
ماساژ
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
صندوق امانات
خدمات تور
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق چمدان
روزنامه
پاركينگ
آرایشگاه
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
فروشگاه
مرکز خرید
فضای سبز
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
سالن ورزشی
خدمات نگهداری کودک

آدرس اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان

(3 نظر)
ما یک شب در هتل آرمنیا اقامت داشتیم برای تجربه محله جلفا و قدم زدن و کافه گردی و باید بگم بهترین انتخاب رو داشتیم، اتاق ما در ساختمان جدید بود و پنجره هاش رو به حیاط نبود و به همین خاطر هزینه ش اقتصادی تر بود، اتاق زیبا و مدرنه و امکانات اتاق فوق العاده بود و ما تجربه دل انگیزی داشتیم، عصر ها با کافه رستوران هتل توی حیاط هتل، فضا خیلی زنده و جذابه و صبحانه به نسبت هزینه ما برای اتاق خیلی عالی و متنوع بود، رفتار پرسنل حرفه ای و دوستانه ست و حتما پیشنهادش میکنم، لوکیشن هتل هم که چسبیده به کلیسای وانک در قلب خیابون جلفا و دیگه بهتر از این نمیشه
برخورد بسيار عالي كليه كاركنان
نقاط قوت:
زیبایی و معماری جذاب
نقاط ضعف:
زیبایی و معماری جذاب
خوب دلچسب راحت سرشار از حس آرامش
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان

مهمانان اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه سنتی آرمنیا اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.