هتل دانش تهران

تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج، بعداز پیکانشهر، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش
3.6
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران

معرفی هتل دانش تهران

این هتل در ایام پیک و نمایشگاهی کنسلی ندارد، قیمت ها در بازه نمایشگاه علی الحساب می باشد.. لازم به ذکر است مسافرانی که در هتل اقامت دارند در صورت تمدید اقامت شبهای بعدی باید مقیم بودن در هتل را به اپراتور مربوطه اطلاع دهند.. هتل ۲ ستاره دانش تهران متعلق به پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران بوده که در محیطی آرام و به دور از ترافیک و هیاهو در غرب تهران واقع گردیده است. از مزایای این هتل می‌توان به نزدیکی آن به مجموعه ورزشی آزادی و دسترسی آسان به فرودگاه مهرآباد، فرودگاه بین المللی امام خمینی و همچنین بزرگراه های اصلی تهران اشاره کرد. لازم به ذکر است ورودی هتل از درب پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل دانش تهران
دانش-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
177,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
177,000
تومان
9 خرداد
جمعه
177,000
تومان
10 خرداد
شنبه
177,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
177,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
177,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
177,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
177,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
177,000
تومان
16 خرداد
جمعه
177,000
تومان
17 خرداد
شنبه
177,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
177,000
تومان
جاباما
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
9 خرداد
جمعه
255,000
تومان
10 خرداد
شنبه
220,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
220,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
16 خرداد
جمعه
220,000
تومان
17 خرداد
شنبه
220,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
هتل یار
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
9 خرداد
جمعه
270,000
تومان
10 خرداد
شنبه
225,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
225,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
225,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
225,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
16 خرداد
جمعه
225,000
تومان
17 خرداد
شنبه
225,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
225,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
دانش-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
182,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
182,000
تومان
9 خرداد
جمعه
182,000
تومان
10 خرداد
شنبه
182,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
182,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
182,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
182,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
182,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
182,000
تومان
16 خرداد
جمعه
182,000
تومان
17 خرداد
شنبه
182,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
182,000
تومان
جاباما
262,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
262,000
تومان
9 خرداد
جمعه
262,000
تومان
10 خرداد
شنبه
230,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
16 خرداد
جمعه
230,000
تومان
17 خرداد
شنبه
230,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
9 خرداد
جمعه
280,000
تومان
10 خرداد
شنبه
235,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
16 خرداد
جمعه
235,000
تومان
17 خرداد
شنبه
235,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
دانش-اتاق دوتخته دابل
اتاق دوتخته دابل
ای‌گردش
182,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
182,000
تومان
9 خرداد
جمعه
182,000
تومان
10 خرداد
شنبه
182,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
182,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
182,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
182,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
182,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
182,000
تومان
16 خرداد
جمعه
182,000
تومان
17 خرداد
شنبه
182,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
182,000
تومان
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
9 خرداد
جمعه
280,000
تومان
10 خرداد
شنبه
235,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
235,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
235,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
16 خرداد
جمعه
235,000
تومان
17 خرداد
شنبه
235,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
235,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
دانش-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
252,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
252,000
تومان
9 خرداد
جمعه
252,000
تومان
10 خرداد
شنبه
252,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
252,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
252,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
252,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
252,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
252,000
تومان
16 خرداد
جمعه
252,000
تومان
17 خرداد
شنبه
252,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
252,000
تومان
جاباما
362,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
362,000
تومان
9 خرداد
جمعه
362,000
تومان
10 خرداد
شنبه
310,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
310,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
310,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
16 خرداد
جمعه
310,000
تومان
17 خرداد
شنبه
310,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
310,000
تومان
هتل یار
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
395,000
تومان
9 خرداد
جمعه
395,000
تومان
10 خرداد
شنبه
315,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
315,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
315,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
315,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
16 خرداد
جمعه
315,000
تومان
17 خرداد
شنبه
315,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
315,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
دانش-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ای‌گردش
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
9 خرداد
جمعه
320,000
تومان
10 خرداد
شنبه
320,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
16 خرداد
جمعه
320,000
تومان
17 خرداد
شنبه
320,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
جاباما
461,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
461,000
تومان
9 خرداد
جمعه
461,000
تومان
10 خرداد
شنبه
400,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
16 خرداد
جمعه
400,000
تومان
17 خرداد
شنبه
400,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
هتل یار
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
510,000
تومان
9 خرداد
جمعه
510,000
تومان
10 خرداد
شنبه
405,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
405,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
405,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
405,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
405,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
405,000
تومان
16 خرداد
جمعه
405,000
تومان
17 خرداد
شنبه
405,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
405,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل دانش تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
اتاق چمدان
اینترنت با حجم محدود در لابی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سالن بدنسازی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
تلویزیون LED در لابی
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
نمای کوه
زمین والیبال
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
اينترنت در اتاق
تبديل ارز
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
باغچه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
زمين فوتبال
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات ترانسفر پولي
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
مسير پياده روی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
رستوران فست فود
کرایه اتومبیل با راننده
اینترنت با سرعت بالا
خود پرداز بانک
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
کپسول آتش‌نشانی در لابی

نظرات کاربران برای هتل دانش تهران

(28 نظر)
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
چیزی ندیدیم
يك پارك كوچك يا محوطه پياده روی مناسب ، نياز دارد .
سلام هتل از نظر برخورد کارمندان عالی بود و فضای مناسب و هزینه اقامت اگه کمتر بشه بهتره چون با شهر و بازار ها و مرکز خرید فاصله داره
نقاط قوت:
همه چی عالی و اوکی بود من خیلی راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچی وجود نداشت
این هتل کارمندان مودب و پاکیزه ای داشت ولی امکانات رستوران سرویس پخت پز در ظهر و شب نداشت فقط باید از بیرون سفارش غذا داده می شد ولی در کل هتل خوبی بود. باتشکر
راضی بودم .
قابل قبول
چهارروز و شب اقامت برای من خوب بود.تمیز و تقریبا نو، تیم خدمات خوش برخورد بودند.فضایی آرام و باسکوت تجربه خوبی بود برای من که اهل سفرهستم.
بد نبود
این هتل باتوجه به قیمتش انتخابی بسیار مناسب می باشد اتاق ها تمیز وباز سازی شده هستند وبرای سفرهای کاری با زمان اقامت کوتاه مدت (شبانه) در هتل گزینه مطلوبی است
قرار داشتن هتل در منطقه خلوت و ساکت و دور از ترافیک تهران و داشتن پارکینگ نامحدود مهم ترین مزیت این هتل است که برای سفرهای کاری و کم جمعیت کاملا مناسب است. بعلاوه اتاقها ساده و خوش نقشه میباشد و از حداقل امکانات لازم برخوردار است. رستوران ندارد اما شام و ناهار را از طریق پذیرش هتل میتوان سفارش داد. اینترنت در همه اتاقها قابل دسترسی است و کیفیت قابل قبولی دارد.دور بودن از آبادی و نداشتن امکانات اضافی جهت پذیرایی از مسافران ایراد اصلی این هتل است. دو ماه پیش که به این هتل آمدم شلنگ سرویس بهداشتی نشتی زیادی داشت که به مسئول مربوطه اطلاع دادم. در اقامت دوباره در این هتل همان اتاق را دادند و دیدم باز هم همانجا بعلاوه لوله پایین روشویی نشتی دارد و بشدت چکه میکند!
هتل خوبي بود و با آرامش
جای خوب و تمیزی بود و از انجایی هم که داخل محوطه پژوهشگاه است مشکل امنیت و جای پارک ندارید در مجموع اوکی بود
به قیمت مناسب
از اقامتم کاملا رضایت داشتم همه چی واقعا بدون مشکل بود.
هتل خوبی بود راضی بودم و مکان هتل خیلی جای آرام و خوبی بود.
محیط آرام با صبحانه ضعیف و سرویس اضافه از کودک گرفته می شود.
خوب بود فقط کمی سرد
مناسب بود
اتاق ها تمیز بود ولی صبحانه ضعیف بود. نان ها مانده بود.خیارشور و زیتون کهنه بود.املت سرد بود.
بیشتر مناسب سفرهای کاری و یا علمی تحقیقاتی در همان منطقه هست. محیطی آرام، دنج و خلوت ولی پرت و دور از مناطق شهری.
برا یک روز خوبه
فضائی آرام ومناسب
بسیار تمیز و ا دسترسی آسان به دور از ترافیک تهران . با پرسنل خوب و مهربان .نبود آینه توالت در اتاق
اتاق کوچک نظافت خیلی ضعیف تا روز آخر نه حوله نه ملافه عوض نشد رو آخر هم گفتند حوله ها و ملافه کثیف شده مبلغ ۱۱۰۰۰۰ تومن خسارت گرفتند، پرسنل خیلی بد اخلاق
هتل دانش به مراکز پژوهشی مادر بسیار نزدیک می باشد. بیشتر مشابه هتل های بیزینس می باشد، کوچک و تر و تمیز ...
اتاق‌های تمیز، محیطی آرام و قیمت مناسب
برخورد صمیمی_محیط آرا م _نطافت _قیمت مناسب_معقول واسه سفرهای بلند مدت.ما 14 روزآنجا بودیم عدم وجود رستوران داخل هتل باعث مشکلاتی از قبیل نبود غذا وتغییر غذا وکیفیت پایین غذا میشود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل دانش تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل دانش تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل دانش تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل دانش تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل دانش تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.