هتل آپارتمان قباد قشم

قشم، خیابان فلسطین، ابتدای خیابان طالقانی، جنب هتل ایرسا
-
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان قباد قشم

هتل آپارتمان دو ستاره قباد واقع در جزیره زیبای قشم پذیرای مهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان قباد قشم

قباد-اتاق دوتخته
اتاق دوتخته
ایران مارکوپولو
199,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
199,000
تومان
16 خرداد
جمعه
199,000
تومان
17 خرداد
شنبه
199,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
199,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
199,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
199,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
199,000
تومان
23 خرداد
جمعه
199,000
تومان
24 خرداد
شنبه
199,000
تومان
اقامت 24
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
16 خرداد
جمعه
200,000
تومان
17 خرداد
شنبه
200,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
23 خرداد
جمعه
200,000
تومان
24 خرداد
شنبه
200,000
تومان
هتل یار
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
16 خرداد
جمعه
200,000
تومان
17 خرداد
شنبه
200,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
200,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
200,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
200,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
23 خرداد
جمعه
200,000
تومان
24 خرداد
شنبه
200,000
تومان
قباد-سوئیت یکخوابه دونفره
سوئیت یکخوابه دونفره
ایران مارکوپولو
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
16 خرداد
جمعه
215,000
تومان
17 خرداد
شنبه
215,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
215,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
215,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
215,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
23 خرداد
جمعه
215,000
تومان
24 خرداد
شنبه
215,000
تومان
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
16 خرداد
جمعه
220,000
تومان
17 خرداد
شنبه
220,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
220,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
23 خرداد
جمعه
220,000
تومان
24 خرداد
شنبه
220,000
تومان
هتل یار
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
16 خرداد
جمعه
220,000
تومان
17 خرداد
شنبه
220,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
220,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
220,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
220,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
23 خرداد
جمعه
220,000
تومان
24 خرداد
شنبه
220,000
تومان
قباد-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
225,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
16 خرداد
جمعه
225,000
تومان
17 خرداد
شنبه
225,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
225,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
225,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
225,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
23 خرداد
جمعه
225,000
تومان
24 خرداد
شنبه
225,000
تومان
اقامت 24
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
16 خرداد
جمعه
230,000
تومان
17 خرداد
شنبه
230,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
23 خرداد
جمعه
230,000
تومان
24 خرداد
شنبه
230,000
تومان
هتل یار
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
16 خرداد
جمعه
230,000
تومان
17 خرداد
شنبه
230,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
230,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
230,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
230,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
23 خرداد
جمعه
230,000
تومان
24 خرداد
شنبه
230,000
تومان
قباد-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
16 خرداد
جمعه
300,000
تومان
17 خرداد
شنبه
300,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
23 خرداد
جمعه
300,000
تومان
24 خرداد
شنبه
300,000
تومان
قباد-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
ایران مارکوپولو
255,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
16 خرداد
جمعه
255,000
تومان
17 خرداد
شنبه
255,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
255,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
255,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
255,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
23 خرداد
جمعه
255,000
تومان
24 خرداد
شنبه
255,000
تومان
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
16 خرداد
جمعه
260,000
تومان
17 خرداد
شنبه
260,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
260,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
260,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
260,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
23 خرداد
جمعه
260,000
تومان
24 خرداد
شنبه
260,000
تومان
هتل یار
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
16 خرداد
جمعه
260,000
تومان
17 خرداد
شنبه
260,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
260,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
260,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
260,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
260,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
260,000
تومان
23 خرداد
جمعه
260,000
تومان
24 خرداد
شنبه
260,000
تومان
قباد-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
380,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
16 خرداد
جمعه
380,000
تومان
17 خرداد
شنبه
380,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
380,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
380,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
380,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
23 خرداد
جمعه
380,000
تومان
24 خرداد
شنبه
380,000
تومان
قباد-سوئیت دوخوابه شش نفره
سوئیت دوخوابه شش نفره
اقامت 24
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
16 خرداد
جمعه
570,000
تومان
17 خرداد
شنبه
570,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
570,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
570,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
570,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
23 خرداد
جمعه
570,000
تومان
24 خرداد
شنبه
570,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان قباد قشم

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
تلویزیون LCD در لابی
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
اباژور
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
فتوکپی
فکس
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
کپسول آتشنشانی
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
سیستم اطفاء حریق دراتاق
لوازم بهداشتی
کپسول آتش‌نشانی در لابی
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
دمپایی حمام
رخت آویز

آدرس هتل آپارتمان قباد قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان قباد قشم

(2 نظر)
نزدیک به یک هفته در این هتل اقامت داشتیم. کارکنان خوش رو، مودب و کار راه اندازی دارد که توجه به شما برای ایشان مهم است. به خصوص خانم زبر و زرنگ و خوش صحبتی در لابی حضور داشتند که خیلی به ما کمک کردند. اطاق تمیز و دارای نور کافی بود. امکانات اضافه یک هتل آپارتمان نظیر وجود یک سینک کوچک و انواع ظروف در اختیار ما بود. فشار آب در طبقه چهارم کافی نبود که جای اصلاح دارد. فاصله پیاده هتل تا قلعه پرتغالی‌ها و دریا حدودا ده دقیقه است. اگر این هتل را با هتلهای شهر فلورانس در ایتالیا مقایسه کنم یک هتل دو ستاره خوب و دوست داشتنی است.
نسبت به هزینه ای که پرداختیم انتظار بیشتری داشتیم. امکانات قابل توجهی نداشت و معمولی بود. اما صبحانه هتل خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان قباد قشم

مهمانان هتل آپارتمان قباد قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان قباد قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان قباد قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان قباد قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان قباد قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.