هتل آرمان تهران

تهران، خیابان سعدی، خیابان اکباتان، نرسیده به مترو ملت، هتل آرمان
3.5
امتیاز کاربران
49
نظرات کاربران

معرفی هتل آرمان تهران

هتل آرمان واقع در خیابان سعدی جنوبی شهر تهران می باشد. هتل ارمان دارای ۴ طبقه مشتمل بر ۵۵ باب اتاق و سوئیت می باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آرمان تهران
آرمان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
218,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
218,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
218,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
218,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
218,000
تومان
9 خرداد
جمعه
218,000
تومان
10 خرداد
شنبه
218,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
218,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
218,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
218,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
218,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
218,000
تومان
هتل یار
218,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
218,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
218,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
218,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
218,000
تومان
9 خرداد
جمعه
218,000
تومان
10 خرداد
شنبه
218,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
218,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
218,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
218,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
218,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
218,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آرمان-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
257,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
257,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
257,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
257,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
257,000
تومان
9 خرداد
جمعه
257,000
تومان
10 خرداد
شنبه
257,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
257,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
257,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
257,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
257,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
257,000
تومان
هتل یار
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
258,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
258,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
258,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
258,000
تومان
9 خرداد
جمعه
258,000
تومان
10 خرداد
شنبه
258,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
258,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
258,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
258,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
258,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
258,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آرمان-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
257,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
257,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
257,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
257,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
257,000
تومان
9 خرداد
جمعه
257,000
تومان
10 خرداد
شنبه
257,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
257,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
257,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
257,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
257,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
257,000
تومان
هتل یار
258,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
258,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
258,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
258,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
258,000
تومان
9 خرداد
جمعه
258,000
تومان
10 خرداد
شنبه
258,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
258,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
258,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
258,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
258,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
258,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آرمان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
323,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
323,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
323,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
323,000
تومان
9 خرداد
جمعه
323,000
تومان
10 خرداد
شنبه
323,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
323,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
323,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
323,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
323,000
تومان
هتل یار
324,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
324,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
324,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
324,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
324,000
تومان
9 خرداد
جمعه
324,000
تومان
10 خرداد
شنبه
324,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
324,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
324,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
324,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
324,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
324,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آرمان-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
389,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
389,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
389,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
389,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
389,000
تومان
9 خرداد
جمعه
389,000
تومان
10 خرداد
شنبه
389,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
389,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
389,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
389,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
389,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
389,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آرمان تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
اینترنت در لابی
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
خدمات تور
روم سرویس
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
مسلط به زبان ترکی استانبولی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
خود پرداز بانک
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل

آدرس هتل آرمان تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آرمان تهران

(49 نظر)
هتل خوبی بود.نبود مسواک و خمیر دندان تو ذوق میزد.سر و صدا زیاد تو راهرو بود.دسترسی و تمیزی خوب بود.بالشت های زود روم فوق العاده کثیف بود
نقاط قوت:
هیچی
نقاط ضعف:
بسیار ضعیف بود
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد . موقعیت مکانی و دسترسی به مترو . آرام و ساکت
نقاط ضعف:
عدم سرویس داخل اتاق . محله شلوغ و پر رفت و آمد
نقاط قوت:
هتل در حد معمولی بود
نقاط ضعف:
معمولی بود
بسیار خوب
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
فضای اتاق خیلی کوچک بود فقط برای تختها جا داشت
هتل تميز، برخورد بسيار خوب کارکنان، عدم وجود صدای بيرون از هتل، فقط صدای درب اتاق های همسايه موقع باز و بسته شدن بالا بود.
نقاط قوت:
هتل خوبی بود امکانات اتاق نظافتش عالی بود صبحانه خیلی خوب بود برخورد پرسنل هم عالی
نقاط ضعف:
اتاق حمام داشت اما سرویس بهداشتی نداشت
نقاط قوت:
خوبه
نقاط ضعف:
سرو صدا داخل اتاق خیلی زیاد میاد و قیمت هتل خیلی داره میره بالا
قیمت هتل نسبت به خدمات و پاکیزگی کاملا مناسب است.
هتل مدیریت خوبی داره. با توجه به قیمتش شرایطش خوبه. غذای رستوران و صبحانه کیفیت خوب داره. حمام داخل اتاق داره ولی توالت نداره. حوله ها همیشه نو نیستن و گاهی فرسوده ان. سیستم گرمایشی مناسبه. با ایستگاه مترو حدود دویست متر فاصله داره.
برخوردکارکنان خوب، تمیزی هتل خوب ،کیفیت صبحانه و غذا خوب است.
با پرسنل خوش برخورد و محیط آرام تشکر از کارکنان خوش اخلاق
از نظر تمیزی هتل مناسبی بود اما سر و صدا اجازه استراحت نمیده.سیگار کشیدن مهمان در راهرو. سر و صدا در اواخر شب.بلند صحبت کردن مسافرین در راهرو.هتل در قسمت شلوغی واقع شده(لوازم یدکی خودرو).خبری از مسواک و خمیر دندان نبود.
نزدیکی به مترو ملت وبافت تاریخی شهر غذای متوسط به بالا ازنکات مثبت این هتل می باشداز نکات منفی میشود به عدم عایق بندی صوتی خوب وعدم نظافت صحیح سرویس های بهداشتی اشاره کرد
پشتیبانی و امکانات خوب
هتل متوسطی بود که در منطقه شلوغی قرار داشت. اتاق فضای خوبی داشت، امکانات اتاق هم بد نبود. در سرویس بهداشتی مایع دستشویی وجود نداشت. کارکنان هتل هم زیاد توی راهروها شلوغ می کردند. روی هم رفته از هتل راضی بودم اما از محل آن، نه.
هتلی در حدمتوسط وبا توجه به قیمتش قابل قبول.
مایع دستشویی نداشت ،کارکنان برخورد خوب نداشتن و رسیدگی نمیکردن در کل راضی نبودم اصلا
هتل خیلی خوبی بود و راضی بودم
نقاط قوت:
همه چیز خوب بوده
نقاط ضعف:
ندیدم
هتل خوبی بود. تمیز بود. کارکنان مودب و خوشرو بودن ولی صبح ها به هیچ عنوان از نظر سر و صدا رعایت نمیکنن. وقتی صبح تو اتاق خواب هستین دائم پرسنل توو راهرو رفت و امد میکنن و بلند حرف میزنن و اصلا نمیشه صبح راحت خوابید. درکل بد نبود
نسبت به قیمت هتل واقعا میارزه، برخورد کارکنان هتل خوب بود،صبحانه خیلی خوبی داشت، اتاقها تمیز بودن، ولی رستوران هتل برای ناهار و شام تعطیل بود
کارکنان بسیار غیر حرفه ای رفتار کرده، در سه روز اقامت این جانبان امکانات رفاهی در حداقل سطح ارائه گردید، اتاقها نظافت نشده و حمام حتی دمپایی هم نداشت. تختها و بالش راحت نبود، تعداد صندلی برای نشستن کافی نبود، میز دراور نداشت، دسشویی عنوان نشده بود که در خارج اتاق و مشترک است. صبحانه در مقدار کم با تنوع بسیار پایین بود.
نسبت به قيمت هتل خوبي بود مديريت و كاركنان هتل انسانهاي كار بلد و مودبي بودن از اين بابت هيچ مشكلي وجود ندارد. نداشتن پاركنيگ و تعطيل بودن رستوران نقطه ضعف بود
هتل آرمان هتلی آرام هميشهپاسخگو و دارای مسوليني مؤدب است اقامت دو روزه من جهت انجام کاری در تهران بسیار راحت به اتمام رسید هتل در مرکز تجاری و سنتی تهران قراردارد و دسترسی به بازار بسیار خوب
هتل از نظر خدمات در همان حد دو ستاره بود. کافی شاپ شب پاسخگو نبود. کیفیت غذای رستوران خوب بود. با وجود اینکه هیچ صدایی از بیرون داخل نمی‌اومد، مهمترین مشکل این هتل آلودگی صوتی بود، صدا از همه عالم وارد اتاق می‌شد. کسانی که برا خواب به سکوت و آرامش نیاز دارند، جاشون اونجا نیست.
اول و مهم تر از همه برخورد همه کارکنان خوب بود ! فضای اتاق خوب بود . منوی سلف صبحانه خوب بود ! تنها نکته منفی غذای متوسط اشپزخونه رستوران بود . که اونم واقعا قابل تحمل بود و بحث غذا ذائقه ای هست . موفق باشند انشالله .
من برای یک سفر کاری رفتم به این هتل و خیلی بهتر از توقعم نسبت به یک هتل 2 ستاره بود...بسیار تمیز و عالی...کیفیت غذا خیلی خوب...به طور کلی از همه چی راضی بودم
چون قبلا از این هتل استفاده کردم و تجربه داشتم برای اقامت یه شبه دوباره اینجا رو انتخاب کردم...هم بخاطر مقرون به صرفه بودنش و هم امکاناتی که در حد هتل ۳ستاره دارههمون عایق بندی نامناسب اتاقها نکته منفیش میتونه باشه..
اتاق بغل که با تلفن صحبت میکردن صدا به وضوح تو اتاق ما میومد
همه چی خوب بود فقط یه مشکل کوچک وجود داشت که اونم سرو صدای اتاق های بغلی داخل اتاق میومد که موجب برهم زدن آرامش بود. بقیه موارد خوب بود
پرسنل هتل واقعا عالی بودن در حدی که اگر کمی و کاستی هم داخل هتل بود، به خاطر پرسنل خوبش قابل چشم پوشی بود. فقط تنها مشکلی که داشتم در بدو ورود به اتاق، بوی بدی رو حس کردم. بقیه موارد به نسبت هزینه در سطح انتظارم بود.
برخورد خوب کارکنان پذیرش.تمیزی اتاق،تخت،پتو،ملافه،سرویس بهداشتی و لوازم داخل اتاق...داشتن سشوار و صندوق امانات..صبحانه نسبت به هتل خوبه و راضی کننده س..آسانسور و نور پردازی خوبی داره..با تشکر از جاباماتنها مشکل هتل نبود عایق بندی دیوار هاست که صدای اتاق بغلی و سر و صدای خیابون به راحتی داخل اتاق شنیده میشه و همین امر باعث میشه شب هم نتونی براحتی بخابی..البته اگه میخاین خاب آرامی داشته باشین همون اول بهشون بگین اتاق رو به خیابون بهتون ندن..
با سلام هتل بسیار خوبی بود و با این قیمت میشه گفت بهترین انتخاب میتونه باشه
امکانات و خدمات در حد متوسط اما به لحاظ موقعیت مکانی و دسترسی مناسب است.
سرویس بهداشتی تو خود اتاق نداشت و بیرونش بود. سالن غذاخوریشم تو زیرزمینه. جالب نیس
صرفا جهت خواب مناسب است. صبحانه ضعیف پرسنل نسبتا خوب امکانات داخل اتاق بسیار ضعیف
بوی بد و نظافت نامناسب در اتاق آزار دهنده بود. هتل از لحاظ موقعیت مکانی در خیابان شلوغ و یک طرفه واقع شده که نداشتن پارکینگ هم منو ناراضی تر کرد. کیفیت غذا خوب بود ولی طبخ غذا با هتل نبود و از طرف یک شرکت خصوصی انجام میشد
هتل خیلی خوبی بود رفتار کارکنان هم عالی بود فقط کمی قیمتش بالا بود که با تخفیفی که خورده بود اون هم مناسب شده بود
همه چی خوب بود
اتاق ها به اندازه کافی تمیز نبودند کیفیت غذا و صبحانه ام معمولی بود
جاش خوب نبود و سرو صذداا خیلی می اومد و باعث میشد اذیت شی موقع خواب. غذاش مهعمولی بود ولی در کل هتل بدی نیست.
کیفیت غذا معمولی است و موقعیتش هم بد نیست. در مجمموع هتل مناسبیست.
از همه چیزش راضی بودیم کیفیت خوابشو غذاش هم مناسبه.
از هر نظر برامون خوب بود و از قیمتهاش هم راضی بودم.
امکاناتش پایین بود. اتاقهام زیاد تمیز نبودند. رفتارشون هم زیاد جالب نیست.
این هتل باید بگم که یه هتل قدیمیه که سقفش هم یه مقدار ریخته. امکاناتش هم زیاد نیست.
کیفیت صبحونه شو و غذاش پایین بود و چیز زیادی هم نداره ولی نمیشه گفت هتل بدیه.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل آرمان تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آرمان تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آرمان تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آرمان تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آرمان تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.