هتل فردوسی مشهد

مشهد، چهار راه چهار طبقه، بلوار مدرس، مدرس1
3
امتیاز کاربران
38
نظرات کاربران

معرفی هتل فردوسی مشهد

هتل سه ستاره بزرگ فردوسی واقع در مرکز شهر مقدس مشهد در سال ۱۳۷۷ افتتاح گردیده و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال ۱۳۹۶ بازسازی انجام داده است. از بهترین مزایای این هتل می‌توان به دسترسی راحت به مراکز تجاری و خرید اشاره نمود. هتل فردوسی مشهد با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی از شما میهمانان عزیز می‌باشد.
توضیحات بیشتر

مقایسه و رزرو اتاق

هتل فردوسی مشهد
فردوسی-اتاق یک تخته فولبرد
اتاق یک تخته فولبرد
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
9 خرداد
جمعه
320,000
تومان
10 خرداد
شنبه
320,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
فردوسی-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
هتل یار
920,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
920,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
920,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
920,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
920,000
تومان
9 خرداد
جمعه
920,000
تومان
10 خرداد
شنبه
920,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
920,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
920,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
920,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
920,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
920,000
تومان
ای‌گردش
1,229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
1,229,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
1,229,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
1,229,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
1,229,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,229,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,229,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,229,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,229,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,229,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,229,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,229,000
تومان
فردوسی-اتاق چهارتخته فولبرد
اتاق چهارتخته فولبرد
هتل یار
1,140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
1,140,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
1,140,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
1,140,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
1,140,000
تومان
9 خرداد
جمعه
1,140,000
تومان
10 خرداد
شنبه
1,140,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
1,140,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
1,140,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
1,140,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
1,140,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
1,140,000
تومان
فردوسی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
9 خرداد
جمعه
280,000
تومان
10 خرداد
شنبه
280,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
280,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
280,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
280,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
ای‌گردش
346,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
346,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
346,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
346,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
346,000
تومان
9 خرداد
جمعه
346,000
تومان
10 خرداد
شنبه
346,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
346,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
346,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
346,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
346,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
346,000
تومان
فردوسی-اتاق سه تخته فولبرد (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته فولبرد (دبل+سینگل)
هتل یار
855,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
855,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
855,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
855,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
855,000
تومان
9 خرداد
جمعه
855,000
تومان
10 خرداد
شنبه
855,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
855,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
855,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
855,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
855,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
855,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
فردوسی-اتاق سه تخته (3تخت سینگل)
اتاق سه تخته (3تخت سینگل)
هتل یار
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
690,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
690,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
9 خرداد
جمعه
690,000
تومان
10 خرداد
شنبه
690,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
690,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
690,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
690,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
فردوسی-اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
هتل یار
690,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
690,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
690,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
9 خرداد
جمعه
690,000
تومان
10 خرداد
شنبه
690,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
690,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
690,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
690,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
فردوسی-اتاق سه تخته فولبرد (سه تخت سینگل)
اتاق سه تخته فولبرد (سه تخت سینگل)
هتل یار
855,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
855,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
855,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
855,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
855,000
تومان
9 خرداد
جمعه
855,000
تومان
10 خرداد
شنبه
855,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
855,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
855,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
855,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
855,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
855,000
تومان
فردوسی-اتاق دوتخته توئین فولبرد
اتاق دوتخته توئین فولبرد
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
600,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
600,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
9 خرداد
جمعه
600,000
تومان
10 خرداد
شنبه
600,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
600,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
600,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
600,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
فردوسی-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
هتل یار
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
500,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
500,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
9 خرداد
جمعه
500,000
تومان
10 خرداد
شنبه
500,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
500,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
500,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
500,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
فردوسی-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
500,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
500,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
9 خرداد
جمعه
500,000
تومان
10 خرداد
شنبه
500,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
500,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
500,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
500,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
فردوسی-اتاق دوتخته دبل فولبرد
اتاق دوتخته دبل فولبرد
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 خرداد
دوشنبه
600,000
تومان
6 خرداد
سه شنبه
600,000
تومان
7 خرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
8 خرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
9 خرداد
جمعه
600,000
تومان
10 خرداد
شنبه
600,000
تومان
11 خرداد
یکشنبه
600,000
تومان
12 خرداد
دوشنبه
600,000
تومان
13 خرداد
سه شنبه
600,000
تومان
14 خرداد
چهارشنبه
600,000
تومان
15 خرداد
پنجشنبه
600,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل فردوسی مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
اتاق میهمانی و جلسات کاری
سالن همایش
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
خدمات ویژه برای معلومین
لاندری
سالن اجتماعات
رمپ جهت ویلچر معلولین
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
سالن آمفی تئاتر
تالار پذیرایی
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تور
روم سرویس
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سالن بدنسازی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
سالن بیلیارد
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
سرویس رایگان رفت و برگشت به حرم
لابی
سرویس به مرکز شهر
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
رستوران فرنگی
اینترنت غیر رایگان
کافی نت
ترانسفر رایگان به حرم
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
نهار در اتاق
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان عربی
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
نمای خیابان
صبحانه در اتاق
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
دستگاه ATM
سالن كنفرانس
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
سرويس به حرم رايگان
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اکواریوم اب شیرین در لابی
خود پرداز بانک
روزنامه رایگان
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه
اینترنت بی سیم
پاورسوییچ
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
رستوران
خشکشویی
سالن همايش
سالن بدنسازی
سالن پذیرایی
انگلیسی
سرویسبهداشتیایرانی
سرویسبهداشتیفرنگی
رومسرویس
دستگاه خود پرداز

آدرس هتل فردوسی مشهد روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل فردوسی مشهد

(38 نظر)
نقاط قوت:
هتل بسیار عالی کیفیت غذا عالی خیل
نقاط ضعف:
ندارد
هتل خوب و تمیزی بود.برخورد کارکنانش هم خوب بود.صبحانش واقعا کامل و با کیفیت بود. ضعفش هم پارکینگ خیییلی کوچیکش بود البته پارکینگ شهرداری جلوی هتل هست.
نقاط قوت:
همه چی عالی بود
نقاط ضعف:
نکته منفی ندیدیم
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
موقعیت مکانیشون خیلی جای شلوغی بود پارکینگش برای ۸تا ماشین ظرفیت داشت یک آسانسور داشت هتل که خیلی وقت گرفته میشد سشوار داخل اتاق سوخته بود مینی بار داخل اتاق هم فقط یک آب معدنی بود
نظافت اتاقها تقریبا خوب بود. رستوران و کیفیت غذاها بد و نا منظم
همه قسمتها خوب بود جز ناهار
نقاط قوت:
صبحانه معقول در حد هتل
نقاط ضعف:
برخورد پذیرش و چک این چک اوت ضعیف کیفیت در حد هتل ۴ستاره نبود قیمت بالا ، سرویس بهداشتی قدیمی
سر در هتل 4 ستاره بود ولی ضعیف تر بود - اتاقها و شیر آلات قدیمی - نظافت ضعیف - فشار آب کم - سفارش چایی داخل اتاق دادیم که حدود 1 ساعت طول کشید و پس از آوردن، آبش سرد بود - روز دوم اقلام صبحانه خیلی سریع تمام میشد و مسافران برای نیمرو صف میکشیدند.
نقاط قوت:
قیمت مناسب رفتار پرسنل موقعیت مکانی
نقاط ضعف:
قدیمی بودن
هتل خوب و قابل قبولی بود نزدیک به حرم و بازار رضا هست
با سلام ما دو شب در این هتل اقامت داشتیم. برخورد کارکنان عالی بود. تمیزی و فضای هتل هم عالی بود. از نظر غذایی هم کیفیت غذاش خوب بود. کباب هاش خیلی خوبه ولی کیفیت جوجه هاش متوسطه. پیتزای عالی هم داره.
خیلی راضی بودم ، هم از هتل، هم از غذاش هم از پرسنلش
هتل هم تمیز بود هم اتاق هتل دنج بود و نزدیک و الماس شرق و شاندیز و مراکز خرید بود که همین بالاترین حوسن هست برای یک هتل اتاق وی ای پی بود چیزی کم نداشت ممنونم از مدیریت
نقاط قوت:
۱.طرز برخورد پرسنل خوب و حرفه ای ۲.قیمت کافی شاپ مناسب و معقول ۳.آرامش بالا
نقاط ضعف:
۱.تهویه سرویس وجود نداشت!!!!!! ۲.مدیریت زمان آسانسور ضعیف بود
والا بسته به هزینه ای که دارید هتلی بدی نیست ، ولی خوب باید توجه داشته باشید که اندازه هزینه تون خدمات دریافت میکنید ، برخورد کارکنانش بد بنود ، تا حرم هم یک کورس تاکسی بود 4 5 دقیقه غذاش بد نبود خوب بود هرچند من فقط وعده صبحانه داشتم . اگر بتونید یک اتاق خوبشو بگیرید در کل بد نیست نسبت به هزینه ای که میکنید ، خیلی به اتاقی که بهتون میدن بستگی داره . یکم قدیمی هست بعضی اتاقاش خیلی ابتدایی هست و واقعا جای اقامت نیست . از ارگان های مختلف مثلا اداره برق و آب و .. رزرو میشه تعدادی از اتاقا بعضی وقتا و خیلی شلوغ پلوغ میشه که کسی نیست پاسخگو شما باشه یا موقع پذیرش گیر میوفتید و وقت از دست میدید.
ببینید اتاقایی که نوسازی کردن واقعا نسبت به قیمتش عالیه و اینکه تصورتون اگر هتل فردوسی ۵ یا ۱۰ ساله قبله اونجوری نیستاز ناهارش بگذریم بقیه وعده های غذایی خوب بودش
با سلام من در ایام شهادت امام رضا (ع) در این هتل اقامت داشتم امکانات خوب بود ، غذا هم در حد خوبی بود و تنوع زیادی داشت تنها مشکلس پارکینگ کوچک بود که جلوی هتل یک پارکینگ شهرداری داره که مشکلش رو حل میکنه.رفتار پرسنل هم خوب بود.به حرم هم سرویس داشت هم پیاده از مسیر خیابان طبسی بسیار نزدیک تر شده.
نقاط قوت:
همه چیش نسبتا خوب بود مخصوصا برخوردپرسنل هتل
نقاط ضعف:
کاش یه تایم برای چایی هم داشته باشیدواینکه سرومیوه نبود تنوع غذاهم کم بود مادوباروز بودیم تقریبا تکراری بودن
نقاط قوت:
احترام پرسنل به مشتریان و کیفیت غذا
نقاط ضعف:
نداشتن سرویس فرنگی نداشتن جای مناسب امانات که می بایست قفسه مناسب داشته باشد که مشتریان با خیال راحت وسایل خود در آن محل بگذارند عدم اینترنت با کیفیت
خوب
نقاط قوت:
پرسنل خيلي اخلاق خوبي داشتند و پذيرايي بسيار خوب بود.
نقاط ضعف:
در اتاقها جالباسي وجود ندارد.
هتل خیلی خوبی بود و خیلی راضی بودم مشکلی نداشتم
نقاط قوت:
کیفیت غذا خوب ۱۰ دقیقه پیاده تا حرم امکانات هم خوب به نسبت قیمت به نظرم همه چیز خوب بود قطعا به بقیه هم پیشنهاد میدم این هتل رو
نقاط ضعف:
چیز خاصی ندیدم
نسبت به قیمتش خوبه، ولی پیشنهاد میکنم بدون ناهر و شام رزرو کنید، چون منو خوبی نداره و شام به صورت بوفه هستش، در ضمن پارکینگ مستقل هم نداشت ولی تو امکانات هتل پارکینگ هستش که هیچ وقت جا نداره و اگر هم داشته باشه از پشت هتل راه داره که من حتی راه پارکینگ رو پیدا نکردم، و جلو هتل پارکینگ شهرداری هستش و به صورت جداگانه هزینه پارک می گیرند،
هتل در حد دو ستاره تاپ مي باشد و بسيار قديمي بوده و احتياج به بروزرساني اساسي دارد. اتاقها قديمي؛ درب اتاق كليد خور؛ درب و پنجره ها قديمي بوده و عايق صدا و حرارت نمي باشند. سرويس بهداشتي حمام و توالت قديمي و البته تميز مي باشد. حوله ها بوي مواد نظافت مي دهند و دسترسي به كليد و پريزها سخت مي باشد. غذا كيفيت خوبي داشت؛ هرچند غذاهاي چرب هم كم نبود. دسترسي به حرم به صورت پياده حدود 20 دقيقه و با تاكسي هم حدود 10 دقيقه و با سرويس هتل هم حدود 20 دقيقه طول مي كشد. نبود پاركينگ براي يك هتل ده دوازده طبقه يكي از بزرگترين معضلات آن مي باشد. (كلا 18 جاي پارك خودرو دارد كه آنهم از يك مسير خوفناك از پشت هتل و با هماهنگي قبلي امكانپذير است) در مجموع با قيمت پايينتر ارزش رزرو دارد.
سرویس دهی، نظافت و رسیدگی خیلی خوب بود. با توجه به قیمت و خدمات دهی این هتل را توصیه می کنم.
هتل به نسبت خوبی بود. هر چند اتاق چهار تخته خیلی کوچیک بود ولی خوشرویی کارکنان و کیفیت غذا در حد هتل ۴ ستاره بود.
هتل و تمام وسایل آن قدیمی به طوری که احساس می کنید اوایل انقلاب است. شیر آلات قدیمی، نظافت مثل مسافرخانه، فشار آب ضعیف، سرویس بهداشتی ایرانی و .....
از نظر راحتی امکانات و وعده های غذایی واقعا هتل بسیار خوبی بود. برخورد کارکنان هتل هم واقعا خوب بود فقط اتاقهای 4 نفریش ی مقداری کوچیک بودن. کافی شاپش افتضاح بود(از نظر سرویس دهی امکانات و کادر)
تجربه بسیار بدی در این هتل داشتم در بدو ورود کنسل کردم چون اصرار داشت به خاطر دو بچه سه و پنج ساله به اتاق چهار تخته بروم و کلا به جای اجاره دادن اتاق بر اساس نفر حساب و می کرد و اصرار داشت چون نهار و شام می دهد قانون حودش را دارد. متحمل هزینه شدم و اوقاتم تلخ شد.
نسبت به قیمتش هتل خوبیه ولی از لحاظ مسافت نسبتا دوره از حرم البته با ماشین نزدیک تره. دستمال توالت نداشت
سلام ما برای یک شب اونجا بودیم هتل خوب و تمیزی بود . صبحانه هم خیلی خوب بوده تنوع غذاها بسیار عالی بود . ممنون از اسنپ تریپ ....
صبحانه و نهار و شام هتل در حد هتل ۳ ستاره خیلی خوب بود.برخورد کارکنان و نظافت اتاقها نیز بسیار خوب بود
برخورد کارکنان خیلی خوب بوده رسیدگی عالی
به نسبت ستاره هتل ، هتل مرتب و شیکی بود ، به نسبت هزینه اتاق دبل بسیار خوب بود، صبحانه در حد هتل 4 ستاره بود ، نهار و شام به نسبت خوب ، پرسنل مجرب و خوش اخلاقی داشت ، در کل خیلی خوب بود
نسبت به قیمتش خوبه
به غیر از سرویس بهداشتی و صدای خیابان مشکل دیگری نبود.
سفر خوبی بود. مشهد جای زیارتیه و ما زیاد توو اتاق نبودیم. ولی در کل خیلی خوش گذشت و اتاقمون خوب بود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل فردوسی مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل فردوسی مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل فردوسی مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل فردوسی مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل فردوسی مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.