هتل اسکان الوند تهران

تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه اسفراین، نبش اهورا مزدا
4.6
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران

معرفی هتل اسکان الوند تهران

هتل چهار ستاره اسکان الوند در دل پایتخت و منطقه دنج الوند واقع شده و نزدیک به برج میلاد می‌باشد. با توجه به قرار گیری هتل در منطقه‌ی مرتفع، از آب و هوای خوبی برخوردار می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل اسکان الوند تهران
اسكان الوند-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
9 خرداد
جمعه
440,000
تومان
10 خرداد
شنبه
440,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
440,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
440,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
440,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
16 خرداد
جمعه
440,000
تومان
17 خرداد
شنبه
440,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
440,000
تومان
علاءالدین
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
9 خرداد
جمعه
440,000
تومان
10 خرداد
شنبه
440,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
440,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
440,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
440,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
16 خرداد
جمعه
440,000
تومان
17 خرداد
شنبه
440,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
440,000
تومان
جاباما
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
9 خرداد
جمعه
440,000
تومان
10 خرداد
شنبه
440,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
440,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
440,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
440,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
440,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
440,000
تومان
16 خرداد
جمعه
440,000
تومان
17 خرداد
شنبه
440,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
440,000
تومان
ای‌گردش
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
445,000
تومان
9 خرداد
جمعه
445,000
تومان
10 خرداد
شنبه
445,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
445,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
445,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
445,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
445,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
445,000
تومان
16 خرداد
جمعه
445,000
تومان
17 خرداد
شنبه
445,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
445,000
تومان
هتل یار
445,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
445,000
تومان
9 خرداد
جمعه
445,000
تومان
10 خرداد
شنبه
445,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
445,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
445,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
445,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
445,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
445,000
تومان
16 خرداد
جمعه
445,000
تومان
17 خرداد
شنبه
445,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
445,000
تومان
اسكان الوند-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
9 خرداد
جمعه
550,000
تومان
10 خرداد
شنبه
550,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
16 خرداد
جمعه
550,000
تومان
17 خرداد
شنبه
550,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
ای‌گردش
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
9 خرداد
جمعه
550,000
تومان
10 خرداد
شنبه
550,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
16 خرداد
جمعه
550,000
تومان
17 خرداد
شنبه
550,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
جاباما
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
9 خرداد
جمعه
550,000
تومان
10 خرداد
شنبه
550,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
16 خرداد
جمعه
550,000
تومان
17 خرداد
شنبه
550,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
علاءالدین
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
9 خرداد
جمعه
550,000
تومان
10 خرداد
شنبه
550,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
16 خرداد
جمعه
550,000
تومان
17 خرداد
شنبه
550,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
هتل یار
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
9 خرداد
جمعه
550,000
تومان
10 خرداد
شنبه
550,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
16 خرداد
جمعه
550,000
تومان
17 خرداد
شنبه
550,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
اسكان الوند-اتاق دوتخته کینگ
اتاق دوتخته کینگ
ای‌گردش
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
9 خرداد
جمعه
590,000
تومان
10 خرداد
شنبه
590,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
16 خرداد
جمعه
590,000
تومان
17 خرداد
شنبه
590,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
اقامت 24
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
9 خرداد
جمعه
590,000
تومان
10 خرداد
شنبه
590,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
16 خرداد
جمعه
590,000
تومان
17 خرداد
شنبه
590,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
علاءالدین
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
9 خرداد
جمعه
590,000
تومان
10 خرداد
شنبه
590,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
16 خرداد
جمعه
590,000
تومان
17 خرداد
شنبه
590,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
هتل یار
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
9 خرداد
جمعه
590,000
تومان
10 خرداد
شنبه
590,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
16 خرداد
جمعه
590,000
تومان
17 خرداد
شنبه
590,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
جاباما
590,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
9 خرداد
جمعه
590,000
تومان
10 خرداد
شنبه
590,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
16 خرداد
جمعه
590,000
تومان
17 خرداد
شنبه
590,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
اسكان الوند-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
9 خرداد
جمعه
660,000
تومان
10 خرداد
شنبه
660,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
660,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
660,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
660,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
660,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
16 خرداد
جمعه
660,000
تومان
17 خرداد
شنبه
660,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
660,000
تومان
ای‌گردش
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
9 خرداد
جمعه
660,000
تومان
10 خرداد
شنبه
660,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
660,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
660,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
660,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
660,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
16 خرداد
جمعه
660,000
تومان
17 خرداد
شنبه
660,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
660,000
تومان
علاءالدین
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
9 خرداد
جمعه
660,000
تومان
10 خرداد
شنبه
660,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
660,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
660,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
660,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
660,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
16 خرداد
جمعه
660,000
تومان
17 خرداد
شنبه
660,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
660,000
تومان
هتل یار
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
9 خرداد
جمعه
660,000
تومان
10 خرداد
شنبه
660,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
660,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
660,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
660,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
660,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
16 خرداد
جمعه
660,000
تومان
17 خرداد
شنبه
660,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
660,000
تومان
اسكان الوند-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
9 خرداد
جمعه
550,000
تومان
10 خرداد
شنبه
550,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
16 خرداد
جمعه
550,000
تومان
17 خرداد
شنبه
550,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
9 خرداد
جمعه
550,000
تومان
10 خرداد
شنبه
550,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
16 خرداد
جمعه
550,000
تومان
17 خرداد
شنبه
550,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
هتل یار
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
9 خرداد
جمعه
550,000
تومان
10 خرداد
شنبه
550,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
16 خرداد
جمعه
550,000
تومان
17 خرداد
شنبه
550,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
علاءالدین
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
9 خرداد
جمعه
550,000
تومان
10 خرداد
شنبه
550,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
550,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
16 خرداد
جمعه
550,000
تومان
17 خرداد
شنبه
550,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان

امکانات اتاق های هتل اسکان الوند تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
رستوران بین المللی
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
جکوزی
اسپا
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
کافی‌شاپ
کمد لباس
حوله
دمپایی
خدمات تور
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سالن بدنسازی
سونا بخار
غذای دریایی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
سالن بیلیارد
اتاق بازی
اطفای حریق
کافی‌نت
لابی
سالن بدنسازی رایگان
جکوزی رایگان
سونا رایگان
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
رستوران فرانسوی
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
سونا خشک
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
سیستم سرمایش
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
ويدئو كنفرانس
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
اجاره ماشين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مسلط به زبان ترکی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
سالن جشن و مراسم و عروسی
خود پرداز بانک
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
خدمات اسپا
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
بیزینس سنتر
تلویزیون lcd
پنجره
سیستم اطفاء حریق دراتاق
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
Business Center
پاركينگ
رستوران
اينترنت در لابی
لاندري
حوله حمام
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
رخت آویز
سرویسبهداشتیفرنگی
سیستماعلامحریق
سیستمتهویهمطبوعهوا
مینیبار
سیستمسرمایشوگرمایش
تالار پذیرایی

آدرس هتل اسکان الوند تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اسکان الوند تهران

(18 نظر)
از هر نظر مطلوب
دسترسی به مرکز شهر کمی مشکل و هزینه اقامت کمی بالا هست. اقامت در هتل قطعاً تجربه خوبی را برای مسافران به همراه دارد.روابط عمومی و عملکرد کارکنان عالیه . اما رستوران فرنگی و کافی شاپ انتظار میره با کیفیت بالاتری باشد.
👌👌👌
هتل از همه نظر عالی بود، تمیزی،سرویس،کارکنان،موقعیت،صبحانه ...
بسیار خوب
هتل خوب و مناسب
Excellent
همه چیز خوب وهمه حرفه ای
بسیار خوب حیف که در کافی شاپ سیگارمی کشیدن که آزار دهنده است
هتل خوبي بود ولي قيمت در مقايسه با هتل هاي پنج ستاره تهران بسيار بالاست.
هتلی خوب از نظر موقعیت مکانی و آرامش و دنج با کادری مجرب و خوب و بااحترام و پذیرایی مناسب و با کیفیت
هتل اسکان الوند هتلی بسیار دنج و فوق العاده است . انتخاب همیشگی من می باشد . از مدیران هتل تقاضا دارم از آنجایی که سالهاست در امر هتل داری زبانزد هستید . لطفا جهت اسکان مسافران سیگاری مانند سایر هتل های کشورهای دیگر طبقات را تفکیک نمایید . در اقامت اخیرم دود سیگار از سیستم تهویه مطبوع وارد سوییت می شد و بسیار آزاردهنده بود . این همه تلاش شما و همکاران محترمتان در ارائه ی خدمات فوق العاده خوبتان حیف است که بااین مسائل خدشه دار شود . صمیمانه سپاسگزارم
قابل قبول
از نظر من این هتل با هتل های متوسط اروپایی برابری می کند ، محیطی آرام ، لابی کوچک ولی دلنشین ، مناسب برای اقامت های کاری ، دسترسی عالی به اغلب مراکز اداری و تجاری تهران و بدور از شلوغی های معمول تهران
هتل شیک بود، تنها نکته ی منفی هتل از نظر من، قیمت غذا است که نسبت به کیفیتی که داشت بالا بود.
ساختار فیزیکی هتل خوب بود. اما پرسنل هتل آموزش دیده نبودند
تقریبا هر هفته به تهران سفر کاری دارم و این هتل را برای اقامت انتخاب میکنم. از هتل راضی هستم.
نقاط قوت:
برخورد پرسنل در بخش پذیرایی صبحانه و خانه داری خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
سیستم فاضلاب وان دچار ایراد بود و در تخلیه آب با تاخیر مواجه میشد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل اسکان الوند تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اسکان الوند تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اسکان الوند تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اسکان الوند تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اسکان الوند تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.