هتل شهریار تهران

تهران، میدان امام خمینی، خیابان سعدی جدید، بلوک8 غربی، پلاک 24
3
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران

معرفی هتل شهریار تهران

هتل دو ستاره شهریار در مرکز فرهنگی - تجاری تهران، در نزدیکی بازار بزرگ تهران و مجاورت موزه‌های ایران باستان، آبگینه، سکه و جواهرات، کاخ گلستان، دروازه ی تهران ( سر در باغ ملی ) و ایستگاه مرکزی مترو قرار دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل شهریار تهران
شهریار-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
177,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
177,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
177,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
177,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
177,000
تومان
9 خرداد
جمعه
177,000
تومان
10 خرداد
شنبه
177,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
177,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
177,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
177,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
177,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
177,000
تومان
ای‌گردش
177,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
177,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
177,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
177,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
177,000
تومان
9 خرداد
جمعه
177,000
تومان
10 خرداد
شنبه
177,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
177,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
177,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
177,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
177,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
177,000
تومان
هتل یار
177,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
177,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
177,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
177,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
177,000
تومان
9 خرداد
جمعه
177,000
تومان
10 خرداد
شنبه
177,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
177,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
177,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
177,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
177,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
177,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شهریار-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
273,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
273,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
273,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
9 خرداد
جمعه
273,000
تومان
10 خرداد
شنبه
273,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
273,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
273,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
273,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
273,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
هتل یار
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
273,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
273,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
273,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
9 خرداد
جمعه
273,000
تومان
10 خرداد
شنبه
273,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
273,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
273,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
273,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
273,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
ای‌گردش
274,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
274,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
274,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
9 خرداد
جمعه
274,000
تومان
10 خرداد
شنبه
274,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
274,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
274,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
274,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
274,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
274,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شهریار-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
273,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
273,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
273,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
9 خرداد
جمعه
273,000
تومان
10 خرداد
شنبه
273,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
273,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
273,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
273,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
273,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
شهریار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
401,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
401,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
401,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
401,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
401,000
تومان
9 خرداد
جمعه
401,000
تومان
10 خرداد
شنبه
401,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
401,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
401,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
401,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
401,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
401,000
تومان
اقامت 24
401,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
401,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
401,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
401,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
401,000
تومان
9 خرداد
جمعه
401,000
تومان
10 خرداد
شنبه
401,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
401,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
401,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
401,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
401,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
401,000
تومان
هتل یار
401,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
401,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
401,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
401,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
401,000
تومان
9 خرداد
جمعه
401,000
تومان
10 خرداد
شنبه
401,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
401,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
401,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
401,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
401,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
401,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شهریار-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
473,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
473,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
473,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
473,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
473,000
تومان
9 خرداد
جمعه
473,000
تومان
10 خرداد
شنبه
473,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
473,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
473,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
473,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
473,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
473,000
تومان
اقامت 24
473,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
473,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
473,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
473,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
473,000
تومان
9 خرداد
جمعه
473,000
تومان
10 خرداد
شنبه
473,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
473,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
473,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
473,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
473,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
473,000
تومان
هتل یار
473,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
473,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
473,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
473,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
473,000
تومان
9 خرداد
جمعه
473,000
تومان
10 خرداد
شنبه
473,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
473,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
473,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
473,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
473,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
473,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
شهریار-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ای‌گردش
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
545,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
545,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
9 خرداد
جمعه
545,000
تومان
10 خرداد
شنبه
545,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
545,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
545,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
545,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
اقامت 24
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
545,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
545,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
9 خرداد
جمعه
545,000
تومان
10 خرداد
شنبه
545,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
545,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
545,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
545,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
هتل یار
545,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
545,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
545,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
9 خرداد
جمعه
545,000
تومان
10 خرداد
شنبه
545,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
545,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
545,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
545,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
545,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
545,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل شهریار تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی شاپ 24 ساعته
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
مسلط به زبان عربی
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مسلط به زبان ترکی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل شهریار تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل شهریار تهران

(15 نظر)
درمجموع متوسط
محیط خوبی بودندارم
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
برخورد پرسنل اصلا خوب نبود،، فقط با مهمانان خارجی برخورد خوبی دارن،جواب سلام آدمو به زور میدن
تمیزی هتل، موقعیت خوب هتل در دسترسی به مراکز خرید مترو و بازار، اینترنت و خدمات خوبرفتار سرد و غیرحرفه‌ای کارکنان، قیمت بالا، تنوع کم صبحانه
پذیرش در حد متوسط. بهداشت متوسط. امکانات متوسط. صبحانه متوسط. و متاسفانه نسبت به قبل داره ضعیف میشه مدیریت
نباید توقع آنچنانی داشت اما بخاطر هزینه ی نسبتا بالا برا اتاق یک تخته باید خیلی چیزا رعایت بشه. نمونه ش برخورد پذیرش. صبحانه در حد متوسط. اتاق بسیار کوچک. تهویه ی هوای نامناسب. فقط برا جای خواب خوبه.
نقاط قوت:
عالی
نقاط ضعف:
-
موقعیت مکانی خوب البته در محدوده شلوغ و پر ترافیک...آرامش داخل هتل خوب بود.‌اینترنت رایگان..کف اتاق موکت تمیز بود.ملافه ها و تخت تمیز بود..صبحانه نسبت به ۲ستاره بودن هتل قابل قبول بود..برخورد کمی سرد پرسنل پذیرش به چشم میخوره.اتاق ۲نفره واقعا کوچیک بود..شیر آلات زنگ زده و نامناسب..
در این هتل یک شب اقامت داشتم و از تمیزی اتاق و امکانات راضی نبودم.
نظر خاصی ندارم
هتل و اتاقهای ان بوی سیگار میدهد و از سقف دستشویی ان اب چکه میکند و ... و صبحانه خوب نبود
خدمات مسواك و خميردندان نداشت.شامپو مناسب نبود.
وضعیت نامناسب اتاق مانند عدم قفل شدن درب! و موقعیت نامناسب هتل که در محله ی نه چندان خوبی قرار گرفته است.
نقاط قوت:
پذیرایی و برخورد مناسب سرویس دهی مناسب
نقاط ضعف:
نکته منفی مشاهده نشد و برای سفرهایی مکرر همیشه انتخاب خوبی خواهد بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل شهریار تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل شهریار تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل شهریار تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل شهریار تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل شهریار تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.