هتل ساسان شیراز

شیراز، خیابان زند، خیابان انوری
3
امتیاز کاربران
147
نظرات کاربران

معرفی هتل ساسان شیراز

هتل دو ستاره ساسان واقع در مرکز شهر تاریخی شیراز در محیطی آرام و دلنشین آماده پذیرایی از شما مهمانان گرامی می‌باشد، از امتیازات این هتل، دسترسی راحت به بانک ها، مراکز تجاری و آثار تاریخی و نزدیکی به فرودگاه را می‌توان اشاره نمود.. لازم به ذکر است پذیرش مهمانان خارجی در این هتل با نرخ دلار محاسبه می‌گردد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ساسان شیراز
ساسان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
125,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
125,000
تومان
9 خرداد
جمعه
125,000
تومان
10 خرداد
شنبه
125,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
125,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
125,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
125,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
125,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
125,000
تومان
16 خرداد
جمعه
125,000
تومان
17 خرداد
شنبه
125,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
125,000
تومان
ای‌گردش
125,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
125,000
تومان
9 خرداد
جمعه
125,000
تومان
10 خرداد
شنبه
125,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
125,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
125,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
125,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
125,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
125,000
تومان
16 خرداد
جمعه
125,000
تومان
17 خرداد
شنبه
125,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
125,000
تومان
هتل یار
125,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
125,000
تومان
9 خرداد
جمعه
125,000
تومان
10 خرداد
شنبه
125,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
125,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
125,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
125,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
125,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
125,000
تومان
16 خرداد
جمعه
125,000
تومان
17 خرداد
شنبه
125,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
125,000
تومان
جاباما
125,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
125,000
تومان
9 خرداد
جمعه
125,000
تومان
10 خرداد
شنبه
125,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
125,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
125,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
125,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
125,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
125,000
تومان
16 خرداد
جمعه
125,000
تومان
17 خرداد
شنبه
125,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
125,000
تومان
ایران مارکوپولو
128,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
128,000
تومان
9 خرداد
جمعه
128,000
تومان
10 خرداد
شنبه
128,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
128,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
128,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
128,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
128,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
128,000
تومان
16 خرداد
جمعه
128,000
تومان
17 خرداد
شنبه
128,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
128,000
تومان
علاءالدین
135,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
135,000
تومان
9 خرداد
جمعه
135,000
تومان
10 خرداد
شنبه
135,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
135,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
135,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
135,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
135,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
135,000
تومان
16 خرداد
جمعه
135,000
تومان
17 خرداد
شنبه
135,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
135,000
تومان
ساسان-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران مارکوپولو
202,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
202,000
تومان
9 خرداد
جمعه
202,000
تومان
10 خرداد
شنبه
202,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
202,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
202,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
202,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
202,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
202,000
تومان
16 خرداد
جمعه
202,000
تومان
17 خرداد
شنبه
202,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
202,000
تومان
اقامت 24
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
9 خرداد
جمعه
205,000
تومان
10 خرداد
شنبه
205,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
205,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
205,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
205,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
16 خرداد
جمعه
205,000
تومان
17 خرداد
شنبه
205,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
205,000
تومان
ای‌گردش
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
9 خرداد
جمعه
205,000
تومان
10 خرداد
شنبه
205,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
205,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
205,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
205,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
16 خرداد
جمعه
205,000
تومان
17 خرداد
شنبه
205,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
205,000
تومان
هتل یار
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
9 خرداد
جمعه
205,000
تومان
10 خرداد
شنبه
205,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
205,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
205,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
205,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
16 خرداد
جمعه
205,000
تومان
17 خرداد
شنبه
205,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
205,000
تومان
جاباما
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
9 خرداد
جمعه
205,000
تومان
10 خرداد
شنبه
205,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
205,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
205,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
205,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
16 خرداد
جمعه
205,000
تومان
17 خرداد
شنبه
205,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
205,000
تومان
علاءالدین
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
9 خرداد
جمعه
215,000
تومان
10 خرداد
شنبه
215,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
215,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
215,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
215,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
16 خرداد
جمعه
215,000
تومان
17 خرداد
شنبه
215,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
215,000
تومان
ساسان-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
ایران مارکوپولو
352,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
352,000
تومان
9 خرداد
جمعه
352,000
تومان
10 خرداد
شنبه
352,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
352,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
352,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
352,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
352,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
352,000
تومان
16 خرداد
جمعه
352,000
تومان
17 خرداد
شنبه
352,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
352,000
تومان
علاءالدین
359,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
359,000
تومان
9 خرداد
جمعه
359,000
تومان
10 خرداد
شنبه
359,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
359,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
359,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
359,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
359,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
359,000
تومان
16 خرداد
جمعه
359,000
تومان
17 خرداد
شنبه
359,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
359,000
تومان
اقامت 24
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
9 خرداد
جمعه
365,000
تومان
10 خرداد
شنبه
365,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
365,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
365,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
16 خرداد
جمعه
365,000
تومان
17 خرداد
شنبه
365,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
ای‌گردش
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
9 خرداد
جمعه
365,000
تومان
10 خرداد
شنبه
365,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
365,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
365,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
16 خرداد
جمعه
365,000
تومان
17 خرداد
شنبه
365,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
جاباما
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
9 خرداد
جمعه
365,000
تومان
10 خرداد
شنبه
365,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
365,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
365,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
16 خرداد
جمعه
365,000
تومان
17 خرداد
شنبه
365,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
هتل یار
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
9 خرداد
جمعه
365,000
تومان
10 خرداد
شنبه
365,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
365,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
365,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
16 خرداد
جمعه
365,000
تومان
17 خرداد
شنبه
365,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
365,000
تومان
ساسان-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
9 خرداد
جمعه
205,000
تومان
10 خرداد
شنبه
205,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
205,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
205,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
205,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
205,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
205,000
تومان
16 خرداد
جمعه
205,000
تومان
17 خرداد
شنبه
205,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
205,000
تومان
ساسان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
9 خرداد
جمعه
260,000
تومان
10 خرداد
شنبه
260,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
260,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
260,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
260,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
16 خرداد
جمعه
260,000
تومان
17 خرداد
شنبه
260,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
260,000
تومان
اقامت 24
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
9 خرداد
جمعه
265,000
تومان
10 خرداد
شنبه
265,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
265,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
265,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
16 خرداد
جمعه
265,000
تومان
17 خرداد
شنبه
265,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
ای‌گردش
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
9 خرداد
جمعه
265,000
تومان
10 خرداد
شنبه
265,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
265,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
265,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
16 خرداد
جمعه
265,000
تومان
17 خرداد
شنبه
265,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
جاباما
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
9 خرداد
جمعه
265,000
تومان
10 خرداد
شنبه
265,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
265,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
265,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
16 خرداد
جمعه
265,000
تومان
17 خرداد
شنبه
265,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
هتل یار
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
9 خرداد
جمعه
265,000
تومان
10 خرداد
شنبه
265,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
265,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
265,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
16 خرداد
جمعه
265,000
تومان
17 خرداد
شنبه
265,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
علاءالدین
269,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
9 خرداد
جمعه
269,000
تومان
10 خرداد
شنبه
269,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
269,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
269,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
269,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
16 خرداد
جمعه
269,000
تومان
17 خرداد
شنبه
269,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
269,000
تومان
ساسان-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
ایران مارکوپولو
411,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
411,000
تومان
9 خرداد
جمعه
411,000
تومان
10 خرداد
شنبه
411,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
411,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
411,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
411,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
411,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
411,000
تومان
16 خرداد
جمعه
411,000
تومان
17 خرداد
شنبه
411,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
411,000
تومان
ای‌گردش
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
9 خرداد
جمعه
425,000
تومان
10 خرداد
شنبه
425,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
425,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
16 خرداد
جمعه
425,000
تومان
17 خرداد
شنبه
425,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
اقامت 24
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
9 خرداد
جمعه
425,000
تومان
10 خرداد
شنبه
425,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
425,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
16 خرداد
جمعه
425,000
تومان
17 خرداد
شنبه
425,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
جاباما
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
9 خرداد
جمعه
425,000
تومان
10 خرداد
شنبه
425,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
425,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
16 خرداد
جمعه
425,000
تومان
17 خرداد
شنبه
425,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
هتل یار
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
9 خرداد
جمعه
425,000
تومان
10 خرداد
شنبه
425,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
425,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
425,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
16 خرداد
جمعه
425,000
تومان
17 خرداد
شنبه
425,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
علاءالدین
450,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
9 خرداد
جمعه
450,000
تومان
10 خرداد
شنبه
450,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
450,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
450,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
450,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
450,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
450,000
تومان
16 خرداد
جمعه
450,000
تومان
17 خرداد
شنبه
450,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
450,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ساسان شیراز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
اتاق چمدان
رستوران فضای باز
اژانس مسافرتی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
خدمات بیدارباش
تلویزیون LED در لابی
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
امکان شارژ وسایل الکتریکی
کافی‌نت
لابی
سرویس به مرکز شهر
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
اينترنت (Wifi)
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
سرویس بهداشتی
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
کرایه اتومبیل
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
اینترنت با سرعت بالا
خود پرداز بانک
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
اجاره اتومبیل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
پاورسوییچ
کپسول آتش‌نشانی در لابی
کرایه اتومبیل بدون راننده
پاركينگ
رستوران
اتاق چمدان
تاکسی سرویس
كافی شاپ
آژانس مسافرتي
دستگاه خودپرداز
خانه داری 24 ساعته
زنگ بیدار شدن
آنتن مرکزی
کانال های ماهواره ای
تلویزیون LED
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
رومسرویس
سیستمتهویهمطبوعهوا
سیستمسرمایشوگرمایش
صرافی
نماز خانه

آدرس هتل ساسان شیراز روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ساسان شیراز

(147 نظر)
هتل تمیز، با کارکنان و خدمه بسیار خوش‌رو. هر کاری بود در اولین فرصت برای ما انجام میشد ...  این هتل در مرکز شهر قرار داره و دسترسی به بازار وکیل و حافظیه و باغ جهان‌نما باغ ارم و مترو و نقاط دیدنی شهر بسیار راحت هست. برای بازدید از تخت‌جمشید و پاسارگاد به پیشنهاد هتل از توری که معرفی کردند استفاده کردم. از انتخابم بسیار راضی بودم و به سایر دوستان توصیه میکنم اقامت اینجا رو با هزینه مناسب و کیفیت خوب از دست ندهند.
سلام من یک شب أقامت داشتم واقعا عالي بود. همه چي خيلي خوب و تميز بود. برخورد پرسنل عالي بود و کلا از هتل خیلی راضي بودم فقط پارکینگ کمی فاصله داشت
اگه قیمت کم مد نظرتونه مسافرخونه ی!! خوبیه . در کل با مسافرخونه هیچ فرقی نداره و کاملا از انتخابم پشیمانم.واقعا حیف اسم هتل که روی اینجا گذاشتن. برخورد کارمندان :افتضاح نظافت:ضعیف
موقعیت مناسب و دسترسی خوب ،نسبتا قدیمی ولی آروم و راحت
بدترین هتلی بود که تاحالا رفتم. از مسافرخانه هم پایین تره. دوستانه توصیه میکنم هیچوقت این هتل رو تجربه نکنید. اتاقم در طبقه اول بود، بوی غذا و ... واقعا اذیت کننده بود، به پذیرش اطلاع دادم، ولی با بی تفاوتی کامل هیچ کاری نکردن. نظافت اتاق افتضاح، سرویس بهداشتی بسیار کوچک...
سلام برخورد کارکنان دربخشهای مختلف هتل خوب قابل تحسین است
برخورد کارکنان مودبانه و خوب بود و از لحاظ تمیزی اتاقها بد نبود و به مکانهای تاریخی نزدیک بود .
نقاط قوت:
سلام من ۲شب اقامت داشتم هتلی خوب بود امکاناتش عال تمیزی اتاق عالی رفتار پرسنل عالی
نقاط ضعف:
فقط صبحانه سرو سرویس نبود ولی کامل بود فضای لاوی کم بود
برخورد خوب و مودبانه کارکنان ؛ نزديكي به مكان هاي گردشگري
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودیم
نقاط ضعف:
مشکل خاصی نبود
مثبت بود
رفتار کارکنان هتل خوب بود،پارکینگ تقریبا پنج دقیقه فاصله داره با هتل
مقایسه مختصر این هتل با هتل دو ستاره دیگر در محدوده همین هتل : 1. قیمت کمتر نسبت به هتل مجاور 2. تمیز و پاکیزه بودن اتاق
موقعیت شهری و فضای هتل بسیار مناسب و آرام هست و برخورد کارکنان بسیار حرفه ای و محترمانه، من برای اقامت حین سفرهای تجاری خودم به شیراز از هتل ساسان استفاده میکنم و از این انتخاب بسیار راضی هستم و به کاربران عزیز نیز اقامت در این هتل رو توصیه میکنم.
دسترسی خوب جای خوب اتاقا تمیز و ساکت رفتار پرسنل خوب
نقاط قوت:
من براي همكارم اينجا رو رزرو كردم. امکانات هتل ساسان شيراز به نسبت دو ستاره بودن و به نسبت قیمتش واقعا مناسب و قابل ستایشه نظافت اتاق و سرویس و .....کاملا رعایت شده بود غذا من فقط صبحانه رو اینجا بودم و به نسبت هتلهای هم رده این هتل چیزی کسر نداشت در کل با توجه به قیمت هتل و وضعیت هتل و اتاق و ....هتل مناسبیه و جا داره از مجموعه هتل تشکر کنم . اينترنت هم كه عالي بود سرعتش
نقاط ضعف:
كمي فقط پاركنيگ فاصله داشت
يك شب در هتل ساسان شيراز اقامت داشتم. بسیار خوب و تمیز بود ، بسیار رفتار پرسنل محترمانه بود ، و پارکینگ هتل كمي فاصله داشت، فضای هتل خوب و اتاق خوب و سرویس بهداشتی فرنگی و حمام تمیز و امکانات خوب بود و از همه مهم تر سرعت اينترنت براي من مهم بود كي عالي بودش. مرسی از تک تک پرسنل اسنپ تریپ
نقاط قوت:
خوب بود راضی بودم
نقاط ضعف:
ندیدم
یک هتل اکونومیک بسیار خوب و راحت و تمیز
نقاط قوت:
موقعیت مکانی خوب نسبت به باغ ها و بازار های اطراف .
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار ضعیف ، صدای درب های اتاق ها ، صابون و شامپو های آن بوی بد میدادن
نقاط قوت:
برخورد کارکنان بسیار خوب بود
نقاط ضعف:
اتاق های سه تخته کوچک است.بنظر میرسد برای دو تخت مناسب باشد.
برخورد خوب و مودبانه کارکنان.
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش خانم شیفت صبح اصلا خوب نبود
از خوبی های هتل می توان به ۱‌.قرار داشتن در قلب شهر و دسترسی عالی ۲. برخورد محترمانه و خوب کارکنان ۳. پاکیزگی اتاق ها اشاره کرد . ما‌ در سوییت ۴ نفره ی هتل اقامت داشتیم وجود مایکروفردر کنار یخچال ، اتو و سشوار از مزایای اتاق بود اما در کل امکانات و فضای اتاق مغایر انتظار ما از یک سوییت بود . فضا برای ۴ نفر کوچک ، دستشویی تنگ ، مینی بار فوق العاده ضعیف ، عدم وجود فضای آشپز خانه ای هر چند کوچک به گونه ای که آب جوش نیز باید از بیرون تامین می شد ، وجود یک فلاسک در اتاق . در کل اتاقی ۴ نفره بود که با معرفی به عنوان سوییت مسافرین را به اشتباه می اندازد و انتظارات را بالاتر می برد.
من در اردیبهشت 98 حدود 5 شب به اتفاق خانواده در ایت هتل بئدم صبحانه جای آن داشت که سلف سریس باشد ، ساعت صبحنه تا ساعت 9 بود که این خود برای کسانیکه فرزند کوچک دارند ضغف بزرگی است ، چون مجبور بودیم دخترمان راصبح ساعت 8بیدار کنیم که این خود باعت خستگی بیش از حد کودک در ساعات اولیه ظهر و گرسنگی کودک می شود پارکینگ هم علیرغم اینکه می گویند چسبیده به هتل است ولی ده دقیقه با هتل فاصله دارد و هر بار باید همراهان را جلوی هتل پیاده و دوباره خیابان را دور زد تا به پارکینگ رسید ( در ساعلت شلوغ ظهرخیلی مشقت آور است ) ،کلا برای افراد مجرد و کسانیکه سفر کری دارنند مناسبتر است تا برای خانواده . البته اتاقها نسبتا تمیز است .
نقاط قوت:
رفتار کارکنان عالی کیفیت غذا عالی امکانات عالی دسترسی بسیار مناسب و نزدیک به تمامی مکانهای دیدنی شیراز امنیت ، آرامش ، امکانات عالی در حد هتل ۵ ستاره ، نسبت به قیمتش عالیه
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی نداشت
نقاط قوت:
هتل بسیار عالی دسترسی محلی عالی پرسنل خوش رفتار عالی محیطی آرام صبحانه ای خوب اینترنتی بسیار پرسرعت ولی با حجم کم
نقاط ضعف:
حمام بسیار کوچیک اینترنت محدود در حد ۲۰۰ مگابایت
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
هیچ نکته منفی وجود نداشت
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
چیزی نبود
نقاط قوت:
خیلی راضی بودم
نقاط ضعف:
توالت فرنگی نداشت
رنگ دیوار پوسته زده بود. اسپلیت مستقیم روی تخت تنظیم شده بود و باد مستقیم آزاد دهنده بود. و ای کاش در تبلیغات این سایت می نوشتند گه سیگار کشیدن در اتاق ممنوع است.
هتل بسیار خوبی بود. تمیز. صبحانه خیلی کامل . نزدیک به ارگ و عمارت شاپوری. روبه رو مجتمع تجاری . رستوران فست فوتی فوق العاده تمیز رو بروی ان . نزدیک ب سینما . برخورد عالی کارمندان.
سه شب در این هتل اقامت داشتم. هتل تمیزی بود. دسترسی به تمامی نقاط شهر راحت است و با هزینه ای کم میشه به مکان های دیدنی مثل حافظیه یا سعدیه رفت. صبجانه هر روز یک جور بود و تنوع نداشت. من یه اتاق یک نفره گرفتم که کوچیک بود. متاسفانه سر و صدای داخل اتاق ها و راهرو ازار دهنده بود. برای یک سفر کاری چند روزه خوبه اما برای سفرهای توریستی یا با خانواده چندان توصیه نمیکنم
برخورد کارکنان هتل خوب بود .
ما از 8 خرداد تا 10 خرداد دراین هتل اقامت داشتیم، چون ما فقط جایی رو میخواستیم که بخوابیم خیلی امکانات هتل و یا حتی صبحانه برامون اهمیتی نداشت، ولی چندتا چیز برامون خیلی مهم بود 1.تمیزی هتل که من هتل ساسان رو بخاطر این انتخاب کردم که امتیاز تمیزی بالایی داشت اما باید بگم از نظر تمیزی عالی نبود، کثیف نبود و مرتب بود سرویس حمام و دستشویی(فرنگی) بینهایت کوچک و توهم بود تاحدی که من از سرویس توی راهرو استفاده میکردم و اصلا راحت نبودم. 2. پارکینگ، ماچون با ماشین شخصی سفر میکردیم پارکینگ برامون مهم بود، موقعیت قرار گیری هتل طوریه که توی یک خیابون یکطرفه هست و کوچه ای که توش پارکینگ هست چنددقیقه راه هست پیاده و اون کوچه هم یکطرفه هستش، یعنی اصلا پارکینگ ربطی به هتل نداره یک زمین خالی رو تو کوچه پشتی گرفتن و دیوار کردن و اینکه همیشه هم نیستن یا باید وایسین کلی زنگ پارکینگ رو بزنین تا در رو باز کنن یا هی به پذیرش هتل بگین که یکی رو بفرستن و از این نظر هم ضعف داشت هتل، 3. ساکتی اتاق، چون برامون ساکت بودن محیط خیلی مهم بود من هنگام رزرو حتی ذکر کردم که اتاقی که سکوت بیشتر داره رو برامون درنظر بگیرن اما متاسفانه اتاقی که به ما دادن از نظر قرار گیری رو به روی راه پله و در طبقه اول بود و علاوه بر صدای اتاق های کناری از پذیرش هم صدا میومد و البته اسپیلت هم خیلی صدا داشت طوری که روشن بود از صدا نمیشد خوابید و وقتی خاموش بود از گرما البته صدای خیابون اصلا نمیومد. 4. دسترسی، خوشبختانه از نظر دسترسی به اماکن دیدنی خیلی موقعیت خوبی داره و ما پیاده تونستیم عمارت شاپوری رو که 1دقیقه تاهتل راه هست و ارگ کریم خان، حمام و مسجد و بازار وکیل، و یکم دورتر مسجد نصیرالملک، نارنجستان قوام، خانه زینت الملوک رو ببینیم. ما انتظارمون موارد بالا بود فقط اما جهت اطلاع امکانات معمولی درحد همون هتل2ستاره داره وصبحانه هم معمولی که خوب انتظاربیشتری هم نبایدازش داشت، برخورد پرسنل هم کاملا معمولی و گاها غیر حرفه ای.
نقاط قوت:
نزدیکی به مرکز شهر و بافت سنتی تمییزی اتاقها
نقاط ضعف:
پرسنل آموزش ندیده صبحانه تکراری
برخورد پرسنل اگرچه خیلی حرفه‌ای نیست اما گرم و محترمانه هست. سرویس بهداشتی فرنگی نیست برای حمام کردن باید مراقب باشید سرما نخوردید چون احتمالا کانال تهویه باعث میشه باد از زیر در بیاد توو... یه ال سی دی خوب داره و یخچال با تنقلات متنوع با قیمت مناسب که بدیهیه درصورت مصرف باید هزینه رو پرداخت کنید. صبحانه خوبی هم سرو شد، با اینکه من در ساعت سرو صبحانه اشتباه کردم و یک ساعت بعد اومدم، خیلی محترمانه باز برای من سرویس آورده شد!! و چند بار چک کردن که چیزی لازم دارم یا نه. درکل با توجه به قیمت و موقعیت مکانی (مقابل عمارت شاپوری) خیلی خوب بود.
موقعیت مکانی ، تمیزی و برخورد محترمانه پرسنل
دسترسی عالی
رفتار پرسنل بسيار عاليست اتاقهای هتل هم خيلی خوبه و تميز اتاقها همه كولر گازی دارن هتل در مركز شهر و دسترسي به بيشتر امكان راحت ولي دو تا نكته داره اين هتل كه براي اطلاع ميگم نكته اول اينكه سيگار كشيدن تو هتل و اتاق ممنوعه نكته دوم اينكه رستوران نهار و شام نداره و بايد از بيرون تهيه كنيد ،اگه بخوايين غذا از بيرون براتون ميارن دوباره تشكر ميكنم از مديريت هتل كه نهايت همكاری رو با مسافرين انجام ميدن .
صبحانه اصلا مناسب نبود، کادر خوبی داره ،فضای اتاق برای سه نفر مناسب نبود.
من ۵ روز توی این هتل اقامت داشتم، همه چیز این هتل خوبه، تنها ایراد بزرگی که داره اینه که صدای اتاق های دیگر براحتی وارد اتاق شما میشه،بقیه موارد مشکلی نداره، نظافت خوبه، صبحانه خوب بود، رفتار کارکنان هم خوب بود.
سفر عالی بود در کنار این هتل خوب که خیلی تمیز بود اتاق و رفتار کارکنان خیلی خوب بود
نقاط قوت:
موقعیت مکانی عالی ، قیمت مناسب ، تمیزی اتاق ، برخورد خوب کارکنان
نقاط ضعف:
چایساز نداشت
نقاط قوت:
خدمات مناسب نسبت به قیمت
نقاط ضعف:
دور بودن پارکینگ از هتل سیگار کشیدن در اتاق مناسب نبودن زمان صبحانه و عدم اعلام آن
نقاط قوت:
خدمات مناسب نسبت به قیمت
نقاط ضعف:
دور بودن پارکینگ از هتل سیگار کشیدن در اتاق مناسب نبودن زمان صبحانه و عدم اعلام آن
نقاط قوت:
سالن صبحانه خوری آرامی دارد. صبحانه تمیز دارد و خود مکان بنده کلا آرام بود و راحت بود
نقاط ضعف:
بدون هماهنگی قبلی وارد اتاق بنده برای بررسی وضعیت آب حمام شدند .یک چایی سفارش میدادم اما یک قوری چهار نفره می آوردند که برای بنده که یک نفر بودم و یک استکان چای بیشتر میل نکردم مجبور میشدم پول چهار نفر رو حساب کنم و متاسفانه همان لحظه اجازه نداشتم حساب کنم و باید بعد از آخرین روزی که اتاق رو تحویل میدادم بعدا تمام خوردنیها رو حساب میکردم ..حمام و توالت در اتاق یک نفره خیلی تنگ و کوچک بود
همه چیز عالی بود. توی رنج هتل های دو ستاره یکی از بهترین گزینه ها هستش توی شیراز. بازم به شیراز بیام همین هتل رو انتخاب میکنمهیچی
نقاط قوت:
پرسنل خوب
نقاط ضعف:
پارکینگ دوربوددسترسی آسان به ماشین نداشتیم
من از اقامتم خیلی راضی بودم و حتما پیشنهاد میکنم شیراز رفتید حتما اینجا هم برید. صبحانه نسبت به قیمت عالی بودهیچی
هتل از همه لحاظ نسبت به ستاره و موقعیت مکانی عالی بود. 2مورد به نظر من عیب هتل بود. 1.پارکینگ یه مقدار از هتل فاصله داشت 2.صبحانه سلف سرویس نبود.
همچیز عالی بود. واقعا ممنونم. من زمانی کی توی هتل بودم تور دانش اموزی داشتند.همین جا از پرسنل تشکر میکنم و مطمنا توی سفرهای بعدی هم هتل ساسان رو انتخاب میکنم و به همه دوستان اینجا رو پیشنهاد میکنم. از جاباما هم ممنون بابت رزرو اسان.سرعت اینترنت میتونه بهتر باشه
با سلام خدمت عزیزانی که قصد اقامت در شیراز را دارند من بار چهارم هست در اين هتل اقامت كردم و توصیه میکنم هتل ساسان را با توجه به نکات مثبت آن انتخاب كنيد. مواردی از جمله: قیمت مناسب ،تمیزی هتل، اتاقها و ملافه و حوله ها، نزدیکی به مراکز خرید با قیمتهای بسیار مناسب نسبت به سایر نقاط شهر که در خیابان پشت هتل انواع و اقسام مغازه ها را در خود دارد، صبحانه ی کامل و سرویس خوب. فقط يه نكنه بود كه اونم پاركينگ كمي فاصله با خود هتل داشت
نقاط قوت:
با موقعیت مکانی خوب و دسترسی به جاهای اصلی مناسب؛ هتل تمیز برخورد کارکنان خوب
نقاط ضعف:
پاركينگ كمي فاصله با خود هتل داشت
موقعیت مکانی خوب و دسترسی به جاهای اصلی مناسب؛ هتل تمیز برخورد کارکنان خوب
نقاط قوت:
رفتار مناسب کارکنانش
نقاط ضعف:
نداشتن توالت در جای مناسب و نبودن حمام جداگانه
نقاط قوت:
ارامش هتل عالي بود موقعيت مكاني رزرويشن عالي
نقاط ضعف:
.
از لحاظ هزینه سرویس دهی بدون کنترل و گران
خیلی خوب