هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

مشهد، خيابان امام رضا، امام رضا 19، سمت راست
3.6
امتیاز کاربران
52
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

هتل آپارتمان قصر آیدین یکی از بهترین و مجلل‌ترین هتل آپارتمان‌های شهر مشهد مقدس بشمار می‌آید. آپارتمان‌های دو خوابه هتل دارای امکانات رفاهی ویژه ای مانند جکوزی اختصاصی است. از دیگر امکانات این هتل می‌توان به رستوران آن با تنوع غذایی بالا و کافی‌شاپ شبانه روزی اشاره کرد. هتل آپارتمان قصر آیدین از هتل های برگزیده میراث فرهنگی در شهر مقدس مشهد است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد
قصر آیدین-اتاق یک تخته هتلی
اتاق یک تخته هتلی
هتل یار
150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
150,000
تومان
9 خرداد
جمعه
150,000
تومان
10 خرداد
شنبه
150,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
150,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
150,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
150,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
241,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
241,000
تومان
16 خرداد
جمعه
150,000
تومان
17 خرداد
شنبه
150,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
150,000
تومان
اقامت 24
180,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
180,000
تومان
9 خرداد
جمعه
180,000
تومان
10 خرداد
شنبه
180,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
180,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
180,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
180,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
235,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
235,000
تومان
16 خرداد
جمعه
180,000
تومان
17 خرداد
شنبه
180,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
180,000
تومان
ای‌گردش
261,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
261,000
تومان
9 خرداد
جمعه
261,000
تومان
10 خرداد
شنبه
261,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
261,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
261,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
261,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
261,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
261,000
تومان
16 خرداد
جمعه
261,000
تومان
17 خرداد
شنبه
261,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
261,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه هشت نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه هشت نفره
هتل یار
565,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
565,000
تومان
9 خرداد
جمعه
565,000
تومان
10 خرداد
شنبه
565,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
565,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
565,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
565,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
843,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
843,000
تومان
16 خرداد
جمعه
565,000
تومان
17 خرداد
شنبه
565,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
565,000
تومان
اقامت 24
660,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
9 خرداد
جمعه
660,000
تومان
10 خرداد
شنبه
660,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
660,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
660,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
660,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
850,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
850,000
تومان
16 خرداد
جمعه
660,000
تومان
17 خرداد
شنبه
660,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
660,000
تومان
ای‌گردش
970,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
970,000
تومان
9 خرداد
جمعه
970,000
تومان
10 خرداد
شنبه
970,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
970,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
970,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
970,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
970,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
970,000
تومان
16 خرداد
جمعه
970,000
تومان
17 خرداد
شنبه
970,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
970,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه هفت نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه هفت نفره
هتل یار
518,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
518,000
تومان
9 خرداد
جمعه
518,000
تومان
10 خرداد
شنبه
518,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
518,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
518,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
518,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
778,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
778,000
تومان
16 خرداد
جمعه
518,000
تومان
17 خرداد
شنبه
518,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
518,000
تومان
اقامت 24
605,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
605,000
تومان
9 خرداد
جمعه
605,000
تومان
10 خرداد
شنبه
605,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
605,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
605,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
605,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
16 خرداد
جمعه
605,000
تومان
17 خرداد
شنبه
605,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
605,000
تومان
ای‌گردش
892,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
892,000
تومان
9 خرداد
جمعه
892,000
تومان
10 خرداد
شنبه
892,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
892,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
892,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
892,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
892,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
892,000
تومان
16 خرداد
جمعه
892,000
تومان
17 خرداد
شنبه
892,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
892,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه شش نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه شش نفره
هتل یار
473,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
473,000
تومان
9 خرداد
جمعه
473,000
تومان
10 خرداد
شنبه
473,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
473,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
473,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
473,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
713,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
713,000
تومان
16 خرداد
جمعه
473,000
تومان
17 خرداد
شنبه
473,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
473,000
تومان
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
550,000
تومان
9 خرداد
جمعه
550,000
تومان
10 خرداد
شنبه
550,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
550,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
550,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
710,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
710,000
تومان
16 خرداد
جمعه
550,000
تومان
17 خرداد
شنبه
550,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
550,000
تومان
ای‌گردش
816,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
816,000
تومان
9 خرداد
جمعه
816,000
تومان
10 خرداد
شنبه
816,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
816,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
816,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
816,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
816,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
816,000
تومان
16 خرداد
جمعه
816,000
تومان
17 خرداد
شنبه
816,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
816,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه شش نفره
آپارتمان یکخوابه شش نفره
اقامت 24
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
9 خرداد
جمعه
480,000
تومان
10 خرداد
شنبه
480,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
480,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
480,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
605,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
605,000
تومان
16 خرداد
جمعه
480,000
تومان
17 خرداد
شنبه
480,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
ای‌گردش
692,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
692,000
تومان
9 خرداد
جمعه
692,000
تومان
10 خرداد
شنبه
692,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
692,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
692,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
692,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
692,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
692,000
تومان
16 خرداد
جمعه
692,000
تومان
17 خرداد
شنبه
692,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
692,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان دوخوابه شش نفره با جکوزی
آپارتمان دوخوابه شش نفره با جکوزی
هتل یار
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
460,000
تومان
9 خرداد
جمعه
460,000
تومان
10 خرداد
شنبه
460,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
460,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
460,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
460,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
659,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
659,000
تومان
16 خرداد
جمعه
460,000
تومان
17 خرداد
شنبه
460,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
460,000
تومان
اقامت 24
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
535,000
تومان
9 خرداد
جمعه
535,000
تومان
10 خرداد
شنبه
535,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
535,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
535,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
535,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
655,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
655,000
تومان
16 خرداد
جمعه
535,000
تومان
17 خرداد
شنبه
535,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
535,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه پنج نفره سونادار
آپارتمان یکخوابه پنج نفره سونادار
اقامت 24
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
465,000
تومان
9 خرداد
جمعه
465,000
تومان
10 خرداد
شنبه
465,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
465,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
465,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
465,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
575,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
575,000
تومان
16 خرداد
جمعه
465,000
تومان
17 خرداد
شنبه
465,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
465,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان دوخوابه پنج نفره جکوزی دار
آپارتمان دوخوابه پنج نفره جکوزی دار
هتل یار
413,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
413,000
تومان
9 خرداد
جمعه
413,000
تومان
10 خرداد
شنبه
413,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
413,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
413,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
413,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
593,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
593,000
تومان
16 خرداد
جمعه
413,000
تومان
17 خرداد
شنبه
413,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
413,000
تومان
اقامت 24
480,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
480,000
تومان
9 خرداد
جمعه
480,000
تومان
10 خرداد
شنبه
480,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
480,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
480,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
16 خرداد
جمعه
480,000
تومان
17 خرداد
شنبه
480,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
480,000
تومان
ای‌گردش
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
9 خرداد
جمعه
690,000
تومان
10 خرداد
شنبه
690,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
690,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
690,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
690,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
16 خرداد
جمعه
690,000
تومان
17 خرداد
شنبه
690,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
690,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه پنج نفره
آپارتمان یکخوابه پنج نفره
هتل یار
366,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
9 خرداد
جمعه
366,000
تومان
10 خرداد
شنبه
366,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
366,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
366,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
366,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
542,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
542,000
تومان
16 خرداد
جمعه
366,000
تومان
17 خرداد
شنبه
366,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
366,000
تومان
اقامت 24
425,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
425,000
تومان
9 خرداد
جمعه
425,000
تومان
10 خرداد
شنبه
425,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
425,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
425,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
540,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
540,000
تومان
16 خرداد
جمعه
425,000
تومان
17 خرداد
شنبه
425,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
425,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان دو خوابه چهار نفره
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
هتل یار
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
9 خرداد
جمعه
325,000
تومان
10 خرداد
شنبه
325,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
325,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
325,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
325,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
478,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
478,000
تومان
16 خرداد
جمعه
325,000
تومان
17 خرداد
شنبه
325,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
325,000
تومان
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
9 خرداد
جمعه
370,000
تومان
10 خرداد
شنبه
370,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
370,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
370,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
475,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
475,000
تومان
16 خرداد
جمعه
370,000
تومان
17 خرداد
شنبه
370,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
370,000
تومان
ای‌گردش
539,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
539,000
تومان
9 خرداد
جمعه
539,000
تومان
10 خرداد
شنبه
539,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
539,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
539,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
539,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
539,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
539,000
تومان
16 خرداد
جمعه
539,000
تومان
17 خرداد
شنبه
539,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
539,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان یکخوابه چهارنفره سونادار
آپارتمان یکخوابه چهارنفره سونادار
هتل یار
346,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
346,000
تومان
9 خرداد
جمعه
346,000
تومان
10 خرداد
شنبه
346,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
346,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
346,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
346,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
508,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
508,000
تومان
16 خرداد
جمعه
346,000
تومان
17 خرداد
شنبه
346,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
346,000
تومان
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
400,000
تومان
9 خرداد
جمعه
400,000
تومان
10 خرداد
شنبه
400,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
400,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
400,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
505,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
505,000
تومان
16 خرداد
جمعه
400,000
تومان
17 خرداد
شنبه
400,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
400,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-اتاق دو تخته دبل هتلی
اتاق دو تخته دبل هتلی
هتل یار
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
165,000
تومان
9 خرداد
جمعه
165,000
تومان
10 خرداد
شنبه
165,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
165,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
165,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
165,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
255,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
255,000
تومان
16 خرداد
جمعه
165,000
تومان
17 خرداد
شنبه
165,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
165,000
تومان
اقامت 24
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
195,000
تومان
9 خرداد
جمعه
195,000
تومان
10 خرداد
شنبه
195,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
195,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
195,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
195,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
250,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
250,000
تومان
16 خرداد
جمعه
195,000
تومان
17 خرداد
شنبه
195,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
195,000
تومان
ای‌گردش
277,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
277,000
تومان
9 خرداد
جمعه
277,000
تومان
10 خرداد
شنبه
277,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
277,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
277,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
277,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
277,000
تومان
16 خرداد
جمعه
277,000
تومان
17 خرداد
شنبه
277,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
277,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
قصر آیدین-اتاق دو تخته توئین هتلی
اتاق دو تخته توئین هتلی
ای‌گردش
277,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
277,000
تومان
9 خرداد
جمعه
277,000
تومان
10 خرداد
شنبه
277,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
277,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
277,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
277,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
277,000
تومان
16 خرداد
جمعه
277,000
تومان
17 خرداد
شنبه
277,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
277,000
تومان
قصر آیدین-آپارتمان کانکت دوخوابه نه نفره
آپارتمان کانکت دوخوابه نه نفره
هتل یار
612,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
8 خرداد
پنجشنبه
612,000
تومان
9 خرداد
جمعه
612,000
تومان
10 خرداد
شنبه
612,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
612,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
612,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
612,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه