هتل ایران مشهد

مشهد، میدان بیت المقدس به سمت خسروی نو، شهيد اندرزگو، روبروی پمپ بنزین
-
امتیاز کاربران
56
نظرات کاربران

معرفی هتل ایران مشهد

هتل چهار ستاره ایران مشهد با قدمتی 40 ساله، از باسابقه‌ترین هتل‌ها در صنعت مهمانداری می‌باشد که در سال 1396 آخرین بازسازی مجموعه انجام شده است. نزدیکی هتل به مراکز عمده خرید بازار رضا، بازار مرکزی و بازار جنت و همچنین موزه‌های آستان قدس رضوی، آرامگاه و موزه نادری و پارک کوهسنگی، امکان خریدی راحت و بازدید از این اماکن را برای مهمانان عزیز فراهم کرده است.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ایران مشهد
ایران-اتاق یک تخته (فولبرد)
اتاق یک تخته (فولبرد)
اقامت 24
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
375,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
375,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
375,000
تومان
9 خرداد
جمعه
375,000
تومان
10 خرداد
شنبه
375,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
375,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
375,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
375,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
هتل یار
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
375,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
375,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
375,000
تومان
9 خرداد
جمعه
375,000
تومان
10 خرداد
شنبه
375,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
375,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
375,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
375,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
ایران-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
278,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
278,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
278,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
278,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
278,000
تومان
9 خرداد
جمعه
278,000
تومان
10 خرداد
شنبه
278,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
278,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
278,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
278,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
اقامت 24
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
9 خرداد
جمعه
280,000
تومان
10 خرداد
شنبه
280,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
9 خرداد
جمعه
280,000
تومان
10 خرداد
شنبه
280,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
جاباما
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
9 خرداد
جمعه
280,000
تومان
10 خرداد
شنبه
280,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
ایران-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
علاءالدین
414,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
414,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
414,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
414,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
414,000
تومان
9 خرداد
جمعه
414,000
تومان
10 خرداد
شنبه
414,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
414,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
414,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
414,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
454,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
454,000
تومان
اقامت 24
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
9 خرداد
جمعه
415,000
تومان
10 خرداد
شنبه
415,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
455,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
455,000
تومان
هتل یار
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
9 خرداد
جمعه
415,000
تومان
10 خرداد
شنبه
415,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
455,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
455,000
تومان
جاباما
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
9 خرداد
جمعه
415,000
تومان
10 خرداد
شنبه
415,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
455,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
455,000
تومان
ایران-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
9 خرداد
جمعه
415,000
تومان
10 خرداد
شنبه
415,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
455,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
455,000
تومان
هتل یار
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
415,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
415,000
تومان
9 خرداد
جمعه
415,000
تومان
10 خرداد
شنبه
415,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
415,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
415,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
415,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
455,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
455,000
تومان
ایران-اتاق دوتخته دبل (فولبرد)
اتاق دوتخته دبل (فولبرد)
اقامت 24
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
595,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
595,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
9 خرداد
جمعه
595,000
تومان
10 خرداد
شنبه
595,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
595,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
595,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
هتل یار
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
595,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
595,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
9 خرداد
جمعه
595,000
تومان
10 خرداد
شنبه
595,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
595,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
595,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
جاباما
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
595,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
595,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
9 خرداد
جمعه
595,000
تومان
10 خرداد
شنبه
595,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
595,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
595,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
ایران-اتاق دوتخته توئین (فولبرد)
اتاق دوتخته توئین (فولبرد)
اقامت 24
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
595,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
595,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
9 خرداد
جمعه
595,000
تومان
10 خرداد
شنبه
595,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
595,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
595,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
هتل یار
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
595,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
595,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
9 خرداد
جمعه
595,000
تومان
10 خرداد
شنبه
595,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
595,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
595,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
ایران-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
594,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
594,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
594,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
594,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
594,000
تومان
9 خرداد
جمعه
594,000
تومان
10 خرداد
شنبه
594,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
594,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
594,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
594,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
اقامت 24
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
595,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
595,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
9 خرداد
جمعه
595,000
تومان
10 خرداد
شنبه
595,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
595,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
595,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
هتل یار
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
595,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
595,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
9 خرداد
جمعه
595,000
تومان
10 خرداد
شنبه
595,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
595,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
595,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
جاباما
595,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
595,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
595,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
595,000
تومان
9 خرداد
جمعه
595,000
تومان
10 خرداد
شنبه
595,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
595,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
595,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
595,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
635,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
635,000
تومان
ایران-اتاق سه تخته (فولبرد)
اتاق سه تخته (فولبرد)
اقامت 24
885,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
885,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
885,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
885,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
885,000
تومان
9 خرداد
جمعه
885,000
تومان
10 خرداد
شنبه
885,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
885,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
885,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
885,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
945,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
945,000
تومان
هتل یار
885,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
885,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
885,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
885,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
885,000
تومان
9 خرداد
جمعه
885,000
تومان
10 خرداد
شنبه
885,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
885,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
885,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
885,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
945,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
945,000
تومان
جاباما
885,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
885,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
885,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
885,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
885,000
تومان
9 خرداد
جمعه
885,000
تومان
10 خرداد
شنبه
885,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
885,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
885,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
885,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
945,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
945,000
تومان
ایران-آپارتمان دوخوابه چهارنفره لوکس
آپارتمان دوخوابه چهارنفره لوکس
اقامت 24
895,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
895,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
895,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
895,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
895,000
تومان
9 خرداد
جمعه
895,000
تومان
10 خرداد
شنبه
895,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
895,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
895,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
895,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
995,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
995,000
تومان
هتل یار
895,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
895,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
895,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
895,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
895,000
تومان
9 خرداد
جمعه
895,000
تومان
10 خرداد
شنبه
895,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
895,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
895,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
895,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,000,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,000,000
تومان
جاباما
895,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
895,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
895,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
895,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
895,000
تومان
9 خرداد
جمعه
895,000
تومان
10 خرداد
شنبه
895,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
895,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
895,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
895,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
995,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
995,000
تومان
علاءالدین
899,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
899,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
899,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
899,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
899,000
تومان
9 خرداد
جمعه
899,000
تومان
10 خرداد
شنبه
899,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
899,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
899,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
899,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
998,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
998,000
تومان
ایران-اتاق  چهارتخته
اتاق چهارتخته
علاءالدین
773,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
773,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
773,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
773,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
773,000
تومان
9 خرداد
جمعه
773,000
تومان
10 خرداد
شنبه
773,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
773,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
773,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
773,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
815,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
815,000
تومان
اقامت 24
775,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
775,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
775,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
9 خرداد
جمعه
775,000
تومان
10 خرداد
شنبه
775,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
775,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
775,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
775,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
815,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
815,000
تومان
جاباما
775,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
775,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
775,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
9 خرداد
جمعه
775,000
تومان
10 خرداد
شنبه
775,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
775,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
775,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
775,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
815,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
815,000
تومان
هتل یار
775,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
775,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
775,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
775,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
775,000
تومان
9 خرداد
جمعه
775,000
تومان
10 خرداد
شنبه
775,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
775,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
775,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
775,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
815,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
815,000
تومان
ایران-اتاق  چهارتخته (فولبرد)
اتاق چهارتخته (فولبرد)
جاباما
1,175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
1,175,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
1,175,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
1,175,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
1,175,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,175,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,175,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,175,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,175,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,175,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,255,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,255,000
تومان
اقامت 24
1,200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,200,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,200,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,255,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,255,000
تومان
هتل یار
1,200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,200,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,200,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,300,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,300,000
تومان
علاءالدین
1,200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
1,200,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
1,200,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,200,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,200,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,200,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,200,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,200,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,265,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,265,000
تومان
ایران-آپارتمان دوخوابه چهارنفره لوکس (فولبرد)
آپارتمان دوخوابه چهارنفره لوکس (فولبرد)
جاباما
1,275,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
1,275,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
1,275,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
1,275,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
1,275,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,275,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,275,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,275,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,275,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,275,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,355,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,355,000
تومان
اقامت 24
1,300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
1,300,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
1,300,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
1,300,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
1,300,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,300,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,300,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,300,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,300,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,300,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,355,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,355,000
تومان
هتل یار
1,300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
1,300,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
1,300,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
1,300,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
1,300,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,300,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,300,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,300,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,300,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,300,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,400,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,400,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ایران مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق