هتل پارسیس مشهد

مشهد، بلوار وحدت، بعد از وحدت 7 ، بلوار امیرالمومنین، ساختمان دوم سمت راست
3.8
امتیاز کاربران
72
نظرات کاربران

معرفی هتل پارسیس مشهد

هتل پنج ستاره پارسیس مشهد در سال ۱۳۹۵ افتتاح گردیده، که در بلوار امیرالمومنین شهر مقدس مشهد واقع شده است. این هتل برآن است که با امکانات رفاهی رضایت شما مهمانان شایسته را فراهم نماید. هتل پارسیس مشهد در ۸ طبقه با ۱۱۲ واحد اقامتی به همراه پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان و زائرین امام رضا (ع) می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل پارسیس مشهد

پارسیس-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
311,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
311,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
311,000
تومان
16 خرداد
جمعه
311,000
تومان
17 خرداد
شنبه
311,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
311,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
311,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
311,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
311,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
311,000
تومان
23 خرداد
جمعه
311,000
تومان
24 خرداد
شنبه
311,000
تومان
هتل یار
311,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
311,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
311,000
تومان
16 خرداد
جمعه
311,000
تومان
17 خرداد
شنبه
311,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
311,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
311,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
311,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
311,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
311,000
تومان
23 خرداد
جمعه
311,000
تومان
24 خرداد
شنبه
311,000
تومان
ای‌گردش
476,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
476,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
476,000
تومان
16 خرداد
جمعه
476,000
تومان
17 خرداد
شنبه
476,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
476,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
476,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
476,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
476,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
476,000
تومان
23 خرداد
جمعه
476,000
تومان
24 خرداد
شنبه
476,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
311,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
311,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
311,000
تومان
23 خرداد
جمعه
311,000
تومان
24 خرداد
شنبه
311,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیس-اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اقامت 24
553,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
553,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
553,000
تومان
16 خرداد
جمعه
553,000
تومان
17 خرداد
شنبه
553,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
553,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
553,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
553,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
553,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
553,000
تومان
23 خرداد
جمعه
553,000
تومان
24 خرداد
شنبه
553,000
تومان
هتل یار
553,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
553,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
553,000
تومان
16 خرداد
جمعه
553,000
تومان
17 خرداد
شنبه
553,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
553,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
553,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
553,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
553,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
553,000
تومان
23 خرداد
جمعه
553,000
تومان
24 خرداد
شنبه
553,000
تومان
ای‌گردش
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
595,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
16 خرداد
جمعه
595,000
تومان
17 خرداد
شنبه
595,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
595,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
595,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
595,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
23 خرداد
جمعه
595,000
تومان
24 خرداد
شنبه
595,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
553,300
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
553,300
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
553,300
تومان
23 خرداد
جمعه
553,300
تومان
24 خرداد
شنبه
553,300
تومان
پارسیس-اتاق کانکت شش نفره
اتاق کانکت شش نفره
اقامت 24
988,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
988,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
988,000
تومان
16 خرداد
جمعه
988,000
تومان
17 خرداد
شنبه
988,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
988,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
988,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
988,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
988,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
988,000
تومان
23 خرداد
جمعه
988,000
تومان
24 خرداد
شنبه
988,000
تومان
هتل یار
988,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
988,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
988,000
تومان
16 خرداد
جمعه
988,000
تومان
17 خرداد
شنبه
988,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
988,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
988,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
988,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
988,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
988,000
تومان
23 خرداد
جمعه
988,000
تومان
24 خرداد
شنبه
988,000
تومان
ای‌گردش
1,064,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
1,064,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,064,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,064,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,064,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,064,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
1,064,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
1,064,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
1,064,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
1,064,000
تومان
23 خرداد
جمعه
1,064,000
تومان
24 خرداد
شنبه
1,064,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
988,300
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
988,300
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
988,300
تومان
23 خرداد
جمعه
988,300
تومان
24 خرداد
شنبه
988,300
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیس-سه تخته (سه تخت سینگل)
سه تخته (سه تخت سینگل)
هتل یار
553,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
553,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
553,000
تومان
16 خرداد
جمعه
553,000
تومان
17 خرداد
شنبه
553,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
553,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
553,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
553,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
553,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
553,000
تومان
23 خرداد
جمعه
553,000
تومان
24 خرداد
شنبه
553,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیس-سوئیت سه نفره پرنسس
سوئیت سه نفره پرنسس
ای‌گردش
667,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
667,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
667,000
تومان
16 خرداد
جمعه
667,000
تومان
17 خرداد
شنبه
667,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
667,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
667,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
667,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
667,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
667,000
تومان
23 خرداد
جمعه
667,000
تومان
24 خرداد
شنبه
667,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
پارسیس-سوئیت دوتخته پرنسس
سوئیت دوتخته پرنسس
اقامت 24
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
16 خرداد
جمعه
620,000
تومان
17 خرداد
شنبه
620,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
620,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
620,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
620,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
23 خرداد
جمعه
620,000
تومان
24 خرداد
شنبه
620,000
تومان
هتل یار
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
16 خرداد
جمعه
620,000
تومان
17 خرداد
شنبه
620,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
620,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
620,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
620,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
23 خرداد
جمعه
620,000
تومان
24 خرداد
شنبه
620,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
620,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
23 خرداد
جمعه
620,000
تومان
24 خرداد
شنبه
620,000
تومان
پارسیس-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
442,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
442,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
442,000
تومان
16 خرداد
جمعه
442,000
تومان
17 خرداد
شنبه
442,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
442,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
442,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
442,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
442,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
442,000
تومان
23 خرداد
جمعه
442,000
تومان
24 خرداد
شنبه
442,000
تومان
هتل یار
442,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
442,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
442,000
تومان
16 خرداد
جمعه
442,000
تومان
17 خرداد
شنبه
442,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
442,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
442,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
442,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
442,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
442,000
تومان
23 خرداد
جمعه
442,000
تومان
24 خرداد
شنبه
442,000
تومان
ای‌گردش
476,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
476,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
476,000
تومان
16 خرداد
جمعه
476,000
تومان
17 خرداد
شنبه
476,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
476,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
476,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
476,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
476,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
476,000
تومان
23 خرداد
جمعه
476,000
تومان
24 خرداد
شنبه
476,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
442,800
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
442,800
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
442,800
تومان
23 خرداد
جمعه
442,800
تومان
24 خرداد
شنبه
442,800
تومان
پارسیس-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
442,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
442,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
442,000
تومان
16 خرداد
جمعه
442,000
تومان
17 خرداد
شنبه
442,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
442,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
442,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
442,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
442,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
442,000
تومان
23 خرداد
جمعه
442,000
تومان
24 خرداد
شنبه
442,000
تومان
هتل یار
442,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
442,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
442,000
تومان
16 خرداد
جمعه
442,000
تومان
17 خرداد
شنبه
442,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
442,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
442,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
442,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
442,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
442,000
تومان
23 خرداد
جمعه
442,000
تومان
24 خرداد
شنبه
442,000
تومان
پارسیس-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
اقامت 24
752,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
752,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
752,000
تومان
16 خرداد
جمعه
752,000
تومان
17 خرداد
شنبه
752,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
752,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
752,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
752,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
752,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
752,000
تومان
23 خرداد
جمعه
752,000
تومان
24 خرداد
شنبه
752,000
تومان
هتل یار
752,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
752,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
752,000
تومان
16 خرداد
جمعه
752,000
تومان
17 خرداد
شنبه
752,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
752,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
752,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
752,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
752,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
752,000
تومان
23 خرداد
جمعه
752,000
تومان
24 خرداد
شنبه
752,000
تومان
ای‌گردش
810,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
810,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
810,000
تومان
16 خرداد
جمعه
810,000
تومان
17 خرداد
شنبه
810,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
810,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
810,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
810,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
810,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
810,000
تومان
23 خرداد
جمعه
810,000
تومان
24 خرداد
شنبه
810,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
752,700
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
752,700
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
752,700
تومان
23 خرداد
جمعه
752,700
تومان
24 خرداد
شنبه
752,700
تومان
پارسیس-آپارتمان یکخوابه چهارنفره رویال (دوتخته+دوتاسرویس اضافه)
آپارتمان یکخوابه چهارنفره رویال (دوتخته+دوتاسرویس اضافه)
اقامت 24
806,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
806,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
806,000
تومان
16 خرداد
جمعه
806,000
تومان
17 خرداد
شنبه
806,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
806,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
806,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
806,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
806,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
806,000
تومان
23 خرداد
جمعه
806,000
تومان
24 خرداد
شنبه
806,000
تومان
هتل یار
806,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
806,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
806,000
تومان
16 خرداد
جمعه
806,000
تومان
17 خرداد
شنبه
806,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
806,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
806,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
806,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
806,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
806,000
تومان
23 خرداد
جمعه
806,000
تومان
24 خرداد
شنبه
806,000
تومان
ای‌گردش
868,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
868,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
868,000
تومان
16 خرداد
جمعه
868,000
تومان
17 خرداد
شنبه
868,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
868,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
868,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
868,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
868,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
868,000
تومان
23 خرداد
جمعه
868,000
تومان
24 خرداد
شنبه
868,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
806,200
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
806,200
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
806,200
تومان
23 خرداد
جمعه
806,200
تومان
24 خرداد
شنبه
806,200
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل پارسیس مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
لاندری
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
فست‌فود
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
کافی‌شاپ
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
کپسول اتش‌نشانی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سرویس رایگان از فرودگاه به هتل
سونا بخار
تلفن
جکوزی غیررایگان
حمام سنتی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
ماساژ غیررایگان
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
خدمات باربری
خدمات بیدارباش
حمام سنتی
اتاق بازی
امکانات بازی کودکان
سالن بدنسازی غیررایگان
اطفای حریق
اسپا غیررایگان
کافی‌نت
بازی‌های کامپیوتری غیررایگان
فروشگاه صنایع‌دستی و سوغات
فضای بازی کودکان غیررایگان
ارایشگاه مردانه
پارکینگ سرپوشیده
سرویس رایگان رفت و برگشت به حرم
لابی
چایخانه سنتی
اتاق سیگار
سرویس رایگان رفت‌وبرگشت فرودگاه
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
سونا و جکوزی
ترانسفر فرودگاه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
اتاق ویژه معلولان
سرویس بهداشتی معلولان
کافی نت
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
استخر سرپوشیده
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
ترانسفر فرودگاهی (رفت)
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
فكس