هتل جم مشهد

مشهد، خیابان پاسداران، جنب سینما قدس
3.3
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران

معرفی هتل جم مشهد

هتل سه ستاره جم مشهد در سال ۱۳۶۳ افتتاح و با ۳۰ سال سابقه در صنعت هتلداری در سال ۱۳۹۶ جهت ارتقا کیفیت مورد بازسازی قرار گرفت.این هتل با قرار گیری در خیابان پاسداران مشهد دسترسی راحت زائرین را به بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج(علیه السلام) به ارمغان اورده است.این مجموعه اقامتی با امکانات رفاهی مناسب و کادری مجرب آماده خدمت گذاری به میهمانان گرامی می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جم مشهد

جم-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
267,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
267,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
267,000
تومان
16 خرداد
جمعه
267,000
تومان
17 خرداد
شنبه
267,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
267,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
267,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
267,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
267,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
267,000
تومان
23 خرداد
جمعه
267,000
تومان
24 خرداد
شنبه
267,000
تومان
جم-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
269,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
16 خرداد
جمعه
269,000
تومان
17 خرداد
شنبه
269,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
269,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
269,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
269,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
23 خرداد
جمعه
269,000
تومان
24 خرداد
شنبه
269,000
تومان
جاباما
269,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
16 خرداد
جمعه
269,000
تومان
17 خرداد
شنبه
269,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
269,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
269,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
269,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
23 خرداد
جمعه
269,000
تومان
24 خرداد
شنبه
269,000
تومان
هتل یار
269,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
16 خرداد
جمعه
269,000
تومان
17 خرداد
شنبه
269,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
269,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
269,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
269,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
23 خرداد
جمعه
269,000
تومان
24 خرداد
شنبه
269,000
تومان
جم-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
269,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
16 خرداد
جمعه
269,000
تومان
17 خرداد
شنبه
269,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
269,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
269,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
269,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
269,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
269,000
تومان
23 خرداد
جمعه
269,000
تومان
24 خرداد
شنبه
269,000
تومان
جم-اتاق دو تخته فولبرد
اتاق دو تخته فولبرد
اقامت 24
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
16 خرداد
جمعه
420,000
تومان
17 خرداد
شنبه
420,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
420,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
420,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
420,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
23 خرداد
جمعه
420,000
تومان
24 خرداد
شنبه
420,000
تومان
هتل یار
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
16 خرداد
جمعه
420,000
تومان
17 خرداد
شنبه
420,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
420,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
420,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
420,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
420,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
420,000
تومان
23 خرداد
جمعه
420,000
تومان
24 خرداد
شنبه
420,000
تومان
جم-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
343,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
343,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
343,000
تومان
16 خرداد
جمعه
343,000
تومان
17 خرداد
شنبه
343,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
343,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
343,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
343,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
343,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
343,000
تومان
23 خرداد
جمعه
343,000
تومان
24 خرداد
شنبه
343,000
تومان
هتل یار
343,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
343,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
343,000
تومان
16 خرداد
جمعه
343,000
تومان
17 خرداد
شنبه
343,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
343,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
343,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
343,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
343,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
343,000
تومان
23 خرداد
جمعه
343,000
تومان
24 خرداد
شنبه
343,000
تومان
جاباما
343,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
343,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
343,000
تومان
16 خرداد
جمعه
343,000
تومان
17 خرداد
شنبه
343,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
343,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
343,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
343,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
343,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
343,000
تومان
23 خرداد
جمعه
343,000
تومان
24 خرداد
شنبه
343,000
تومان
جم-اتاق سه تخته فولبرد
اتاق سه تخته فولبرد
اقامت 24
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
16 خرداد
جمعه
620,000
تومان
17 خرداد
شنبه
620,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
620,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
620,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
620,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
23 خرداد
جمعه
620,000
تومان
24 خرداد
شنبه
620,000
تومان
هتل یار
620,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
16 خرداد
جمعه
620,000
تومان
17 خرداد
شنبه
620,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
620,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
620,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
620,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
23 خرداد
جمعه
620,000
تومان
24 خرداد
شنبه
620,000
تومان
جم-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اقامت 24
416,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
416,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
416,000
تومان
16 خرداد
جمعه
416,000
تومان
17 خرداد
شنبه
416,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
416,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
416,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
416,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
416,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
416,000
تومان
23 خرداد
جمعه
416,000
تومان
24 خرداد
شنبه
416,000
تومان
جاباما
416,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
416,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
416,000
تومان
16 خرداد
جمعه
416,000
تومان
17 خرداد
شنبه
416,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
416,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
416,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
416,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
416,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
416,000
تومان
23 خرداد
جمعه
416,000
تومان
24 خرداد
شنبه
416,000
تومان
هتل یار
416,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
416,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
416,000
تومان
16 خرداد
جمعه
416,000
تومان
17 خرداد
شنبه
416,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
416,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
416,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
416,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
416,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
416,000
تومان
23 خرداد
جمعه
416,000
تومان
24 خرداد
شنبه
416,000
تومان
جم-اتاق چهارتخته فولبرد
اتاق چهارتخته فولبرد
اقامت 24
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
16 خرداد
جمعه
820,000
تومان
17 خرداد
شنبه
820,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
820,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
820,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
820,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
23 خرداد
جمعه
820,000
تومان
24 خرداد
شنبه
820,000
تومان
هتل یار
820,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
16 خرداد
جمعه
820,000
تومان
17 خرداد
شنبه
820,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
820,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
820,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
820,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
820,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
820,000
تومان
23 خرداد
جمعه
820,000
تومان
24 خرداد
شنبه
820,000
تومان
جم-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
اقامت 24
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
16 خرداد
جمعه
490,000
تومان
17 خرداد
شنبه
490,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
490,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
490,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
490,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
23 خرداد
جمعه
490,000
تومان
24 خرداد
شنبه
490,000
تومان
هتل یار
490,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
16 خرداد
جمعه
490,000
تومان
17 خرداد
شنبه
490,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
490,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
490,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
490,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
490,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
490,000
تومان
23 خرداد
جمعه
490,000
تومان
24 خرداد
شنبه
490,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
16 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
17 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
18 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
19 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
20 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
21 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
22 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
23 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
24 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
جم-اتاق پنج تخته فولبرد
اتاق پنج تخته فولبرد
اقامت 24
1,020,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,020,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,020,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
1,020,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
23 خرداد
جمعه
1,020,000
تومان
24 خرداد
شنبه
1,020,000
تومان
هتل یار
1,020,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 خرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
16 خرداد
جمعه
1,020,000
تومان
17 خرداد
شنبه
1,020,000
تومان
18 خرداد
یکشنبه
1,020,000
تومان
19 خرداد
دوشنبه
1,020,000
تومان
20 خرداد
سه شنبه
1,020,000
تومان
21 خرداد
چهارشنبه
1,020,000
تومان
22 خرداد
پنجشنبه
1,020,000
تومان
23 خرداد
جمعه
1,020,000
تومان
24 خرداد
شنبه
1,020,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جم مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
ویلچر
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
فروشگاه و غرفه
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
تالار عروسی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
نمای کوچه
فروشگاه سوغاتی
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک

آدرس هتل جم مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جم مشهد

(16 نظر)
من قبلا در این هتل اقامت داشتم و نظرم را گفته ام -چند روز پیش هم این هتل را رزرو کردم اما به خاطر مشکل شخصی که برایم به وجود اومد مجبور به لغو رزرو شدم .نکته مهم این که هتل جم هیچ مبلغی بابت جریمه کم نکرد و جاباما خیلی زود همه پولم را به حسابم بازگرداند که جاداره اینجا هم از مدیریت هتل جم و هم از مدیریت جاباما که هیچ مبلغی برای کارمزد خودشان هم کم نکردند کمال تشکر و سپاسگزاری را بنمایم.
نقاط قوت:
روابط عمومی و نظافت هتل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
پارکینگ سربسته نداشت محدود بود ، آسانسور خیلی تاخیر داشت معطل میشدیم صبحانه ضعیف بود
با تشکر از عوامل ایران هتل
ما 3 شب مشهد بودیم . به خاطر تنوع هر شب یه هتل رفتیم . شب دوم را که هتل جم بودیم از همه بهتر بود خیلی هتل مرتب و تمیزیه . شب سوم رفتیم یه هتل 5 ستاره که نمیخوام نام ببرم ولی به نظر من در مقابل هتل جم 1 ستاره به حساب میومدخود هتل نکته منفی نداره . خیابونی هم که واقع شده جای تمیز و شیکیه فقط یه کم به حرم دوره البته فقط یه کم
نقاط قوت:
هتل تمیز بود نظافت خوب برخورد عالی پرسنل موقعیت مکانی خوب
نقاط ضعف:
منوی صبحانه درحد معمولی بود آسانسورها خراب بود تهویه سرویس بهداشتی اتاق ها ضعیف بود خراب بودن دستگاه واکس کفش در لابی و خسارت دیدن کفش ها
درب دستشویی اتاق بسته نمی شد. هتل امکانات خاصی نداشت. اما موقعیت مکانی خوبی داشت. در کل بد نبود.
هتل کمی قدیمی است ولی در کل خوب است.
محیطی ارام، پرسنل مودب ، فاصله به حرم ایده آل اما پارکینگ مملو از خودروهایی که پشت سر هم پارک شده اند. در ضمن با پر شدن آسانسور در همکف و طبقات بالا، توقف در طبقات میانی صورت نمی پذیرد و انتظار خسته کننده بوده یا به ناچار استفاده از پله ها مد نظر قرار می گیرد. اما بر اساس قیمت امکانات قابل قبول است.
برخورد و رفتار کارکنان از نقاط قوت این هتل هست. اما امکانات ساده ای مثل نبودن آب معدنی یا مسواک. یا حتی دمپایی به تعداد در حین پیش پا افتاده بودن، با توجه به اینکه جزو درخواست های همه ی مسافرانه، که نقطه ضعف بزرگیه و نوید آینده ی خوبی برای این هتلو نمیده.
به طور کلی نسبت به قیمت مناسب بود . اما ناهار و شام تعریفی نداشت و هر وعده سلف سرویس اونم با قیمت نزدیک هر نفر چهل هزار تومن به نظرم انصاف نیست! ولی پرسنل واقعا مودب و مهربان هستن .
با توجه به سفرهای متعدد بنده به این هتل مثل همیشه از نظر نظافت هتل همان کیفیت قبل را حفظ کرده است.
کارکنان خوب بودن و راضی هستم
هتلی نسبتا تمیز و مناسبی بود
WIFI دارد ولی عملا به علت سرعت کم قابل استفاده نیست. سشوار در اتاقها نبود. یخچالها خالی بود. گاوصندوق نداشت. صابون مایع نبود و صابون جامد داشت. دمپاییها پلاستیکی بوده و یکبار مصرف نبود. تعداد حوله به تعداد افراد نبود. مسواک و خمیر دندان در اتاق نبود که با درخواست ارائه شد.
نقاط قوت:
بزرگ بودن اتاق ودارای پارتیشن بودن
نقاط ضعف:
قیمت بالای بوفه ناهار و شام نسبت به سرویس ارئه شده
نقاط قوت:
برخورد مناسب کارکنان هتل. صبحانه در زمان مقرر در طبقه منفی یک. موقعیت مکانی نسبتا مناسب. نظافت اتاق ها، لابی، و کافی شاپ قابل قبول بود. شیرآلات سرویس بهداشتی در وضعیت مناسب بودند.
نقاط ضعف:
به نظرم بهتر است برای تهویه مناسبتر اتاق ها تدبیری اندیشیده شود. مشکل انتقال صدا از درب و دیوارها هم به مانند بسیاری از هتل ها وجود داشت اما بیشتر از سمت راهرو بود تا سایر اتاق ها، بنابراین چندان حاد نبود. راستی اگر سنسور درب اتوماتیک ورودی سمت پارکینگ را اصلاح کنید خیلی خوب می شود زیرا هر کس می خواهد برود طبقه پایین، درب باز می شود! گفتم طبقه پایین، این را هم اضافه کنم که ظاهرا طبقه منفی یک، آسانسور ندارد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جم مشهد

مهمانان هتل جم مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جم مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جم مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جم مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جم مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.