هتل رفاه مشهد

مشهد، خیابان دانش شرقی، شهید حنایی ۱۲، بین رجب زاده ۹ الی ۱۱
4.5
امتیاز کاربران
67
نظرات کاربران

معرفی هتل رفاه مشهد

هتل چهار ستاره رفاه مشهد در سال ۱۳۹۷ افتتاح گردیده است. این هتل با فاصله هشت دقیقه ای تا حرم (۶۵۰متر) واقع شده و همچنین با داشتن موقعیت خوب دسترسی آسان به بازار رضا با پیمودن مسافت ۲۷۰ متر را فراهم نموده است. هتل رفاه مشهد در ۱۶ طبقه و ۱۱۵ واحد اقامتی با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل رفاه مشهد
رفاه-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
297,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
297,000
تومان
9 خرداد
جمعه
297,000
تومان
10 خرداد
شنبه
297,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
297,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
297,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
297,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
297,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
297,000
تومان
16 خرداد
جمعه
297,000
تومان
17 خرداد
شنبه
297,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
297,000
تومان
علاءالدین
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
9 خرداد
جمعه
305,000
تومان
10 خرداد
شنبه
305,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
305,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
305,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
305,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
305,000
تومان
16 خرداد
جمعه
305,000
تومان
17 خرداد
شنبه
305,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
305,000
تومان
اقامت 24
307,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
307,000
تومان
9 خرداد
جمعه
307,000
تومان
10 خرداد
شنبه
307,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
307,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
307,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
307,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
307,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
307,000
تومان
16 خرداد
جمعه
307,000
تومان
17 خرداد
شنبه
307,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
307,000
تومان
ای‌گردش
307,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
307,000
تومان
9 خرداد
جمعه
307,000
تومان
10 خرداد
شنبه
307,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
307,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
307,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
307,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
307,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
307,000
تومان
16 خرداد
جمعه
307,000
تومان
17 خرداد
شنبه
307,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
307,000
تومان
هتل یار
307,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
307,000
تومان
9 خرداد
جمعه
307,000
تومان
10 خرداد
شنبه
307,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
307,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
307,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
307,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
307,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
307,000
تومان
16 خرداد
جمعه
307,000
تومان
17 خرداد
شنبه
307,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
307,000
تومان
جاباما
307,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
307,000
تومان
9 خرداد
جمعه
307,000
تومان
10 خرداد
شنبه
307,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
307,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
307,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
307,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
307,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
307,000
تومان
16 خرداد
جمعه
307,000
تومان
17 خرداد
شنبه
307,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
307,000
تومان
رفاه-اتاق چهارتخته (فولبرد)
اتاق چهارتخته (فولبرد)
ایران مارکوپولو
1,060,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,060,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,060,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,060,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,060,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,060,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,060,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,060,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,060,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,060,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,060,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,060,000
تومان
اقامت 24
1,070,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,070,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,070,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,070,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,070,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,070,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,070,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,070,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,070,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,070,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,070,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,070,000
تومان
جاباما
1,070,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,070,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,070,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,070,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,070,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,070,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,070,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,070,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,070,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,070,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,070,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,070,000
تومان
رفاه-سوئیت امپریال کانکت نه نفره
سوئیت امپریال کانکت نه نفره
اقامت 24
1,885,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,885,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,885,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,885,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,885,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,885,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,885,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,885,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,885,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,885,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,885,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,885,000
تومان
هتل یار
1,885,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,885,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,885,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,885,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,885,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,885,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,885,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,885,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,885,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,885,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,885,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,885,000
تومان
رفاه-آپارتمان دوخوابه شش نفره
آپارتمان دوخوابه شش نفره
ایران مارکوپولو
1,562,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,562,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,562,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,562,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,562,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,562,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,562,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,562,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,562,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,562,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,562,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,562,000
تومان
رفاه-سوئیت رویال دوخوابه شش نفره
سوئیت رویال دوخوابه شش نفره
اقامت 24
1,295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,295,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,295,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,295,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,295,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,295,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,295,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,295,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,295,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,295,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,295,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,295,000
تومان
هتل یار
1,295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,295,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,295,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,295,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,295,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,295,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,295,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,295,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,295,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,295,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,295,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,295,000
تومان
رفاه-سوئیت یکخوابه پنج نفره (فولبرد)
سوئیت یکخوابه پنج نفره (فولبرد)
اقامت 24
1,455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,455,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,455,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,455,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,455,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,455,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,455,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,455,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,455,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,455,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,455,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,455,000
تومان
رفاه-سوئیت کانکت پنج تخته
سوئیت کانکت پنج تخته
اقامت 24
1,448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,448,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,448,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,448,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,448,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,448,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,448,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,448,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,448,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,448,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,448,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,448,000
تومان
هتل یار
1,448,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,448,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,448,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,448,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,448,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,448,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,448,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,448,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,448,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,448,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,448,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,448,000
تومان
رفاه-سوئیت رویال دوخوابه پنج نفره (فولبرد)
سوئیت رویال دوخوابه پنج نفره (فولبرد)
اقامت 24
1,600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,600,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,600,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,600,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,600,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,600,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,600,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,600,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,600,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,600,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,600,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,600,000
تومان
رفاه-سوئیت کانکت پنج نفره (فولبرد)
سوئیت کانکت پنج نفره (فولبرد)
اقامت 24
2,065,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
2,065,000
تومان
9 خرداد
جمعه
2,065,000
تومان
10 خرداد
شنبه
2,065,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
2,065,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
2,065,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
2,065,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
2,065,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
2,065,000
تومان
16 خرداد
جمعه
2,065,000
تومان
17 خرداد
شنبه
2,065,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
2,065,000
تومان
رفاه-سوئیت رویال دوخوابه پنج نفره
سوئیت رویال دوخوابه پنج نفره
اقامت 24
1,172,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,172,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,172,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,172,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,172,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,172,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,172,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,172,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,172,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,172,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,172,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,172,000
تومان
ای‌گردش
1,172,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,172,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,172,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,172,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,172,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,172,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,172,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,172,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,172,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,172,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,172,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,172,000
تومان
رفاه-آپارتمان دوخوابه پنج نفره
آپارتمان دوخوابه پنج نفره
علاءالدین
1,046,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,046,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,046,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,046,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,046,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,046,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,046,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,046,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,046,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,046,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,046,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,046,000
تومان
هتل یار
1,172,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,172,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,172,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,172,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,172,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,172,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,172,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,172,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,172,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,172,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,172,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,172,000
تومان
ایران مارکوپولو
1,439,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,439,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,439,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,439,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,439,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,439,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,439,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,439,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,439,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,439,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,439,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,439,000
تومان
رفاه-سوئیت یکخوابه پنج نفره
سوئیت یکخوابه پنج نفره
اقامت 24
1,046,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,046,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,046,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,046,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,046,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,046,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,046,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,046,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,046,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,046,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,046,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,046,000
تومان
هتل یار
1,046,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,046,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,046,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,046,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,046,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,046,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,046,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,046,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,046,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,046,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,046,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,046,000
تومان
رفاه-سوئیت رویال دوخوابه چهارنفره
سوئیت رویال دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
1,049,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,049,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,049,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,049,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,049,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,049,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,049,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,049,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,049,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,049,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,049,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,049,000
تومان
هتل یار
1,049,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
1,049,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,049,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,049,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,049,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,049,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,049,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,049,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,049,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,049,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,049,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,049,000
تومان
رفاه-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
ایران مارکوپولو
913,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
913,000
تومان
9 خرداد
جمعه
913,000
تومان
10 خرداد
شنبه
913,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
913,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
913,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
913,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
913,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
913,000
تومان
16 خرداد
جمعه
913,000
تومان
17 خرداد
شنبه
913,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
913,000
تومان
علاءالدین
920,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
920,000
تومان
9 خرداد
جمعه
920,000
تومان
10 خرداد
شنبه
920,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
920,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
920,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
920,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
920,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
920,000
تومان
16 خرداد
جمعه
920,000
تومان
17 خرداد
شنبه
920,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
920,000
تومان
ای‌گردش
923,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
923,000
تومان
9 خرداد
جمعه
923,000
تومان
10 خرداد
شنبه
923,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
923,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
923,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
923,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
923,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
923,000
تومان
16 خرداد
جمعه
923,000
تومان
17 خرداد
شنبه
923,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
923,000
تومان
اقامت 24
923,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
923,000
تومان
9 خرداد
جمعه
923,000
تومان
10 خرداد
شنبه
923,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
923,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
923,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
923,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
923,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
923,000
تومان
16 خرداد
جمعه
923,000
تومان
17 خرداد
شنبه
923,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
923,000
تومان