هتل سیمرغ تهران

تهران ،خیابان ولی عصر ،پایین تر از پارک ساعی
2.2
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

معرفی هتل سیمرغ تهران

هتل چهار ستاره سیمرغ یا میامی سابق واقع در زیباترین و طولانی ترین خیابان تهران، خیابان ولیعصر در سال ۱۳۷۹ در زمینی به مساحت حدودا ۴۸۰۰ مترمربع افتتاح گردیده است‌. سبک معماری ساختمان مدرن بوده و دارای ۹۹ باب واحد اقامتی لوکس با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. هتل در خیابان ولیعصر و در مجاورت پارک ساعی واقع شده که علاوه بر مطلوب و خوش آب و هوا بودن منطقه، دسترسی مناسبی هم به تمامی نقاط شهر دارد. پرسنل مجرب و آموزش دیده هتل سیمرغ در تلاش‌اند تا میهمان نوازی ایرانی را در محیطی دلپذیر و به یادماندنی ارائه نموده و اقامتی خوش را برای میهمانان گرامی فراهم نمایند.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سیمرغ تهران
سیمرغ-اتاق یک تخته شرقی
اتاق یک تخته شرقی
ای‌گردش
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
9 خرداد
جمعه
480,000
تومان
10 خرداد
شنبه
480,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
480,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
480,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
16 خرداد
جمعه
480,000
تومان
17 خرداد
شنبه
480,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
اقامت 24
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
9 خرداد
جمعه
480,000
تومان
10 خرداد
شنبه
480,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
480,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
480,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
16 خرداد
جمعه
480,000
تومان
17 خرداد
شنبه
480,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
هتل یار
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
9 خرداد
جمعه
480,000
تومان
10 خرداد
شنبه
480,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
480,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
480,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
16 خرداد
جمعه
480,000
تومان
17 خرداد
شنبه
480,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
علاءالدین
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
9 خرداد
جمعه
480,000
تومان
10 خرداد
شنبه
480,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
480,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
480,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
480,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
16 خرداد
جمعه
480,000
تومان
17 خرداد
شنبه
480,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
سیمرغ-اتاق یک تخته لوکس غربی
اتاق یک تخته لوکس غربی
اقامت 24
566,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
566,000
تومان
9 خرداد
جمعه
566,000
تومان
10 خرداد
شنبه
566,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
566,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
566,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
566,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
566,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
566,000
تومان
16 خرداد
جمعه
566,000
تومان
17 خرداد
شنبه
566,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
566,000
تومان
علاءالدین
566,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
566,000
تومان
9 خرداد
جمعه
566,000
تومان
10 خرداد
شنبه
566,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
566,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
566,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
566,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
566,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
566,000
تومان
16 خرداد
جمعه
566,000
تومان
17 خرداد
شنبه
566,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
566,000
تومان
سیمرغ-اتاق دوتخته دبل شرقی
اتاق دوتخته دبل شرقی
ای‌گردش
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
9 خرداد
جمعه
580,000
تومان
10 خرداد
شنبه
580,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
580,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
580,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
16 خرداد
جمعه
580,000
تومان
17 خرداد
شنبه
580,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
اقامت 24
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
9 خرداد
جمعه
580,000
تومان
10 خرداد
شنبه
580,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
580,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
580,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
16 خرداد
جمعه
580,000
تومان
17 خرداد
شنبه
580,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
هتل یار
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
9 خرداد
جمعه
580,000
تومان
10 خرداد
شنبه
580,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
580,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
580,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
16 خرداد
جمعه
580,000
تومان
17 خرداد
شنبه
580,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
علاءالدین
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
9 خرداد
جمعه
580,000
تومان
10 خرداد
شنبه
580,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
580,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
580,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
16 خرداد
جمعه
580,000
تومان
17 خرداد
شنبه
580,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
سیمرغ-اتاق دوتخته دبل لوکس غربی
اتاق دوتخته دبل لوکس غربی
اقامت 24
666,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
666,000
تومان
9 خرداد
جمعه
666,000
تومان
10 خرداد
شنبه
666,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
666,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
666,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
666,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
666,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
666,000
تومان
16 خرداد
جمعه
666,000
تومان
17 خرداد
شنبه
666,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
666,000
تومان
هتل یار
666,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
666,000
تومان
9 خرداد
جمعه
666,000
تومان
10 خرداد
شنبه
666,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
666,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
666,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
666,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
666,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
666,000
تومان
16 خرداد
جمعه
666,000
تومان
17 خرداد
شنبه
666,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
666,000
تومان
سیمرغ-اتاق دوتخته توئین شرقی
اتاق دوتخته توئین شرقی
اقامت 24
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
9 خرداد
جمعه
580,000
تومان
10 خرداد
شنبه
580,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
580,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
580,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
16 خرداد
جمعه
580,000
تومان
17 خرداد
شنبه
580,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
هتل یار
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
9 خرداد
جمعه
580,000
تومان
10 خرداد
شنبه
580,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
580,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
580,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
16 خرداد
جمعه
580,000
تومان
17 خرداد
شنبه
580,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
سیمرغ-اتاق دوتخته توئین لوکس غربی
اتاق دوتخته توئین لوکس غربی
اقامت 24
666,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
666,000
تومان
9 خرداد
جمعه
666,000
تومان
10 خرداد
شنبه
666,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
666,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
666,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
666,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
666,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
666,000
تومان
16 خرداد
جمعه
666,000
تومان
17 خرداد
شنبه
666,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
666,000
تومان
هتل یار
666,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
666,000
تومان
9 خرداد
جمعه
666,000
تومان
10 خرداد
شنبه
666,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
666,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
666,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
666,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
666,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
666,000
تومان
16 خرداد
جمعه
666,000
تومان
17 خرداد
شنبه
666,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
666,000
تومان
سیمرغ-سوئیت دونفره رویال لوکس غربی
سوئیت دونفره رویال لوکس غربی
اقامت 24
910,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
910,000
تومان
9 خرداد
جمعه
910,000
تومان
10 خرداد
شنبه
910,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
910,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
910,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
910,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
910,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
910,000
تومان
16 خرداد
جمعه
910,000
تومان
17 خرداد
شنبه
910,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
910,000
تومان
سیمرغ-سوئیت دو نفره نرمال غربی
سوئیت دو نفره نرمال غربی
اقامت 24
880,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
880,000
تومان
9 خرداد
جمعه
880,000
تومان
10 خرداد
شنبه
880,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
880,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
880,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
880,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
880,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
880,000
تومان
16 خرداد
جمعه
880,000
تومان
17 خرداد
شنبه
880,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
880,000
تومان
سیمرغ-سوئیت دو نفره نرمال شرقی
سوئیت دو نفره نرمال شرقی
اقامت 24
780,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
780,000
تومان
9 خرداد
جمعه
780,000
تومان
10 خرداد
شنبه
780,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
780,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
780,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
780,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
780,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
780,000
تومان
16 خرداد
جمعه
780,000
تومان
17 خرداد
شنبه
780,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
780,000
تومان
سیمرغ-سوئیت دوتخته تخت طاووس
سوئیت دوتخته تخت طاووس
اقامت 24
8,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
8,000,000
تومان
9 خرداد
جمعه
8,000,000
تومان
10 خرداد
شنبه
8,000,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
8,000,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
8,000,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
8,000,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
8,000,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
8,000,000
تومان
16 خرداد
جمعه
8,000,000
تومان
17 خرداد
شنبه
8,000,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
8,000,000
تومان
سیمرغ-سوئیت دوتخته تخت جمشید
سوئیت دوتخته تخت جمشید
اقامت 24
10,000,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
10,000,000
تومان
9 خرداد
جمعه
10,000,000
تومان
10 خرداد
شنبه
10,000,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
10,000,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
10,000,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
10,000,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
10,000,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
10,000,000
تومان
16 خرداد
جمعه
10,000,000
تومان
17 خرداد
شنبه
10,000,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
10,000,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سیمرغ تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
IPTV
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
فست‌فود
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سالن بدنسازی
امکانات ورزشی ابی
سونا بخار
کتابفروشی
غذای دریایی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
کافی‌نت
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
لابی
سالن بدنسازی رایگان
جکوزی رایگان
استخر رایگان
سونا رایگان
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرانسوی
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
اينترنت در اتاق
لاندري
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
آشپزخانه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
فروشگاه صنايع دستی
آرايشگاه مردانه
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
اتاق ويژه معلولين
محلی برای سيگاری ها
مسير پياده روی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
دمنوش سرا
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
خود پرداز بانک
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
سالن پذیرایی
انگلیسی
فرانسه
ترکی
پاور سوئیچ
آمفی تئاتر
رستوران میامی در طبقه فوقانی با چشم انداز کامل از شهر
تلویزیون اینترنتی
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل سیمرغ تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سیمرغ تهران

(33 نظر)
پرسنل رستوران کم حوصله بودند بعضی
ما سوییت معمولی رزرو کرده بودیم، اتاقها بزرگ و تمیز بود، فقط تخت خواب خیلی صدا می داد و ظاهرا تخت خواب بقیه اتاقها هم اینطوره.
همه چيز خوب و عالي بود
از نظر من، همه چبز عالی بود. البته هزینه با توجه به امکانات هتل باید پایین‌تر باشه!
نقاط قوت:
پرسنل مشتری مدار پذیرش عالی ‌ و سریع صبحانه مطلوب و..... در مجموع اقامت در این هتل رو به دوستان توصیه میکنم
نقاط ضعف:
فشار آب با توجه به اینکه اتاق مد نظر در طبقه ۶بود کم بود
همه چیز اعم از برخورد پرسنل سرویس دهی نظافت و ... عالی بود
هتل كاركنان با تجربه و خوش برخوردي دارد.
کارکنان بسیار مودب و آشنا با امور هتلداری حرفه ای_ اتاق های پرنور ، تمیز با امکانات مینی بار و چای ساز ،صبحانه خوب، استفاده آسان و رایگان از امکانات ورزشی هتل نظیر تردمیل و استخر. در هتلهای زیادی از سه ستاره تا پنج ستاره در تهران اقامت داشته ام ولی در این هتل حتی از هتلهای 5 ستاره اقامت بهتر و ارامش بخش تری داشته ام. سپاس از مدیریت و کارکنان هتل سیمرغ
در مجموع هتل خوبی است
در مجموع هتل خوبی بود.
موقعیت مکانی عالیهمه چیز عالی تمیز و مرتب
پرسنل مودب و خوش برخورد بودند. تهويه و سيستم خنك كننده در وضعيت بدى هست . راهروها كاملا بوى غذا و...دارد كه بسيار ازار دهنده . كمبود قورى مستقل در هنگام صرف صبحانه توجيحى ندارد و مدام بايد منتظر چاى باشيد كه اين مشكل با گذاشتن چند قورى قابل حل ميباشد متاسفانه پاركينگ هتل بسيار باريك هست و ماشين ها هنگام ورود و خروج به ديواره رمپ برخورد ميكنند(از جمله ماشين بنده)كه توصيه ميكنم حتما ديوار ها رو با اسفنج پوشش دهند در مجموع پرسنل مهربان و صميمى هستند
کارکنان بسیار مودب و عالی بودن
ورودی این هتل مناسب چمدان و کالسکه و افراد ویلچری نیست زیرا سطح شیبدار ندارد.در ورودی هتل کسی خوش آمد نمی گوید و کمکی در کار نیست.یخچال های اتاقهای هتل در دو موردی که من با آن مواجه بودم کار نمیکرد.در حال تعمیر هتل بودند و سروصدای حاصل مانع از استراحت مفید میشد.تهویه هوا صدای نامناسبی داشت.بجز موارد فوقکارکنان بسیار مودب و محترمی داشت و صبحانه هتل نسبتا خوب بود.موقعیت هتل برای دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی(BRT) عالی بود اما کمی با ایستگاه مترو فاصله داشت.
برخورد کارکنان عالی بود. استخر تمیز و برخورد در استخر عالی بود حتی بخاطر یک مسافر جکوزی و پمگ جت ها را فعال کردند که در نوع خود بخاطر احترام به مسافر در هتل های ایران کم نظیر بود. تشکر ویژه از کارکنان استخر هتل سیمرغ
امكانات هتل خوب بود ، برخورد كاركنان ضعيف
نقاط قوت:
هتل با امکانات بالا و دارای پرسنل متشخص
نقاط ضعف:
نداشت
به غیر از شب ورود و خشکشویی هتل بقیه کارکنان مخصوصا رستوران و پرسنل نظافت اتاق هاخوب و مودبانه بود. مشکل شب ورود این بود که ابتدا به من اتاق با تخت دابلی رو دادن که سیستم سرمایشی اون کار نمیکرد و پنجره ای به بیرون هم نداشت حالت شرجی و رطوبت غیر قابل تحملی بود. و رزیپشن میگفت بقیه اتاق ها پر هستن( در حالیکه هتل کلا مهمانی نداشت )و سیستم تهویه اونها بدلیل تعویض نکردن آب چیلر ها روی گرمایش هست چون من مهندس برق هستم و میدونم اگر مود سیستم از winter بهsummerتغییر کنه جهت چرخش گاز عوض میشه و فرآیند به جای گرما دهی گرماگیر میشود.و فقط چون در رزروم اتاق دو تخته تویین گرفته بودم رزیپشن مجبور شد اتاق مارو عوض کنه که خوشبختانه پنجره داشت و چون هوا به صورت طبیعی خنک بود باعث تهویه اتاق میشد.لاندری هم خوب نبود چون کت من رو نشسته بودن فقط اتو کرده بودن در حالیکه توی فرم تیک زده بودم شستشو و خشکشویی ولی هزینشو کامل گرفتن.
خوب بود.
غیر از شب اول بقیه کارکنان خوب بودند و محترم
كاركنان مودب وخوب فضای تميز
در تعطیلات نوروز به علت تعمیرات مجموعه آبی و ورزشی تعطیل بود که قبل از رزرو اطلاع رسانی نشده بود. صبحانه هتل تمام 6 روز اقامت یکسان بود. به علت ضخامت کم دیوارها و عدم عایق بندی صوتی صدای مهمانان دیگر اتاق ها به وضوح شنیده می شد که در زمان خواب یک معضل می باشد همچنین عدم تهویه مناسب باعث می شد بوی سیگار را به راحتی استشمام نمایید که اگر حساسیت دارید نوعی زجر کشی می باشد. در کل به نسبت هزینه هتل اصلا توجیه ندارد. برخورد پرسنل هتل بسیار عالی بود که از همین جا از تمامی عزیزان تشکر می کنم
من يه سوييت و دوتا اتاق دو تخت گرفتم تقريباً همه چي خوب و در حد يه هتل چهارستاره ي خوب بود ولي ! من يكي از دلايل انتخابم مجموعه آبي هتل بود كه به محض ورود پرسيدم گفتن در حال تعمير و اگر هتل از قبل اطلاع رسانی می کرد من حتماً جاي ديگه اي رو انتخاب ميكردم
نقاط قوت:
فضای کافی اتاق ها صبحانه متنوع برخورد دوستانه پرسنل
نقاط ضعف:
بعضی از قسمت ها در حال بازسازی و تعمیر است
اولین چیزی که جلب نظر می کرد نیمه تعطیل بودن هتل بود ظاهرا اکثر کارکنان رفته بودند مرخصی نوروزی چون حتی کسی نبود که ما را تا اتاق همراهی کند ما سوییت رویال گرفته بودیم یک اتاق حدود 40 متری بود که با پارتیشن تخت خواب جدا شده بود صبحانه ضعیف بود اما رفتار پرسنل خوب بود ما 3 روز رزرو داشتیم وقتی یک روز زودتر اتاق را تحویل دادیم 1120 تومان بابت یک شیشه آب معدنی گرفتند
موقعیت مکانی عالیبرخورد مناسب تمام پرسنل صبحانه کامل و با کیفیت یکی از بهترین هتل هایی که در تهران رفتم
هتلی خوب و مرتب و تمیز روی بالشتها ملافه ی نو کشیده بودند غذاهای خوب و قیمت مناسب از اقامت در این هتل خیلی راضی بودم حتما پیشنهاد میکنم بهتون
نقاط قوت:
تمیزی هتل
نقاط ضعف:
در سفر قبلی که بصورت خانوادگی در هتل اقامت داشتم پرسنل هتل رفتار بسیار مناسب و خوبی داشتند که در این سفر که بصورت کاری رفته بودم رفتار مثل دفعه قبل نبود. گرچه هیچ بی احترامی هم نشد
نقاط قوت:
رفتار عالی پرسنل و کارکنان
نقاط ضعف:
نکات منفی فقط در مورد مواد مصرفی در کافی شاپ مثلا به نظر من با اینهمه امکانات عالی که درست کردن اگر از چای مرغوب استفاده میکردند بسیار عالی میشد. البته این فقط مثال بود
نقاط قوت:
با توجه به بازسازی هتل کلیه تجهیزات اتاق از کیفیت مناسبی برخوردار هستند رفتار کلیه پرسنل بسیار مودبانه میباشد کیفیت و تنوع خوراکیهای صبحانه قابل قبول است وجود استخر سونا و مجموعه ورزشی
نقاط ضعف:
علیرغم مدرن بودن تجهیزات مربوط به تلوزیون اتاق اما قطعی برخی کانالها مکرر اتفاق می افتد
واقعا فوقولاده بود از همه نظر مخصوصا چون دسترسی محل اقامت خیلی مهمه توی سفر
نقاط قوت:
خوب نبود
نقاط ضعف:
کولر مشکل داشت----و اتاق تاریک بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان هتل. محیط آرام و دلنشین
نقاط ضعف:
صبحانه در حد یه هتل ۴ ستاره نبود اصلا. سرویس بهداشتی اتاق استاندارد کوچیک بود. ویوو خوبی نداشت حداقل اتاق من
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل سیمرغ تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سیمرغ تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سیمرغ تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سیمرغ تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سیمرغ تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.