هتل ایرانشهر تهران

تهران، خیابان ایرانشهر، حدفاصل سمیه و انقلاب شماره 81
3.8
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران

معرفی هتل ایرانشهر تهران

هتل ایرانشهر یکی از قدیمی‌ترین و با سابقه‌ترین هتل‌های ایران به شمار می‌آید که در سال ۱۳۳۲ با نام هتل لوزان توسط مرحوم حسینعلی البرز، موسس بنیاد فرهنگی البرز افتتاح شد. در سال ۱۳۶۰ با مدیریت جدید بازسازی گردید و با نام هتل ایرانشهر شروع به کار نمود. این هتل در بخش مرکزی تهران واقع گردیده و امکان دسترسی به کلیه مکان‌های مهم تهران از جمله بازار، فرودگاه، ترمینال‌های مسافربری، راه آهن، مکان‌های دیدنی و موزه‌ها، اکثر وزارتخانه‌ها و اداره‌های مرکزی فراهم است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ایرانشهر تهران
ایرانشهر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
414,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
414,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
414,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
414,000
تومان
9 خرداد
جمعه
414,000
تومان
10 خرداد
شنبه
414,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
414,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
414,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
414,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
414,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
414,000
تومان
اقامت 24
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
414,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
414,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
414,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
414,000
تومان
9 خرداد
جمعه
414,000
تومان
10 خرداد
شنبه
414,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
414,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
414,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
414,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
414,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
414,000
تومان
هتل یار
435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
435,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
435,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
9 خرداد
جمعه
435,000
تومان
10 خرداد
شنبه
435,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
435,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
435,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
435,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
435,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
435,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایرانشهر-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
ای‌گردش
684,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
684,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
684,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
684,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
684,000
تومان
9 خرداد
جمعه
684,000
تومان
10 خرداد
شنبه
684,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
684,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
684,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
684,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
684,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
684,000
تومان
اقامت 24
684,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
684,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
684,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
684,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
684,000
تومان
9 خرداد
جمعه
684,000
تومان
10 خرداد
شنبه
684,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
684,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
684,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
684,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
684,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
684,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایرانشهر-آپارتمان یکخوابه دونفره
آپارتمان یکخوابه دونفره
ای‌گردش
789,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
789,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
789,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
789,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
789,000
تومان
9 خرداد
جمعه
789,000
تومان
10 خرداد
شنبه
789,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
789,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
789,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
789,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
789,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
789,000
تومان
اقامت 24
789,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
789,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
789,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
789,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
789,000
تومان
9 خرداد
جمعه
789,000
تومان
10 خرداد
شنبه
789,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
789,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
789,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
789,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
789,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
789,000
تومان
هتل یار
809,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
809,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
809,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
809,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
809,000
تومان
9 خرداد
جمعه
809,000
تومان
10 خرداد
شنبه
809,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
809,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
809,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
809,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
809,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
809,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایرانشهر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
579,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
579,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
579,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
579,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
579,000
تومان
9 خرداد
جمعه
579,000
تومان
10 خرداد
شنبه
579,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
579,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
579,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
579,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
579,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
579,000
تومان
ای‌گردش
579,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
579,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
579,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
579,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
579,000
تومان
9 خرداد
جمعه
579,000
تومان
10 خرداد
شنبه
579,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
579,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
579,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
579,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
579,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
579,000
تومان
هتل یار
599,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
599,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
599,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
599,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
599,000
تومان
9 خرداد
جمعه
599,000
تومان
10 خرداد
شنبه
599,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
599,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
599,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
599,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
599,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
599,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایرانشهر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
579,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
579,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
579,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
579,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
579,000
تومان
9 خرداد
جمعه
579,000
تومان
10 خرداد
شنبه
579,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
579,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
579,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
579,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
579,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
579,000
تومان
ای‌گردش
579,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
579,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
579,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
579,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
579,000
تومان
9 خرداد
جمعه
579,000
تومان
10 خرداد
شنبه
579,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
579,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
579,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
579,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
579,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
579,000
تومان
هتل یار
599,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
599,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
599,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
599,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
599,000
تومان
9 خرداد
جمعه
599,000
تومان
10 خرداد
شنبه
599,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
599,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
599,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
599,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
599,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
599,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ایرانشهر تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
فست‌فود
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تور
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
کافی‌نت
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
ميز
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
اينترنت در اتاق
لاندري
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
اینترنت با سرعت بالا
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل ایرانشهر تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ایرانشهر تهران

(8 نظر)
هتل آرامی هست بشرط آنکه طبقه دو یا سه باشید.صبحانه عالی ومرتب.کافی شاپ عالی.سالاد با سس مخصوصش هنگام صرف نهار یا شام بی نظیرپارکینگ محدود
خیلی خوب است
بنده بسيار از عملكرد ايران هتل راضي هستم زيرا با سرعت بسيار بالا و پيگيري هاي به موقع رزرو را انجام داده و در ارائه اسنادي مانند فاكتور راحت و سريع ميتوان عمل كرد
در کل هتل خوبی بود و از اقامت در این هتل راضی بودم
خوب
اتاق ها موکت شده اند که موکت معمولا به مرور زمان کثیف میشوند.اگر مدیریت هتل کفها رو پارکت کنند بدون دمپایی هم حس خوبی دارید. لوله کشی شوفاژها رو کار اجرا شده که منظره خوبی ندارد.ولیکن از بعضی از هتلهای دیگر تهران که نمیدانم چطور ستاره گرفته اند بهتره. مسول رزرواسیون بسیار خوشرو وخوش برخوردبودند.
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوب و خوش برخورد هستند.و امکانات مناسب .و تمیز .
نقاط ضعف:
نبود آسانسور . وسایل چای . مانند کتری برقی. و میز اتو . واتو .
هتلی با دسترسی بسیار عالی .مناسب برای اقامت افرادی که برای کار به این شهر سفر میکنند
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل ایرانشهر تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل ایرانشهر تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل ایرانشهر تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل ایرانشهر تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل ایرانشهر تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.