هتل سنتی رویای قدیم یزد

یزد، خیابان سلمان فارسی، کوچه شهید کاردی، پارکینگ2، هتل رویای قدیم
2.2
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران

معرفی هتل سنتی رویای قدیم یزد

هتل سنتی رویای قدیم یزد متعلق به دوره‌ی قاجار است که قدمت آن به بیش از ۲۰۰ سال می رسد و فضای اندرونی و بیرونی با گچکاری و کاربندی های فوق العاده زیبا انسان را به گذشته های دور پیوند میدهد. انعکاس پنج دری و سه دری های قرینه تالار مرتفع و حوض حیاط بسیار چشم نواز و دل انگیز است. هتل رویای قدیم با جای گیری در مرکز شهر یزد دسترسی مسافران را به بافت قدیمی یزد آسان نموده و همچنین باد گیر بلند این مجموعه نمای زیبای بافت قدیم یزد را به تصویر کشیده است. هتل رویای قدیم یزد تور یک روزه داخل شهر و تور کویر نوردی، شن درمانی همراه با شتر سواری به مهمانان گرامی ارائه می دهد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سنتی رویای قدیم یزد
سنتی رویای قدیم-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
248,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
248,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
9 خرداد
جمعه
248,000
تومان
10 خرداد
شنبه
248,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
248,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
ای‌گردش
263,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
263,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
263,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
263,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
263,000
تومان
9 خرداد
جمعه
263,000
تومان
10 خرداد
شنبه
263,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
263,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
263,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
263,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
263,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
263,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی رویای قدیم-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
358,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
358,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
358,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
358,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
358,000
تومان
9 خرداد
جمعه
358,000
تومان
10 خرداد
شنبه
358,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
358,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
358,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
358,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
358,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
358,000
تومان
هتل یار
379,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
379,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
379,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
379,000
تومان
9 خرداد
جمعه
379,000
تومان
10 خرداد
شنبه
379,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
379,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
379,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
379,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
379,000
تومان
ای‌گردش
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
409,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
409,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
409,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
9 خرداد
جمعه
409,000
تومان
10 خرداد
شنبه
409,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
409,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
409,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
409,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
409,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی رویای قدیم-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
358,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
358,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
358,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
358,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
358,000
تومان
9 خرداد
جمعه
358,000
تومان
10 خرداد
شنبه
358,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
358,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
358,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
358,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
358,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
358,000
تومان
هتل یار
379,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
379,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
379,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
379,000
تومان
9 خرداد
جمعه
379,000
تومان
10 خرداد
شنبه
379,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
379,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
379,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
379,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
379,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
379,000
تومان
ای‌گردش
409,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
409,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
409,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
409,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
9 خرداد
جمعه
409,000
تومان
10 خرداد
شنبه
409,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
409,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
409,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
409,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
409,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
409,000
تومان
سنتی رویای قدیم-سوئیت یکخوابه پنج نفره (دوتخته+سه سرویس اضافه)
سوئیت یکخوابه پنج نفره (دوتخته+سه سرویس اضافه)
اقامت 24
571,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
571,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
571,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
571,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
571,000
تومان
9 خرداد
جمعه
571,000
تومان
10 خرداد
شنبه
571,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
571,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
571,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
571,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
571,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
571,000
تومان
ای‌گردش
659,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
659,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
659,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
659,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
659,000
تومان
9 خرداد
جمعه
659,000
تومان
10 خرداد
شنبه
659,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
659,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
659,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
659,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
659,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
659,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی رویای قدیم-اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اقامت 24
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
412,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
412,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
412,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
412,000
تومان
9 خرداد
جمعه
412,000
تومان
10 خرداد
شنبه
412,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
412,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
412,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
412,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
412,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
412,000
تومان
ای‌گردش
472,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
472,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
472,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
472,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
472,000
تومان
9 خرداد
جمعه
472,000
تومان
10 خرداد
شنبه
472,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
472,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
472,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
472,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
472,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
472,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
سنتی رویای قدیم-اتاق سه تخته (سه تخت سینگل)
اتاق سه تخته (سه تخت سینگل)
اقامت 24
412,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
412,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
412,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
412,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
412,000
تومان
9 خرداد
جمعه
412,000
تومان
10 خرداد
شنبه
412,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
412,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
412,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
412,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
412,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
412,000
تومان
هتل یار
446,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
446,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
446,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
446,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
446,000
تومان
9 خرداد
جمعه
446,000
تومان
10 خرداد
شنبه
446,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
446,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
446,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
446,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
446,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
446,000
تومان
سنتی رویای قدیم-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
525,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
525,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
525,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
525,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
525,000
تومان
9 خرداد
جمعه
525,000
تومان
10 خرداد
شنبه
525,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
525,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
525,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
525,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
525,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
525,000
تومان
هتل یار
555,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
555,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
555,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
555,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
555,000
تومان
9 خرداد
جمعه
555,000
تومان
10 خرداد
شنبه
555,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
555,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
555,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
555,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
555,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
555,000
تومان
ای‌گردش
593,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
593,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
593,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
593,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
593,000
تومان
9 خرداد
جمعه
593,000
تومان
10 خرداد
شنبه
593,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
593,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
593,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
593,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
593,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
593,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سنتی رویای قدیم یزد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
خدمات بلیط
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از هتل به فرودگاه
آژانس مسافرتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسب‌سواری
Business Center
رستوران
خشکشویی
فتوكپي
اتاق چمدان
رخت آویز
سرویسبهداشتیفرنگی

آدرس هتل سنتی رویای قدیم یزد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سنتی رویای قدیم یزد

(11 نظر)
ادب و احترام: خوب ، نظافت : قابل قبول ، صبحانه : مناسب ، اينترنت : معقول فقط راه پله اتاقهاي پاييني اندكي غير استاندارد است
سنتى و زيبا. ولى اتاقها و حمام تهويه ندارد. ورودی هتل بوى نامطبوعى داشت
نقاط قوت:
هتل تمیز و دنجی بود برخورد پرسنل خوب بود به میدان امیرچقماق پیاده راحت دسترسی داشت پارکینگ داشت
نقاط ضعف:
اتاق ما زیرزمین بود که تعدادی پله داشت پله ها برای افراد مسن مشکل اند تهویه اتاق های بخش زیرزمین خوب نیست چای دم شده ندارند و فقط تی بگ در دسترس است
نظافت اتاق ها خوب بود صبحانه میشه گفت که نداشت چون خیلی ضعیف بود کلا هتل به خاطر بازسازی تمیز بود اتاق سه تخته ما داخل زیر زمین بود که قبل از رزرو صحبتی ازش نشده بود
مکانی بسیار تمیز و زیبا .. دسترسی بسیار اسان به مرکز تفریحی و تاریخی شهر..سرویس دهی خوب .. رفتار پرسنل عالی. رسیدگی به مسافر و اتاق بسیار خوب بود. در کل در مدت اقامت ما از همه نظر بسیار قانع کننده بود.
دوستان سلاممن اواخر مرداد یک شب مهمون این هتل بودم. به قیمت تخفیف خورده ۷۷۰۰۰ تومان . ورودی و کوچه های کثیف اطراف توی ذوق میزنه ولی وارد که بشین حس خوبی بهتون میده . زیاد بزرگ نیست و کلا ۱۱ تا اتاق داره . اتاق من ۳ تخته توی زیرزمین بود که انصافا تمییز و بزرگ بود. نکات مثبتش بزرگی و تمیزی اتاق و دسترسی خوبش به بافت تاریخی و میدون امیرچخماخ و برخورد خوب پرسنل هست .نکته منفیش هم نداشتن اینترنت و پارکینگه . شما مجبور هستید ماشین را توی کوچه های اطراف پارک کنید. نکته افتضاحش هم صبحانه بود. نان و پنیر و گوجه و خیار و کره مربا و یه فلاکس چای کیسه ای !!! همین ... واقعا همینا !!! وقتی هم بهشون انتقاد کردم گفتن چون قیمتهای اتاقها تخفیف زیاد خورده ، صبحانه را مختصر کردیم !! من چون یک شب بیشتر اقامت نداشتم بالطبع زیاد هم حساس نشدم . به نظرم اگه قیمت تو همین رنج ۷۰-۸۰ تومن باشه به یک شب اقامتش می ارزه . امیدوارم نظراتم برای دوستان مفید باشه . سفرتون بی خطر نداشتن پارکینگ صبحانه ضعیف
هتل از لحاظ نظافت و تمیزی عالی بود همچنین پرسنل بسیار خوش برخورد بودند. تنها نقاط ضعف نبود اینترنت داخل اتاق و نداشتن پارکینگ است. اگر برای پارکینگ عمومی دوربین نصب شود که پرسنل نظارت داشته باشن به ماشین ها بسیار عالی خواهد شد.
اصلا راضی نبودم اتاق ها بدترین جای هتل بود نمی ارزید که
خوب بود و امکانات هتل کم بود.
همه چیز خوب بود.
من در تعطیلات نوروز به این هتل رفتم و با این که شب اول بر خلاف خواست بنده در هنگام رزرو تخت دبل نداشتند ولی برخورد دوستانه و همکاری کامل کارکنان هتل جربه خوبی رو برام به یادگار گذاشتند تنها ایرادی که میتونم بگیرم نبود جای پارک کافی و مناسب عنوان کرد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل سنتی رویای قدیم یزد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سنتی رویای قدیم یزد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سنتی رویای قدیم یزد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سنتی رویای قدیم یزد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سنتی رویای قدیم یزد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.