هتل رویال قشم

قشم، چهارراه پردیس، خیابان فلسطین
2.5
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران

معرفی هتل رویال قشم

هتل سه ستاره رویال واقع در خیابان فلسطین در سال ۱۳۹۶ فعالیت خود را آغاز نمود. ساختمان هتل در ۵ طبقه بنا و دارای ۴۴ باب اتاق و سوئیت اقامتی با امکانات رفاهی مناسب می‌باشد و همچنین دسترسی آسانی به خلیج نیلگون فارس و مراکز خرید جزیره از جمله بازار ستاره دارد. هتل رویال قشم با پرسنلی مجرب آماده پذیرایی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل رویال قشم
رویال-اتاق دو تخته (دید دریا)
اتاق دو تخته (دید دریا)
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
9 خرداد
جمعه
305,000
تومان
10 خرداد
شنبه
305,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
ای‌گردش
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
9 خرداد
جمعه
305,000
تومان
10 خرداد
شنبه
305,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
جاباما
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
9 خرداد
جمعه
305,000
تومان
10 خرداد
شنبه
305,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
ایران مارکوپولو
319,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
319,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
319,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
319,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
319,000
تومان
9 خرداد
جمعه
319,000
تومان
10 خرداد
شنبه
319,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
319,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
319,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
319,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
319,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
319,000
تومان
هتل یار
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
385,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
385,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
385,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
9 خرداد
جمعه
385,000
تومان
10 خرداد
شنبه
385,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
385,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
385,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
385,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
385,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
رویال-اتاق دو تخته (دید خیابان)
اتاق دو تخته (دید خیابان)
جاباما
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
9 خرداد
جمعه
280,000
تومان
10 خرداد
شنبه
280,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
اقامت 24
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
285,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
285,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
9 خرداد
جمعه
285,000
تومان
10 خرداد
شنبه
285,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
285,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
285,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
285,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
285,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
285,000
تومان
ای‌گردش
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
290,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
290,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
9 خرداد
جمعه
290,000
تومان
10 خرداد
شنبه
290,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
290,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
290,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
290,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
290,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
290,000
تومان
ایران مارکوپولو
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
299,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
299,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
9 خرداد
جمعه
299,000
تومان
10 خرداد
شنبه
299,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
299,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
299,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
299,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
370,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
9 خرداد
جمعه
370,000
تومان
10 خرداد
شنبه
370,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
370,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
رویال-اتاق دو تخته (دید داخل ساختمان)
اتاق دو تخته (دید داخل ساختمان)
جاباما
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
240,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
240,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
9 خرداد
جمعه
240,000
تومان
10 خرداد
شنبه
240,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
240,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
240,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
240,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
ای‌گردش
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
255,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
9 خرداد
جمعه
255,000
تومان
10 خرداد
شنبه
255,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
255,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
اقامت 24
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
255,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
9 خرداد
جمعه
255,000
تومان
10 خرداد
شنبه
255,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
255,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
ایران مارکوپولو
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
265,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
265,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
9 خرداد
جمعه
265,000
تومان
10 خرداد
شنبه
265,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
265,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
265,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
265,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
هتل یار
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
345,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
9 خرداد
جمعه
345,000
تومان
10 خرداد
شنبه
345,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
345,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
رویال-سوئیت یکخوابه دونفره (دید داخل ساختمان)
سوئیت یکخوابه دونفره (دید داخل ساختمان)
ایران مارکوپولو
277,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
277,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
277,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
277,000
تومان
9 خرداد
جمعه
277,000
تومان
10 خرداد
شنبه
277,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
277,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
277,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
277,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
277,000
تومان
هتل یار
356,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
356,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
356,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
356,000
تومان
9 خرداد
جمعه
356,000
تومان
10 خرداد
شنبه
356,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
356,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
356,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
356,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
356,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
356,000
تومان
رویال-اتاق سه تخته (دید دریا)
اتاق سه تخته (دید دریا)
اقامت 24
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
325,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
325,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
9 خرداد
جمعه
325,000
تومان
10 خرداد
شنبه
325,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
325,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
325,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
325,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
جاباما
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
9 خرداد
جمعه
330,000
تومان
10 خرداد
شنبه
330,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
330,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
330,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
330,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
ایران مارکوپولو
339,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
339,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
339,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
339,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
339,000
تومان
9 خرداد
جمعه
339,000
تومان
10 خرداد
شنبه
339,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
339,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
339,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
339,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
339,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
339,000
تومان
ای‌گردش
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
355,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
355,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
9 خرداد
جمعه
355,000
تومان
10 خرداد
شنبه
355,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
355,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
355,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
355,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
355,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
355,000
تومان
هتل یار
429,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
429,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
429,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
429,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
429,000
تومان
9 خرداد
جمعه
429,000
تومان
10 خرداد
شنبه
429,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
429,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
429,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
429,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
429,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
429,000
تومان
رویال-اتاق سه تخته (دید خیابان)
اتاق سه تخته (دید خیابان)
اقامت 24
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
9 خرداد
جمعه
305,000
تومان
10 خرداد
شنبه
305,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
جاباما
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
9 خرداد
جمعه
305,000
تومان
10 خرداد
شنبه
305,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
ایران مارکوپولو
319,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
319,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
319,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
319,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
319,000
تومان
9 خرداد
جمعه
319,000
تومان
10 خرداد
شنبه
319,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
319,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
319,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
319,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
319,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
319,000
تومان
ای‌گردش
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
325,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
325,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
9 خرداد
جمعه
325,000
تومان
10 خرداد
شنبه
325,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
325,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
325,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
325,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
هتل یار
419,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
419,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
419,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
419,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
419,000
تومان
9 خرداد
جمعه
419,000
تومان
10 خرداد
شنبه
419,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
419,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
419,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
419,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
419,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
419,000
تومان
رویال-اتاق سه تخته (دید داخل ساختمان)
اتاق سه تخته (دید داخل ساختمان)
جاباما
270,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
9 خرداد
جمعه
270,000
تومان
10 خرداد
شنبه
270,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
270,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
270,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
270,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
اقامت 24
275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
275,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
275,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
9 خرداد
جمعه
275,000
تومان
10 خرداد
شنبه
275,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
275,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
275,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
275,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
ایران مارکوپولو
289,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
289,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
289,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
289,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
289,000
تومان
9 خرداد
جمعه
289,000
تومان
10 خرداد
شنبه
289,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
289,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
289,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
289,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
289,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
289,000
تومان
ای‌گردش
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
9 خرداد
جمعه
305,000
تومان
10 خرداد
شنبه
305,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
هتل یار
387,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
387,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
387,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
387,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
387,000
تومان
9 خرداد
جمعه
387,000
تومان
10 خرداد
شنبه
387,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
387,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
387,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
387,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
387,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
387,000
تومان
رویال-سوئیت یکخوابه سه تخته (دید داخل ساختمان)
سوئیت یکخوابه سه تخته (دید داخل ساختمان)
جاباما
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
9 خرداد
جمعه
280,000
تومان
10 خرداد
شنبه
280,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
اقامت 24
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
295,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
295,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
9 خرداد
جمعه
295,000
تومان
10 خرداد
شنبه
295,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
295,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
295,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
295,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
ایران مارکوپولو
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
299,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
299,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
9 خرداد
جمعه
299,000
تومان
10 خرداد
شنبه
299,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
299,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
299,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
299,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
299,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
299,000
تومان
ای‌گردش
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
325,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
325,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
9 خرداد
جمعه
325,000
تومان
10 خرداد
شنبه
325,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
325,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
325,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
325,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
هتل یار
398,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
398,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
398,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
398,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
398,000
تومان
9 خرداد
جمعه
398,000
تومان
10 خرداد
شنبه
398,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
398,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
398,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
398,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
398,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
398,000
تومان
رویال-اتاق چهارتخته (دید خیابان)
اتاق چهارتخته (دید خیابان)
جاباما
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
340,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
340,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
9 خرداد
جمعه
340,000
تومان
10 خرداد
شنبه
340,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
340,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
340,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
340,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
اقامت 24
345,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
345,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
9 خرداد
جمعه
345,000
تومان
10 خرداد
شنبه
345,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
345,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
345,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
345,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
345,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
345,000
تومان
ایران مارکوپولو
369,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
369,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
369,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
369,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
369,000
تومان
9 خرداد
جمعه
369,000
تومان
10 خرداد
شنبه
369,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
369,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
369,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
369,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
369,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
369,000
تومان
هتل یار
461,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
461,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
461,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
461,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
461,000
تومان
9 خرداد
جمعه
461,000
تومان
10 خرداد
شنبه
461,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
461,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
461,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
461,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
461,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
461,000
تومان
رویال-اتاق چهارتخته (دید دریا)
اتاق چهارتخته (دید دریا)
ایران مارکوپولو
385,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
385,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
385,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
385,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
9 خرداد
جمعه
385,000
تومان
10 خرداد
شنبه
385,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
385,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
385,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
385,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه