هتل اورین تهران

تهران، خیابان انقلاب، ابتدای کارگر شمالی، کوچه مجد
3.2
امتیاز کاربران
60
نظرات کاربران

معرفی هتل اورین تهران

هتل اورین تهران واقع در خیابان انقلاب در سال ۱۳۷۶ افتتاح و جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات در سال ۱۳۹۶ مورد بازسازی قرار گرفت. ساختمان این هتل دو ستاره در ۶ طبقه بنا و دارای ۵۹ باب اتاق با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد. هتل اورین با کادر مجرب پذیرای شما میهمانان عزیز می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل اورین تهران
اورین-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
9 خرداد
جمعه
250,000
تومان
10 خرداد
شنبه
250,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
250,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
250,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
250,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
16 خرداد
جمعه
250,000
تومان
17 خرداد
شنبه
250,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
250,000
تومان
هتل یار
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
9 خرداد
جمعه
250,000
تومان
10 خرداد
شنبه
250,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
250,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
250,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
250,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
16 خرداد
جمعه
250,000
تومان
17 خرداد
شنبه
250,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
250,000
تومان
جاباما
250,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
9 خرداد
جمعه
250,000
تومان
10 خرداد
شنبه
250,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
250,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
250,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
250,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
16 خرداد
جمعه
250,000
تومان
17 خرداد
شنبه
250,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
250,000
تومان
ای‌گردش
334,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
334,000
تومان
9 خرداد
جمعه
334,000
تومان
10 خرداد
شنبه
334,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
334,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
334,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
334,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
334,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
334,000
تومان
16 خرداد
جمعه
334,000
تومان
17 خرداد
شنبه
334,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
334,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اورین-دوتخته توئین
دوتخته توئین
ای‌گردش
527,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
527,000
تومان
9 خرداد
جمعه
527,000
تومان
10 خرداد
شنبه
527,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
527,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
527,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
527,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
527,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
527,000
تومان
16 خرداد
جمعه
527,000
تومان
17 خرداد
شنبه
527,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
527,000
تومان
اورین-دوتخته دابل
دوتخته دابل
اقامت 24
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
9 خرداد
جمعه
385,000
تومان
10 خرداد
شنبه
385,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
385,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
385,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
385,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
385,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
16 خرداد
جمعه
385,000
تومان
17 خرداد
شنبه
385,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
385,000
تومان
جاباما
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
9 خرداد
جمعه
385,000
تومان
10 خرداد
شنبه
385,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
385,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
385,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
385,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
385,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
16 خرداد
جمعه
385,000
تومان
17 خرداد
شنبه
385,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
385,000
تومان
هتل یار
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
9 خرداد
جمعه
385,000
تومان
10 خرداد
شنبه
385,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
385,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
385,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
385,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
385,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
16 خرداد
جمعه
385,000
تومان
17 خرداد
شنبه
385,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
385,000
تومان
ای‌گردش
527,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
527,000
تومان
9 خرداد
جمعه
527,000
تومان
10 خرداد
شنبه
527,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
527,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
527,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
527,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
527,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
527,000
تومان
16 خرداد
جمعه
527,000
تومان
17 خرداد
شنبه
527,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
527,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
اورین-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
9 خرداد
جمعه
485,000
تومان
10 خرداد
شنبه
485,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
485,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
485,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
485,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
16 خرداد
جمعه
485,000
تومان
17 خرداد
شنبه
485,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
485,000
تومان
هتل یار
485,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
9 خرداد
جمعه
485,000
تومان
10 خرداد
شنبه
485,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
485,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
485,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
485,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
485,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
485,000
تومان
16 خرداد
جمعه
485,000
تومان
17 خرداد
شنبه
485,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
485,000
تومان
ای‌گردش
669,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
669,000
تومان
9 خرداد
جمعه
669,000
تومان
10 خرداد
شنبه
669,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
669,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
669,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
669,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
669,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
669,000
تومان
16 خرداد
جمعه
669,000
تومان
17 خرداد
شنبه
669,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
669,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل اورین تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
تلویزیون در LED در لابی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تاکسی سرویس شبانه روزی
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
امكان شارژ وسايل الكترونيكی در لابی
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
مسلط به زبان ترکی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل اورین تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل اورین تهران

(60 نظر)
عالی بود
عالی
عالی بود عالی
با سلام احتراما به استحضار میرساند به غیر از نظافت اتاقها که مقداری محلفه و پتو ها کثیف بود بقیه موارد در حد ستاره هتل مناسب بود .سقف یکی از اتاقها در توالت به شدت چکه میکرد
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
موردی به چشم نیومد
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
موکت اتاق بسیار کثیف بود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نکته منفی نداره
نقاط قوت:
من چندین ساله هتل اورین انتخاب میکنم نسبت به قیمتش خوبه
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداره
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
همه چیز خوب است
نقاط ضعف:
قیمت کلا بالا است دیگر!
پذیرش بد نبود - ساختمان قدیمی -نظافت بد نبود-احتیاج به بازسازی - از نظر مکانی خوب به لحاظ نزدیکی به مترو
نقاط قوت:
+موقعیت عالی +برخورد کارکنان پذیرش ورستورانها خیلی خوب + wi fiخیلی خوب +منوی خوب صبحانه
نقاط ضعف:
-کمبود نور در راهروها در شب _چکه کردن اتصالات اب
نقاط قوت:
نداشت
نقاط ضعف:
اصلا راضی نبودم
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل، اتاق و به ویژه سرویس بهداشتی بسیار تمیز، کیقیت خیلی خوب و تنوع در سرو صبحاته و فضای تمیز و آرام رستوران
نقاط ضعف:
عدم وجود وای فای در اتاق
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
اصلا ندیدم
کارکنان رفتار خوبی داشتند،صبح سر به ساعتی جاروبرقی میکشیدن که صداش ازار دهنده بود. در کل خوب بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نداره
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مشکلی نداشت
نسبت به پولش خوبه
نقاط قوت:
برخورد مناسب پیگیری از وضعیت خدمات در اتاق نظافت روزانه
نقاط ضعف:
قیمت نسبتا بالا
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
پذیرش ضعیف ،خانه داری خوب ، چند تا از چیزای کوچیک و مهم نبود .اتو ، سشوار ، چایساز ،قاشق ، آب معدنی ، ....
نقاط قوت:
برخورد پرسنل خوب بود صبحانه نسبت به قیمت خوب بود و سرموقع سرو میشد موقعیت خوب مکانی ،سیستم سرمایشی اتاق تو این گرمای تهران واقعا عالی بود
نقاط ضعف:
نبود قاشق و‌چنگال در اتاق و اینکه اتاق من کنار دستشویی و آسانسور بود و گاها سروصدا اذیت میکرد
نقاط قوت:
نظافت خوبی دارد برخورد کارمندان عالی
نقاط ضعف:
عدم رزرو توسط سایت و اعلام به هتل که باعث شد ۱ ساعت دیرتر اتاق در تحویل بگیرم (۲ بامداد)
برخورد کارکنان هتل خوب نیست
به نسبت قیمت هتل بسیار عالی بود
قیمت خوب و اتاق بسیار تمیز
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
چیز خاصی نبود
نقاط قوت:
همه چی عالی بود کاملا راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداره هتل
سقف اتاق ما نم کرده بود و کمی هم فروریخته بود. میله پرده در حمام ثابت نبود و یکباره سقوط کرد. سر و صدای بازبسته شدن درب های اتاق های مجاور کمی آزار میداد. پتو ها قدیمی بودند. بل بوی هتل خیلی باادب و خوش اخلاق بود
هم به لحاظ قیمت و هم بواسطه محل هتل برای اینجانب که کارم در مرکز شهر بود خوب بود.
هتل خوبیه
نسبت به هزینه که میدید راضی کننده است. پرسنل خوب
نقاط قوت:
راضی نبودیم اصلا
نقاط ضعف:
دستگیره های در خیلی قدیمی بود روشویی آب میداد اعلام هم کردیم پیگیری نکردن کیفیت رستوران و غذا افتضاح بود رفتار پرسنل متوسط رو به پایین بود
همه چیزش خوب بود و راحت، مهمترین حسن این هتل موقعیت جغرافیایی و دردسترس بودنش هست. من بارها در این هتل اقامت داشتم
نقاط قوت:
راضی بودم از هتل اورین تهران
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدم
هتلی برای اقامت کوتاه مدت
مودبانه و پیگیر
خیللی عالی ممنون از زحمات شما عزیزان
نسبت به رقم پرداختی هتل خوبی بود دسترسی هتل عالی و برخورد کارکنان خوب بود فقط سیستم گرمایشی هتل کار نمی کرد که با توجه به سرمای هوا در شب مشکل زا بود
متوسط
برخورد کارکنان در حد هتل نبود
با توجه به موقعیت خوب مکانی هتل مناسب است
هتل خوبی بود. صبحانه کامل و قابل قبولی داشت. دسترسی عالی به مترو و تاکسی و اتوبوس داشت و علی رغم قرار گرفتن در نزدیکی میدان انقلاب، به هیچ وجه سر و صدا مایه سلب آسایش نبود.
ساختار کلی هتل قدیمی و در حال بازسازی/ پذیرش بسیار خوب/
نقاط قوت:
اتاق تمیز و پنجره رو به کارگر شمالی، دارای شوفاژ با گرمایش عالی، سرویس بهداشتی شیک، کمد لباس و کفش و میز آرایش، آئینه قدی، کناپه و میز کوچک، یخچال
نقاط ضعف:
خانه داری ضعیف، کیفیت غذای رستوران متوسط بود، اگر کارتان اطراف انقلاب می باشد، این هتل گزینه مناسبی هست
با سلام....من در پاییز 97 به اتفاق خانواده از این هتل استفاده کردم...هتل از نظر دسترسی به مرکز شهر بسیار مناسب بود و با وجود اینکه هتلی کوچک در کوچه بن بست کوچکی بود که در نگاه اول بسیار ناراحت کننده به نظر میرسید اما نظافتٰٰٰ. پارکینگ اختصاصی.رستوران اختصاصی و مهمتر از همه برخورد بسیار خوب و دلنشین کارکنان هتل اقامت خوبی را برای ما در این هتل به جا گذاشت.....البته اگر اتاق بزرگ مد نظر شما باشد این هتل را پیشنهاد نمیکنم چون سایز اتاقها کوچک است در غیر اینصورت با توجه به قیمت هتلی مناسب و درخور است....
سلام. روز شما بخیر. خوشحالم که میتونم کمکتون کنم. همون طور که نمره دادم واقعأ بود.حقیقتش یه سری سال 95 رفتیم با خانواده که علیرغم کیفیت خوب همه چیز اما مقداری اتاق قدیمی بود. اما امسال که رفتم اتاقم طبقه1 بود.... در یک کلام.... فوق العاده. کیفیت اتاق و طراحی عالی. صبحانه حرفه ای و به راحتی اون چیزی که یک سفر کاری حتی خارجی نیاز داره توی صبحانه موجود بود. کیفیت غذای رستوران نهار با این قیمت مناسب .... واقعأ خوب بود. امیدوارم تمامی طبقات خوب باشه. ولی من از اتاق سینگل طبقه1 که امسال رفتم رضایت کامل داشتم. دسترسی هم که 👍 خوش بگذره به شما. در ضمن من سعی میکنم خوشبین باشم و حق و انصاف رو تو نظر دادنم به شما رعایت کنم
باسلام کارکنان هتل اصلا حرفه ای نیستن مخصوصا که در رستوران بطور خیلی بلند باهم صحبت وشوخی می کنند که اصلا در شان یک هتل نیست و رفتارشون هم با میهمانان هتل رضایت بخش نیست.در ضمن قیمت هتل کمی نسبت به کیفیتش بالاست.
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
-
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
از نظر ارزش نسبت به قیمت خوب است و دسترسی به نقاط نیز عالی اس هم نزدیک به مترو انقلاب و هم محل اجتماع تاکسی روبروی کوچه مجد
خوب است
نقاط قوت:
شرایط کلی ایده آل و خوب
نقاط ضعف:
دعوای شدید و بکار بردن الفاظ رکیک مدیر هتل با خدمتکار در ساعت صرف صبحانه که باعث بهم خوردن آرامش حاضرین شد
نقاط قوت:
پذیرش و رستوران و صبحانه در حد عالی بود
نقاط ضعف:
شیرآلات سرویس بهداشتی مطلوب نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل اورین تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل اورین تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل اورین تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل اورین تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل اورین تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.