هتل آلاله مرکزی قشم

قشم، درگهان، بلوار ساحلی، نرسیده به میدان گمرک
2.6
امتیاز کاربران
75
نظرات کاربران

معرفی هتل آلاله مرکزی قشم

هتل سه ستاره آلاله ۲ واقع در درگهان و در نزدیکی مراکز خرید، ساحل و اسکله درگهان و در محیطی آرام و چشم اندازی رو به دریا می‌باشد. این هتل تازه تاسیس با مراکز گردشگری نیز فاصله‌ی بسیار کمی دارد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آلاله مرکزی قشم
آلاله مرکزی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 خرداد
شنبه
300,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
آلاله مرکزی-اتاق دوتخته دبل دریا
اتاق دوتخته دبل دریا
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آلاله مرکزی-سوئیت یکخوابه دونفره شهر
سوئیت یکخوابه دونفره شهر
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آلاله مرکزی-اتاق دوتخته شهر
اتاق دوتخته شهر
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 خرداد
شنبه
300,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
300,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
300,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
300,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
300,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
300,000
تومان
آلاله مرکزی-اتاق سه تخته دریا
اتاق سه تخته دریا
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آلاله مرکزی-اتاق سه تخته شهر
اتاق سه تخته شهر
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 خرداد
شنبه
400,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
400,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
آلاله مرکزی-سوئیت دوخوابه چهارنفره دریا
سوئیت دوخوابه چهارنفره دریا
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آلاله مرکزی-اتاق چهارتخته دریا
اتاق چهارتخته دریا
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آلاله مرکزی-سوئیت یکخوابه چهارنفره شهر
سوئیت یکخوابه چهارنفره شهر
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آلاله مرکزی-اتاق چهارتخته شهر
اتاق چهارتخته شهر
اقامت 24
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 خرداد
شنبه
500,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
500,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
500,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
500,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
آلاله مرکزی-سوئیت دوخوابه چهارنفره شهر
سوئیت دوخوابه چهارنفره شهر
اقامت 24
580,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 خرداد
شنبه
580,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
580,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
580,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
580,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
580,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
580,000
تومان
آلاله مرکزی-سوئیت دوخوابه پنج نفره دریا
سوئیت دوخوابه پنج نفره دریا
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آلاله مرکزی-سوئیت دوخوابه پنج نفره شهر
سوئیت دوخوابه پنج نفره شهر
اقامت 24
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 خرداد
شنبه
650,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
650,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
650,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
650,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
650,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
650,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آلاله مرکزی قشم

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
بالکن
دراور
کمد لباس
حوله
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
بیلیارد
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
سیستم سرمایش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت با سرعت بالا
پارکینگ در اطراف هتل
صندوق امانات در لابی
اینترنت بی سیم
دسترسی به دریا
سیستم اطفاء حریق دراتاق
لوازم بهداشتی
اسانسور
تراس
صندوق امانات
لابی
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان انگليسی
مبل
ميز
روم سرويس
لاندري
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
نهار در اتاق
تلويزيون LED در لابی
اتاق چمدان
سالن صبحانه خوری
نمای کوه
رمپ
نمای دريا
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
سیستم گرمایش
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
شام در اتاق
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز

آدرس هتل آلاله مرکزی قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل آلاله مرکزی قشم

(65 نظر)
فاصله هتل تا مراکز خرید یه مقدار دوره . پارکینگ نداره. لوازم هتل خراب و فرسوده ست پنجره ها دستگیره و .. نداشت. دوش حمام افتضاح بود منظره و دید عالی بود
با سلام، متأسفانه این مرکز در اسم هتل 3 ستاره است ولی رسما به عنوان یک مهمانسرا عمل می کند، اتاق ها کثیف، سرویس اتاق ها انجام نمی شد، حتی پس از چند بار تماس با پذیرش هتل و درخواست سرویس اتاق، حوله دمپایی، دستمال کاغذی و ... این کار انجام نمیشد. جهت نظافت اتاق فقط سطل ها را خالی می کردند و حتی پاکت زباله جدید در سطل ها نمی گداشتند. اگر قصد اقامت بیش از یک روز دارید بهتر است بدانید که صبحانه هر روز سوسیس و تخم مرغ است. رستوران گردان هتل بسیار غیر حرفه ای برخورد کرد به طوری که حتی اگر مجبور باشیم هم دیگر به این رستوران نمی رویم. ما 4 نفر بودیم، چهار پرس جوجه کباب سفارش دادیم. ظاهرا بعد از سفارش ما اقدام به پختن پلو کردند!!!! پس از 1 ساعت، دو پرس خوراک جوجه را سرو کردند، 15 دقیقه بعد یک پرس چلو جوجه را آوردند و نهایتا وقتی داشتیم رستوران را ترک می کردیم پرس آخر را آوردند!!! به هر حال یکی از عجیب ترین، خاطره انگیزترین و شاید خنده دار ترین روش سروی بود که تا به حال دیده ام!!!!
سرویس بهداشتی بسیار کوچک و کثیف آسانسور غیر ایمن دور از مراکز خرید
معمولی بود
فقط منظره عالی از دریا،باقی هیچ صد رحمت به مسافرخانه ها
هتلی بسیار خوب ودلنشین و مهمان نباز صاحب هتل
اتاق های بی کیفیت و نامرتب بعلاوه بوی بد کثیف بودن سرویس بهداشتی و حمام اکثر اتاق ها بلاوه پاسخ گویی نادرست درمورد اتاق ها. صبحانه بی کیفیت و نامناسب . تعطیلی رستوران و ارائه ندادن خدمات مناسب
منظره رو به دريا عالى فقط همين
با عرض سلام و خسته نباشید بنده برای ۱شب دراین هتل اقامت داشتم. اتاق کثیف، دستشویی و سرویسها غیر قابل قبول، سرویس الات دستشویی کلا تغییر شکل داده بود از استهلاک،ملحفه های کثیف که وقتی وارد اتاق شدم مو روی بالشتها دیدم که اعتراض کردم گفتند ملحفه کم داریم ولی از اتاقهای دیگر براتون میاوریم که اونی هم اوردن فرقی بااون اولی نداشت،صبحانه بسیار معمولی،پنجره اتاقها دوجداره هست ولی کلا صدای خیابان و موتور اون منطقه نمیزاره تا صبح بخوابید
بسیار هتل خوبی بود یکی از بهترین سفرهای داخل ایرانم در قشم و هتل آلاله بود. از هر نظر عالی
نزدیکی به دریافاصله زیاد از شهر قشم که باعث هزینه اضافی کرایه تاکسی میشه
سلام روز بخیرخوشحال میشم بتونم کمک کنم. من هتل با تخفیف حدود ۴۰ درصد گرفتم برا همین از لحاظ قیمت خوب بود. از طرفی هتل انتهای درگهان روبروی ساحل بود و این هم به لحاظ نما هم آرامش خوب بود. تقریبا نو ساخت بود و از نظر تمیزی نسبتا خوب بود. در کل من راضی بودم
هنر و توانمندیِ تبدیل اتاق یک یا دو تخته به اتاق چهار تخته
اگه ناراحت نمیشن کلا کارکنانش یکم شل هستن.
همه چیز متوسط و پرسنل مبتدی. صبحانه ضعیف بود.
عالی بود
هتل تقریبا خوبی بود و با توجه به قیمت هتل که مناسب بود به دیگران هم این هتل پیشنهاد میکنم
همه چی عالی بود فقط اگر رستوران هتل هم زودتر افتتاح میشد و رستوران هم داشت خیلی بهتر می بود ، به طور کلی از اقامتم خیلی راضی بودم
هتلی گران و کثیف
امکانات هتل درحد نسبتا مطلوبی می باشد
رفتار کارکنان بد نبود، امکانات هتل متوسط بود، وضعیت وامکانات اتاق هامتوسط مایل به ضعیف بود، صبحانه ضعیف بود ودر سطح هتلی با ادعای سه ستاره نبود تخت ها ملافه پتو نداشت وبا درخواست آورده شد
بوی بسیار بد توی اتاق ها بود. آب لوله کشی بسیار بو میداد. صبحانه بسیار ضعیف و کثیف. ساعت سرویس دهی صبحانه از 8 تا 10 بود ولی ساعت 9 تقریبا همه چی تمام بود. آسانسور اکثر اوقات خراب بود
با سلام دوستان بنده به مدت 4 روز در بهمن ماه 96 در اين هتل اقامت داشتم اصلا در حد هتل چيزي متصور نباشيد . امكانات معمولي و سرويس بهداشتي ضعيف . رسيدگي كاركنان هم ضعيفه كيفيت غذاي رستوران گردون هم اصلا مطلوب نيست از برنج هندي استفاده ميكنه ولي قيمت ايراني حساب ميكنن آسانسور هم دائما خراب مي شد مجبور بوديم از اسانسور رستوران استفاده كنيم وسط غذا خوردن مردم با بار از وسطشون بيايم طبقات پايين در كل توقع زيادي نداشته باشين و در حد مسافرخانه ميمونه تنها نكته مثبت نماي رو به درياي اتاقهاس بقيش همش ضعيفه.
آسانسور هتل اکثرا خراب بود و داخل اتاق ها هم بسیار بوی بدی می آمد
در حد امکانات قشم بد نبود.
رسيدگي فوق العاده ضعيف و كند بود
كاركنان خوب غذاي رستوران گردان اصلا خوب نبود توي اتاق حتي اب معدني هم نبود اب لوله كشي بسيار بد بو حتي چاي ساز تو اتاق ها نبود ملحفه روي تخت نبود صبحانه خيلي بد
در خصوص کارکنان هتل شایان ذکر است که آنان در بخش های مختلف هتل، تعامل و برخورد بسیار مناسب و محترمانه ای داشتند، صبحانه تقریباً مناسب بود، موقعیت هتل نسبتاً مناسب بود، نظافت هتل رضایت بخش است، آسانسور هتل کار می کرد ولی مشکل داشت که امیداورم مسئولین هتل برطرف کنند، رستوران هتل نیز خوب بود. در کل با توجه به قیمت، مناسب است.
امکانات هتل در کل بسیار ساده و معمولی بود. نقطه قوت هتل کارکنان با حوصله مودب و مهربانش و نقطه ضعفش کیفیت پایین صبحانه و غذای رستوران.
هتل کلا از بازار فاصله دارد . حدود یک ربع پیاده روی تا بازار . آسانسور ضعیف و عموما خراب . بخش پذیرش عالی اما نظافت تعریف چندانی ندارد. صبحانه بسیار ساده با نان های لواش بی کیفیت.
به جز رستوران گردان هتل که کیفیت پایینی داشت بقیه چیزها خوب بود.
رفتار کارکنان خوب و محترمانه بود ، ولی هتل با توجه به اینکه سال 1394 افتتاح شده بود بسیار کهنه تر بنظر میرسید .
کارمندان بی تجربه بودن و صبحانهبد بود و بسیار مختصر. مشکل آسانسور و عدم سرویس دهی مناسب و پاسخگویی پرسنل در درخواست های ما از رزروشن شب وجود داشت.
اسانسور فوق العاده ضعیفی داره
کارکنان ضعیف، سرویس دهی نظافت داخل اتاق صفر زیر تختها بسیار کثیف و پر از خرده های مواد غذایی بود سرویس فرنگی نداشت صبحانه گوجه ، خیار و پنیر و نان لواش بود ( دو نوع مربا و کره هم سر میز بود) آب جوش و قوری و کتری و چای و قند بسیار خوب بود ( ولی تو گرمای قشم 99% از خوردن چای صرفنظر میکنن فقط آب پرتقال بود و تنوعی نداشت. ساعات صبحانه 8-10 صبح بود ، ساعت 9:05 گفتیم تخم مرغ ندارید؟ گفتن تمام کردیم !!! در کنار موارد بالا سوسیس تخم مرغ و نیمرو هم بود. نسبت به قیمت شبی 150هزار تومن " ناراضی هستم. اینترنت نداشت ، در 4 روز اقامت هر دفعه مراجعه کردم ، گفتن وای-فای طبقه 5 بدون پسورد هستش، ولی ما هیچی پیدا نمیکردیم !!!
بنده ب همراه همسرم برای بار دوم ب این هتل اومدیم.دفعه اول بهمن 95بود که همه چی عالی بود اما دومین بار اواسط اردیبهشت 96 بود که اصلا اثری از اون هتل عالی نداشت و در حد خوب یا حتی متوسط بود
موقعیت مکانی هتل نسبتا خوب است و کارکنان هتل رفتار نسیتا مناسبی دارند ولی خیلی تجربه هتل داری آنها بالا نیست.نسبت به امکاناتش قیمتش بالاست. قیمت غذا یا توجه کیفیت متوسط خیلی زیاد بود. رسیدگی به نظافت داخل اتاقها با دقت و سر موقع انجام نمیشد. متاسفانه نمیدونم به چه دلیل بوی فاضلاب در اکثر زمانی که ما حضور داشتیم در راهروهای ورودی هتل پیچیده بود و واقعا ناراحت کننده بود. هر چند مسئولین هتل متوجه این قضیه بودند و تلاش می کردند که این مسئله برطرف شود ولی ظاهرا امکان پذیر نبود.
تقريبا همه چيز خوب بود فقط بدترين مورد آب هتل بود كه به شدت بو و مزه ى بدى ميداد. اصلا نميشد حتى باهاش دست شست چه برسه به حمام
مدیریت ضعیف تمیزی اتاق در بدو ورود در حد صفرمتأسفانه در راهروها مدام بوی فاضلاب بودوای فای هتل اصلأ جالب نبود سرویس بهداشتی لابی رو قفل میکردن که حتمأ باید به مسئول پذیرش مراجعه میشد که در رو باز کننکلأ هتل در حد یک مسافرخونه عادی بودآسانسور گیر داشت من اصلأ ای هتل رو پیشنهاد نمی کنم
تاریخ سفر 12 اسفند 95 هتل نوساز و تمیز آسانسور دائما خراب اتاقهای رو به دریا دل انگیز برخورد کارکنان بسیار ضعیف و بی تجربه فقط اخلاق مدیر هتل خوب است هتل با مراکز خرید فاصله دارد چون سگ ولگرد در خیابان زیاد است حتما باید گروهی حرکت کرد تاکسی عبوری رد نمی شود باید دربست بگیری تا بازار که حداقل 5 تومان کرایه اش است کیفیت صبحانه بسیار ضعیف سرویسهای بهداشتی ایرانی داخل اتاقها کاملا به داخل اتاقها نم داده و اکثر سرویسهای ایرانی کاملا چسبیده به دیوار هستند که نقص ساختمان در هنگام بنا و مهندسی می باشد. برای یک شب اقامت سینگل 137 تومان می گیرد که با توجه به هتلهای مشابه با کیفیت حتی بالاتر و چسب بازار قیمتش خیلی بالاست
برخورد خوب مهماندار ها و خدمه هتل و نزدیکی به مراکز خرید از جمله مزایای هتل هستش،ولی از بابت نظافت ، سرویس خواب و سرویس بهداشتی ضعیف میباشد.فقط اطاق های رو به دریا خوب هستن.عملکرد آسانسور هم که دیگه افتضاح بود ،صبحانه خیلی ضعیف و معمولی . در کل جهت اقامت ،هتل های خود قشم مناسب ترن و شیک ترهستن نسبت به درگهان .
زمان حضور ما اوایل اسفندماه 95 بود، قیمت اتاق ما (اتاق دو نفره رو به دریا)، حدودا 165 تومان بود. هوا بسیار خوب بود آن زمان.1. رستوران گردان دارد، قیمت هایش بالاست.2. میز بیلیارد دارد و پولی است. 3. آسانسور مرتبا خراب است، گیر دارد.4. رمپ ندارد، کالسکه و ویلچر را باید از پله بالا و پایین برد(حدوده 15 پله). ایراد خیلی بدی است.5. ارتفاع توالت از سطح اتاق فرق دارد و رفت و آمد به توالت هایش سخت است. 6. پرسنل خوش برخورد و خوب هستند. 7. از بازار اصلی درگهان، پیاده 15 دقیقه فاصله دارد. تاکسی گذری هم خیلی کم از آنجا رد می شود. مگر اینکه دربست بگیرید، یک مسیر کوتاه را 5 تومان دربست می گیرند. 8. از فرودگاه ترنسفر ندارد. 9. هزینه جابجایی میان فرودگاه و هتل، حدود 30 تومن است. البته راننده ها 35 می گویند، می شود 30 یا حتی 25 هم طی کرد. نیم ساعت فاصله است.10. ارتفاع پنجره های اتاق کم است و برای بچه ها خطرناک است.11. ویوی رو به دریا خیلی دل انگیز است. 12. صبحانه های هتل هر روز مشابه است و هیچ تفاوتی با روزهای دیگر نمی کند. اما در کل صبحانه مناسبی است.13. صبحانه در کافی شاپ سرو می شود که طبقه اول است، نه طبقه هشتم که گردان است. در طبقه 1 هم نرده های وسط کوتاه و با فاصله است و برای بچه ها خیلی خطرناک است. یعنی اگر با بچه می روید، تمام مدت صبحانه باید مواظب باشید بچه خدای ناکرده پایین نیفتد.
با توجه به تازه ساز بودن ، هتل تمیزیست ، فقط پرسنل و ارائه خدمات نیاز به نظم و دقت بیشتر دارد . به طور مثال آسانسور در روز خروج خراب بود و ما مجبور شدیم کل لوازم را از پله ها پایین بیاوریم . موقعیت هتل بسیار خوب و اتاقهای رو به دریا نمای زیبایی دارد فقط اتاقها و سرویس بهداشتی بسیار کوچک است .
مکان هتل خیلی جای خوبیه...به دور از شلوغی و هیاهو!رستوران هتل رو توصیه می کنم استفاده نکنید! غذاش لذیذ نیست با قیمتهای زیاد!
برخوردها مودبانه وخوب بود .در برطرف کردن اشکالات کوشا و انتقاد پذیر بودند.مدیر هتل خوش برخورد وظاهرا فعال بنظر می رسید
از نظر مكاني به مركز خريد درگهان نزديك بود ....اتاق ها فوق العاده تميز و مرتب بود ...سرويس و خدمات هتل خوب بود ما به هيچ مشكلي بر نخورديم ...و سرويس صبحانه هتل هم در حد هتل ٣* بود و ما راضي بوديم و مطمئنا براي سفر بعدي همين هتل رو انتخاب ميكنيم ...ويو روبروي هتل كه رو به دريا و ساحل بود واقعا عالي بود...تنها نكته منفي آسانسور بود كه خيلي كند بود
خیلی خوب بود
بنده همراه خانواده اطاق رو به دریا را رزو نمودیم که واقعا زیبا و دلچسب بود خصوصا زمان سفر بنده که هوا واقعا عالی و دریا دیدنی بود در کنار این مزیت اخلاق خوب مدیریت هتل اقامت را مطلوب کرده بود و مینی بار رایگان در اطاق ولی در کنار این نکات مثبت نقاط ضعف فراوانی هتل را درگیر کرده ابتدا تعداد زیاد پله در ورودی هتل که حمل کالسکه کودک ویا اسباب و خرید را مشکل میکرد بعد از این اسانسور هتل بود که مرتب خراب میشد که این ضعف بسیار بزرگی برای همچین هتلی است سوم رستوران گردان هتل که توصیه میکنم از ان استفاده نکنید قیمت فوق العاده بالا چهارم مسیر هتل تا مرکز خرید به علت وجود سگهای ولگرد نا امن است باید حتما از تاکسی استفاده کرد پنجم صبحانه متوسط یا سطح پایین بود ولی در کل نسبت به عدم وجود هتل دیگری در این سطح در شهر درگهان و صد البته منظره زیبای دریا از پنجره اطاق میتوان به ان نمره متوسط داد
نقطه قوت هتل، منظره رو به دریا اتاق بود که بسیار عالی و تماشایی است. اما نظافت اتاق و ملاحفه ها بسیار ضعیف و در حد یک هتل ۳ ستاره نبود. سرویس دهی صبحانه می توانست بهتر از این باشد.
متاسفانه سیستم گرمایشی نداشت و اصلا پیش بینی نشده بود و این سرما همه ی ما رو مریض کرد
نظافت خیلی ضعیف بود و هزینه هتل خیلی بالا
به نظر من این هتل در موقعیت خوبی قرارگرفته و رو به دریاست.هتل خوبی است ولی ظرفیت این را دارد که خیلی بهتر شود .در مجموع راضی بودیم.
- قیمت مناسب هتل نسبت به خدمات هتل- برخورد مناسب پرسنل و پذیرش - مکان مناسب هتل بخصوص اتاق های رو به دریا - صبحانه مناسب - تمیزی اتاق و لابی - دسترسی راحت به آژانس و ماشین های دربستی(جلوی هتل) - نزدیکی به مجتمع های خرید درگهان ( با پیاده روی 10 دقیقه ای ) - نزدیک بودن به مجتمع و رستوران گلد فوت که بهترین رستوران و فست فود در درگهان هست ( حتما قلیه ماهی و بشقاب طلایی رستوران گلد فوت را امتحان کنید ) و بسیار قیمت های مناسبی داشت. - سرویس دهی معمولی رستوران بخصوص برای صبحانه که شلوغ می شدو برای املت و نیمرو باید خیلی منتظر شد . - نبود میوه در سرویس دهی صبحانه - آسانسور ظرفیت کمی داشت و بسیار کند کار می کرد. - نداشتن چای ساز برقی برای اتاق. - نداشتن بشقاب و چاقو و قاشق و چنگال در اتاق. - بالشت های بسیار نرم و باریک تختخواب که اگر عادت نداشته باشین خیلی اذیت می شین . - کلا هر سفارشی از پذیرش داشته باشین باید چند باری پیگیری کنید . مثلا من برای دستمال کاغذی و جا سیگاری چند بار پیگیری کردم تا آوردن .
من به همراه خانواده 3 شب در یکی از سویت های این هتل اقامت داشتم. به علت بارندگی شیشه ها بسیار کثیف بود و سردی هوا و نبود وسایل گرمایش باعث شده بود که ما با کاپشن در اتاق باشیم، ، سرویس بهداشتی با فاصله حدود 40 سانت از کف اتاق قرار داشت که برای افراد مسن مشکل بود. رستوران گردان هم نداشت.
اتاق رو به دریا اتاق خوبی بود و در مجموع تمیز . اما متاسفانه از ساختمان معلوم بود که عوامل اجرایی خوبی در ساخت آن مشارکت نداشته اند . کمی دقت و کنترل ، کمی سلیقه با همین اندازه هزینه می توانست هتل بسیار زیباتر و دلنشین تری را به وجود بیاورد . اگر چه باید با توجه به امکانات کم در جزیره به مالک و مدیر هتل خسته نباشی گفت و آرزوی موفقیت براشون داشت . پرسنل در مجموع خوب و خونگرم بودند . شب اول وای فای طبقه ششم قطع بود که با کمی دلخوری و پیگیری مسئول مربوطه مجبور شد شب در هتل حضور پیدا کنه و مودم را عوض کند . صبحانه معمولی بود شامل پنیر کره مربا املت خیار گوجه خیارشور نان چای بعضی روزها هم خرما . فاصله تا پاساژ های دریا و نخل و ... پیاده حدود بیست دقیقه است که از کنار ساحل میشه رفت . هتل شام و ناهار نداشت . فست فود نشاط ( اول جاده به سمت قشم ) را تجربه کردیم هم کیفیت خوبی داشت هم قیمت خیلی مناسب رستوران دریا داخل پاساژ دریا هم خوب بود . امیدوارم همه سفر خوبی داشته باشند .
از هر نظر عالی بود
همه چیزخوب بود.آسانسورهتل خوب عمل نمی کرد.
پذیرایی عالی بود
یکی از خاطرات خوب و یا بد هر سفر محل اقامت آن می باشد . صبح که بیدار می شدیم خلیج نیلگون فارس را می دیدیم . پنجره را که باز می کردیم نسیم روح نوازی از سوی دریا صورتمان را نوازش می کرد . صبحانه ی این هتل بخاطر رو به دریا بودن و کارکنان خوب و محیط تمیز و موسیقی ملایم آن لذت بخش تر از صبحانه های آنچنانی هتلهای 5 ستاره می باشد . در کل از هتل آلاله 2 خوشنودیم و سپاسگذار .
همه چیزخوب بود.رستوران هتل تعطیل بود.آسانسورهتل خوب عمل نمی کرد.
به نام ایزدمنانو با درود بی پایانما همراه خانواده سه شب در هتل آلاله اقامت داشتیم.از پرسنل و مدیریت رضایت کامل را داشتیم . از نظر موقعیت مکانی هم نزدیک به بازارها بود و هم از هیاهوی بازارها به دور و در آرامش کامل .فقط تنها عیبی که داشت آسانسور بود که گیر میکرد . خلاصه ما از این هتل راضی بودیم و باز هم میهمان آلاله خواهیم بود.در ضمن سپاس فراوان از سایت ایران هتل آنلاین که به راحتی توانستیم رزرو داشته باشیم.
اگه برای خرید به قشم می خواید برید یکی از بهترین هتل ها این هتل هستش که هم نوساز و هم در درگهان واقع شده که به مراکز خرید نزدیکه و حتما پیشنهاد میکنم اتاق رو به دریا رو بگیرید که نمای زیبایی داره کارکنان محترم و خوش برخورد و ...
از برخورد پرسنل و اتاقی که اقامت داشتم راضی بودم.
اتاقها خوب بود رفتار کارکنان خوب
هتل الاله2 یک هتل 3 ستاره واقعی بود بدلیل نوساز بودن اتاق ها و لوازم تمیز و نو بود نمای اتاق های رو به دریا بسیار زیباست میز و صندلی در اتاق 2 تخته موجود بود سوئیت ها مبله وتمیز بود و کتری برقی داشت صبحانه خوب بود میتونست کمی تنوع بیشتر داشته باشه مثل اضافه کردن کیک صبحانه و یا میوه در کل یک هتل خوب وارام که میتوان اقامت در ان را توصیه کرد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل آلاله مرکزی قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آلاله مرکزی قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آلاله مرکزی قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آلاله مرکزی قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آلاله مرکزی قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.