هتل امیر تهران

تهران، خیابان طالقانی، بین ایرانشهر و فرصت، جنب بانک ملت مرکزی، پلاک 278
-
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران

معرفی هتل امیر تهران

هتل سه ستاره امیر تهران با بیش از ۴۰ سال تجربه میزبانی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل امیر تهران
امیر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
9 خرداد
جمعه
580,000
تومان
10 خرداد
شنبه
580,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
580,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
580,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
16 خرداد
جمعه
580,000
تومان
17 خرداد
شنبه
580,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
امیر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
387,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
387,000
تومان
9 خرداد
جمعه
387,000
تومان
10 خرداد
شنبه
387,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
387,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
387,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
387,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
387,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
387,000
تومان
16 خرداد
جمعه
387,000
تومان
17 خرداد
شنبه
387,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
387,000
تومان
جاباما
389,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
389,000
تومان
9 خرداد
جمعه
389,000
تومان
10 خرداد
شنبه
389,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
389,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
389,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
389,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
389,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
389,000
تومان
16 خرداد
جمعه
389,000
تومان
17 خرداد
شنبه
389,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
389,000
تومان
علاءالدین
396,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
396,000
تومان
9 خرداد
جمعه
396,000
تومان
10 خرداد
شنبه
396,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
396,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
396,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
396,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
396,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
396,000
تومان
16 خرداد
جمعه
396,000
تومان
17 خرداد
شنبه
396,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
396,000
تومان
ای‌گردش
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
9 خرداد
جمعه
580,000
تومان
10 خرداد
شنبه
580,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
580,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
580,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
16 خرداد
جمعه
580,000
تومان
17 خرداد
شنبه
580,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
امیر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
387,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
387,000
تومان
9 خرداد
جمعه
387,000
تومان
10 خرداد
شنبه
387,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
387,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
387,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
387,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
387,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
387,000
تومان
16 خرداد
جمعه
387,000
تومان
17 خرداد
شنبه
387,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
387,000
تومان
هتل یار
396,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
396,000
تومان
9 خرداد
جمعه
396,000
تومان
10 خرداد
شنبه
396,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
396,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
396,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
396,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
396,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
396,000
تومان
16 خرداد
جمعه
396,000
تومان
17 خرداد
شنبه
396,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
396,000
تومان
امیر-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
491,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
491,000
تومان
9 خرداد
جمعه
491,000
تومان
10 خرداد
شنبه
491,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
491,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
491,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
491,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
491,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
491,000
تومان
16 خرداد
جمعه
491,000
تومان
17 خرداد
شنبه
491,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
491,000
تومان
جاباما
492,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
492,000
تومان
9 خرداد
جمعه
492,000
تومان
10 خرداد
شنبه
492,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
492,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
492,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
492,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
492,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
492,000
تومان
16 خرداد
جمعه
492,000
تومان
17 خرداد
شنبه
492,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
492,000
تومان
علاءالدین
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
9 خرداد
جمعه
500,000
تومان
10 خرداد
شنبه
500,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
500,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
500,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
500,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
16 خرداد
جمعه
500,000
تومان
17 خرداد
شنبه
500,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
500,000
تومان
هتل یار
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
9 خرداد
جمعه
500,000
تومان
10 خرداد
شنبه
500,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
500,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
500,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
500,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
16 خرداد
جمعه
500,000
تومان
17 خرداد
شنبه
500,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
500,000
تومان
ای‌گردش
740,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
740,000
تومان
9 خرداد
جمعه
740,000
تومان
10 خرداد
شنبه
740,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
740,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
740,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
740,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
740,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
740,000
تومان
16 خرداد
جمعه
740,000
تومان
17 خرداد
شنبه
740,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
740,000
تومان
امیر-سوئیت دونفره VIP
سوئیت دونفره VIP
جاباما
623,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
623,000
تومان
9 خرداد
جمعه
623,000
تومان
10 خرداد
شنبه
623,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
623,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
623,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
623,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
623,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
623,000
تومان
16 خرداد
جمعه
623,000
تومان
17 خرداد
شنبه
623,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
623,000
تومان
اقامت 24
624,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
624,000
تومان
9 خرداد
جمعه
624,000
تومان
10 خرداد
شنبه
624,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
624,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
624,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
624,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
624,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
624,000
تومان
16 خرداد
جمعه
624,000
تومان
17 خرداد
شنبه
624,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
624,000
تومان
هتل یار
634,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
634,000
تومان
9 خرداد
جمعه
634,000
تومان
10 خرداد
شنبه
634,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
634,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
634,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
634,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
634,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
634,000
تومان
16 خرداد
جمعه
634,000
تومان
17 خرداد
شنبه
634,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
634,000
تومان
علاءالدین
634,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
634,000
تومان
9 خرداد
جمعه
634,000
تومان
10 خرداد
شنبه
634,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
634,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
634,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
634,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
634,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
634,000
تومان
16 خرداد
جمعه
634,000
تومان
17 خرداد
شنبه
634,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
634,000
تومان
ای‌گردش
945,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
945,000
تومان
9 خرداد
جمعه
945,000
تومان
10 خرداد
شنبه
945,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
945,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
945,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
945,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
945,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
945,000
تومان
16 خرداد
جمعه
945,000
تومان
17 خرداد
شنبه
945,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
945,000
تومان
امیر-اتاق دوتخته دبل VIP
اتاق دوتخته دبل VIP
جاباما
486,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
486,000
تومان
9 خرداد
جمعه
486,000
تومان
10 خرداد
شنبه
486,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
486,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
486,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
486,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
486,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
486,000
تومان
16 خرداد
جمعه
486,000
تومان
17 خرداد
شنبه
486,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
486,000
تومان
علاءالدین
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
495,000
تومان
9 خرداد
جمعه
495,000
تومان
10 خرداد
شنبه
495,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
495,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
495,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
495,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
495,000
تومان
16 خرداد
جمعه
495,000
تومان
17 خرداد
شنبه
495,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
495,000
تومان
هتل یار
495,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
495,000
تومان
9 خرداد
جمعه
495,000
تومان
10 خرداد
شنبه
495,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
495,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
495,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
495,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
495,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
495,000
تومان
16 خرداد
جمعه
495,000
تومان
17 خرداد
شنبه
495,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
495,000
تومان
ای‌گردش
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
9 خرداد
جمعه
730,000
تومان
10 خرداد
شنبه
730,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
730,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
730,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
730,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
730,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
730,000
تومان
16 خرداد
جمعه
730,000
تومان
17 خرداد
شنبه
730,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
730,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیر تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
ماساژ
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
حوله
دمپایی
خدمات تور
روم سرویس
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی‌شاپ معمولی‌
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
لاندري
تبديل ارز
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
اتاق جلسات
تلویزیون lcd
پنجره
رستوران
دستگاه واکس کفش
خدمات تهيه بليط
كافی شاپ
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
رومسرویس
مینیبار
صرافی
نماز خانه
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل امیر تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیر تهران

(14 نظر)
خوب بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
میتونه بهتر هم باشه
هتل متوسط برای سفر کاری مناسب میباشد
از رفتار كاركنان و پرسنل خيلى راضى بوديم. فقط اتاقى كه ما اقامت داشتيم مشكل سرمايشى داشت و طى بازديد از چند اتاق ديگر هم، كماكان همين مشكل وجود داشت و كولر اتاق ها خيلى ضعيف بودند. همچنين مشكل عمده اينترنت را داشت. تشكر مجدد
در حد دو ستاره بود برخورد کارکنان متوسط صبحانه ضعیف
همه چی عالی، فقط کیفیت صبحانه میتونست خیلی بهتر باشه، و اگر نو اتاق ها بیشتر بود خیلی بهتر بود ولی در کل خیلی راضی بودم و برخورد پرسنل بسیار محترمانه بود
هتلی با دو ستاره اضافی
موقعیت هتل خوب است. منوی صبحانه خوب بود. با اینکه زود رسیدیم اتاق را به ما تحویل دادند.تمیزی ان قابل قبول بودبرای رفتن به طبقه اول پله ها و راهرو استاندارد نبودند. برخورد پذیرش خیلی جالب نبود. نور اتاق خیلی کم بود
برای ماموریت کاری در این هتل اقامت داشتم . از لحاظ موقعیت خوب بود. تمیزی آن قابل قبول بود. منوی صبحانه آن خوب بود.اتاق ها کوچک هستند. نور اتاق ها کم بود. رفتار پرسنل جالب نبود.پذیرش هتل برخورد خوبی نداشتند. قیمت آن بالاست
خوب بود. همه احساس مسئولیت می کردند
واقعا جو سالم و صمیمی و خوبی داره با آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه پرسنل
خوب بود
عالی بود
هتل عالی با امکانات عالی. فقط هزینه غذای هتل کمی بالا بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل امیر تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیر تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیر تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیر تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیر تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.